Poznań
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Poznań i Powiat Poznański
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny ul.Garbary 24, 61-867, Poznań
1A humanistyczna
1A humanistyczna
1B humanistyczna z przedmiotem Architektura i sztuka
1B humanistyczna z przedmiotem Architektura i sztuka
1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
1F matematyczno-fizyczna
1F matematyczno-fizyczna
1G matematyczno-geograficzna (menedżerska)
1G matematyczno-geograficzna (menedżerska)
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w ZSO Nr 1 ul.Bukowska 16, 60-809, Poznań
Abakus gr.1
Abakus gr.1
Abakus gr.2
Abakus gr.2
Columbus
Columbus
Lex gr.1
Lex gr.1
Lex gr.2
Lex gr.2
Medicus
Medicus
Vita
Vita
Sigma
Sigma
Galia
Galia
II Liceum Ogólnokształcące ul.Matejki 8/10, 60-766, Poznań
1a pre-IB
1a pre-IB
1b PRAWNICZA
1b PRAWNICZA
1c1 MEDYCZNA DSD
1c1 MEDYCZNA DSD
1c2 EKONOMICZNA
1c2 EKONOMICZNA
1d MEDYCZNA
1d MEDYCZNA
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego ul.Strzelecka 10, 61-845, Poznań
1a - PITAGORAS- akademicka
1a - PITAGORAS- akademicka
1b - VESPUCCI - akademicka
1b - VESPUCCI - akademicka
1c – LINUX - akademicka
1c – LINUX - akademicka
1d - DA VINCI - akademicka
1d - DA VINCI - akademicka
1e - LINNEUSZ - akademicka
1e - LINNEUSZ - akademicka
1f - AVICENNA – akademicka
1f - AVICENNA – akademicka
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul.Swojska 6, 60-592, Poznań
1 A - Akademicka - Ekonomiczna
1 A - Akademicka - Ekonomiczna
1 B - Medyczna
1 B - Medyczna
1 D - Informatyczna
1 D - Informatyczna
1 F - Akademicka - Dziennikarska
1 F - Akademicka - Dziennikarska
1 G - Psychologiczno - Prawnicza
1 G - Psychologiczno - Prawnicza
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej ul.Zmartwychwstanców 10, 61-501, Poznań
1a medyczna 22
1a medyczna 22
1b teatralno-filmowa 22
1b teatralno-filmowa 22
1c biologiczno-chemiczna 22
1c biologiczno-chemiczna 22
1d dziennikarsko -prawna 22
1d dziennikarsko -prawna 22
1e politechniczna 22
1e politechniczna 22
1f akademicka 22
1f akademicka 22
1g turystyczno-ekonomiczna 22
1g turystyczno-ekonomiczna 22
1h europejska 22
1h europejska 22
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 ul.Krakowska 17a, 61-889, Poznań
1A Humanistyczno-prawnicza 2022/2023
1A Humanistyczno-prawnicza 2022/2023
1B Historyczno-językowa 2022/2023
1B Historyczno-językowa 2022/2023
1C Politechniczna 2022/2023
1C Politechniczna 2022/2023
1D Ekonomiczno-językowa 2022/2023
1D Ekonomiczno-językowa 2022/2023
1E Biologiczno-chemiczna 2022/2023
1E Biologiczno-chemiczna 2022/2023
1F Biologiczno-chemiczna 2022/2023
1F Biologiczno-chemiczna 2022/2023
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki ul.Żeromskiego 8/12, 60-544, Poznań
A - Medialny
A - Medialny
B - Biologiczno - Chemiczny
B - Biologiczno - Chemiczny
C - Ekonomiczny
C - Ekonomiczny
D - Politechniczny
D - Politechniczny
0 - Wstępny
0 - Wstępny
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul.Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
1A IKA mat.-fiz.-inf. Informatyczna Klasa Akademicka
1A IKA mat.-fiz.-inf. Informatyczna Klasa Akademicka
1B MKA mat.-fiz.-inf. Matematyczna Klasa Akademicka
1B MKA mat.-fiz.-inf. Matematyczna Klasa Akademicka
1C FKA mat.-fiz.-inf. Fizyczna Klasa Akademicka
1C FKA mat.-fiz.-inf. Fizyczna Klasa Akademicka
1D EKA gr. 1 mat.-geo.-językowa Ekononmiczna Klasa Akademicka
1D EKA gr. 1 mat.-geo.-językowa Ekononmiczna Klasa Akademicka
1D EKA gr. 2 mat.-geo.-językowa Ekononmiczna Klasa Akademicka
1D EKA gr. 2 mat.-geo.-językowa Ekononmiczna Klasa Akademicka
1E/F PKM biol.-chem. Patronackie Klasy Medyczne
1E/F PKM biol.-chem. Patronackie Klasy Medyczne
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta ul.Warzywna 24, 61-658, Poznań
1A prozdrowotna
1A prozdrowotna
1B inżynieryjna
1B inżynieryjna
1C biznesowa
1C biznesowa
1D1 europejska
1D1 europejska
1D2 europejska
1D2 europejska
1E prawnicza
1E prawnicza
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 os.Rzeczypospolitej 111, 61-389, Poznań
1 A1 LINGWISTYCZNA
1 A1 LINGWISTYCZNA
1 A2 LINGWISTYCZNA
1 A2 LINGWISTYCZNA
1 B1 POLITECHNICZNA
1 B1 POLITECHNICZNA
1 B2 EKONOMICZNA (klasa akademicka UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO)
1 B2 EKONOMICZNA (klasa akademicka UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO)
1 C1 DZIENNIKARSKA
1 C1 DZIENNIKARSKA
1 C2 DZIENNIKARSKA
1 C2 DZIENNIKARSKA
1 D1 BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
1 D1 BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
1 D2 BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
1 D2 BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
1E1 FILMOWO-TEATRALNA
1E1 FILMOWO-TEATRALNA
1E2 FILMOWO-TEATRALNA
1E2 FILMOWO-TEATRALNA
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich ul.Piotra Ściegiennego 134, 60-304, Poznań
1.1 biologiczno - chemiczny
1.1 biologiczno - chemiczny
1.2 lingwistyczno - geograficzny
1.2 lingwistyczno - geograficzny
1.3 lingwistyczny
1.3 lingwistyczny
1.4 humanistyczny
1.4 humanistyczny
1.5 matematyczno-geograficzny
1.5 matematyczno-geograficzny
1.6 wschodoznawczy
1.6 wschodoznawczy
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie ul.Gen. Tadeusza Kutrzeby 8, 61-719, Poznań
1A klasa ekonomiczna: profil matematyczno-geograficzno-językowy
1A klasa ekonomiczna: profil matematyczno-geograficzno-językowy
1B klasa humanistyczna: profil teatrologiczno-filmoznawczy
1B klasa humanistyczna: profil teatrologiczno-filmoznawczy
1C klasa humanistyczna: profil prawniczy
1C klasa humanistyczna: profil prawniczy
1D Klasa medyczna: profil biologiczno-chemiczny
1D Klasa medyczna: profil biologiczno-chemiczny
1 E klasa politechniczna: 1E1 profil matematyczno-fizyczny
1 E klasa politechniczna: 1E1 profil matematyczno-fizyczny
1 E klasa politechniczna: 1E2 profil matematyczno-informatyczny
1 E klasa politechniczna: 1E2 profil matematyczno-informatyczny
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego os.Piastowskie 106, 61-164, Poznań
A1 artystyczno - pedagogiczna ARTE
A1 artystyczno - pedagogiczna ARTE
A2 dziennikarsko-językowa REPORTER
A2 dziennikarsko-językowa REPORTER
B1 ekonomiczno - językowa BIZNES
B1 ekonomiczno - językowa BIZNES
B2 ekonomiczno - językowa BIZNES
B2 ekonomiczno - językowa BIZNES
C1 biologiczno - chemiczna MEDYK
C1 biologiczno - chemiczna MEDYK
C2 biologiczno - chemiczna MEDYK
C2 biologiczno - chemiczna MEDYK
D1 technologiczno-językowa INŻYNIER
D1 technologiczno-językowa INŻYNIER
D2 technologiczno-językowa INŻYNIER
D2 technologiczno-językowa INŻYNIER
E1 psychologiczno - dietetyczna SELF-CARE
E1 psychologiczno - dietetyczna SELF-CARE
E2 psychologiczno - dietetyczna SELF-CARE
E2 psychologiczno - dietetyczna SELF-CARE
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi os.Bolesława Chrobrego 107, 60-681, Poznań
1A_1 humanistyczno-prawniczy z j. niemieckim
1A_1 humanistyczno-prawniczy z j. niemieckim
1A_2 humanistyczno-prawniczy z j. hiszpańskim
1A_2 humanistyczno-prawniczy z j. hiszpańskim
1B_1 psychologiczno-pedagogiczny z j. niemieckim
1B_1 psychologiczno-pedagogiczny z j. niemieckim
1B_2 psychologiczno-pedagogiczny z j. hiszpańskim
1B_2 psychologiczno-pedagogiczny z j. hiszpańskim
1C turystyczno-językowy
1C turystyczno-językowy
1E_1 medialno-kulturowy z j. niemieckim
1E_1 medialno-kulturowy z j. niemieckim
1E_2 medialno-kulturowy z j. hiszpańskim
1E_2 medialno-kulturowy z j. hiszpańskim
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 ul.Tarnowska 27, 61-323, Poznań
1a - oddział humanistyczny
1a - oddział humanistyczny
1b - oddział biologiczno-chemiczny
1b - oddział biologiczno-chemiczny
1c - oddział matematyczno-geograficzno-informatyczny
1c - oddział matematyczno-geograficzno-informatyczny
1d1 - oddział matematyczno-fizyczny
1d1 - oddział matematyczno-fizyczny
1d2 - oddział matematyczno-chemiczny
1d2 - oddział matematyczno-chemiczny
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 os.Czecha 59, 61-288, Poznań
I A1 - LEX-PRESS
I A1 - LEX-PRESS
I A2 - LEX-CINEMA
I A2 - LEX-CINEMA
I B1 - POLITECHNICUS
I B1 - POLITECHNICUS
I B2 - ECONOMICUS
I B2 - ECONOMICUS
I C - MEDICORUM
I C - MEDICORUM
I D - PEREGRINUS
I D - PEREGRINUS
I E - SECCION BILLINGUE
I E - SECCION BILLINGUE
0 H - SECCION BILLINGUE - WSTĘPNY
0 H - SECCION BILLINGUE - WSTĘPNY
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
1LA Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa
1LA Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa
XX Liceum Ogólnokształcące os.Wichrowe Wzgórze 111, 61-674, Poznań
1A - teatralna z tańcem współczesnym
1A - teatralna z tańcem współczesnym
1B - kryminalistyczno - resocjalizacyjna z rozszerzeniem językowym
1B - kryminalistyczno - resocjalizacyjna z rozszerzeniem językowym
1C - psychologiczno - językowa
1C - psychologiczno - językowa
1D - social media z rozszerzeniem językowym
1D - social media z rozszerzeniem językowym
1E - językowa z rozszerzonym językiem hiszpańskim i angielskim
1E - językowa z rozszerzonym językiem hiszpańskim i angielskim
1F - sportowa z piłką nożną
1F - sportowa z piłką nożną
XXI Liceum Ogólnokształcące ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
1AL1 - architektura & design
1AL1 - architektura & design
1AL2 - architektura & design z elementami nauczania outdoorowego
1AL2 - architektura & design z elementami nauczania outdoorowego
1BL - projektowanie gier komputerowych z elementami psychologii
1BL - projektowanie gier komputerowych z elementami psychologii
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu ul.Widna 1, 60-655, Poznań
1A1-teatralna
1A1-teatralna
1A2-dziennikarska
1A2-dziennikarska
1B-biologiczno-chemiczna
1B-biologiczno-chemiczna
1C1-psychologiczno-językowa
1C1-psychologiczno-językowa
1C2-psychologiczno językowa
1C2-psychologiczno językowa
1D-dwujęzyczna
1D-dwujęzyczna
1E-lingwistyczna
1E-lingwistyczna
XXVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
dL klasa psychologiczna - psychologia i resocjalizacja
dL klasa psychologiczna - psychologia i resocjalizacja
eL klasa prawna - kryminologia i resocjalizacja
eL klasa prawna - kryminologia i resocjalizacja
XXIX Liceum Ogólnokształcące Świerkowa 8, 61-472, Poznań
I O/1 psychologiczno-pedagogiczna
I O/1 psychologiczno-pedagogiczna
I O/2 sportowo-obronna
I O/2 sportowo-obronna
I O/3 policyjna
I O/3 policyjna
XXXI Liceum Ogólnokształcące ul.Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
L1A - klasa strażacka
L1A - klasa strażacka
L1B - klasa policyjna
L1B - klasa policyjna
L1C - klasa kosmetyczna
L1C - klasa kosmetyczna
XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II ul.Klaudyny Potockiej 38, 60-211, Poznań
1A - terapeutyczny
1A - terapeutyczny
1B - terapeutyczny
1B - terapeutyczny
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące ul. Drzymały 4/6 , 60-613 Poznań
1 A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa
1 A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa
1 Bh Patronacka Klasa Prawniczo-Psychologiczna - profil z rozszerzoną historią
1 Bh Patronacka Klasa Prawniczo-Psychologiczna - profil z rozszerzoną historią
1 Bw Patronacka klasa Prawniczo-Psychologiczna - profil z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie
1 Bw Patronacka klasa Prawniczo-Psychologiczna - profil z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie
1 C Patronacka Klasa Medyczna
1 C Patronacka Klasa Medyczna
1 D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-chemiczny
1 D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-chemiczny
1 D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-fizyczny
1 D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-fizyczny
1 Ep Klasa Architektoniczno-Artystyczna - profil z rozszerzonym językiem polskim i historią sztuki
1 Ep Klasa Architektoniczno-Artystyczna - profil z rozszerzonym językiem polskim i historią sztuki
1 Em Klasa Architektoniczno-Artystyczna - profil z rozszerzoną matematyką i historią sztuki
1 Em Klasa Architektoniczno-Artystyczna - profil z rozszerzoną matematyką i historią sztuki
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego os.Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań
1B - piłka nożna "Poznańska 13"
1B - piłka nożna "Poznańska 13"
1 C - kajaki
1 C - kajaki
1 H - hokej na trawie, pływanie, wioślarstwo
1 H - hokej na trawie, pływanie, wioślarstwo
1 K - koszykówka, siatkówka, inne sporty
1 K - koszykówka, siatkówka, inne sporty
1 P - hokej na trawie, pływanie, wioślarstwo
1 P - hokej na trawie, pływanie, wioślarstwo
1 W - piłka nożna "Warta"
1 W - piłka nożna "Warta"
Sportowe Liceum Ogólnokształcące os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań
1 A SLO
1 A SLO
1 B SLO
1 B SLO
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Owińska, Bolechowo, 62-005 Owińska
1 awpm policyjna (mundurowa)
1 awpm policyjna (mundurowa)
1 awpm wojskowa (mundurowa)
1 awpm wojskowa (mundurowa)
1 LO ogólnokształcąca
1 LO ogólnokształcąca
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego ul.Podgórna 12, 62-020, Swarzędz
1A Klasa humanistyczno-językowa
1A Klasa humanistyczno-językowa
1B Klasa matematyczno-geograficzna
1B Klasa matematyczno-geograficzna
1C Klasa biologiczno-chemiczna
1C Klasa biologiczno-chemiczna
1D Klasa policyjna
1D Klasa policyjna
1E Klasa dla sportowców
1E Klasa dla sportowców
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 118, 62-080, Tarnowo Podgórne
Klasa A – Profil językowo - prawniczy
Klasa A – Profil językowo - prawniczy
Klasa B – Profil politechniczny
Klasa B – Profil politechniczny
Klasa C – Profil medyczno - przyrodniczy
Klasa C – Profil medyczno - przyrodniczy
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku ul.Poznańska 2, 62-035 Kórnik
I A HUMANISTYCZNA
I A HUMANISTYCZNA
I BC EKONOMICZNO-PRZYRODNICZA
I BC EKONOMICZNO-PRZYRODNICZA
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie ul.Kasprowicza 3, 62-040, Puszczykowo
a - sportowa
a - sportowa
b - humanistyczna
b - humanistyczna
c - ekonomiczna
c - ekonomiczna
d - biznesowo-językowa
d - biznesowo-językowa
e - przyrodnicza
e - przyrodnicza
Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica
I_LO - liceum ogólnokształcące
I_LO - liceum ogólnokształcące
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 2a, 62-030 Luboń
1LA - oddział dwujęzyczny z rozszerzonym j.polskim i historią
1LA - oddział dwujęzyczny z rozszerzonym j.polskim i historią
1LB - oddział dwujęzyczny z rozszerzoną geografią i matematyką
1LB - oddział dwujęzyczny z rozszerzoną geografią i matematyką
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu os.Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań
klasa humanistyczna
klasa humanistyczna
klasa politechniczna
klasa politechniczna
klasa medyczna
klasa medyczna
Technikum Budowlane ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
1At technik budownictwa - specjalizacja: konstrukcje murowe i projektowanie
1At technik budownictwa - specjalizacja: konstrukcje murowe i projektowanie
1Bt technik budownictwa - specjalizacja: konstrukcje żelbetowe i projektowanie
1Bt technik budownictwa - specjalizacja: konstrukcje żelbetowe i projektowanie
1Ct1 technik renowacji elementów architektury - specjalizacja: rzeźba i metaloplastyka
1Ct1 technik renowacji elementów architektury - specjalizacja: rzeźba i metaloplastyka
1Ct2 technik renowacji elementów architektury - specjalizacja: szkło artystyczne w architekturze
1Ct2 technik renowacji elementów architektury - specjalizacja: szkło artystyczne w architekturze
1Dt technik ceramik - specjalizacja: sztuka użytkowa i wzornictwo
1Dt technik ceramik - specjalizacja: sztuka użytkowa i wzornictwo
Technikum Budowlano - Drzewne ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
I aT - technik architektury krajobrazu
I aT - technik architektury krajobrazu
I bT - technik budownictwa
I bT - technik budownictwa
I wT - technik robót wykończeniowych w budownictwie
I wT - technik robót wykończeniowych w budownictwie
I fT - technik inżynierii sanitarnej
I fT - technik inżynierii sanitarnej
I dT - technik technologii drewna
I dT - technik technologii drewna
I eT - technik obsługi przemysłu targowo - wystawienniczego
I eT - technik obsługi przemysłu targowo - wystawienniczego
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 ul.Marszałkowska 40, 60-327, Poznań
1E - technik ekonomista
1E - technik ekonomista
1Ra - technik rachunkowości
1Ra - technik rachunkowości
1R - technik reklamy
1R - technik reklamy
1P - technik programista
1P - technik programista
1i - technik informatyk
1i - technik informatyk
Technikum Ekonomiczno -Handlowe ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
T1A - technik handlowiec
T1A - technik handlowiec
T1C - technik ekonomista
T1C - technik ekonomista
T1D - technik rachunkowości
T1D - technik rachunkowości
T1H - technik hotelarstwa
T1H - technik hotelarstwa
T1L - technik logistyk
T1L - technik logistyk
T1O - technik lotniskowych służb operacyjnych
T1O - technik lotniskowych służb operacyjnych
T1P - technik eksploatacji portów i terminali
T1P - technik eksploatacji portów i terminali
T1R - technik reklamy
T1R - technik reklamy
T1S - technik spedytor
T1S - technik spedytor
T1T - technik organizacji turystyki
T1T - technik organizacji turystyki
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne ul.Jawornicka 1, 60-161, Poznań
1A technik mechatronik
1A technik mechatronik
1C technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1C technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1D technik mechanik lotniczy
1D technik mechanik lotniczy
1I technik awionik
1I technik awionik
1L technik robotyk
1L technik robotyk
Technikum Elektryczno- Elektroniczne ul.Świt 25, 60-375, Poznań
1A_tech. elektryk
1A_tech. elektryk
1B_tech. elektronik
1B_tech. elektronik
1C_tech. informatyk
1C_tech. informatyk
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego ul.J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594, Poznań
1T1 technik informatyk
1T1 technik informatyk
1T2 technik automatyk
1T2 technik automatyk
1T3 technik elektronik
1T3 technik elektronik
1T4 technik elektryk
1T4 technik elektryk
1T4 technik energetyk
1T4 technik energetyk
Technikum Gastronomiczne ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
1aż-Technik żywienia i usług gastronomicznych
1aż-Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum Geodezyjno-Drogowe ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
1GA Technik Geodeta
1GA Technik Geodeta
1GW Technik Geodeta Oddział Przygotowania Wojskowego
1GW Technik Geodeta Oddział Przygotowania Wojskowego
1TS Technik Pojazdów Samochodowych
1TS Technik Pojazdów Samochodowych
1D Technik Budowy Dróg
1D Technik Budowy Dróg
1G Technik Geolog
1G Technik Geolog
Technikum Środowiska ul.Golęcińska 9, 60-626, Poznań
Ta technik agrobiznesu
Ta technik agrobiznesu
Ti technik inżynierii środowiska i melioracji
Ti technik inżynierii środowiska i melioracji
Tm technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Tm technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
To technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
To technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Tw technik weterynarii
Tw technik weterynarii
Technikum Komunikacji ul.Fredry 13, 61-701, Poznań
A1 technik informatyk
A1 technik informatyk
A2 technik informatyk
A2 technik informatyk
B1 technik informatyk (oddział dwujęzyczny)
B1 technik informatyk (oddział dwujęzyczny)
B2 technik informatyk (oddział dwujęzyczny)
B2 technik informatyk (oddział dwujęzyczny)
C1 technik programista
C1 technik programista
C2 technik programista
C2 technik programista
D1 technik programista (oddział dwujęzyczny)
D1 technik programista (oddział dwujęzyczny)
D2 technik programista (oddział dwujęzyczny)
D2 technik programista (oddział dwujęzyczny)
E technik automatyk
E technik automatyk
F1 technik elektronik
F1 technik elektronik
F2 technik elektroenergetyk transportu szynowego
F2 technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technikum Łączności ul. Przełajowa 4, 61-622, Poznań
1 aT technik automatyk
1 aT technik automatyk
1 i1T technik informatyk
1 i1T technik informatyk
1 i2T technik informatyk
1 i2T technik informatyk
1 pT technik programista
1 pT technik programista
1 rT technik robotyk
1 rT technik robotyk
1 fT technik fotografii i multimediów
1 fT technik fotografii i multimediów
1 eT technik elektronik
1 eT technik elektronik
1 tT technik teleinformatyk
1 tT technik teleinformatyk
Technikum Mechaniczne Świerkowa 8, 61-472, Poznań
I T/1 technik mechatronik
I T/1 technik mechatronik
I T/2 technik optyk
I T/2 technik optyk
I T/3/a technik mechanik klasa strażacka
I T/3/a technik mechanik klasa strażacka
I T/3/b technik mechanik
I T/3/b technik mechanik
I T/4 technik robotyk
I T/4 technik robotyk
I T/5 technik urządzeń dźwigowych
I T/5 technik urządzeń dźwigowych
Technikum Odzieżowo-Usługowe ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
Ia i Ib technik usług fryzjerskich
Ia i Ib technik usług fryzjerskich
I c i I d technik przemysłu mody
I c i I d technik przemysłu mody
I e technik stylista
I e technik stylista
Technikum Poligraficzno - Administracyjne ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
1D Technik procesów drukowania
1D Technik procesów drukowania
1F Technik fotografii i multimediów
1F Technik fotografii i multimediów
1G Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1G Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1L Technik logistyk
1L Technik logistyk
1R Technik reklamy
1R Technik reklamy
Technikum Przemysłu Spożywczego ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
Technik Hotelarstwa
Technik Hotelarstwa
Technik Technologii Żywności
Technik Technologii Żywności
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik Przetwórstwa Mleczarskiego
Technik Przetwórstwa Mleczarskiego
Technikum Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
1 aT Technik fotografii multimediów
1 aT Technik fotografii multimediów
1 bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1 bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1 cT Technik logistyk
1 cT Technik logistyk
1 dT Technik reklamy
1 dT Technik reklamy
Technikum Nr 19 ul.28 Czerwca1956r. 352/360, 61-441, Poznań
1a - technik analityk
1a - technik analityk
1b - technik informatyk
1b - technik informatyk
1c - technik informatyk
1c - technik informatyk
1d - technik informatyk
1d - technik informatyk
1e - technik programista
1e - technik programista
Technikum w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020, Swarzędz
TE- technik ekonomista
TE- technik ekonomista
TR- technik rachunkowości
TR- technik rachunkowości
TG- technik żywienia i usług gastronomicznych
TG- technik żywienia i usług gastronomicznych
TH- technik hotelarstwa
TH- technik hotelarstwa
TI- technik informatyk
TI- technik informatyk
TL- technik logistyk
TL- technik logistyk
TM- technik mechatronik
TM- technik mechatronik
TUS- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
TUS- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
TA- technik automatyk
TA- technik automatyk
TMC- technik mechanik
TMC- technik mechanik
TTD- technik technologii drewna
TTD- technik technologii drewna
Technikum w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska
1 til technik informatyk
1 til technik informatyk
1 til technik logistyk
1 til technik logistyk
Technikum w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina
1 tżh technik hotelarstwa
1 tżh technik hotelarstwa
1 tżh technik żywienia i usług gastronomicznych
1 tżh technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica
I_TI_5 - technik informatyk
I_TI_5 - technik informatyk
I_TR_5 - technik reklamy
I_TR_5 - technik reklamy
I_TAK_5 - technik architektury krajobrazu
I_TAK_5 - technik architektury krajobrazu
I_TH_5 - technik hotelarstwa
I_TH_5 - technik hotelarstwa
Technikum Samochodowe ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
1 at5/TOYOTA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 at5/TOYOTA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 bt5/BMW TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 bt5/BMW TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 ct5/VOLKSWAGEN/AUDI TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 ct5/VOLKSWAGEN/AUDI TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 dt5/HONDA/VOLVO TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 dt5/HONDA/VOLVO TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 et5/MERCEDES TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 et5/MERCEDES TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Technikum im. Rogera Sławskiego ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ
TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
TECHNIK DEKARSTWA
TECHNIK DEKARSTWA
Technikum w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
Ia TL - technik logistyk
Ia TL - technik logistyk
Ib TH - technik hotelarstwa
Ib TH - technik hotelarstwa
Technikum w Kórniku ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
I TECHNIK LOGISTYK
I TECHNIK LOGISTYK
Technikum w Poznaniu ul.Rubież 20, 61-612, Poznań
I_TAK_5 - technik architektury krajobrazu
I_TAK_5 - technik architektury krajobrazu
I_TI_5 - technik informatyk
I_TI_5 - technik informatyk
Technikum w Tarnowie Podgórnym Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne
I TA - Technik informatyk
I TA - Technik informatyk
I TB/1 - Technik logistyk
I TB/1 - Technik logistyk
I TB/2 - Technik procesów drukowania - z elementami grafiki komputerowej
I TB/2 - Technik procesów drukowania - z elementami grafiki komputerowej
I TC/1 - Technik mechatronik
I TC/1 - Technik mechatronik
I TC/2 - Technik robotyk
I TC/2 - Technik robotyk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Jawornicka 1, 60-161 Poznań
1 BO operator obrabiarek skrawających
1 BO operator obrabiarek skrawających
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Żniwna 1, 61-663, Poznań
1TA terapeutyczna - cukiernik
1TA terapeutyczna - cukiernik
1TB terapeutyczna - kucharz
1TB terapeutyczna - kucharz
1TC terapeutyczna - kucharz/sprzedawca/fryzjer
1TC terapeutyczna - kucharz/sprzedawca/fryzjer
1TD terapeutyczna - ślusarz/mechanik pojazdów samochodowych
1TD terapeutyczna - ślusarz/mechanik pojazdów samochodowych
1TE terapeutyczna - wielozawodowa: stolarz/tapicer/piekarz/monter instalacji sanitarnej/ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
1TE terapeutyczna - wielozawodowa: stolarz/tapicer/piekarz/monter instalacji sanitarnej/ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
1ak-kucharz
1ak-kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
B1A - sprzedawca
B1A - sprzedawca
B1B - magazynier - logistyk
B1B - magazynier - logistyk
B1C - kelner
B1C - kelner
B1D - pracownik obsługi hotelowej
B1D - pracownik obsługi hotelowej
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
1 aB Fotograf
1 aB Fotograf
1 bB Magazynier-logistyk
1 bB Magazynier-logistyk
1 cB Elektronik
1 cB Elektronik
1 dB Mechanik pojazdów samochodowych
1 dB Mechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
1BsDo Drukarz offsetowy
1BsDo Drukarz offsetowy
1BsDf Drukarz fleksograficzny
1BsDf Drukarz fleksograficzny
1BsI Operator procesów introligatorskich
1BsI Operator procesów introligatorskich
1BsM Magazynier - logistyk
1BsM Magazynier - logistyk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
Cukiernik
Cukiernik
Kucharz
Kucharz
Piekarz
Piekarz
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
1 ap/OPEL MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 ap/OPEL MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 bp/D TIP KIEROWCA MECHANIK
1 bp/D TIP KIEROWCA MECHANIK
1 cp/MPK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 cp/MPK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18 ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
1A Mechanik Pojazdów Samochodowych
1A Mechanik Pojazdów Samochodowych
1B Kierowca Mechanik / Lakiernik Samochodowy / Blacharz Samochodowy
1B Kierowca Mechanik / Lakiernik Samochodowy / Blacharz Samochodowy
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 23 ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
I 1 fryzjer
I 1 fryzjer
I 2, I 3, I 4 fryzjer
I 2, I 3, I 4 fryzjer
I 5 krawiec
I 5 krawiec
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
I wZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
I wZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
I fZ - monter sieci i instalacji sanitarnych
I fZ - monter sieci i instalacji sanitarnych
I dZ - stolarz
I dZ - stolarz
I rZ - murarz-tynkarz, tapicer i inne zawody budowlane i drzewne
I rZ - murarz-tynkarz, tapicer i inne zawody budowlane i drzewne
I eZ - monter konstrukcji targowo - wystawienniczych
I eZ - monter konstrukcji targowo - wystawienniczych
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 29 Świerkowa 8, 61-472, Poznań
I Z/1 mechatronik
I Z/1 mechatronik
I Z/1 elektryk
I Z/1 elektryk
I Z/2 mechanik pecyzyjny
I Z/2 mechanik pecyzyjny
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 34 ul.Przełajowa 4, 61-622, Poznań
1 eB elektronik
1 eB elektronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań
1A ogólnodostępna - sprzedawca, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie
1A ogólnodostępna - sprzedawca, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie
1B terapeutyczna - sprzedawca, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie, zdobnik ceramiki, kowal
1B terapeutyczna - sprzedawca, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie, zdobnik ceramiki, kowal
1C1 ogólnodostępna - zdobnik ceramiki, kowal
1C1 ogólnodostępna - zdobnik ceramiki, kowal
1C2 ogólnodostępna - złotnik-jubiler
1C2 ogólnodostępna - złotnik-jubiler
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
Ia - oddział wielozawodowy
Ia - oddział wielozawodowy
Ib - oddział wielozawodowy
Ib - oddział wielozawodowy
Ic - oddział wielozawodowy
Ic - oddział wielozawodowy
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
A- magazynier-logistyk
A- magazynier-logistyk
C- kucharz
C- kucharz
D1- mechanik pojazdów samochodowych
D1- mechanik pojazdów samochodowych
D2- elektromechanik pojazdów samochodowych
D2- elektromechanik pojazdów samochodowych
E- wielozawodowa
E- wielozawodowa
F- mechatronik-patronat VWP
F- mechatronik-patronat VWP
G -operator obrabiarek skrawających- patronat SKF Polska
G -operator obrabiarek skrawających- patronat SKF Polska
H- elektromechanik pojazdów samochodowych- patronat VWP
H- elektromechanik pojazdów samochodowych- patronat VWP
I- automatyk- patronat VWP
I- automatyk- patronat VWP
K1- stolarz
K1- stolarz
K2- tapicer
K2- tapicer
L- mechatronik
L- mechatronik
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina
1 A wielozawodowa
1 A wielozawodowa
1 B mechatronik klasa patronacka firmy "SOLARIS BUS&Coach" S.A."
1 B mechatronik klasa patronacka firmy "SOLARIS BUS&Coach" S.A."
1 C wielozawodowa
1 C wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia im. Rogera Sławskiego ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MECHANIK MOTOCYKLOWY
MECHANIK MOTOCYKLOWY
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
LAKIERNIK
LAKIERNIK
BLACHARZ SAMOCHODOWY
BLACHARZ SAMOCHODOWY
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
DEKARZ
DEKARZ
MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ
MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ
MONTER KONSTRUKCJI TARGOWO - WYSTAWIENNICZYCH
MONTER KONSTRUKCJI TARGOWO - WYSTAWIENNICZYCH
Branżowa Szkoła I stopnia w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
I_BS - oddział wielozawodowy
I_BS - oddział wielozawodowy
Branżowa Szkoła I stopnia w Tarnowie Podgórnym Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne
I BA
I BA