Poznań
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Poznań
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny ul.Garbary 24, 61-867, Poznań
1A - klasa humanistyczna
1C - klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna
1D - klasa biologiczno-chemiczna
1F - klasa matematyczno-fizyczna
1I - klasa matematyczno-informatyczna
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w ZSO Nr 1 ul.Bukowska 16, 60-809, Poznań
ABAKUS
COLUMBUS grupa 1
COLUMBUS grupa 2
LEX grupa 1
LEX grupa 2
MEDICUS
VITA
GALIA
II Liceum Ogólnokształcące ul.Matejki 8/10, 60-766, Poznań
1A DWUJĘZYCZNA
1B PRAWNICZA
1C1 MEDYCZNA DSD
1C2 EKONOMICZNA
1D MEDYCZNA
1E pre-IB
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego ul.Strzelecka 10, 61-845, Poznań
1a - PITAGORAS - akademicka
1b- VESPUCCI - akademicka
1c – LINUX - akademicka
1d - DA VINCI - akademicka
1e - LINNEUSZ - akademicka
1f - AVICENNA – akademicka
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul.Swojska 6, 60-592, Poznań
1 A - Akademicka - Ekonomiczna
1 B - Medyczna
1 D - Informatyczna
1 F - Akademicka - Dziennikarska
1 G - Psychologiczno - Prawnicza
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej ul.Zmartwychwstanców 10, 61-501, Poznań
1a medyczna
1b teatralno-filmowa
1c biologiczno-chemiczna
1d dziennikarsko prawna
1e politechniczna
1f akademicka
1g turystyczno-ekonomiczna
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 ul.Krakowska 17a, 61-889, Poznań
1A Humanistyczno-prawnicza 2021/2022
1B Historyczno-językowa 2021/2022
1C Politechniczna 2021/2022
1D Ekonomiczno-językowa 2021/2022
1E Biologiczno-chemiczna 2021/2022
1F Biologiczno-chemiczna 2021/2022
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki ul.Żeromskiego 8/12, 60-544, Poznań
A - medialny
B - biologiczno-chemiczny
C - ekonomiczny
D - politechniczny
O - wstępny
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul.Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
1A IKA Informatyczna Klasa Akademicka mat-fiz-inf
1B MKA Matematyczna Klasa Akademicka mat-fiz-inf
1C FKA Fizyczna Klasa Akademicka mat-fiz-inf
1D EKA gr. 1 Ekonomiczna Klasa Akademicka mat-geo-j.ang
1D EKA gr. 2 Ekonomiczna Klasa Akademicka mat-geo-j.niem
1E i 1F PKM Patronackie Klasy Medyczne biol-chem
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta ul.Warzywna 24, 61-658, Poznań
1A PROZDROWOTNA
1B INŻYNIERYJNA
1C BIZNESOWA
1D1 EUROPEJSKA
1D2 EUROPEJSKA
1E PRAWNICZA
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 os.Rzeczypospolitej 111, 61-389, Poznań
1 A1 LINGWISTYCZNA
1 A2 LINGWISTYCZNA
1 B1 POLITECHNICZNA
KLASA 1 B2 EKONOMICZNA (klasa akademicka UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO)
1 C1 DZIENNIKARSKA
1 C2 DZIENNIKARSKA
1 D1 BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
1 D2 BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
1 E1 FILMOWO – TEATRALNA
1 E2 FILMOWO – TEATRALNA
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich ul.Piotra Ściegiennego 134, 60-304, Poznań
1.1 biologiczno-chemiczny
1.2 lingwistyczno - geograficzny
1.3 lingwistyczny
1.4 humanistyczny
1.5 matematyczny
1.6 wschodoznawczy
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie ul.Gen. Tadeusza Kutrzeby 8, 61-719, Poznań
1A klasa ekonomiczna, 1A1 – profil matematyczno-geograficzny
1A klasa ekonomiczna, 1A2 – profil matematyczno-językowy
1B klasa humanistyczna, 1B1 - profil artystyczny
1B klasa humanistyczna, 1B2 – profil prawniczy
1C Klasa medyczna, profil biologiczno-chemiczny
1D klasa biologiczno-chemiczna, profil biologiczno-chemiczny
1 E klasa politechniczna, 1E1 profil matematyczno-fizyczny
1 E klasa politechniczna, 1E2 profil matematyczno-informatyczny
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego os.Piastowskie 106, 61-164, Poznań
1 A1 językowo-artystyczna ARTE
1A2 językowo-dziennikarska REPORTER
1 B1 ekonomiczna BIZNES
1 B2 informatyczna INFORMATYK
1 C1 biologiczno-chemiczna MEDYK
1 C2 biologiczno-chemiczna MEDYK
1D1 dietetyczna FIT
1 D2 dietetyczna FIT
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi os.Bolesława Chrobrego 107, 60-681, Poznań
1 A_1 humanistyczno-prawniczy
1 A_2 humanistyczno-prawniczy
1B_1 psychologiczno-pedagogiczny
1B_2 psychologiczno-pedagogiczny
1C turystyczno-językowy
1D biologiczno-chemiczny
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 ul.Tarnowska 27, 61-323, Poznań
I a - humanistyczny
I b - biologiczno-chemiczny
I c - matematyczno-geograficzno-informatyczny
I d 1 - matematyczno-fizyczny
I d 2 - matematyczno-chemiczny
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 os.Czecha 59, 61-288, Poznań
I A1 - LEX-PRESS (humanistyczny)
I A2 - LEX-CINEMA (humanistyczny)
I B1 - POLITECHNICUS (matematyczno-fizyczno-informatyczny)
I B2 - ECONOMICUS (matematyczno-językowo-geograficzny)
I C - MEDICORUM (biologiczno-chemiczny)
I D - PEREGRINUS (językowo-geograficzny)
I E1 – SECCIÓN BILINGÜE (dwujęzyczny z językiem hiszpańskim)
I E2 - PEREGRINUS (językowo-geograficzny)
0 H - SECCIÓN BILINGÜE – WSTĘPNY
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
1LA sportowa
XX Liceum Ogólnokształcące os.Wichrowe Wzgórze 111, 61-674, Poznań
1A - teatralna z tańcem współczesnym
1B - kryminalistyczno - resocjalizacyjna z rozszerzeniem językowym
1C - psychologiczno - językowa
1D - social media z rozszerzeniem językowym
1E - sportowa
XXI Liceum Ogólnokształcące ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
1 AL ARCHITEKTURA & DESIGN
1 BL PROJEKTOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH z elementami psychologii
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu ul.Widna 1, 60-655, Poznań
A1-teatralna
A2-dziennikarska
B-biologiczno-chemiczna
C1-psychologiczno-językowa z drugim językiem hiszpańskim
C2-psychologiczno-językowa drugi język do wyboru
D1-dwujęzyczna z angielskim - dwujęzycznie geografia, historia i informatyka
D2-lingwistyczna angielsko-hiszpańska
XXVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
I eL klasa prawna - kryminologia i resocjalizacja
XXIX Liceum Ogólnokształcące ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
I O/1 psychologiczno-pedagogiczna
I O/2 sportowo-obronna
I O/3 policyjna
XXX Liceum Ogólnokształcące ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
Szkoła nie prowadzi rekrutacji
XXXI Liceum Ogólnokształcące ul.Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
L1A - klasa strażacka
L1B - klasa policyjna
L1C - klasa kosmetyczna
XXXII Liceum Ogólnokształcące ul.Fredry 13, 61-701, Poznań
Szkoła nie prowadzi rekrutacji
XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul.Stanisława Wyspiańskiego 27, 60-751 Poznań
Szkoła nie prowadzi rekrutacji
XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II ul.Klaudyny Potockiej 38, 60-211, Poznań
1A - terapeutyczna
1B - terapeutyczna
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące ul. Drzymały 4/6 , 60-613 Poznań
1 A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa
1 Bh Patronacka Klasa Prawniczo-Psychologiczna - profil z rozszerzoną historią
1 Bw Patronacka klasa Prawniczo-Psychologiczna - profil z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie
1 C Patronacka Klasa Medyczna
1 D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-chemiczny
1 D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-fizyczny
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego os.Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań
B - sportowa, piłka nożna "Poznańska 13"
C - mistrzostwa sportowego, kajaki
H - mistrzostwa sportowego, hokej na trawie
K - sportowa, kosz
P - mistrzostwa sportowego, pływanie, wiosła
W - sportowa, piłka nożna "Warta"
S - sportowa, inne dyscypliny
Sportowe Liceum Ogólnokształcące os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań
1 A SLO
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Owińska, Bolechowo, 62-005 Owińska
1 AW- wojskowa (mundurowa)
1B- policyjna (mundurowa)
1 C-strażacko- ratownicza (mundurowa)
1D- ogólnokształcąca
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
Oferta w przygotowaniu
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego ul.Podgórna 12, 62-020, Swarzędz
1 A - klasa humanistyczno-językowa
1 B - klasa matematyczno-geograficzna
1 C - klasa biologiczno-chemiczna
1 D - policyjna
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 118, 62-080, Tarnowo Podgórne
I A - klasa językowo-prawnicza
I B - klasa politechniczna
I C - klasa medyczno-przyrodnicza
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku ul.Poznańska 2, 62-035 Kórnik
I A HUMANISTYCZNA
I BC EKONOMICZNO-PRZYRODNICZA
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie ul.Kasprowicza 3, 62-040, Puszczykowo
1A - sportowa
1B - humanistyczna
1C - ekonomiczna
1E - przyrodnicza
Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica
Oferta w przygotowaniu
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 2a, 62-030 Luboń
1A - dwujęzyczna klasa z rozszerzoną matematyką i geografią
1B - klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu os.Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań
klasa humanistyczna
klasa politechniczna
klasa medyczna
Technikum Budowlane ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
1 At Technik Budownictwa
1 Bt Technik Budownictwa
1 Ct Technik Renowacji Elementów Architektury
1 Dt Technik Ceramik
Technikum Budowlano - Drzewne ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
I aT technik architektury krajobrazu
I bT technik budownictwa
I dT technik technologii drewna
I wT technik robót wykończeniowych w budownictwie
T fT technik inżynierii sanitarnej
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 ul.Marszałkowska 40, 60-327, Poznań
1E - technik ekonomista
1Ra - technik rachunkowości
1P - technik programista
1i - technik informatyk
1R - technik reklamy
1T - technik organizacji turystyki
Technikum Ekonomiczno -Handlowe ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
T1A - technik handlowiec
T1C - technik ekonomista
T1D - technik rachunkowości
T1H - technik hotelarstwa
T1L - technik logistyk
T1P - technik eksploatacji portów i terminali
T1O - technik lotniskowych służb operacyjnych
T1S - technik spedytor
T1R - technik reklamy
T1T - technik organizacji turystyki
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne ul.Jawornicka 1, 60-161, Poznań
1A Technik mechatronik
1B Technik mechatronik
1E Technik mechanik
1D Technik mechanik lotniczy
1I Technik awionik
1J Technik automatyk
1C Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1F Technik chłodnictwa i klimatyzacji
1K - technik spawalnictwa
1L - technik robotyk
Technikum Elektryczno- Elektroniczne ul.Świt 25, 60-375, Poznań
1A_technik elektryk
1B_technik elektronik
1C_technik energetyk
1D_technik informatyk
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego ul.J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594, Poznań
1T1 technik informatyk
1T2 technik elektronik
1T3 technik automatyk
1T4 technik elektryk
1T4 technik energetyk
Technikum Gastronomiczne ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
1Paż "TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH"
Technikum Geodezyjno-Drogowe ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
1GA technik geodeta
1GW technik geodeta
1G technik geolog
1D technik budowy dróg
1TS technik pojazdów samochodowych
Technikum Środowiska ul.Golęcińska 9, 60-626, Poznań
Twa - weterynaria
Twb - weterynaria
To - urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
Tmr - mechanizacja rolnictywa i agrotroniki
Ta - agrobiznes
Technikum Komunikacji ul.Fredry 13, 61-701, Poznań
1A Technik informatyk
1B Technik informatyk (oddział dwujęzyczny)
1C Technik programista
1D Technik programista (oddział dwujęzyczny)
1E_1 Technik automatyk
1E_2 Technik elektronik
1F_1 Technik elektroenergetyk transportu szynowego
1F_2 Technik transportu kolejowego
Technikum Łączności ul. Przełajowa 4, 61-622, Poznań
1 aT technik automatyk
1 i1T technik informatyk
1 i2T technik informatyk
1 pT technik programista
1 rT technik robotyk
1 fT technik fotografii i multimediów
1 eT technik elektronik
1 tT technik teleinformatyk
Technikum Mechaniczne ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
I T/1 technik mechatronik
I T/2 technik optyk
I T/3 technik mechanik klasa strażacka
I T/4 technik urządzeń dźwigowych
I T/5 technik robotyk
Technikum Odzieżowo-Usługowe ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
I a i I b technik usług fryzjerskich
I c i I d technik przemysłu mody
I e technik stylista
Technikum Poligraficzno - Administracyjne ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
1D Technik procesów drukowania
1F Technik fotografii i multimediów
1G Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1L Technik logistyk
1R Technik reklamy
Technikum Przemysłu Spożywczego ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
1T - Technik technologii żywności
1H - Technik hotelarstwa
1Ż - Technik żywienia i usług gastronomicznych
1M - Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technikum Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
1 aT Technik fotografii i multimediów
1 bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1 cT Technik logistyk
1 dT Technik reklamy
Technikum Nr 19 ul.28 Czerwca1956r. 352/360, 61-441, Poznań
1a-analityk
1b-informatyk
1c-informatyk
1d-informatyk
1e - technik programista
Technikum w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020, Swarzędz
TE- technik ekonomista
TG- technik żywienia i usług gastronomicznych
TH- technik hotelarstwa
TI- technik informatyk
TL- technik logistyk
TM- technik mechatronik
TUS- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
TA- technik automatyk
TMC- technik mechanik
Technikum w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska
1 TI- technik informatyk
1 TL- technik logistyk
Technikum w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina
1 TH - technik hotelarstwa
1 TŻ- technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica
I T Infor.
I T Reklamy
I T Archit. Kraj.
I T Hotel.
Technikum Samochodowe ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
1 at5/TOYOTA Technik pojazdów samochodowych
1 bt5/BMW Technik pojazdów samochodowych
1 ct5/VOLKSWAGEN/AUDI Technik pojazdów samochodowych
1 dt5/HONDA/VOLVO Technik pojazdów samochodowych
1 et5/MERCEDES Technik pojazdów samochodowych
Technikum Architektury Krajobrazu - Budowlane ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Technikum w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
Ia TL - technik logistyk
Ib TH - technik hotelarstwa
Technikum w Kórniku ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
I TECHNIK LOGISTYK
Technikum w Poznaniu ul.Rubież 20, 61-612, Poznań
Ia T Archit. Kraj.
Ia T Infor.
Technikum w Tarnowie Podgórnym Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne
I TA Technik informatyk
I TB /1 Technik logistyk
I TB /2 Technik procesów drukowania
I TC/1 Technik mechatronik
I TC/2 Technik robotyk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Jawornicka 1, 60-161 Poznań
1BA automatyk
1BO operator obrabiarek skrawających
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Żniwna 1, 61-663, Poznań
1TA - Cukiernik
1TB- Kucharz
1TC- Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodych
1TD- Sprzedawca, Krawiec
1TE- wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
1Pak "KUCHARZ"
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
B1A - sprzedawca
B1B - magazynier - logistyk
B1C - kelner
B1D - pracownik obsługi hotelowej
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
1 aB Fotograf
1 bB Magazynier-logistyk
1 cB Mechanik pojazdów samochodowych
1 dB Elektronik
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
1ZDf Drukarz fleksograficzny
1ZDo Drukarz offsetowy
1ZI Operator procesów introligatorskich
1ZM Magazynier-logistyk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
1C - Cukiernik
1K - Kucharz
1P - Piekarz
1W - Przetwórca mięsa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
1ap/O OPEL/CITROEN Mechanik pojazdów samochodowych
1 bp/D TIP Kierowca mechanik
1 cp/K MPK Elekromechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18 ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
1B kierowca mechanik
1A mechanik poj. samochodowych/lakiernik/blacharz
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 23 ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
I 1 fryzjer
I 2, I 3, I 4 fryzjer
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 27 ul.Świt 25, 60-375, Poznań
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
I dZ stolarz
I bdZ murarz-tynkarz, roboty wykończeniowe, instalacje sanitarne, tapicer, inne budowlane i drzewne
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 29 ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
I Z/1 mechatronik
I Z/2 elektryk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 34 ul.Przełajowa 4, 61-622, Poznań
1 eB elektronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań
1 A Ogólnodostępna - Sprzedawca, Murarz-tynkarz, Monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie
1 B Terapeutyczna - Sprzedawca, Murarz-tynkarz, Monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie
1 C Ogólnodostępna - Zdobnik ceramiki, Kowal, Zegarmistrz, Złotnik-jubiler
1 D Terapeutyczna - Zdobnik ceramiki, Kowal, Zegarmistrz, Złotnik-jubiler
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
Ia BSIs - odział wielozawodowy
Ib BSIs - odział wielozawodowy
Ic BSIs - odział wielozawodowy
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
A - magazynier- logistyk
C- kucharz
D1- mechanik pojazdów samochodowych
D2- elektromechanik pojazdów samochodowych
E- wielozawodowa
G-patronat SKF- operator obrabiarek skrawających
H-patronat VWP- elektromechanik pojazdów samochodowych
I- patronat VWP- automatyk
J- patronat VWP- operator maszyn i urządzeń odlewniczych
K1- stolarz
K2- tapicer
L- mechatronik
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina
1A- wielozawodowa
1B- mechatronik/wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
DEKARZ
MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MECHANIK MOTOCYKLOWY
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
LAKIERNIK
BLACHARZ SAMOCHODOWY
Branżowa Szkoła I stopnia w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
BS ROK
Branżowa Szkoła I stopnia w Poznaniu ul.Rubież 20, 61-619, Poznań
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia w Tarnowie Podgórnym Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne
I BW