Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6
Zespół szkół
Adres
ul.Św. Floriana 3, 60-536 Poznań
Telefon
61 8411-128
Fax
61 8411-128
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Kirchner
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła I stopnia
  • Branżowa Szkoła I stopnia
OpisBranżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 mieści się na Jeżycach. Szkoła znana jest z życzliwego klimatu i pracy z uczniami posiadającymi dysfunkcje. W szkole czekają na uczniów interesujące zajęcia pozalekcyjne oraz wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy nauczyciela. Szkoła posiada nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu. W bibliotece szkolnej oprócz bogatego księgozbioru usytuowane są stanowiska multimedialne dla uczniów przygotowujących się do lekcji. Uczniowie uczą się w pięknych i kolorowych salach. Szkoła włącza się także w życie mieszkańców Jeżyc. Współpracuje z Komitetem Ochrony Zabytków Cmentarza Jeżyckiego, opiekuje się opuszczonymi grobami. Młodzież uczestniczy w uroczystościach patriotycznych, poznając w ten sposób historię Polski i uświadamiając sobie obowiązki wobec Ojczyzny. Szkoła jest: życzliwa, kolorowa, otwarta na młodego człowieka, posiada dobry klimat, uczy kreatywności, dojrzałości, rozwija zainteresowania i przygotowuje do egzaminu zawodowego. Szkoła zapewnia uczniom miejsca praktyk w renomowanych warsztatach oraz firmach. 

Facebook ZSZ 1 ZSZ 1

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Nasza szkoła mieści się w centrum miasta na Jeżycach przy ul. Św. Floriana 3. Dojście od ul. Kościelnej.
Koła zainteresowań
• sekcja piłki nożnej • sekcja piłki siatkowej • koło fotograficzne • kółko teatralne • koła językowe • kółko geograficzno - turystyczne • wolontariat • zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w opanowaniu poszczególnych przedmiotów
Osiągnięcia


FINALISTA - Olimpiada Innowacji Technicznych - etap ogólnopolski, III miejsce Olimpiada Techniczna - etap wojewódzki.

Drzwi otwarte

25.04.2022r. 17:00-19:00

14.05.2022r. 10:00-12:00