Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej
Począwszy od roku 2002, uczniowie ostatnich klas gimnazjów mogą ubiegać się o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły ponadgimnazjalnej. Chociaż zwiększyło to ich swobodę i możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, jednocześnie wprowadziło szereg problemów organizacyjnych. Przede wszystkim pojawiło się zjawisko "blokowania miejsc" przez najlepszych uczniów, którzy po wstępnej selekcji znaleźli się na listach wszystkich szkół, w których złożyli swoje dokumenty, zajmując miejsca innym, dobrym uczniom. Oczekiwaniu na podjęcie decyzji przez uczniów, którym udało się dostać do wielu różnych oddziałów, towarzyszyły strach, niepewność i frustracja rodziców i kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych oraz chaos organizacyjny w szkołach, które przez długi czas nie mogły przygotować ostatecznych list przyjętych. więcej
System Nabór 2017 jest pierwszym systemem łączącym w sobie rekrutację do wszystkich szczebli placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Od roku 2005 system Nabór został podzielony na dwa moduły: Rekrutacja i Praca bieżąca. Moduł Rekrutacja pozwala na przeprowadzanie rekrutacji do poszczególnych typów placówek, natomiast Praca bieżąca służy do przechowywania aktualnych informacji na temat przydziału poszczególnych uczniów do oddziałów, na poziomie wszystkich roczników, co z kolei zapewnia możliwość:
  • kontroli obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • kontroli obowiązku szkolnego,
  • kontroli obowiązku nauki.
więcej
Najważniejsze wyróżniki systemu Nabór.
Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technik budowy oprogramowania, system Nabór posiada następujące cechy:
Wyniki rekrutacji dostępne są praktycznie natychmiast po wprowadzeniu danych. Bieżący monitoring popularności poszczególnych oddziałów oraz generowane raporty umożliwiają elastyczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Wszystkie newralgiczne elementy systemu są powielone. Dostęp do serwera może być realizowany zarówno przez Internet lub wydzielone łącza modemowe. Wprowadzanie danych może odbywać się nawet podczas braku połączenia z siecią. Zaawansowana infrastruktura sprzętowa zapewnia stabilną pracę na każdym odcinku systemu, od stacji klienckiej, poprzez wydajną łączność, aż po centralny serwer systemu.
Warunkiem poprawnego realizowania zadań związanych z procesem rekrutacji jest wysoki poziom bezpieczeństwa. System Nabór zawiera rozwiązania opracowane przez światowych ekspertów w tej dziedzinie, zapewniające bezpieczeństwo danych dużo wyższe niż to jest powszechnie stosowane w systemach informatycznych.
Doświadczenie w budowie systemów klienckich oraz wdrożone założenia i reguły ergonomii interfejsów użytkownika pozwoliły na stworzenie konstrukcji systemu niezwykle przyjaznego i łatwego dla użytkowników. Nowoczesna stylistyka i automatyzacja wielu funkcji bez ingerencji operatora aplikacji powoduje, iż obsługa systemu Nabór jest niezwykle jasna i przystępna, a zaznajomienie się z jego funkcjonalnością nie sprawia żadnych problemów.
System Nabór został zaprojektowany z myślą o wdrożeniu w wielu różnych regionach, dzięki czemu z łatwością można dostosować go do obowiązujących w danym miejscu przepisów i praktyk rekrutacyjnych. System można także rozbudowywać o dodatkowe moduły i funkcje odpowiadające potrzebom danego regionu.
Zastosowanie systemu pomaga w perspektywie zaoszczędzić duże środki finansowe przeznaczone w budżetach samorządowych na szkolnictwo oraz pozwala na uniknięcie wielu przykrych sytuacji, zarówno dla kandydatów i ich rodziców, jak i nauczycieli. Ważny jest także fakt, że oprogramowanie wykorzystuje do działania istniejącą już w szkołach infrastrukturę, w tym sprzęt komputerowy.
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe powstało w 1993 r., jako jednostka naukowo-badawcza afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Od samego początku współpracujemy czynnie z jednostkami władzy samorządowej, prowadząc wspólnie pionierskie przedsięwzięcia, jak choćby miejski serwis informacyjny Urzędu Miasta Poznania (www.city.poznan.pl), oprogramowanie dla Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (www.wbc.poznan.pl), czy też na kanwie edukacyjnej rozwijając oprogramowanie dla ogólnopolskiego portalu edukacyjnego Interklasa(www.interklasa.pl). więcej