Poznań
Poznań
FAQ
1. Czy kandydat musi założyć Profil Zaufany?
Nie, najczęściej do logowania wykorzystuje się Profil Zaufany rodzica/opiekuna prawnego.
Jeśli jednak kandydat posiada Profil Zaufany, może go wykorzystać do zalogowania się.

2. Jak założyć konto w systemie Nabór?
Należy zalogować się przez Profil Zaufany i wypełnić wniosek (będą aktywne dopiero od 16 maja!)

3. Ile szkół mogę wybrać w naborze?
Można wybrać maksymalnie 6 szkół, ale w każdej z nich dowolną liczbę oddziałów.

4. Czy wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie?
Nie. By wziąć udział w rekrutacji, należy wniosek wydrukować, podpisać, załączyć w aplikacji NABÓR i kliknąć ZŁÓŻ WNIOSEK. Postępując zgodnie z instrukcją (znajdziesz ją w zakładce Dokumenty). Ewentualnie wydrukowany i podpisany wniosek można zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

5. Czy kolejność oddziałów na wniosku ma znaczenie?

Tak, ponieważ system będzie starał się przydzielić do jak najwyższej preferencji biorąc pod uwagę punkty kandydata, które decydują o zakwalifikowaniu. 

Należy zatem ułożyć oddziały od tych, do których chcemy się dostać najbardziej, do tych nieco mniej preferowanych.


6. Czy mogę poprawić złożony wniosek?
Tak. Należy na swoim koncie przy wniosku kliknąć w opcję "Poproś o wycofanie do edycji". Wniosek cofa do edycji szkoła pierwszego wyboru - więcej znajdziesz w Instrukcji w zakładce Dokumenty.

7. Czy uczeń, który ukończył szkołę podstawową w zeszłym roku, może wziąć udział w rekrutacji w roku 2022?
NIE, w rekrutacji mogą wziąć udział tylko uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową w roku 2022.