Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Adres
ul.Św. Floriana 3, 60-536 Poznań
Telefon
61 8411-128
Fax
61 8411-128
E-mail
sekretariat@zsz1.poznan.pl
Strona www
http://www.zsz1.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 mieści się na Jeżycach obok kościoła p.w Świętego Floriana. W naszej placówce uczą się absolwenci gimnazjów poznańskich oraz pochodzących z gmin ościennych. Znani jesteśmy z życzliwego klimatu i pracy z uczniami posiadającymi różnego typu dysfunkcje. W latach poprzednich słynęliśmy z wielkich osiągnięć sportowych w dziedzinie piłki nożnej. Absolwenci naszej szkoły kontynuują naukę na uczelniach wyższych. Możemy ich spotkać na wszystkich kierunkach : humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Wielu z nich zostało trenerami i instruktorami w różnych dziedzinach sportu. W szkole mamy interesujące zajęcia pozalekcyjne, które cieszą się dużym powodzeniem: • sekcja piłki nożnej • sekcja piłki siatkowej • koło fotograficzne • kółko teatralne • koła językowe • koło muzyczne • koło grafiki komputerowej • kółko geograficzno - turystyczne • wolontariat • koło taneczne • zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w opanowaniu poszczególnych przedmiotów Szkoła posiada dwie nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, pracownie reklamy z komputerami iMAC, pracownie logistyki, dwa studia fotograficzne oraz ciemnie. Logistycy zgłębiają tajniki zawodu w pracowni logistycznej, gdzie posiadają dostęp do platformy elektronicznej, programów specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz modeli magazynowych. W bibliotece szkolnej oprócz bogatego księgozbioru usytuowane są stanowiska multimedialne dla uczniów, którzy w każdej chwili mogą z nich korzystać przygotowując się do lekcji. Uczniowie uczą się w pięknych i kolorowych salach. Mogą wybierać spośród następujących języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Istnieje możliwość zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. W szkole prężnie działają Wolontariusze Św.Floriana znani z życzliwości i pomocy w wielu instytucjach, fundacjach oraz stowarzyszeniach. Wielokrotnie jeden lub dwóch z naszych wolontariuszy otrzymuje wyróżnienie lub jedno z pierwszych miejsc za działalność na rzecz ludzi potrzebujących. Uczniowie żywo uczestniczą w życiu kulturalnym Poznania; chodzą do teatru, kina, muzeów, mają także możliwość poznania bogatego dorobku kultury na terenie szkoły. W szkole cyklicznie odbywają się spotkania ze znanymi aktorami, a także mniej znani aktorzy teatrów warszawskich i krakowskich. Młodzież uczestniczy w spektaklach proponowanych przez teatry poznańskie, a także koncertach muzycznych. Sami tez przygotowujemy projekty artystyczne, które pokazujemy członkom naszej społeczności szkolnej. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 włącza się w życie mieszkańców Jeżyc. Współpracujemy z Komitetem Ochrony Zabytków Cmentarza Jeżyckiego i Radą Osiedla. Opiekujemy się grobami, uczestniczymy w kweście w czasie Wszystkich Świętych. Młodzież uczestniczy w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta Poznania poznając w ten sposób historię Polski i uświadamiając sobie obowiązki wobec Ojczyzny. Wielką nobilitacją dla naszej placówki było nadanie poszczególnym szkołom imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Wydarzenie to zobowiązało nas do uświadomienia sobie ciągłości historii, a także obowiązków wobec Ojczyzny. Pokazało zaangażowanie naszych przodków w odzyskanie niepodległości. Uświadomiło, że to kim jesteśmy i co posiadamy zawdzięczamy nie tylko sobie. Młodzież podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w projektach unijnych oraz teatralnych. W ostatnich latach uczestniczyliśmy w projektach: "Czas zawodowców" oraz "Czas logistyków". Obecnie aplikujemy do dwóch kolejnych projektów unijnych, których celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętność odnalezienia się na rynku pracy. Szkoła posiada wymianę z Niemcami oraz Japonią./ Przyjmujemy u siebie uczniów z innych krajów, którzy prezentują nam swój system kształcenia, kulturę a także mentalność. Nasza szkoła jest: - Życzliwa - Kolorowa - Otwarta na młodego człowieka - Posiada dobry klimat - Uczą w niej doświadczeni i rozumiejący młodzież nauczyciele - Uczy kreatywności, dojrzałości - Rozwija zainteresowania - Przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego - Uczy odpowiedzialności, dyscypliny, tolerancji, wyczulenia na problemy innych ludzi - Wychowuje dobrego człowieka i obywatela. Serdecznie zapraszamy.