Poznań
Technikum
Technikum Nr 6
Zespół szkół
Adres
ul.Św. Floriana 3, 60-536 Poznań
Telefon
618 411 128
Fax
618 411 128
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Kirchner
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum Nr 6
  • Technikum Nr 6
OpisTechnikum Nr 6 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 mieści się na Jeżycach. Szkoła znana jest z życzliwego klimatu i pracy z uczniami posiadającymi dysfunkcje. Wielu z nich zostało trenerami i instruktorami w różnych dziedzinach sportu. W szkole czekają na uczniów interesujące zajęcia pozalekcyjne oraz wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy nauczyciela. Szkoła posiada nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu. W bibliotece szkolnej oprócz bogatego księgozbioru usytuowane są stanowiska multimedialne dla uczniów przygotowujących się do lekcji. Uczniowie uczą się w pięknych i kolorowych salach. Uczniowie uczą się języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Prężnie działają Wolontariusze Św. Floriana pod patronatem Klubu Młodzieżowego „Ośmiu Wspaniałych”. Wielokrotnie wolontariusze otrzymują wyróżnienie oraz zajmowali jedno z pierwszych miejsc za działalność na rzecz ludzi potrzebujących. Cyklicznie odbywają się spotkania ze znanymi aktorami. Szkoła włącza się także w życie mieszkańców Jeżyc. Współpracuje z Komitetem Ochrony Zabytków Cmentarza Jeżyckiego, opiekuje się opuszczonymi grobami. Młodzież uczestniczy w uroczystościach patriotycznych, poznając w ten sposób historię Polski i uświadamiając sobie obowiązki wobec Ojczyzny. Wielką nobilitacją dla szkoły było nadanie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Wydarzenie to zobowiązało młodzież do uświadomienia sobie ciągłości historii, pokazało, że to kim jesteśmy i co posiadamy zawdzięczamy nie tylko sobie. Szkoła jest: życzliwa, kolorowa, otwarta na młodego człowieka, posiada dobry klimat, uczy kreatywności, dojrzałości, rozwija zainteresowania, przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. Jesteśmy w samym sercu Jeżyc :-)  Facebook ZSZ 1 ZSZ 1

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Nasza szkoła mieści się w centrum miasta na Jeżycach przy ul. św. Floriana 3. Dojście od ulicy Kościelnej.
Koła zainteresowań
• sekcja piłki nożnej • sekcja piłki siatkowej • koło fotograficzne • kółko teatralne • koła językowe  • koło grafiki komputerowej • koło geograficzno - turystyczne • wolontariat • zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w opanowaniu poszczególnych przedmiotów
Kontakty zagraniczne
Wymiana uczniowska: Japonia.
Osiągnięcia

Zwycięzca VI Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego "Nie jesteś sam" w kategorii szkoła ponadgimnazjalna i ponadpodstawowa.

Laureaci VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tęcza".

Finaliści grupowi w kolejnej edycji Ogólnopolskiego programu Młody Lean Lider.

Zakres wiekowy
Szkoła ponadpodstawowa dla młodzieży
Drzwi otwarte

25.04.2022r. 17:00-19:00

14.05.2022r. 10:00-12:00