Poznań
Technikum
Technikum Nr 6
Zespół szkół
Adres
ul.Św. Floriana 3, 60-536 Poznań
Telefon
618 411 128
Fax
618 411 128
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Kirchner
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW:  28.03.2020r. godz. 10:30-12:30, 23.04.2020r. 17:00-18:30, 30.05.2020r. godz. 10:30-12:30 


Technikum Nr 6 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 mieści się na Jeżycach. Szkoła znana jest z życzliwego klimatu i pracy z uczniami posiadającymi dysfunkcje. Wielu z nich zostało trenerami i instruktorami w różnych dziedzinach sportu. W szkole czekają na uczniów interesujące zajęcia pozalekcyjne oraz wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy nauczyciela. Szkoła posiada nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. W bibliotece szkolnej oprócz bogatego księgozbioru usytuowane są stanowiska multimedialne dla uczniów przygotowujących się do lekcji. Uczniowie uczą się w pięknych i kolorowych salach. Mogą wybierać spośród następujących języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Prężnie działają Wolontariusze Św. Floriana pod patronatem Klubu Młodzieżowego „Ośmiu Wspaniałych”. Wielokrotnie wolontariusze otrzymują wyróżnienie oraz zajmowali jedno z pierwszych miejsc za działalność na rzecz ludzi potrzebujących. Cyklicznie odbywają się spotkania ze znanymi aktorami. Szkoła włącza się także w życie mieszkańców Jeżyc. Współpracuje z Komitetem Ochrony Zabytków Cmentarza Jeżyckiego, opiekuje się opuszczonymi grobami. Młodzież uczestniczy w uroczystościach patriotycznych, poznając w ten sposób historię Polski i uświadamiając sobie obowiązki wobec Ojczyzny. Wielką nobilitacją dla szkoły było nadanie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Wydarzenie to zobowiązało młodzież do uświadomienia sobie ciągłości historii, pokazało, że to kim jesteśmy i co posiadamy zawdzięczamy nie tylko sobie. Szkoła jest: życzliwa, kolorowa, otwarta na młodego człowieka, posiada dobry klimat, uczy kreatywności, dojrzałości, rozwija zainteresowania, przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. Facebook ZSZ 1 ZSZ 1

Oferta
Dojazd
Nasza szkoła mieści się w centrum miasta na Jeżycach przy ul. św. Floriana 3. Dojazd tramwajem nr 2, 17 do Rynku Jeżyckiego lub autobusem 64, dojście od ul. Kościelnej (za kościołem w górę).
Koła zainteresowań
• sekcja piłki nożnej • sekcja piłki siatkowej • koło fotograficzne • kółko teatralne • koła językowe • koło muzyczne • koło grafiki komputerowej • kółko geograficzno - turystyczne • wolontariat • zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w opanowaniu poszczególnych przedmiotów
Kontakty zagraniczne
Wymiana uczniowska: Niemcy i Japonia.
Osiągnięcia
Osiągnięcie II miejsca w Olimpiadzie Innowacji Technicznych, w konkursie Piosenki Angielskiej, II miejsce w konkursie Piosenki Niemieckiej.