Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie
Zespół szkół
Adres
ul.Topolowa 2, 62-051 Mosina
Telefon
61 813 29 22
Fax
61 813 29 22 (33)
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Paweł Zawieja
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Budynek szkoły.
 • Hol szkoły.
 • Hol szkoły.
 • Korytarz w szkole.
 • Sala lekcyjna.
 • Sala lekcyjna.
 • Strefa dla ucznia.
 • Sala gimnastyczna.
 • Wielofunkcyjne boiska sportowe.
 • Zajęcia praktyczne.
 • Zajęcia praktyczne.
 • Zajęcia praktyczne.
 • Zajęcia praktyczne.
Opis

Wzorem lat ubiegłych prowadzimy nabór uczniów – młodocianych pracowników do trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (wcześniej: zasadniczej szkoły zawodowej).
Warunkiem przyjęcia do tego typu szkoły jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu w celu podjęcia zajęć praktycznych oraz zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu.
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, młodociani pracownicy - odbywający zajęcia praktyczne w zakładach pracy, a nie w szkolnych warsztatach, w trakcie nauki:

 • za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie,
 • mają opłacaną składkę ZUS emerytalną i zdrowotną,
 • okres zatrudnienia i nauki liczy im się do stażu pracy,
 • przysługuje im zasiłek chorobowy,
 • posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego.
Uczniowie mogą pobierać naukę w dowolnie przez siebie wybranym zawodzie w klasach wielozawodowych (umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi być zgodna z klasyfikacją zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej). Wzór umowy udostępnia sekretariat Zespołu Szkół.

Nasz Zespół Szkół zapewnia:

 • pełną opiekę formalno-prawną w czasie trwania nauki,
 • usługi poradnictwa zawodowego w szkole,
 • opiekę szkolnego pedagoga,
 • planowanie własnej ścieżki zawodowej,
 • zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań,
 • bezpłatną naukę.

Szkoła ta przygotowuje do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować edukację w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

Pragniesz zdobyć swój wymarzony zawód i podjąć pracę, a może w przyszłości podnieść poziom wykształcenia i kwalifikacji, nie chcesz zasilić grona ludzi młodych bezrobotnych, przyjdź do nas.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Pociąg w kierunku Poznań - Wrocław, autobus PKS, autobus linii podmiejskiej w kierunku Poznań- Mosina. Dla uczniów, którzy mają problem z codziennym dojazdem do szkoły, posiadamy wolne miejsca w szkolnym internacie, który znajduje się w pobliżu budynku Zespołu Szkół.
Historia
W celu poznania 50 - letniej historii Zespołu Szkół zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Koła zainteresowań
Każdy z uczniów może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w ramach zajęć i kółek zainteresowań. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest bogata i uwzględnia różne dziedziny wiedzy i działalności artystycznej. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia kółka muzycznego i plastycznego. Efektem prowadzonych zajęć są zdobyte przez młodzież nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach i turniejach pozaszkolnych. W tym roku szkolnym uczennica klasy I b Sara Bulczyńska została laureatką konkursu profilaktycznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Komendę Miejską Policji „ Nasza wartość – szacunek i bezpieczeństwo”. Od kilku lat uczniowie biorą udział w Powiatowym Turnieju Rzeźbiarskim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i osiągają w nim wysokie miejsca.
Kontakty zagraniczne
Obecnie podejmujemy działania w celu ostatecznego nawiązania kontaktów zagranicznych.
Osiągnięcia
Od dwóch lat wyróżniający się w nauce i zachowaniu uczniowie otrzymują prestiżową Nagrodę Starosty Powiatu Poznańskiego w wysokości 600 zł .W tym roku szkolnym Dominik Dederek - uczeń z klasy IIIa BSIs zajął I miejsce w etapie wojewódzkim XXV Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz, natomiast Julia Drews z klasy III BSIs zajęła IV miejsce w etapie wojewódzkim XXV Ogólnopolskiem Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. W roku szkolnym 2016/2017 troje naszych uczniów: cukiernik Dominika Szubert z klasy IIIa i piekarze-Patryk Linke z IIIa i Oskar Kalisz z IIIb wzięło udział w etapie wojewódzkim XXII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodach Cukiernik i Piekarz we Wrześni i zajęło wysokie miejsca w końcowej klasyfikacji. Oprócz tego uczniowie wykazują się osiągnięciami w zakresie sportu i osiągają wysokie miejsca w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego.
Drzwi otwarte
Zapraszamy na "Drzwi Otwarte" 26 marca 2022r. w godzinach od 9.00 do 12.00
Współpraca z pracodawcami

Dobrze układająca się współpraca z zakładami pracy przynosi szkole również korzyści wymierne, wyrażające się w sponsorowaniu przedsięwzięć organizacyjnych i dydaktycznych naszej placówki. W razie potrzeby zawsze możemy liczyć na wsparcie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Do grupy przyjaciół naszej szkoły– wieloletnich organizatorów zajęć praktycznych  należą:
   Dorota i Krzysztof Rembowscy - Zakład Masarsko-Wędliniarski;
   Aniela, Gerard i Bartosz Szajkowie - Zakład Przetwórstwa Mięsa;
    Restauracja-Hotel Hubertus;
   Anna Kubicka - Zakład Gastronomiczny;
   Wiesław Mania - Zakład Stolarski Krosno;
   Eugeniusz i Dawid Grzelaszyk - Restauracja Na Skarpie;
   Janusz Wieczotrek -Firma Wieczorek Krosno;
   Grażyna, Elżbieta, Piotr i Paweł Osińscy - Restauracja Pod Dębami;
   Jacek Błaszkowiak - Piekarnia-Cukiernia;
   Maciej Chmielarz - Piekarnia-Cukiernia REN-MAC;
   Andrzej Walenciak - Piekarnia-Cukiernia ART-MIK;
   Danuta i Jerzy Kostusiak - Cukiernia;
   Hanna Piskorska - Cukiernia HP;
   Jan Prządka - Cukiernia;
   Krystyna Małecka- Lumo Mosina


Edyta Lisiak -Steel PRESS sp. Z.o.o. Luboń;

Zbigniew Baraniak -przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych;
Krzysztof Gerke - Zakład Ogólnobudowlany Dymaczewo;
Jacek Jedrowiak - EJM Zakład Instalacyjny Mosina;
"Społem PSS" Puszczykowo;
Marek Rybczyńscy- F.H.W. Rybczyńscy Mosina.


Maria Kosz - PPHU "Kreacja"
Uczniowie kształcenia branżowego nabierają praktycznych szlifów w okolicznych zakładach usługowych, usługowo - produkcyjnych, sklepach, warsztatach samochodowych i przedsiębiorstwach wielobranżowych.