Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół im A. Wodziczki w Mosinie

Adres
ul.Topolowa 2, 62-051 Mosina
Telefon
61 813 29 22
Fax
61 813 29 22 (33)
E-mail
sekretariat@zs-mosina.pl
Strona www
www.zs-mosina.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół im Adama Wodziczki w Mosinie to szkoła z 50- letnia tradycją. Od wielu lat kształcimy przyszłych techników, rzemieślników i absolwentów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, dostosowując bogatą ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb i oczekiwań absolwentów szkół podstawowych oraz przyszłych pracodawców. Jesteśmy szkołą nowoczesną, dobrze wyposażoną i ciągle rozwijającą się. Zajęcia odbywają się w wyremontowanym, estetycznym budynku, znajdującym się w otoczeniu zieleni i atrakcyjnych obiektów sportowych. Dyrekcja i nauczyciele angażują się w pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na poszerzanie oferty edukacyjnej, wzbogacenie zajęć pozalekcyjnych i uatrakcyjnianie warunków kształcenia, aby dorównać europejskim standardom kształcenia. W latach ubiegłych współrealizowaliśmy projekty:

  • "Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie" - program współfinansowany z programu Erasmus+ (czas realizacji do sierpnia 2022r.)
  • „ Uczniowie szkół zawodowych – rynek pracy na Was czeka”,
  • „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenia zawodowe”, 
  • „ Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska", „ Hotelarze z Wodziczki – europejski rynek pracy na Was czeka”;
  • „ Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”.

Wyżej wymienione działania dostarczają naszym uczniom dodatkowych uprawnień i umiejętności pozwalających na bezpieczne wejście na rynek pracy.

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z innymi placówkami oświatowymi, uczelniami wyższymi, jednostkami wojskowymi, środowiskiem lokalnym
i zakładami pracy. Od wielu lat dzielimy się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z Wyższą Szkołą Logistyczną, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe w prężnie działających firmach logistycznych i hotelach w kraju i zagranicy - Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Uczniowie  szkoły branżowej I stopnia praktyczne umiejętności zawodowe zdobywają w naturalnych warunkach pod doświadczonym okiem lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników.

Zapewniamy solidne wykształcenie, bezpieczeństwo, indywidualne podejście do każdego ucznia, który jest traktowany z szacunkiem i wyrozumiałością. Dążymy do tego, aby żaden uczeń nie był anonimowy, dlatego dużą wagę przywiązujemy do współpracy pedagogów z rodzicami, gdyż tylko w ten sposób poznamy jego mocne i słaby strony, a to pozwoli wspierać rozwój i współkształtować osobowość. Cenimy sobie wszelkie przejawy samorządności i aktywności młodzieży, która na każdym kroku zaskakuje oryginalnymi i świeżymi pomysłami.  Przedstawiciela społeczności uczniowskiej aktywnie uczestniczą w obradach Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. W szkole prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu, a ponadto dla  chętnych oferujemy bogatą listę zajęć dodatkowych.  Młodzież godnie reprezentuje nas w różnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Możemy pochwalić się zakwalifikowaniem  uczniów technikum logistycznego  do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Logistyczne.  Wśród  wielu sukcesów sportowych na uwagę zasługuje zajęcie przez naszą drużynę unihokeja IX miejsca w Mistrzostwach Polski.
 Młodzież i rodzice chętnie korzystają z profesjonalnej pomocy pedagoga szkolnego i porad doradcy zawodowego. Na terenie Zespołu Szkół funkcjonuje świetlica i Multimedialne Centrum Informacji. Są to miejsca, w których uczniowie mogą nie tylko bezpiecznie i pożytecznie poczekać na rozpoczęcie lekcji lub przyjazd autobusu, pociągu, ale także spotkać się z życzliwością i serdecznością pracujących tam nauczycielek. Dla uczniów mających problem z codziennym dojazdem do szkoły, służymy internatem i stołówką, oferującą domowe posiłki. Od wielu lat uczniowie skorzystają ze stypendium Rady Powiatu i stypendium Prezesa Rady Ministrów, a na absolwentów czeka stypendium im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków.  Wyróżniający się uczniowie branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się o nagrodę Starosty Poznańskiego. Lokalizacja Zespołu Szkół jest wyjątkowo dogodna – przy linii kolejowej Poznań – Wrocław, na trasie linii PKS i MPK. Proponujemy absolwentom szkoły podstawowej kontynuację nauki w następujących szkołach: 

  • Technikum;
  • Branżowej Szkole I stopnia

Natomiast absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej oferujemy kontynuację nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.

 Ponadto wszystkich, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną zachęcamy do zdobywania kwalifikacji zawodowych w Szkole Policealnej dla dorosłych w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.