Poznań
Technikum
Technikum w ZS w Mosinie
Zespół szkół
Adres
ul.Topolowa 2, 62-051 Mosina
Telefon
61 813 29 22
Fax
61 813 29 22 (33)
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Paweł Zawieja
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Wielofunkcyjne boiska szkolne.
 • Hol szkolny.
 • Strefa dla ucznia.
 • Pracownia - technik hotalarstwa.
 • Pracownia - technik hotelarstwa.
 • Zajęcia praktyczne - technik hotelarstwa.
 • Zajęcia praktyczne - technik hotelarstwa.
 • Sala lekcyjna - technik logistyk
 • Sala lekcyjna - technik logistyk.
 • Zajęcia praktyczne - technik logistyk.
 • Technik logistyk.
 • Technik logistyk.
Opis

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy naukę na poziomie technikum w 2 oddziałach, kształcących w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach: 

 • technik logistyk;
 • technik hotelarstwa;

Nauka w technikum daje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Obok nauki przedmiotów ogólnokształcących zorganizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów zawodowych. W kształceniu zawodowym przewidziane są praktyki zawodowe, które pozwalają zweryfikować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych.

Wybierając nasze Technikum:

 • opanujesz dwa języki obce;
 • w pracowniach zawodowych nauczysz się obsługi podstawowych i specjalistycznych programów komputerowych;
 • uzyskasz doświadczenie zawodowe odbywając praktyki zawodowe w rodzimych i zagranicznych przedsiębiorstwach.

Zespół Szkół, stawiając sobie za cel dobre przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów, zachęca przedsiębiorstwa i zakłady pracy do podopisywania ze szkolą Listów Intencyjnych - deklaracji współpracy, które będą gwarancją wspólnie podjętego trudu w kształceniu specjalistów. Podpisane zostały ww. listy z następującymi Partnerami: - piTern Sp. z o.o - wspomagająca szkołę w kształceniu w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej; - LAKE Hotel, Hotel MAX, Hotel Inter Szablewski, Restauracja Hotel Morena- hotele wspomagające szkołę w kształceniu w zawodzie technik hotelarstwa; - Paula Trawel, Sobecki Trawel- biura turystyczne wspomagające w kształceniu w zawodzie technik obsługi turystycznej; - NAGEL POLSKA Sp. z o.o; Raben Polska Sp. z o.o; Anton ROHR - LOGISTYKA, A&Z TRANSPORT-LOGISTYKA Sp. z o.o- firmy wspomagające szkołę w kształceniu w zawodzie technik logistyk. Strona internetowa ZS
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Pociąg w kierunku Poznań - Wrocław, autobus PKS, autobus linii podmiejskiej Poznań ( Dębiec) - Mosina. Uczniom, mających problem z codziennym dojazdem do szkoły, zapewniamy wolne miejsca w szkolnym internacie, którego budynek znajduje się w pobliżu szkoły.
Historia
Zapraszamy na stronę internetową Zespołu Szkół.
Koła zainteresowań
Oferta zajęć pozalekcyjnych jest bogata i uwzględnia różne dziedziny wiedzy i działalności artystycznej.Efektem prowadzonych zajęć są zdobyte przez młodzież nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach i turniejach pozaszkolnych. Z myślą o uczniach technikum organizujemy spotkania z zakresu przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych. W listopadzie 2017 r. Zespół Szkół podpisał z firmą IMPAKT S.A. porozumienie o współpracy patronackiej dotyczącej uczniów, kształcących się w zawodach technik logistyk i magazynier logistyk.
Kontakty zagraniczne

W tym roku szkolnym realizujemy projekt " Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie". Projekt jest realizowany w ramach Erasmus+ i dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie technikum w zawodzie technik logistyk i technik hotelarstwa doskonalili swoje kompetencje zawodowe we włoskich przedsiębiorstwach logistycznych i hotelach. W przyszłym roku młodzież wyjedzie na czterotygodniowe staże zawodowe do Hiszpanii.Głównymi celami projektu są:

 • wzrost kompetencji zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa;
 • podniesienie umiejętności językowych;
 • nauka dodatkowego języka obcego - języka hiszpańskiego;
 • uzyskanie dwóch certyfikatów: EUROPASS - MOBILNOŚĆ i ECVET.

Od września 2016 r realizowaliśmy projekt: "Hotelarze z Wodziczki- europejski rynek pracy na Was czeka" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego".W ramach projektu uczniowie technikum hotelarskiego odbyli obowiązkowe praktyki zawodowe w hotelach na terenie hiszpańskiej Malagi i w Berlinie.

Osiągnięcia
Oliwia Łukasik i Przemysław Łuczak są tegorocznymi laureatami Stypendium Prezesa Rady Ministrów, natomiast Oliwia Łukasik, Zuzanna Pelińska, Agata Kopeć i Przemysław Łuczak otrzymali  Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu. Oba wyróżnienia są nagrodą za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie klasy i szkoły. W ubiegłych latach uczniowie technikum logistycznego uzyskali tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyczną w Poznaniu. Podobnie dwie uczennice z technikum w zawodzie technik hotelarstwa wzięły udział w etapie okręgowym VII edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.
Współpraca z pracodawcami
Zespół Szkół, stawiając sobie za cel dobre przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów, zachęca przedsiębiorstwa i zakłady pracy do podopisywania ze szkolą Listów Intencyjnych - deklaracji współpracy, które będą gwarancją wspólnie podjętego trudu w kształceniu specjalistów. Podpisane zostały ww. listy z następującymi Partnerami: - piTern Sp. z o.o - wspomagająca szkołę w kształceniu w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej; - LAKE Hotel, Hotel MAX, Hotel Inter Szablewski, Restauracja Hotel Morena- hotele wspomagające szkołę w kształceniu w zawodzie technik hotelarstwa; - Paula Trawel, Sobecki Trawel- biura turystyczne wspomagające w kształceniu w zawodzie technik obsługi turystycznej; - NAGEL POLSKA Sp. z o.o; Raben Polska Sp. z o.o; Anton ROHR - LOGISTYKA, A&Z TRANSPORT-LOGISTYKA Sp. z o.o- firmy wspomagające szkołę w kształceniu w zawodzie technik logistyk. Strona internetowa ZS
Drzwi otwarte
Zapraszamy na "Drzwi Otwarte" 26 marca 2022 roku w godz. od 9.00 do 12.00
Zajęcia pozalekcyjne

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”. 
W ramach działań projektowych organizowane są:

 • płatne staże dla uczniów;
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych laboratoriach na Politechnice Poznańskiej;
 • dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e - learningowej.