Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji
Zespół szkół
Adres
ul.Fredry 13, 61-701 Poznań
Telefon
61 852 06 42
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Ryszard Pyssa
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Znakomita lokalizacja. Usytuowanie szkoły w centrum miasta umożliwia dogodny dojazd z różnych kierunków Poznania i okolic. Sprawdzona kadra. Szkoła znana jest z niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery, którą współtworzą: doświadczone grono pedagogiczne, zaangażowani rodzice i sympatyczni uczniowie. Dlatego często kolejne pokolenia dokonywały tego samego wyboru, co ich dziadkowie i rodzice. Ponad 60-letnia tradycja Szkoły jest gwarancją solidnego i rzetelnego przygotowania ogólnego oraz zawodowego. Komfortowa nauka. Zajęcia szkolne (tylko pierwsza zmiana!) odbywają się w bogato wyposażonych, klimatyzowanych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy doskonałą bazą informatyczną - 6 pracowni informatycznych, dostęp do szerokopasmowego internetu łączem o przepustowości 100Mb/s (bezpośrednie przyłącze do sieci POZMAN). 22 sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w czasie zajęć. Od września 2009 nasza szkoła nie korzysta już z dzienników papierowych. Dzięki wprowadzeniu elektronicznego dziennika, uczniowie i rodzice mają bieżący wgląd do wszystkich informacji (ocen, informacji o frekwencji itp.) przez internet. Nasza szkoła prowadzi internat przy ulicy Czajczej (koło Rynku Wildeckiego), który, w związku z niedawnymi remontami, oferuje wysoki komfort zakwaterowania na czas nauki w szkole. Internat
Oferta
Dojazd
tramwaje: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 16, 17 autobusy: 151, 163, 168, 169, 171, PKP - 10 minut pieszo od dworca Poznań Główny PKS - 10 minut pieszo od dworca PKS
Historia
1946 - otwarcie Szkoły w Kutnie 1952 - pierwsza matura, Szkołę opuszcza 88 absolwentów 1954 - przeniesienie Szkoły do Poznania, zmiana nazwy na Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei 1978 - przyznanie Szkole medalu Komisji Edukacji Narodowej 1985 - nadanie Szkole imienia Hipolita Cegielskiego 1993 - przyporządkowanie Szkoły Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej 1994 - otwarcie nowej sali gimnastycznej 2000 - przekształcenie w Zespół Szkół Komunikacji 2002 - powołanie Technikum Komunikacji 2005 - Szkołę kończą ostatni absolwenci Technikum Kolejowego 2016- jubileusz 60 - lecia Szkoły
Koła zainteresowań
- szkolne studio telewizyjne - 3 koła informatyczne - koło techniczne - koła językowe - koło recytatorskie - klub PTTK "Na szage" - klub europejski - Poznański Klub Modelarzy Kolejowych - Szkolna Liga NBA - Piwnica Artystyczna "Pod Semafore
Kontakty zagraniczne
Współpracujemy ze szkołami w Niemczech, Włoszech (w ramach międzynarodowych projektów PolGerIta i Comenius TIS), Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, na Litwie i Ukrainie.
Osiągnięcia
Uczniowie Szkoły byli wielokrotnymi laureatami olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, technicznych,sportowych i artystycznych. W rankingu poznańskich szkół ponadgimnazjalnych co roku osiągamy coraz wyższe lokaty. Technikum Komunikacji wchodzące w skład naszego zespołu szkół od lat zajmuje czołową pozycję w rankingu poznańskich techników.
Drzwi otwarte

17. 04. 2021 r. 

28. 04. 2021 r.