Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Komunikacji

Adres
ul.Fredry 13, 61-701 Poznań
Telefon
61 852 06 42
Fax
61 851 01 19
E-mail
biuro@zsk.poznan.pl
Strona www
http://www.zsk.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Znakomita lokalizacja. Usytuowanie szkoły w centrum miasta przy ul. Fredry 13 umożliwia dogodny dojazd z różnych kierunków Poznania i okolic. Od roku szkolnego 2017/2018 zajęcia klas licealnych odbywać się będą w budynku przy ulicy Bukowskiej 53. Sprawdzona kadra. Szkoła znana jest z niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery, którą współtworzą: doświadczone grono pedagogiczne, zaangażowani rodzice i sympatyczni uczniowie. Dlatego często kolejne pokolenia dokonywały tego samego wyboru, co ich dziadkowie i rodzice. Ponad 70-letnia tradycja szkoły jest gwarancją solidnego i rzetelnego przygotowania ogólnego oraz zawodowego. Komfortowa nauka. Zajęcia szkolne (tylko pierwsza zmiana!) odbywają się w bogato wyposażonych, klimatyzowanych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy doskonałą bazą informatyczną - 8 pracowni informatycznych, dostęp do szerokopasmowego internetu z łączem o przepustowości 1Gb/s (bezpośrednie przyłącze do sieci POZMAN). 22 sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w czasie zajęć. Od września 2009 nasza szkoła nie korzysta już z dzienników papierowych. Dzięki wprowadzeniu elektronicznego dziennika, uczniowie i rodzice mają bieżący wgląd do komunikatów i informacji na temat ocen i frekwencji przez internet (bez dodatkowych opłat). W szkole panuje atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań. Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Uczeń podejmuje naukę języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych (z wyjątkiem klas LO) oraz niemieckiego. Istnieje możliwość wyboru innego języka zamiast języka niemieckiego spośród: rosyjskiego i hiszpańskiego. Szczegółowe informacje na stronie www szkoły: http://www.zsk.poznan.pl/panel-kandydata