Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie
Adres
ul.Gen. Tadeusza Kutrzeby 8, 61-719 Poznań
Telefon
061 852-55-58, 666-015-757
Fax
061 852-55-58
E-mail
Strona www
Dyrektor
Grażyna Koprowska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • XII LO
  • XII LO
  • XII LO
  • XII LO
  • XII LO
Opis
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie powstało w 1972 roku. Od 1986 roku siedziba szkoły znajduje się przy ul. Gen. T. Kutrzeby 8, w pobliżu dworca kolejowego Poznań Garbary. XII LO zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju. W szkole nauczane są następujące języki obce: język angielski, język niemiecki, język hiszpański i język rosyjski. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, centrum multimedialne, Wi-Fi, pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne i monitory interaktywne oraz nowoczesną halę sportową. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych obejmuje np. Klub Młodego Ekonomisty, SKS, Wolontariat. Działa również Teatr Skradzionych Krzeseł i zespół muzyczny. Organizowane są warsztaty z pedagogiem i psychologiem dla uczniów i rodziców i kursy pierwszej pomocy. Nasza szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami miasta Poznania. Młodzież uczestniczy w sesjach naukowych. seminariach i wykładach. Efektem tej współpracy są dwie klasy akademickie (klasa ekonomiczna, humanistyczna profil artystyczny). Nasze liceum realizuje projekty "Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa", "Lwiątko" oraz "Rekiny Przedsiębiorczości" (Szkolna Internetowa Gra Giełdowa i kurs e-learningowy). XII LO prowadzi wymiany ze szkołą z Ukrainy. Organizuje również "zielone szkoły" i wyjazdy do krajów Unii Europejskiej. Tradycją XII LO są debaty oksfordzkie, imprezy artystyczne, sesje i sejmiki edukacyjne, a także spotkania z przedstawicielami świata nauki, polityki i kultury. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania oraz efektywnej działalności różnych form zajęć pozalekcyjnych są liczne sukcesy uczniów na konkursach przedmiotowych i tematycznych, przeglądach scen szkolnych oraz konkursach recytatorskich, muzycznych i zawodach sportowych. Rodzice i uczniowie mają możliwość korzystania z dziennika elektronicznego. Szkoła jest miejscem bezpiecznym, funkcjonuje w niej monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Bieżące informacje z życia szkoły można znaleźć w sieci na stronie http://www.lo12.edu.pl/ oraz na Facebooku. XII LO - Szkoła dla Ciebie • przyjazna • bezpieczna • kreatywna • tolerancyjna • otwarta • zlokalizowana w centrum miasta.  Wybierając nasze Liceum: - masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku, - w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy, - wybierasz profil klasy z bogatej oferty edukacyjnej, - profesjonalizm pracowników Liceum gwarantuje ci podmiotowe i życzliwe traktowanie, - XII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej -Curie
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Autobusami do dworca Garbary i hotelu Polonez, tramwajami do Placu Wielkopolskiego. Autobusy: 47, 51, 60, 63, 67, 68, 71, 74, 83, 90, 905, 911. Tramwaje: 3, 4, 8, 17. Ścieżki rowerowe. Szkoła jednozmianowa - zajęcia dydaktyczne odbywają się od 7.30 do 16:35.
Historia
Uchwałą Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań Stare Miasto z dnia 1 września 1972 roku zostało powołane XII Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w budynku Technikum Chemicznego Nr 2 w Poznaniu przy ulicy Stalingradzkiej 43 (obecne Aleje Niepodległości). W kwietniu 1977 r. odbyły się uroczystości związane z powołaniem i nadaniem imienia Marii Skłodowskiej-Curie Zespołowi Szkół Chemicznych, w skład, którego wchodziło Technikum Chemiczne Nr 2, Średnie Studium Zawodowe, XII Liceum Ogólnokształcące, Policealne Studium Zawodowe. Zespół Szkół Chemicznych, któremu podporządkowane zostało XII Liceum Ogólnokształcące, nie posiadał własnego budynku. 1 września 1982 r. na podstawie Zarządzenia nr OIV-0138/7/82 Kuratora Oświaty i Wychowania w Poznaniu zlikwidowano Zespół Szkół Chemicznych w Poznaniu przy ul. Stalingradzkiej 43, natomiast wchodzące w jego skład XII Liceum Ogólnokształcące stało się samodzielną szkoła, podporządkowaną Wydziałowi Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Poznaniu. W 1986 roku w związku z koniecznością opuszczenia przez XII Liceum Ogólnokształcące budynku wynajmowanego przy ul. Stalingradzkiej 43, 1 września 1986 r. liceum zostało przeniesione do budynku przy ulicy Północnej 8 – obecnie ulica Generała Tadeusza Kutrzeby 8.
Koła zainteresowań

Koła przedmiotowe: historyczne, biologiczne, geograficzne, matematyczne, chemiczne, fizyczne, językowe, Szkolne Koło Sportowe, Pogotowie Matematyczne, gazetka PRYZMAT.

Zajęcia pozalekcyjne: - Klub Młodego Ekonomisty, - Wolontariat,- koło teatralne "Teatr Skradzionych Krzeseł" - zespół muzyczny, - kursy pierwszej pomocy, - warsztaty z pedagogiem i psychologiem dla uczniów i rodziców Projekty w realizacji: - "Wirtualna Fizyka - wiedza prawdziwa " - "Rekiny Przedsiębiorczości" (Szkolna Internetowa Gra Giełdowa i kurs e-learningowy) .

Kontakty zagraniczne
Ukraina: Gimnazjum w Kijowie i Liceum w Ivano-Frankivsku 
Osiągnięcia
Uczniowie osiągają sukcesy na olimpiadach przedmiotowych, w przeglądach scen szkolnych oraz konkursach recytatorskich i muzycznych.
Drzwi otwarte
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kandydatów i ich rodziców na « Drzwi otwarte», które odbędą się w sobotę 23 kwietnia w godz. 9.00 - 12.30.