Poznań
Liceum ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8
Adres
os.Rzeczypospolitej 111, 61-389 Poznań
Telefon
618771959
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Krzysztof Nowak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w Poznaniu istnieje od ponad 50 lat. Od 1993r. wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8. Lokalizacja budynku na os. Rzeczypospolitej zapewnia korzystny dojazd środkami komunikacji miejskiej. Głównymi celami Szkoły jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia i wyposażenie go w wiedzę oraz umiejętności niezbędne w dalszej nauce na wybranym kierunku studiów . " Dziesiątka " przygotowuje również młodzież do aktywnego udziału w życiu dorosłym. Proponuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z różnych przedmiotów( zgodnie z potrzebami uczniów). Współpracuje z uczelniami wyższymi dając możliwość udziału w zajęciach akademickich w ramach tej współpracy i klas akademickich. Opracowana przez nas oferta edukacyjna pozwala każdemu uczniowi na realizację swoich planów i zamierzeń. Proponujemy klasy o zróżnicowanej liczbie godzin z przedmiotów takich jak: język polski, język angielski, historia, geografia, fizyka, matematyka, biologia i chemia. Dbamy także o bogatą ofertę języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański). Nad przebiegiem procesu nauczania czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Szkoła posiada bogato wyposażone pracownie biologiczne, matematyczne, fizyczne, geograficzne, chemiczne, informatyczne, językowe, zaopatrzone w komputery, tablice interaktywne i rzutniki multimedialne. Do dyspozycji uczniów jest sala kinowa na 180 miejsc, będąca jednocześnie nowoczesną salą multimedialną. Nauczanie przedmiotów humanistycznych ułatwiają pomoce naukowe, umożliwiające ilustrowanie lekcji fragmentami filmów, przedstawień teatralnych czy multimedialnych wycieczek do muzeów. Sala gimnastyczna (wymiary boiska do piłki ręcznej) z balkonem dla widowni oraz 8- metrowa ścianka wspinaczkowa i wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią pozwalają na urozmaicone zajęcia z wychowania fizycznego. Sekcje sportowe zapewniają wszechstronny rozwój fizyczny młodzieży WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI , INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi Poznania. Klasy humanistyczne - z Uniwersytetem Adama Mickiewicza (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), Collegium Da Vinci, SWPS, Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej (Instytut Filmu Mediów i Sztuk Audiowizualnych) oraz z Wyższą Szkolą Języków Obcych i Wydziałem Historii UAM, Wydziałem Prawa UAM. Klasy z rozszerzoną matematyką - z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM oraz Politechniką Poznańską. Klasy biologiczno-chemiczne- z Uniwersytetem Przyrodniczym, Medycznym oraz Wydziałem Biologii UAM . Klasy ekonomiczne z Uniwersytetem Ekonomicznym - Wydziałem Zarządzania (klasy akademickie) . Uczniowie z różnych klas uczestniczą w spotkaniach psychologicznych, wykładach, warsztatach w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jednocześnie ściśle współpracujemy z mediami , firmami informatycznymi, Państwową Strażą Pożarną (JRG 7), bankami, ZUS-em oraz biurem maklerskim. Uczniowie czynnie uczestniczą w pomocy potrzebującym, współpracując w ramach wolontariatu z Domem Pomocy Sióstr Serafitek, Hospicjum na Osiedlu Rusa, Młodzież angażuje się w akcje charytatywne i projekty .popularyzujące działania prozdrowotne. strona intrenetowa X LO
Oferta
Dojazd
Dojazd tramwajem: ,, 7, 12, 13,18 Dojazd autobusem: 52,  74,  84, 
Historia
Początki X LO sięgają roku szkolnego 1963, kiedy do użytku oddano budynek przy ulicy Wioślarskiej. Od września 1978 roku zajęcia odbywają się na osiedlu Rzeczypospolitej 111. Przed nami 55- lecie istnienia szkoły. Kilka ważnych wydarzeń z życia szkoły na przestrzeni 50 lat. - 1980 - powstanie DKF-u Dziesiątka obecnie Dyskusyjny Klub Filmowo- Teatralny- miejsce dla wszystkich spragnionych dobrego filmu i teatru. - 2003 rok obchody 40- lecia XLO - ciągła modernizacja i doposażanie sal lekcyjnych w sprzęty multimedialne - 2009 oddanie do użytku boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz ścianki wspinaczkowej. - 2010-2017 rozwijanie współpracy z wszystkimi uczelniami miasta Poznania zgodnie z rozszerzeniami proponowanymi w klasach. - udostępnienie internetu bezprzewodowego w całym budynku szkolnym.
Koła zainteresowań
KOŁO DZIENNIKARSKIE. Zainteresowani uczniowie redagują pod opieką p. Marzeny Drążewskiej gazetkę szkolną TEEN IDEA. Klasy dziennikarskie mają możność rozwijania swoich umiejętności dziennikarskich oraz wzbogacania swojego warsztatu pracy. Ważne dla uczniów są również regularne kontakty z przedstawicielami prasy i telewizji. Współpraca z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, uczestniczenie w wybranych seminariach, wykładach i ćwiczeniach jest ciekawą ofertą naszej szkoły DKFT- Dyskusyjny Klub Filmowo-Teatralny „Dziesiątka”. DKFT „Dziesiątka” współpracuje ściśle z zespołem do spraw imprez i uroczystości szkolnych oraz zespołem do spraw marketingu. Działalność DKFT jest kontynuacją ponad 30-letniej pracy DKF w nowej, rozszerzonej, bardziej odpowiadającej obecnym wymaganiom edukacyjnym formule. Dwa razy w tygodniu odbywają się spotkania filmowe dla uczniów klas filmowo-teatralnych oraz innych zainteresowanych problematyką wyświetlanych filmów oraz warsztaty teatralne. Młodzież należąca do DKFT bierze udział w życiu kulturalnym Poznania. Systematycznie odwiedza teatry, wystawy, wernisaże. Uczestniczy w wykładach dotyczących różnych dziedzin sztuki, kultury i nauki. DKFT współpracuje ściśle z Instytutem Filmu Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM, Teatrem Animacji oraz Centrum Kultury „Zamek”.  KOŁO STRZELECKIE Chętni uczniowie klas I – III mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie na zajęciach pozalekcyjnych. Pod opieką nauczycielki przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” i trenerów uczniowie spotykają się na profesjonalnej strzelnicy. Członkowie naszego klubu są laureatami zawodów strzelecko – ratowniczych w Poznaniu. SKS – SEKCJE SPORTOWE Prowadzone są pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego zajęcia sportowe – uczą współpracy w grupie, pomagają rozwijać talenty sportowe i kształtować piękne sylwetki. W szkole są następujące sekcje: siatkówka, koszykówka kobiet i mężczyzn, piłka nożna, nordic walking, a także – gry i zabawy ruchowe. KOŁA PRZEDMIOTOWE Ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących organizowane są dodatkowe zajęcia. Zadaniem ich jest poszerzenie wiedzy, umiejętności, zainteresowań młodzieży i przygotowywanie do matury. KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK: Biblioteka szkolna to miejsce, gdzie każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie. Zaopatrzona w bogaty księgozbiór służy wszystkim uczniom oraz nauczycielom. Nasz katalog to nie tylko lektury, ale również wspaniała beletrystyka. WOLONTARIAT. Skupia uczniów, którzy chcą nieść pomoc innym, organizuje akcje charytatywne na terenie szkoły i poza nią. Uczniowie współpracują z Domem Pomocy Sióstr SERAFITEK oraz Hospicjum na osiedlu Rusa. Nie zapominamy również o naszych czworonożnych przyjaciołach, wspierając schroniska dla zwierząt. Nasi wolontariusze otrzymują podziękowania i gratulacje od różnych instytucji i organizacji. Od wielu lat uczestniczymy w projekcie TRANSPLATOLOGIA – DRUGIE ŻYCIE, promując akcje na rzecz świadomego podejmowania decyzji ratowania życia innym.
Osiągnięcia
WYBRANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW i ABSOLWENTÓW XLO. Laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych byli: Piotr Rozwalak - geografia, Krystyna Jakubczyk – język rosyjski, Joanna Skommer – biologia, Maciej Górny – historia, Zuzana Gierszal – historia sztuki. Inne osiągnięcia: Michał Graczyk – 1 miejsce w konkursie języka niemieckiego, Joanna Jaśkowiak – 4 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego, Magdalena Rademacher, Agnieszka Paterczyk oraz Renata Majchrzak – wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko Planeta”, Roman Abczyński – 1 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Herpetologicznym KAMELEON, Paulina Wesołowska – 2 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Herpetologicznym, KAMELEON, Paulina Wesołowska - finalistka stopnia wojewódzkiego XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Najwyższe miejsca w sporcie: Magdalena Kemnitz – 6 miejsce na Olimpiadzie w Atenach, w dwójkach wioślarskich, Julia Michalska – 6 miejsce na Olimpiadzie w Pekinie, w jedynkach wioślarskich kobiet oraz 3 miejsce – brązowy medal – na Olimpiadzie w Londynie. Na przestrzeni ostatnich lat XLO znajduje się w ścisłej czołówce szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania w rozgrywkach piłki koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce siatkowej chłopców i piłce nożnej chłopców. Koszykarze naszej szkoły zostali kilkakrotnie Mistrzami Poznania i Wielkopolski . Jako mistrzowie województwa wielkopolskiego brali udział w Ogólnopolskiej Lidze „Era Liga Szkolna”. Nasi piłkarze wywalczyli 2 miejsce w „Lidze Liceów” i zostali jej mistrzami. Siatkarze zdobyli mistrzostwo miasta Poznania. Najwyższym osiągnięciem w lekkoatletyce było wywalczenie przez ucznia szkoły 1 miejsca na dystansie 3000m w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego. W sztafecie w pływaniu chłopcy zajęli najwyższe miejsca w Mistrzostwach Miasta Poznania . Do mistrzów Poznania dołączyły również dziewczęta naszej szkoły zdobywając 1 miejsce w aerobiku grupowym. Opiekunami są nauczyciele wychowania fizycznego
Drzwi otwarte

Drzwi Otwarte odbędą się :

9.04.2024 r.( wtorek) godzina 16.00-18.00

28.05.2024 r.( wtorek) godzina 16.00-18.00