Poznań
Technikum
Technikum Środowiska
Zespół szkół
Adres
ul.Golęcińska 9, 60-626 Poznań
Telefon
(61) 8464 485
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Andrzej Kabaciński
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • brama główna
 • hol główny
 • pracownia zabiegowa (weterynaria)
 • budynek główny szkoły
 • internat szkolny
 • boisko 1
 • boisko 2
 • sala kinowa
 • pracownia OZE
 • pracownia mechanizacja
 • inauguracja
 • budynek główny
 • jazda konna
 • nauka jazdy
 • jazda konna
 • pracowania weterynaryjna
 • pracownia do lekcji z fizyki
Opis

Zespół Szkół Przyrodniczych prowadzony jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Integracja europejska i środki unijne stwarzają zapotrzebowanie na absolwentów szkół o profilu techniczno – środowiskowym. Klasy są podzielone na grupy, w których jedna kontynuuje naukę języka angielskiego, a druga niemieckiego. Drugi język realizowany jest od podstaw. Lekcje odbywają się na jedną zmianę. Szkoła otoczona jest zielenią, posiada pięknie położone obiekty sportowe, włącznie z dużym boiskiem wyłożonym sztuczną trawą oraz zespołem boisk „Orlik 2012”. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki. Przy szkole jest  internat. Zdobycie zawodu technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki , technik weterynarii daje uprawnienia do prowadzenia gospodarstw rolnych i korzystania ze środków unijnych.

Patronat nad poszczególnymi klasami obejmują takie instytucje i firmy jak: Wielkopolska Izba Rolnicza, PH ,,Agromarket w Jaryszkach, KUHN - Maszyny Rolnicze, Uniwersytet Przyrodniczy, Polska Izba Gospodarcza, itd.

W technikum możesz podjąć naukę w następujących zawodach:

Technik agrobiznesu - absolwent w wyniku kształcenia umie:

- projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie,

- stosować przepisy formalno – prawne przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej,

- opracowywać i stosować efektywne strategie marketingowe,

- prowadzić rachunkowość w małych firmach agrobiznesu, 

- organizować pracę małych zespołów pracowniczych,

- poszukiwać miejsca pracy w gospodarce rynkowej,

- sporządzać podstawowe dokumenty związane z działalnością firmy,

- dobierać i stosować użytkowe programy komputerowe i inne środki techniki biurowej.

Technik inżynierii środowiska i melioracji trafia w aktualnie rosnące zainteresowanie człowieka środowiskiem naturalnym i harmonijnym współżyciem z przyrodą. W wyniku kształcenia absolwent umie między innymi:

- charakteryzować stan środowiska przyrodniczego,

- czytać i wykonywać rysunki techniczne i mapy sytuacyjno,– wysokościowe,

- wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne,

- wykonywać lokalną sieć wodociągowo – kanalizacyjną,

- utylizować odpady ciekłe i stałe,

- eksploatować i konserwować systemy wodno,– melioracyjne,

- posiada uprawnienia budowlane.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - absolwent w wyniku kształcenia umie:

- zastosować zasady uprawy roli i roślin oraz wybranych działów chowu zwierząt,

- posługiwać się rachunkiem ekonomicznym przy planowaniu procesów produkcyjnych i usługowych,

- projektować mechanizację produkcji roślinnej i zwierzęcej,

- charakteryzować technologie napraw pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,

- wykonać czynności regulacyjne, obsługowe i konserwacyjne sprzętu rolniczego,

- wykonać podstawowe prace sprzętem rolniczym,

- wykrywać i naprawić usterki  sprzętu rolniczego,

- obsługiwać sprzęt komputerowy.

Technik weterynarii - absolwent umie między innymi:

- pomagać lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt,

- kontrolować stan zdrowotny i higieniczny zwierząt,

- wykonywać zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Zajęcia praktyczne prowadzone są częściowo na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - absolwent umie między innymi:

- organizować i wykonywać montaż, kontrolę pracy i naprawę urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej wiatru, wody, słońca i ziemi,

- wykorzystać elementy budownictwa,energetyki i ekologii w pozyskiwaniu energii odnawialnej. 

Szkolenia praktyczne w zawodzie technik weterynarii oraz urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odbywają  się częściowo w pracowniach i z kadrą Uniwersytetu Przyrodniczego. Kwalifikacje rolnicze uczniowie zdobywać będą w gospodarstwie patronackim, a wiedzę uzupełnią podczas wymiany doświadczeń ze szkołą we Francji, Niemczech.

W szkole można uzyskać uprawnienia do obsługi sprzętu technicznego oraz odbyć szkolenia specjalistyczne na weterynarii i energetyce odnawialnej.

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i do egzaminu maturalnego.

Od września 2018 roku ZSP tworzą:Technikum Środowiska oraz Policealna Szkoła Przyrodnicza.

Zespół Szkół Przyrodniczych dysponuje własnym internatem młodzieżowym na terenie szkoły.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
autobus linie: 160, 164, 170, 195 
Historia

W maju 1921 Golęcin stał się własnością Uniwersytetu Poznańskiego. W znajdującym się na jego terenie pałacu rozpoczął działalność Zakład Meteorologii i Klimatologii. W 1957 roku rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Melioracji Wodnych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych szkoła dostosowywała się do potrzeb zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy. Powołano Liceum Ogólnokształcące, Liceum Agrobiznesu i Policealne Studium Zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej. W roku 1997 szkoła obchodziła 50 lecie działalności dydaktycznej. Szkoła pełni także szereg dodatkowych funkcji: jest ośrodkiem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, szkołą ćwiczeń dla studentów AWF, AR, PP.

Od 1 września 2014 organem prowadzącym szkołę jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 1 września 2018 zmieniliśmy się w Zespół Szkół Przyrodniczych, w skład którego wchodzą  Technikum Środowiska i Policealna Szkoła Przyrodnicza. Zespół Szkół Przyrodniczych  zlokalizowany jest w północno - zachodniej części dzielnicy Jeżyce.

Koła zainteresowań

- koło weterynaryjne WETO FANI

- koło motoryzacyjne

- koła sportowe, siatkówka, piłka nożna,  koszykówka

- koło "ze sztuką na ty" 

Kontakty zagraniczne

Szkoła rolnicza "Rodzinny Dom Wiejski"  w AIRE sur LADOUR w południowo - zachodniej Francji

Ośrodek szkoleniowy "DEULA" w Nienburgu -  Dolna Saksonia Niemcy 

Osiągnięcia


Rok szkolny 2018/2019:

Czerwiec 2019 – Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Finał Centralny

III miejsce: Marcin Kwita – Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Czerwiec 2019 – Finał Krajowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Żarnowcu (woj. Śląskie)

V miejsce – Marcin Melka, Mateusz Łuczak, Marcin Janiak

Maj 2019 – Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Pile

I miejsce drużynowo – Marcin Melka, Mateusz Łuczak, Marcin Janiak

I miejsce indywidualnie – Mateusz Łuczak

Kwiecień 2019 – Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

I miejsce – Marcin Melka, Mateusz Łuczak, Marcel Kołodziejczak

II miejsce – Karol Czerwiński, Patryk Napierała, Piotr Bryszak

III miejsce – Marcin Janiak, Tymon Bednarek, Volodymyr Shevschenko

Marzec 2019 – Mistrzostwa Polski na ergometrach kajakowych

I miejsce – Natalia Cieślewicz – Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Styczeń 2019 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Oliwia Izabela Idziaszek – Technikum Weterynarii

Grudzień 2018 – Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce:

Nagroda III stopnia : Przemysław Fechner – absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa


Rok szkolny 2017/18:

Czerwiec 2018 – Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Finał Centralny 

4 miejsce w pionie mechanizacja rolnictwa : Przemysław Fechner - klasa IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa

Kwiecień 2018 - Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

2 miejsce drużynowo : Marcin Melka, Mateusz Łuczak, Igor Jabłoński

3 miejsce drużynowo : Marcel Kołodziejczak, Karol Czerwiński, Patryk Napierała

Grudzień 2017 - Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce:

Nagroda III stopnia : Przemysław Fechner - technikum Mechanizacji Rolnictwa

Wyróżnienia:

Sandra Szymaś - Technikum Agrobiznesu

Dawid Dolata, Grzegorz Filoda, Dominik Szalaty -Technikum Mechanizacji Rolnictwa

 

Rok szkolny 2016/2017:

Czerwiec 2017 – Finał Krajowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Poznaniu

1 miejsce drużynowo : Dawid Dolata, Grzegorz Filoda, Dominik Szalaty (wszyscy IV TMR )

1 miejsce indywidualnie : Dominik Szalaty

Czerwiec 2017 – Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Finał Centralny w Lublinie

5 miejsce w pionie agrobiznesu : Sandra Szymaś (IV TAM)

Maj 2017 – Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Koninie

1 miejsce drużynowo : Dawid Dolata, Grzegorz Filoda, Dominik Szalaty (wszyscy IV TMR )

1 miejsce indywidualnie : Grzegorz Filoda

Kwiecień 2017 – Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – eliminacje okręgowe we Wrześni

3 miejsce w pionie mechanizacji : Przemysław Fechner (III TMR)

3 miejsce w pionie agrobiznesu : Sandra Szymaś (IV TAM)

5 miejsce w pionie weterynarii : Bernadeta Michalska (IV TWB)

Kwiecień 2017 – Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Swarzędzu

1 miejsce – Reprezentacja A TIŚiA Poznań : Dawid Dolata, Grzegorz Filoda, Dominik Szalaty ( wszyscy IV TMR )

2 miejsce – Reprezentacja B TIŚiA Poznań : Patryk Jóźwiak ( IV TMR ), Marcin Kwita i Mateusz Łuczak ( II TMR )

3 miejsce – Reprezentacja C TIŚiA Poznań : Marcin Melka, Patryk Radiuk i Hubert Martyniec ( wszyscy II TMR )

Grudzień 2016 – Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce:

Nagroda II stopnia : Paulina Konopczyńska kl. IV TWa , Piotr Książkiewicz absolwent TMR

Nagroda III stopnia : Zuzanna Filipiak kl. IV TWa

Wyróżnienie : Dawid Dolata, Grzegorz Filoda, Dominik Szalaty wszyscy kl. IV TMR

Listopad 2016 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów Wielkopolski (Poznań)

Sabina Durbajło – klasa IV Twb

 

Rok szkolny  2015/2016:

Czerwiec 2016 – XX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (finał krajowy – Nowy Sącz)

2 miejsce – Reprezentacja Szkoły : Dawid Dolata, Grzegorz Filoda, Dominik Szalaty – wszyscy klasa III Tm

1 miejsce – jazda sprawnościowa samochodem : Dawid Dolata

Czerwiec 2016 – 40 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych ( finał krajowy – Trzcianka k/Nowego Tomyśla)

Paulina Konopczyńska – klasa III Twa- LAUREAT (4 miejsce w Polsce) – Blok Weterynaria

Piotr Książkiewicz – absolwent – klasa IV Tam- LAUREAT – Blok Mechanizacja Rolnictwa

Zuzanna Filipiak – klasa III Twa- FINALISTA – Blok Weterynaria

Maj 2016 – Nasz projekt nt. „Europejskie kontakty szansą na wprowadzenie innowacji zawodowych w rolnictwie” został zatwierdzony do realizacji przez program Erasmus+ (POWER) i otrzymamy środki na 2 tygodniowe praktyki zawodowe we Francji. W latach 2016-2018 wyjedzie tam 80 naszych uczniów.

Luty 2016 – Konkurs Przyrodniczy ,,Ptaki Polski” (etap wojewódzki – Poznań)

Laureat : Dominik Kurkowiak – klasa II Twb

Grudzień 2015 – Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół (Poznań)

Wyróżnienie : Dominik Szalaty – klasa III Tm

Listopad 2015 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów Wielkopolski (Poznań)

 

Drzwi otwarte

14 marzec 2020 godzina 10:00 

4 kwiecień 2020 godzina 10:00

Zajęcia pozalekcyjne

- warsztaty florystyczne 

- jazda konna

- zajęcia żeglarskie 

- turystyka rowerowa 

- obóz narciarski 


Zakres wiekowy
15-19 lat
Współpraca z pracodawcami

KUHN - maszyny Rolnicze 

AGROMARKET Jaryszki  k/Poznania 

Vertigo Green Energy sp. z o.o sp.k

KORBANEK sp. z o.o.

POLnet weterynaria