Poznań
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
Adres
ul.Swojska 6, 60-592 Poznań
Telefon
61 841 77 71
Fax
61 841 77 71
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr Agata Gutorska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis

„Czwórka” to szkoła z 70-letnią tradycją, została założona 1 września 1948 r., a w 1973 roku nadano jej imię Komisji Edukacji Narodowej.

Mimo swego dostojnego wieku szkoła jest nowoczesna i świetnie wyposażona. W czytelni mieści się centrum multimedialne ze stałym dostępem do Internetu, a księgozbiór biblioteki jest w całości komputerowo skatalogowany. We wszystkich salach lekcyjnych znajdują się komputery i rzutniki multimedialne oraz tablice interaktywne. W nowoczesny sprzęt multimedialny wyposażona jest również szkolna aula. Zajęcia z informatyki odbywają się w dwóch pracowniach. Szkoła może się również pochwalić nowoczesną pracownią chemiczną.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, uczącej się różnych języków obcych, szkoła od kilku lat prowadzi nauczanie języków w tzw. systemie międzyoddziałowym. Uczeń, wybierając profil klasy, nie musi kierować się językami proponowanymi w danym oddziale, tylko rzeczywistymi zainteresowaniami, dobór poziomu nauczania języków jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

Propozycje profili klas dostosowane są do potrzeb młodzieży. Zaprojektowano je tak, by pozwoliły na osobisty rozwój ucznia, zgodny z jego zainteresowaniami, co w przyszłości pozwoli na wybór odpowiedniego kierunku studiów. Ponadto w naszej edukacyjnej ofercie znajdują się, dostosowane do poszczególnych profili tzw. przedmioty uzupełniające. W akademickiej kasie ekonomicznej są to m.in. ekonomia w praktyce, podstawy logiki i statystyki , w klasach medycznych – elementy ekologii i ochrony środowiska oraz edukacja prozdrowotna, a także elementy fizyki w medycynie, w akademickiej klasie dziennikarskiej – warsztaty dziennikarskie, edukacja filmowa, a w akademickiej klasie psychologiczno-prawniczej – podstawy psychologii oraz podstawy prawa.

Szkoła dba nie tylko o rozwój intelektualny swoich uczniów. Od dawna sportowcy „Czwórki” odnoszą sukcesy. Szkoła dysponuje dwiema dużymi salami sportowymi (w tym tzw. lekką halą) i małą salką (w której mieści się siłownia) oraz boiskiem.

W „Czwórce” uczeń może czuć się bezpiecznie i komfortowo. W szkole zainstalowano zewnętrzny monitoring oraz elektroniczny system dostępu do szkoły na karty-identyfikatory. Młodzież w każdej chwili może prosić o pomoc i wsparcie jedną z dwóch pań psycholog lub panią pielęgniarkę. Nad właściwym poziomem nauczania czuwa zawsze życzliwa i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Większość z naszych nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, którzy ukończyli drugi kierunek studiów lub studia podyplomowe. Posiadają także uprawnienia egzaminatora przedmiotów maturalnych.

„Czwórka” to szkoła, do której się wraca. Świadczą o tym, organizowane co pięć lat zjazdy absolwentów, na które przyjeżdżają oni z całego świata. Wielu spośród nauczycieli szkoły to jej absolwenci, także dyrektor Agata Gutorska ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
 • liceum położone jest kilka minut spacerem od pętli Ogrody
 • dojazd autobusami komunikacji miejskiej i liniami podmiejskimi, a także wszystkimi tramwajami, kończącymi trasę na pętli Ogrody oraz autobusami, kursującymi ulicą Bukowską
 • mapka z lokalizacją szkoły dostępna jest pod adresem: http://www.lo4.poznan.pl
Historia

Początki naszej szkoły związane są z dniem 1 września 1948 roku, kiedy na mocy decyzji ówczesnego Kuratorium Okręgu Szkolnego poznańskiego w budynku przy ulicy Szamarzewskiego 89 zlokalizowano jedenastoletnią szkołę Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Liceum Pedagogiczne. Kierownictwo nad szkołą objął prof. Tadeusz Kopa. W tym właśnie 1948 roku weszła w życie Instrukcja Ministerstwa Oświaty z dnia 4 maja 1948 roku, wprowadzająca jednolitą szkołę ogólnokształcącą. Zakłada ona istnienie siedmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum, obejmującego klasy XIII - XI. Nasza szkoła była pierwszą w Poznaniu „jedenastolatką”, ale w takiej formie organizacyjnej przetrwała tylko rok. Od roku 1949/50 Liceum Pedagogiczne przejęło formalnie klasy ciągu podstawowego jako swoją szkołę ćwiczeń, a z wyłączonych ze szkoły jedenastoletniej klas powstało IV Liceum Ogólnokształcące. Jako bazę lokalową przyznano naszej szkole do użytkowania jedno piętro w budynku przy ul. Szamarzewskiego. W pierwszym miesiącu dyrekcję objął mgr Antoni Zasępa, a od października 1949 roku mgr Konrad Świtek.

W 1973 roku przyznano szkole imię Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła otrzymała sztandar, a od Ministerstwa Oświaty i Wychowania medal KEN za wybitne osiągnięcia. Nasze liceum nie miało przeszłości ani tradycji, kształtowało swój dorobek od podstaw. W latach siedemdziesiątych należało do czołówki poznańskich liceów ogólnokształcących. Słynęło nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, ale ze znakomitej atmosfery pracy i pełnego życzliwości stosunku do młodzieży. Dyrektor Świtek zapytany już po swoim odejściu na emeryturę o tajemnice sukcesu odpowiedział: „To przede wszystkim zasługa znakomitych nauczycieli, związanych ze szkołą, oddanych pracy”.

Przełomowym wydarzeniem w dziejach naszego liceum było otrzymanie w lipcu 1963 roku nowego, budynku przy ulicy Swojskiej 6. Był to pierwszy w Poznaniu nowy budynek szkolny, przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego. Od kilku lat szkoła ściśle współpracuje z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a od tego roku również z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W 1975 roku odszedł na emeryturę dyrektor Konrad Świtek. Fotel dyrektorski objął po nim Adolf Pisarczyk (01.09.1975-30.09.1978), następnie mgr Wiesław Bogusławski (01.12.1978 - 30.06.1991), mgr Alicja Przybylska (01.09.1991-31.08.1997) i mgr Alicja Makowska (01.09.1997-31.12.2004). Obecnym (od 01.01.2005r.) dyrektorem IV Liceum Ogólnokształcącego jest dr Agata Gutorska.

Koła zainteresowań
 • dla miłośników śpiewu działa w szkole chór, organizujący okolicznościowe koncerty
 • współpracujemy z Teatrem Polskim – Klub „Pimko”
 • szkolne koło ekonomiczne
 • szkolna służba medyczna
 • koło PCK
 • uczniowie biorą udział w zajęciach Akademii Filmowej
 • aktywnie działa „Klub 8”, czyli szkolny wolontariat – udział w akcji „Szlachetna Paczka”
 • nauczyciele organizują tzw. zielone lekcje – np. biologiczne w Palmiarni i na Uniwersytecie Medycznym, geograficzne w Wielkopolskim Parku Narodowym, matematyczne na Politechnice Poznańskiej, fizyczne na UAM
 • sportowcy mogą rozwijać swe zainteresowania, uczęszczając na zajęcia, m.in. piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej dziewcząt, czy halowej piłki nożnej
 • nauczyciele przedmiotów maturalnych regularnie organizują zajęcia dodatkowe poszerzające wiedzę
 • zajęcia terenowe z geografii, geologii w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach
 • zajęcia warsztatowe w Instytucie Geologii UAM
 • wycieczki tematyczne dla klas geograficznych
 • projekt Trwała Pamięć Pokoleń IX – współpraca ze Stowarzyszeniem Współpracy ze Wschodem „MEMORAMUS” 2014/2015
 • warsztaty językowe i przedstawienia w języku angielskim Nauka Bez Granic, organizowane przez Europejski Program Edukacyjny
 • Festiwal Przedsiębiorczości organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową
 • warsztaty w kampanii edukacyjnej Drugie Życie
 • warsztaty ekonomiczne w ramach projektu „Bądź jak Cegielski – weź przyszłość swoje ręce”
 • warsztaty teatralne w języku francuskim prowadzone przez aktorów ze szkoły teatralnej „Drameducation”
 • akcja „Mam haka na raka”
 • warsztaty psychologiczne dla wszystkich poziomów klas.
Kontakty zagraniczne
 • po raz kolejny szkoła została zgłoszona do projektu Erasmus – międzynarodowego programu współpracy szkół
 • organizowane są wyjazdy, wycieczki zagraniczne m.in. do Irlandii, Szkocji, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec
Osiągnięcia

Szkoła od 10 lat organizuje jedyny w Wielkopolsce, cieszący się ogromną popularnością, przegląd zespołów muzyki rozrywkowej „Garaż nr4”.


Uczniowie zdobywają wysokie lokaty w konkursach i turniejach teatralnych, turystyczno-krajoznawczych, muzycznych. Co roku odnotowujemy również spore sukcesy sportowe w wielu dyscyplinach.


Uczniowie biorą udział i zajmują wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.:

 • udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej
 • udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • udział w ogólnopolskim konkursie historycznym „Krąg”
 • udział w konkursie Towarzystwa Miłośników Poznania
 • udział w wojewódzkim konkursie historycznym „Od niepodległości do niepodległości”
 • okręgowe eliminacje Olimpiady biologicznej
 • I miejsce w konkursie recytatorskim „Legendarni i tragiczni”
 • I miejsce w konkursie recytatorskim „Poznańskie dziewiątki” 
 • udział w Culturiadzie
 • udział w konkursie informatycznym „Bóbr” 
 • III miejsce w VIII Międzyszkolnym Konkursie Recytacji Poezji Niemieckojęzycznej
 • laureaci XX Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę „Fizyka a Ekologia” im. Prof. Mieczysława F. Pazdura
 • finaliści XXI Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę „Fizyka a Ekologia” im. Prof. Mieczysława F. Pazdura
 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym – zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiego Konkursu Astronomicznego
 • drugie miejsce w etapie powiatowym konkursu na film „Nie daj szansy AIDS”, którego organizatorem jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
 • ogólnopolski konkurs recytatorski poezji irlandzkiego noblisty Seamusa Heaneya w ramach projektu „Irlandia w szkole”- trzecie miejsce i wyróżnienie
 • ścisły finał XV Konkursu Poezji Irlandzkiej
 • II miejsce w  etapie rejonowym  XXVI Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
 • złoto na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2018 w Belgradzie
 • etap finałowy  XVI edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej
 • Finał Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - Licealiada w piłce siatkowej dziewcząt – brąz
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - etap okręgowy
Drzwi otwarte
05 kwietnia 2019 r. godz. 17.00