Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 23
Zespół szkół
Adres
ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań
Telefon
61-852-96-92, 61-852-44-58
E-mail
Strona www
Dyrektor
Grażyna Łakomiec
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis

W ramach kształcenia zawodowego uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zawodzie krawiec, fryzjer. Absolwenci są przygotowani do egzaminu czeladniczego. Po ukończeniu szkoły mogą kontynuować naukę w XXIII Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w celu uzyskania tytułu technika.

 • Krawiec

Absolwent szkoły zawodowej o tym profilu potrafi:

- projektować modele odzieży,

- zastosować właściwy fason, kolor i deseń tkaniny do sylwetki,

- wykonywać konstrukcje i modelowanie odzieży na podstawie przygotowanych projektów,

- dobierać materiały, dodatki krawieckie i zdobnicze do wyrobów odzieżowych,

- wykonać przeróbkę i naprawę uszkodzonej odzieży,

- podjąć i prowadzić działalność gospodarczą.

 •  Fryzjer

Absolwent szkoły zawodowej o tym profilu potrafi:

- wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie,

- dobrać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry głowy,

- dobrać kolorystykę włosów, makijaż i ubiór do stylu i oczekiwań klienta,

- orientować się w najnowszych trendach mody z zakresu technik i technologii fryzjerskich,

- podjąć i prowadzić działalność gospodarczą,

- po uzyskaniu tytułu mistrza szkolić uczniów i pracowników.

  szkolny FB
Oferta
Dojazd
 • Autobusy: 174, 176, 190, 603
 • Tramwaje: 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 18
Historia
Szkoła ma 100-letnią historię. Od początku swego istnienia kształciła uczniów w zawodach usługowych i zajmuje znaczącą pozycję w środowisku naszego miasta i regionu.
Koła zainteresowań
 • wolontariat,
 • zajęcia dziennikarskie,
 • rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich, 
 • możliwość rozwijania pasji w obszarze tańca, filmu, sportu, modelingu.
Kontakty zagraniczne
Szkoła współpracuje z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu i realizuje projekty pogłębiające kompetencje zawodowe i umiejętność pracy w międzynarodowym zespole. Rozwija współpracę międzynarodową między instytucjami działającymi w obszarze kształcenia zawodowego.Współdziała ze szkołą w Kutaisi (Gruzja).
Osiągnięcia
 • II miejsce w ministerialnym Konkursie Lider Edukacji Zawodowej,
 • Certyfikat ISSO 29990 : 2010 potwierdzający wysoki poziom zarządzania jakością kształcenia,
 • Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego na wniosek Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego,
 • Najwyższe lokaty w konkursach fryzjerskich: Ogólnopolskim Konkursie Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego, w Otwartych Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego oraz w Ogólnopolskim Konkursie Uczniów Fryzjerstwa im. Antoinea Cierplikowskiego będące m. in. efektem współdziałania z Cechem Rzemiosł Różnych w Poznaniu,
 • Wyróżnienia i miejsca finałowe w corocznym ogólnopolskim konkursie "Mała Pętelka" Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby,
 • Udział w projektach programów "Leonardo da Vinci" i "Erasmus+",
 • Udział w systemowym programie doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych "Gotowi na przyszłość",
 • Patronat firmy PROGRESS nad młodzieżą szkoły.
Drzwi otwarte
 • Sobota 21 marca 2020 r. o godz. 10.00
 • Wtorek 28 kwietnia 2020 r. o godz. 17.00
Współpraca z pracodawcami
Szkolenie praktyczne odbywa się w zakładach rzemieślniczych pod kierunkiem mistrzów.