Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Odzieżowych

Adres
ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań
Telefon
61 852-96-92, 61 852-44-58
E-mail
sekretariat@e-zsopoznan.edu.pl
Strona www
www.e-zsopoznan.edu.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta ma bogatą, ponad 100-letnią tradycję i zajmuje znaczącą pozycję w środowisku miasta i regionu. ZSO od lat przygotowuje dobrych fachowców, rzemieślników, którzy po skończonej edukacji stają się poszukiwanymi pracownikami.

Wizytówką szkoły jest ogólnopolski konkurs "Mała Pętelka" Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby. Impreza doskonale wpisuje się we współczesny trend zainteresowania stylizacją, modą i projektowaniem. Młodzi adepci sztuki fryzjerskiej, krawieckiej oraz styliści mają niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców, wzbudzenia zainteresowania mediów i rywalizacji na wysokim poziomie.

Uczniowie „Odzieżówki” zajmują wysokie lokaty nie tylko w „Małej Pętelce”, ale także w innych ogólnopolskich konkursach i mistrzostwach fryzjerskich. Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami odzieżowymi, np. Hero Collection oraz salonami fryzjerskimi i hurtownią fryzjerską Eurokos.

W ramach współpracy międzynarodowej nawiązano kontakty ze szkołami zawodowymi w Fürstenwalde (Niemcy) i Kutaisi (Gruzja). Organizowanie staży zagranicznych, współpraca z instytucjami branżowymi, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi pozwala zdobywać doświadczenie i podnosić kwalifikacje. Z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu i partnerami z Niemiec realizowane są projekty pogłębiające kompetencje zawodowe i umiejętność pracy w międzynarodowym zespole. Uczniowie (młodociani pracownicy) mają okazję odbywać staż w Niemczech a uczniowie technikum w Hiszpanii i Włoszech.

W procesie zmian zachodzących na współczesnym rynku pracy, przemianie ulega także proces edukacyjny. W roku szkolnym 2016/2017 technika technologii odzieży zastąpiono technikiem przemysłu mody. Kandydat do technikum w pięcioletnim okresie nauki może kształcić się w zawodach: technik przemysłu mody, technik stylista, technik usług fryzjerskich. W Branżowej Szkole I stopnia nr 23 uczeń w ciągu 3 lat nauki może zdobyć zawód: fryzjer lub krawiec.

Szkoła zapewnia bardzo dobre przygotowanie zawodowe i mobilizuje do rozwijania kreatywności, pielęgnowania pasji, rozwijania przedsiębiorczości. Zdobycie jednego z proponowanych przez szkołę zawodów może być sposobem na ciekawe życie, pozwalającym łączyć obowiązki domowe z aktywnością zawodową. Absolwenci szkoły branżowej mogą kontynuować naukę w działających przy ZSO: XXIII Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz Branżowej Szkole II stopnia nr 1, a także na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.