Poznań
Liceum ogólnokształcące
Sportowe Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań
Telefon
61 820 05 91
Fax
61 820 05 91
E-mail
Strona www
Dyrektor
Sławomir Anioł
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • logo
 • korelacja sportu i dydaktyki
 • sekcja siatkarska
 • pływanie, stakówka, piłka ręczna - dominujące dyscypliny
 • Medaliści
 • Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • Mistrz Wielkopolski 2022
 • Pływacy
Opis

Sportowe Liceum im. Kazimierza Nowaka należy do Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, który od ponad 50 lat wychowuje i kształci młodych, zdolnych sportowców. Wyróżnikiem szkoły jest powiązanie szerokiej oferty sportowej z procesem dydaktycznym. Harmonijny rozwój młodego człowieka umożliwia koncepcja wychowywania przez sport. Mocną stroną placówki jest umiejętne połączenie rozwoju sportowego ucznia z oczekiwanym przez rodziców wysokim poziomem nauczania. Mistrzostwo w tej szkole rozumiane jest bowiem wielorako. Być mistrzem w danej dziedzinie to znaczy osiągnąć wysoki pułap umiejętności, zdobywać największe trofea. Ale być mistrzem dla samego siebie, to rozwijać się, stawiać sobie wymagania i pokonywać trudności. W takim rozumieniu Sportowe Liceum im. Kazimierza Nowaka kształci i wychowuje swoich uczniów i z takim samym podejściem nauczyciele wykorzystują własny potencjał pedagogiczny.


Nasza szkoła to:

 • jedna z nielicznych placówek należąca do Siatkarskiego Ośrodka Sportowego (SOS), 
 • poczucie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli,
 • opieka psychologa sportowego,
 • możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych,
 • bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury,
 • korelacja planu lekcji z treningami,
 • realizacja programu „Wychowanie przez sport”,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • doskonałe zaplecze treningowe,
 • doświadczona kadra pedagogiczna i trenerska,
 • realizowane innowacje pedagogiczne,
 • uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta,
 • możliwość nauki języka hiszpańskiego,
 • zapewnione ciepłe posiłki.
Oferta
w przygotowaniu
Koła zainteresowań

W szkole każdy znajdzie możliwość realizacji swojej pasji. Prężnie funkcjonuje koło zainteresowań kulturą popularną „POPkulturalne rozmowy…” (organizacja systematycznych wyjść do teatru), a także szkolna grupa teatralna, przedmiotowe koła zainteresowań, Szkolny Klub Debat, zajęcia z programowania i pierwszej pomocy, wolontariat, szachy, zajęcia z języka włoskiego i rosyjskiego. Oferta zajęć jest systematycznie poszerzana po rozpoznaniu zainteresowań i predyspozycji uczniów.

Kontakty zagraniczne


Od 1999 roku realizujemy projekty unijne: Socrates, e-twinning, Comenius, Comenius Regio (2-krotny partner projektu Miasta Poznania) a aktualnie Erasmus+. Ciągłość tych działań i regularne aplikowanie o nowe środki związane są ze zgłaszanymi przez rodziców i samych uczniów potrzebami współpracy z zagranicznymi placówkami, potrzebami rozwoju kompetencji językowych a także potrzebami pogłębiania swojej tożsamości narodowej i aktywnego udziału w funkcjonowaniu współczesnej Europy.  W minionych latach szkoła nawiązała kontakt z placówkami oświatowymi z 15 europejskich krajów. Z wieloma szkołami projekty realizowaliśmy kilkakrotnie i nawiązaliśmy trwałe przyjaźnie. Zwiedziliśmy prawie całą Europę m.in. Portugalię, Hiszpanię, Włochy, Grecję, Turcję, Słowenię, Bułgarię, Litwę, Węgry.

Osiągnięcia

Liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i informatycznych. Czołowe miejsca w mistrzostwach debat oksfordzkich. Mistrzostwa Wielkopolski i Polski w wiodących dyscyplinach trenowanych w szkole. 

Drzwi otwarte
Informacja wkrótce. 
Dojazd

Szybki dojazd tramwajem i autobusem - przystanki - Os. Pod Lipami, Serbska, Wójtowska, Wilczak, Rondo Solidarności, Słowiańska.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Systematyczna współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz poznańskimi instytucjami kultury.

Historia

14 XII 2016/28 II 2017 – uchwała w sprawie utworzenia Liceum Sportowego przy ZSzOS nr 1

rok szkolny 2019/2020 – początek działalności Liceum Sportowego przy ZSzOS nr 1 - szkole z 50 - letnią tradycją w kształceniu młodych sportowców

Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia dodatkowe to m.in.: POPkulturalne rozmowy...” (regularne wyjścia do teatru), Laboratoria przyszłości, Szkolne Koło Mediacji, Szkolne Koło Wolontariatu, innowacje pedagogiczne  - np. podcasty w języku angielskim, klocki Lego na języku polskim, biologia online dla maturzystów.