Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1

Adres
os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań
Telefon
618200591
Fax
618200591
E-mail
sekretariat@ssp29gim5.poznan.pl
Strona www
www.gim5pozn.webd.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

OPIS:

Nowo utworzone Liceum Sportowe należeć będzie do Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, który od ponad 40 lat wychowuje i kształci młodych, zdolnych sportowców.

Wyróżnikiem naszej szkoły jest powiązanie szerokiej oferty sportowej z procesem dydaktycznym. Harmonijny rozwój młodego człowieka umożliwia koncepcja wychowywania przez sport. Naszą siłą jest umiejętne połączenie rozwoju sportowego ucznia z oczekiwanym przez rodziców wysokim poziomem nauczania. Mistrzostwo w naszej szkole rozumiane jest wielorako. Być mistrzem w danej dziedzinie to znaczy osiągnąć wysoki pułap umiejętności, zdobywać największe trofea. Ale być mistrzem dla samego siebie, to rozwijać się, stawiać sobie wymagania i pokonywać trudności. W takim rozumieniu kształcimy i wychowujemy naszych uczniów i z takim samym podejściem wykorzystujemy własny potencjał pedagogiczny.

NASZA SZKOŁA TO:

 • jedna z nielicznych placówek należąca do Siatkarskiego Ośrodka Sportowego (SOS)  oraz Ośrodka Szkolenia w Piłce Ręcznej  (OSPR),
 • poczucie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli,
 • możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych,
 • bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury,
 • systematyczna współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Politechniką Poznańską i  Uniwersytetem Przyrodniczym oraz poznańskimi instytucjami kultury,
 • korelacja planu lekcji z treningami,
 • realizacja programu „Wychowanie przez sport”,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • doskonałe zaplecze treningowe,
 • doświadczona kadra pedagogiczna i trenerska,
 • realizowane innowacje pedagogiczne,
 • uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta,
 • możliwość nauki języka hiszpańskiego,
 • zapewnione ciepłe posiłki.

 

KONTAKTY ZAGRANICZNE :

Od 1999 roku realizujemy projekty unijne: Socrates, e-twinning,Comenius, Comenius Regio (2-krotny partner projektu Miasta Poznania) a aktualnie Erasmus+. Ciągłość tych działań
i regularne aplikowanie o nowe środki związane są ze zgłaszanymi przez rodziców i samych uczniów potrzebami współpracy z zagranicznymi placówkami, potrzebami rozwoju kompetencji językowych a także potrzebami pogłębiania
swojej tożsamości narodowej
i aktywnego udziału w funkcjonowaniu współczesnej Europy.  W minionych latach szkoła nawiązała kontakt z placówkami oświatowymi z 15 europejskich krajów. Z wieloma szkołami realizowaliśmy kilkakrotnie projekty i nawiązaliśmy trwałe przyjaźnie.

 

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

W szkole każdy znajdzie możliwość realizacji swojej pasji. Prężnie funkcjonuje koło zainteresowań kulturą popularną „POPkulturalne rozmowy…” (organizacja systematycznych wyjść do teatru), a także szkolna grupa teatralna, przedmiotowe koła zainteresowań, Szkolny Klub Debat, zajęcia z programowania i pierwszej pomocy, wolontariat, szachy, zajęcia z języka włoskiego i rosyjskiego. Oferta zajęć jest systematycznie poszerzana, biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów.

 

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY :

Liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych
i informatycznych. Czołowe miejsca w mistrzostwach debat oksfordzkich.

Mistrzostwa Wielkopolski i Polski w wiodących dyscyplinach szkoły: pływaniu, siatkówce
i piłce ręcznej. O bieżących sportowych  sukcesach szkoły można poczytać pod adresem: http://gim5pozn.vipserv.org/Pliki/wyniki/os2018.pdf

 

ODDZIAŁY:

Klasy sportowe z rozszerzoną geografią i biologią.

 

WIZJA ABSOLWENTA:

Absolwent naszej szkoły może podjąć studia na dowolnym kierunku, w szczególności jednak przygotowany będzie do kierunków: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, rehabilitacja, turystyka i rekreacja, dietetyka, taniec w kulturze fizycznej, manager, animator kultury, neurobiologia, ratownictwo medyczne.