Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu
Zespół szkół
Adres
os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
Telefon
61-8172-281
Fax
61-8172-281
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Przemysław Jankiewicz
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Dostosowanie oferty edukacyjnej do realiów na rynku pracy to priorytet szkoły. Od lat Swarzędzka Jedynka obserwuje preferencje pracodawców i wprowadza zmiany w kierunku kształcenia. Oferta naszej szkoły jest zróżnicowana- oprócz tradycyjnych zawodów są także nowe, dostosowane do wymagań pracodawców. Podczas nauki uczniowie odbywają praktyki, uczestniczą w szkoleniach, projektach, kursach, warsztatach i innych formach edukacyjnych po to, by elastycznie poruszać się na rynku pracy. Efektywne kształcenie w zawodzie to od lat jeden z naszych priorytetów.

TECHNIK EKONOMISTA- kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotować absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań związanych z prowadzeniem firmy w warunkach gospodarki rynkowej. Młodzież naszej szkoły uczestniczy w olimpiadach i konkursach ekonomicznych odnosząc wiele sukcesów. Ponadto szkoła realizuje projekty z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii, uczy nowoczesnej bankowości oraz e-biznesu. Większość zajęć jest prowadzona przez praktyków biznesu. Klasa akademicka.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI- absolwenci rachunkowości są przygotowani do prowadzenia księgowości w różnych typach jednostek gospodarczych, obliczają podatki, prowadza ewidencję i rozliczenia podatkowe, sporządzają sprawozdania finansowe i analizy, prowadzą sprawy kadrowe i rozliczenia wynagrodzeń, obsługują programy płacowo-kadrowe i finansowo-księgowe.Biorą udział w zajęciach praktycznych przeprowadzanych w laboratoriach Politechniki Poznańskiej w ramach projektu "Czas Zawodowców".

TECHNIK LOGISTYK- absolwenci logistyki są niezbędni w niemalże każdej branży. Znajdują pracę w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Sposób kształcenia został zorganizowany w formie modułowej, co umożliwia równoległą realizację treści zawodowych, teoretycznych i praktycznych. Pracownia logistyczna jest wyposażona w nowoczesne i profesjonalne pomoce dydaktyczne. W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Zawód cieszy się ogromną popularnością na rynku pracy. Klasa patronacka.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- szkoła proponuje specjalistyczne zajęcia w przestronnej, estetycznej i wygodnie urządzonej pracowni gastronomicznej. Zdobyte umiejętności umożliwiają przyrządzanie potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do okazji. Miejscem ich pracy mogą być restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe. Można także zająć się działalnością cateringową. Szkoła współpracuje z Wydziałem Nauk o żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

TECHNIK HOTELARSTWA- uczeń zdobywa wiedzę związaną z fachowym i kompleksowym zarządzaniem obiektem hotelowym. Absolwent technikum hotelarskiego znajdzie pracę w hotelu, ośrodkach wypoczynkowych, zajazdach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Współpracuje z instytucjami oferującymi usługi hotelarskie np. z biurami podróży. Opanowuje umiejętność kreatywnego, twórczego podejścia do zawodu w zmieniających się realiach.

TECHNIK INFORMATYK- absolwent technikum informatycznego przygotowany jest do podjęcia wyzwań w cyfrowym świecie. Ma możliwość specjalizowania się w poszukiwaniu wąskich dziedzin informatycznych, zaczynając od serwisantów sprzętu komputerowego, poprzez administratorów sieci, webmasterów, operatorów baz danych, programistów, specjalistów zabezpieczeń. Uczeń technikum informatycznego korzysta również z bazy dydaktycznej Politechniki Poznańskiej i może uczestniczyć w Programie Akademii CISCO Networking Academy.

TECHNIK MECHATRONIK- absolwent technikum mechatronicznego przygotowuje się do pracy w konkretnym zawodzie. Potrafi projektować nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Zdobywa szeroką wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, mechaniki, pneumatyki oraz programowania sterowników. Uczą się programowania sterowników PLC marki SIEMENS SIMATIC oraz maja możliwość nauczenia się obsługi i programowania robota przemysłowego KUKA KR6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach, wykładach, konferencjach i innych formach kształcenia organizowanych przez uczelnie wyższe.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ- pozyskiwanie energii to dziedzina przyszłości. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy przy budowie i serwisowaniu nowoczesnych systemów energetycznych, takich jak kolektory słoneczne, baterie słoneczne, elektrownie wodne. Kierunek jest objęty patronatem firmy Viessmann, światowego lidera w dziedzinie systemów energetyki odnawialnej. Szkoła współpracuje z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz z Wydziałem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

TECHNIK AUTOMATYK-  absolwent kierunku technik automatyk jest przygotowany do pracy m.in. w dziale utrzymania ruchu maszyn, w firmach mających zautomatyzowane lub zrobotyzowane linie produkcyjne. Zajmuje się programowaniem robotów przemysłowych, programowaniem PLC, projektowaniem obwodów elektro-pneumatycznych, utrzymaniem ruchu. W trakcie nauki zawodu technik automatyk uczniowie korzystają z nowoczesnego wyposażenia pracowni. Obsługa i programowanie robotów odbywa się na profesjonalnym, przemysłowym manipulatorze KUKA KR6 R700. Uczniowie poznają elementy składowe urządzeń automatyki, pracując na podzespołach elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych.

TECHNIK MECHANIK- absolwent szkoły kształcącej się w zawodzie technik mechanik może podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki, w przemyśle, budownictwie lub usługach. Kształcenie w zawodzie technik mechanik ma na celu przygotować absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań związanych z pracą maszyn. Zawód ten obejmuje swoim zasięgiem takie zagadnienia jak projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Odpowiednia baza dydaktyczna zapewnia właściwe przygotowanie do nauki zawodu

Oferta
Dojazd
Komunikacja Swarzędzka, dobre połączenie PKP, MPK- linia 55.
Koła zainteresowań
Koła zainteresowań:
• Akademia CISCO,
• Laboratorium światłowodowe,
• Grafika komputerowa,
• Koło mechatroniczne,
• Koło logistyczne,
• Koło robotyki,
• Koło obróbki procesów skrawaniem,
• Koło programistów urządzeń numerycznych,
• Miernictwo elektryczne z elementami elektroniki i elektropneumatyki,
• Koło energetyki odnawialnej i systemów automatyki,
• Koło programowania z wykorzystaniem Arduino i RaspberryPi oraz elementami robotyki,
• Koło gastronomiczno – hotelarskie,
• Koło szachowe,
• Zajęcia ruchowe z elementami aerobiku i tańca,
• Koła sportowe: unihokej, koszykówka, piłka ręczna, pływanie, streetball,
• wolontariat „Aktywni społecznie”.
Kontakty zagraniczne
Swarzędzka Jedynka współpracuje z następującymi szkołami:
• Czechy – Mlada Boleslav – Skoda Akademie,
• Niemcy – BBS Braunschweig,
• Niemcy – BBS Kassel,
• Niemcy – BBZ Korbach,
• Niemcy – Hannover,
• Rosja – Szkoła Ogólnokształcąca nr 96 w Petersburgu,
• Szwecja - Goeteborg,
Drzwi otwarte

13 i 14 marca 2020r.

 3 i 4 kwietnia 2020r.