Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu
Zespół szkół
Adres
os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
Telefon
61-8172-281
Fax
61-8172-281
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Przemysław Jankiewicz
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
Opis

Dostosowanie oferty edukacyjnej do realiów na rynku pracy to priorytet szkoły. Od lat Swarzędzka Jedynka obserwuje preferencje pracodawców i wprowadza zmiany w kierunku kształcenia. Oferta naszej szkoły jest zróżnicowana- oprócz tradycyjnych zawodów są także nowe, dostosowane do wymagań pracodawców. Podczas nauki uczniowie odbywają praktyki, uczestniczą w szkoleniach, projektach, kursach, warsztatach i innych formach edukacyjnych po to, by elastycznie poruszać się na rynku pracy. Efektywne kształcenie w zawodzie to od lat jeden z naszych priorytetów.

TECHNIK EKONOMISTA- kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotować absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań związanych z prowadzeniem firmy w warunkach gospodarki rynkowej. Młodzież naszej szkoły uczestniczy w olimpiadach i konkursach ekonomicznych odnosząc wiele sukcesów. Ponadto szkoła realizuje projekty z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii, uczy nowoczesnej bankowości oraz e-biznesu. Większość zajęć jest prowadzona przez praktyków biznesu. Klasa akademicka.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI- Podczas pięcioletniej edukacji przyszli technicy rachunkowości uczą się, jak sporządzać sprawozdania finansowe i prowadzić analizy finansowe. Poznają tajniki dokumentowania pracy i płacy, przygotowania sprawozdań podatkowych oraz rozliczeń ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Podobnie jak w przypadku kierunku technik ekonomista klasa otrzymała patronat akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, co czyni ją oddziałem prestiżowym i niezwykle atrakcyjnym.

TECHNIK LOGISTYK- absolwenci logistyki są niezbędni w niemalże każdej branży. Znajdują pracę w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Sposób kształcenia został zorganizowany w formie modułowej, co umożliwia równoległą realizację treści zawodowych, teoretycznych i praktycznych. Pracownia logistyczna jest wyposażona w nowoczesne i profesjonalne pomoce dydaktyczne. W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Zawód cieszy się ogromną popularnością na rynku pracy. Klasa patronacka.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- szkoła proponuje specjalistyczne zajęcia w przestronnej, estetycznej i wygodnie urządzonej pracowni gastronomicznej. Zdobyte umiejętności umożliwiają przyrządzanie potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do okazji. Miejscem ich pracy mogą być restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe. Można także zająć się działalnością cateringową. Szkoła współpracuje z Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

TECHNIK HOTELARSTWA- uczeń zdobywa wiedzę związaną z fachowym i kompleksowym zarządzaniem obiektem hotelowym. Absolwent technikum hotelarskiego znajdzie pracę w hotelu, ośrodkach wypoczynkowych, zajazdach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Współpracuje z instytucjami oferującymi usługi hotelarskie np. z biurami podróży. Opanowuje umiejętność kreatywnego, twórczego podejścia do zawodu w zmieniających się realiach.

TECHNIK INFORMATYK- absolwent technikum informatycznego przygotowany jest do podjęcia wyzwań w cyfrowym świecie. Ma możliwość specjalizowania się w poszukiwaniu wąskich dziedzin informatycznych, zaczynając od serwisantów sprzętu komputerowego, poprzez administratorów sieci, webmasterów, operatorów baz danych, programistów, specjalistów zabezpieczeń. Uczeń technikum informatycznego korzysta również z bazy dydaktycznej Politechniki Poznańskiej i może uczestniczyć w Programie Akademii CISCO Networking Academy.

TECHNIK MECHATRONIK- absolwent technikum mechatronicznego przygotowuje się do pracy w konkretnym zawodzie. Potrafi projektować nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Zdobywa szeroką wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, mechaniki, pneumatyki oraz programowania sterowników. Uczą się programowania sterowników PLC marki SIEMENS SIMATIC oraz mają możliwość nauczenia się obsługi i programowania robota przemysłowego KUKA KR6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach, wykładach, konferencjach i innych formach kształcenia organizowanych przez uczelnie wyższe.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ- pozyskiwanie energii to dziedzina przyszłości. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy przy budowie i serwisowaniu nowoczesnych systemów energetycznych, takich jak kolektory słoneczne, baterie słoneczne, elektrownie wodne. Kierunek jest objęty patronatem firmy Viessmann, światowego lidera w dziedzinie systemów energetyki odnawialnej. Szkoła współpracuje z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz z Wydziałem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

TECHNIK AUTOMATYK-  absolwent kierunku technik automatyk jest przygotowany do pracy m.in. w dziale utrzymania ruchu maszyn, w firmach mających zautomatyzowane lub zrobotyzowane linie produkcyjne. Zajmuje się programowaniem robotów przemysłowych, programowaniem PLC, projektowaniem obwodów elektro-pneumatycznych, utrzymaniem ruchu. W trakcie nauki zawodu  uczniowie korzystają z nowoczesnego wyposażenia pracowni. Obsługa i programowanie robotów odbywa się na profesjonalnym, przemysłowym manipulatorze KUKA KR6 R700. Uczniowie poznają elementy składowe urządzeń automatyki, pracując na podzespołach elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych.

TECHNIK MECHANIK- PROGRAMISTA-OPERATOR OBRABIAREK NUMERYCZNYCH CNC, absolwent szkoły kształcącej się w zawodzie technik mechanik może podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki, w przemyśle, budownictwie lub usługach. Kształcenie w zawodzie technik mechanik ma na celu przygotować absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań związanych z pracą maszyn. Zawód ten obejmuje swoim zasięgiem takie zagadnienia jak projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Odpowiednia baza dydaktyczna zapewnia właściwe przygotowanie do nauki zawodu.

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA- w procesie edukacji uczniowie zdobywają solidne fundamenty wiedzy teoretycznej i praktycznej, począwszy od podstaw stolarstwa, poprzez wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, a na wykonywaniu prac związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie skończywszy. Ważnym elementem procesu edukacji przyszłych technologów drewna jest również przywracanie blasku w ramach napraw i renowacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Komunikacja Swarzędzka, dobre połączenie PKP, MPK- linia 425.
Koła zainteresowań

Koła zainteresowań:  


 • Zespołowe gry sportowe – piłka siatkowa halowa i plażowa
 • Koło mechatroniczne
 • Zespołowe gry sportowe - koszykówka ,koszykówka 3x3
 • Pływanie
 • Miernictwo elektryczne z elementami elektrotechniki i elektropneumatyki.
 • Koło gastronomiczno – hotelarskie
 • Koło naukowe „Konstruktor”
 • Zajęcia ruchowe przy muzyce z elementami gimnastyki i tańca
 • Unihokej dziewcząt i chłopców
 • Tenis stołowy                            
 • Koło logistyczne
 • Koło ”Automatyki i sieci przemysłowej”.
 • Koło programistów urządzeń numerycznych
 • Koło procesów obróbki skrawaniem
 • Koło Energetyki Odnawialnej i Systemów automatyki
 • Zajęcia pozalekcyjne z piłki ręcznej dziewcząt i chłopców
 • Koło Twórczej i Edukacyjnej Aktywności
 • Koło naukowe "Wynalazca"
 • Zespół muzyczny

Kontakty zagraniczne
Swarzędzka Jedynka współpracuje z następującymi szkołami:
• Czechy – Mlada Boleslav – Skoda Akademie,
• Niemcy – BBS Braunschweig,
• Niemcy – BBS Kassel,
• Niemcy – BBZ Korbach,
• Niemcy – Hannover,
• Rosja – Szkoła Ogólnokształcąca nr 96 w Petersburgu,
• Szwecja - Goeteborg,
Drzwi otwarte

18 marca 2022r. godz.17:00-19:00 (piątek)

19 marca 2022r. godz.9.30-12:00 (sobota)

22 kwietnia 2022r. godz.17:00-19:00 (piątek)

23 kwietnia 2022r. godz.9.30-12:00 (sobota)