Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Swarzędzu

Adres
os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
Telefon
61-8172-281
Fax
61-8172-281
E-mail
sekretariat@zs1-swarzedz.pl
Strona www
zs1-swarzedz.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu proponuje młodzieży i osobom dorosłym naukę w trybie kształcenia: stacjonarnym i zaocznym. W skład zespołu wchodzi: Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia, I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Branżowa Szkoła II stopnia, Szkoła Policealna nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Szkoła systematycznie obserwuje zmieniające się potrzeby rynku pracy, dlatego nasza oferta jest bogata i różnorodna. Proponujemy zawody nowe, niedawno powstałe, ale i takie, które od lat cieszą się popularnością wśród uczniów na wymagającym rynku pracy.

Technikum - kształcenie w zawodzie: informatyk, mechatronik, logistyk, ekonomista, rachunkowość, automatyk, hotelarstwo, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, żywienia i organizacji usług gastronomicznych, mechanik, technik technologii drewna oraz technik pojazdów samochodowych i technik robotyk.

Branżowa Szkoła I stopnia - kształci w zawodach: magazynier-logistyk, kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik, automatyk, operator obrabiarek skrawających, stolarz, tapicer.

Szkoła Policealna nr 1 - proponuje kształcenie w zawodach: technik administracji, technik rachunkowości oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - tryb zaoczny.

Branżowa Szkoła II stopnia- tryb zaoczny. Przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli Branżową Szkołę I stopnia. 

Centrum Kształcenia Zawodowego - to obiekt na miarę europejskich standardów w praktycznej edukacji zawodowej. CKZ zapewnia zajęcia praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowe oraz zajęcia pozaszkolne, kursy, szkolenia dla osób zainteresowanych uzupełnieniem wiedzy i umiejętności.

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu to jedna z najnowocześniejszych placówek na miarę XXI wieku. Szkoła posiada nowoczesną pracownię gastronomiczną, pracownie informatyczne, pracownie językowe, pracownie mechatroniczne, pracownię elektromechaniki i elektrotechniki, pracownię budowy pojazdów samochodowych, programowania systemów i sterowników PLC, pracownię diagnostyki samochodowej, pracownię krajalni metali, pracownie obsługi urządzeń sterowanych numerycznie CNC, pracownię systemów energetyki odnawialnej i systemów sterowania OZE i PLC, Multimedialne Centrum Informacyjne. Ogólnie dostępny bezprzewodowy internet w całym budynku szkolnym, przestronną aulę i hol, w którym odbywają się uroczystości i imprezy szkolne oraz dziedziniec, gdzie spędzamy przerwy wiosną i w ciepłe, jesienne dni. Ponadto doskonale wyposażone sale lekcyjne w sprzęt audiowizualny, bogaty księgozbiór, nowoczesną salę gimnastyczną, warunki przyjazne uczniom niepełnosprawnym (podjazdy i windy).

Doskonała, stabilna kadra nauczycielska zapewnia dobrą atmosferę nauki, bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój. Wysoki poziom dydaktyczny szkoły przejawia się w wynikach na egzaminach maturalnych i zawodowych. To także czas dorastania w nowym środowisku, sprostania nowym wymaganiom, wchodzenia w dorosłość; opieka szkolnego psychologa i pedagoga pozwoli Wam rozwiązać problemy, przezwyciężyć ewentualne kłopoty z nauką. Najlepsi w nauce i w sporcie uczniowie mogą liczyć na specjalne stypendia oraz atrakcyjne nagrody. U nas każdy uczeń czuje się bezpiecznie, gwarantuje to monitoring oraz system indywidualnych kart magnetycznych. Każdy uczeń posiada własną szafkę. Nasza szkoła, współpracuje w ramach wymiany doświadczeń edukacyjnych z wieloma placówkami w Europie. Wymiernym efektem działań na arenie międzynarodowej jest przełamanie stereotypów oraz kształtowanie świadomej i tolerancyjnej postawy wobec kultury i obyczajów innych regionów. Uczniowie doskonalą własny warsztat pracy, poznają obce języki oraz nawiązują interesujące znajomości z rówieśnikami. Współpraca pomiędzy szkołami pozwala na wprowadzanie nowatorskich rozwiązań systemowych i technologicznych, które torują drogę coraz wyższemu poziomowi edukacji. Prowadzimy międzynarodową wymianę uczniów ze szkołami z Niemiec (Braunschweig, Giessen, Korbach, Kassel), Szwecji (Goeteborg) i Austrii (Krems). W szkole działają koła zainteresowań.  W ramach działalności kół realizowane są projekty międzyszkolne i międzynarodowe, uczestniczenie w konkursach i artystycznych wydarzeniach w Poznaniu i w kraju. Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki prężnie działają w samorządzie uczniowskim, a wolontariusze biorą udział w akcjach m.in: Wolontariat z klasą, Szkoła w ruchu, Mądre żywienie zdrowe pokolenie, Zakręcona Akcja, Góra Grosza, Puszka dla Maluszka, Podziel się posiłkiem, Świąteczna zbiórka żywności; grają w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Swarzędzka Jedynka przykłada szczególną wagę do tradycji i historii. Sukces Swarzędzkiej Jedynki to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele, którzy chcą wspólnie pracować, którzy mają pasje i zainteresowania.