Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu
Zespół szkół
Adres
os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
Telefon
61-8172-281
Fax
61-8172-281
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Przemysław Jankiewicz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
Opis

Zostając uczniem Branżowej Szkoły I Stopnia, zyskuje się możliwość kształcenia w wybranym przez siebie zawodzie. To propozycja dla uczniów, którzy możliwie najszybciej chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe i tym samym podjąć pracę zarobkową. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata. Jej ukończenie jest uwarunkowane podejściem do egzaminu zawodowego, przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lub Izbę Rzemieślniczą. Przygotowanie teoretyczne uczeń zdobywa w szkole lub podczas kursów, umiejętności zawodowe natomiast kształci w ramach praktyk.  Kształcenie teoretyczne w szkole odbywa się w następujących zawodach: magazynier-logistyk, kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik, automatyk, operator obrabiarek skrawających, krawiec, stolarz, tapicer.

Uczniowie wybierający zawód inny niż wyżej wymienione, kształcą się w klasie wielozawodowej. W ciągu roku szkolnego uczniowie są kierowani na wyjazdowe kursy dokształcające w zakresie teoretycznej nauki zawodu do Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Zarówno rodzice, jak i młodzież mają możliwość stałych kontaktów z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego. Istnieje możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności w kołach zainteresowań i przedmiotowych. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni zawodowych oraz skomputeryzowanej biblioteki. Nauczanie języków odbywa się w grupach.

Od 2005 roku nasza szkoła współpracuje na wielu płaszczyznach z koncernem Volkswagen Poznań, przede wszystkim w obszarze kształcenia zawodowego. Uczniowie są młodocianymi pracownikami Volkswagen Poznań na podstawie podpisanych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.  Obok podstawowych obowiązków, jakie czekają uczniów, szkoła i VW Poznań oferują szereg dodatkowych aktywności, m.in.: - możliwość wymiany uczniów z kolegami z Niemiec w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, - egzaminy przed Polsko - Niemiecką Izbą Przemysłowo - Handlową, których zdanie nadaje prestiżowe certyfikaty, - szerszy program nauki języka niemieckiego i przedmiotów technicznych oraz możliwość dalszego zatrudnienia najlepszych absolwentów Volkswagen Poznań po ukończeniu kształcenia i spełnieniu kryteriów. 

SKF Polska SA proponuje absolwentom szkoły, którzy mają zainteresowania techniczne, chcą pracować w zespole, uczyć się i rozwijać swoje umiejętności, naukę w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Kształcenie trwa 3 lata, uczniowie podpisują z SKF Polska SA umowę o praktyczną naukę zawodu. Najlepsi uczniowie w ramach praktyki wyjeżdżają do Goeteborga w Szwecji i tam doskonalą swój warsztat pracy. Wyróżnieni absolwenci mają możliwość kontynuowania pracy w SKF Polska S.A. jako wykwalifikowani pracownicy.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Komunikacja Swarzędzka, dobre połączenie PKP, MPK- linia 425.
Koła zainteresowań

Koła zainteresowań:

   • Zespołowe gry sportowe – piłka siatkowa halowa i plażowa
   • Koło mechatroniczne
   • Zespołowe gry sportowe - koszykówka ,koszykówka 3x3
   • Pływanie
   • Miernictwo elektryczne z elementami elektrotechniki i elektropneumatyki.
   • Koło gastronomiczno – hotelarskie
   • Koło naukowe „Konstruktor”
   • Zajęcia ruchowe przy muzyce z elementami gimnastyki i tańca
   • Unihokej dziewcząt i chłopców
   • Tenis stołowy                            
   • Koło logistyczne
   • Koło ”Automatyki i sieci przemysłowej”.
   • Koło programistów urządzeń numerycznych
   • Koło procesów obróbki skrawaniem
   • Koło Energetyki Odnawialnej i Systemów automatyki
   • Zajęcia pozalekcyjne z piłki ręcznej dziewcząt i chłopców
   • Koło Twórczej i Edukacyjnej Aktywności
   • Koło naukowe "Wynalazca"
   • Zespół muzyczny

   Kontakty zagraniczne
   Swarzędzka Jedynka współpracuje z następującymi szkołami:
   • Czechy – Mlada Boleslav – Skoda Akademie,
   • Niemcy – BBS Braunschweig,
   • Niemcy – BBS Kassel,
   • Niemcy – BBZ Korbach,
   • Niemcy – Hannover,
   • Rosja – Szkoła Ogólnokształcąca nr 96 w Petersburgu,
   • Szwecja - Goeteborg,
   Drzwi otwarte

   18 marca 2022r. godz.17:00-19:00 (piątek)

   19 marca 2022r. godz.9.30-12:00 (sobota)

   22 kwietnia 2022r. godz.17:00-19:00 (piątek)

   23 kwietnia 2022r. godz.9.30-12:00 (sobota)

   Współpraca z pracodawcami
   Volkswagen Poznań, SKF Polska, Piórex S.A, Imperial Logistics,  BEMARC, Rehau, Colian Logistic,