Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu
Zespół szkół
Adres
os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
Telefon
61-8172-281
Fax
61-8172-281
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Przemysław Jankiewicz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Zostając uczniem Branżowej Szkoły I stopnia, zyskuje się możliwość kształcenia w wybranym przez siebie zawodzie. Po trzech latach nauki oraz po zdanym egzaminie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Izbę Rzemieślniczą absolwent jest gotowy do podjęcia pracy. W szkole lub podczas kursów wyjazdowych uczeń przygotowuje się teoretycznie, zaś doświadczenie zdobywa podczas praktyk zawodowych. Kształcenie teoretyczne w szkole odbywa się w następujących zawodach: - magazynier-logistyk, - elektromechanik pojazdów samochodowych - patronat VWP, - operator maszyn i urządzeń odlewniczych - patronat VWp, - automatyk- patronat VW Poznań, - operator obrabiarek skrawających- patronat SKF Polska,  - stolarz, -tapicer, - krawiec, - kucharz, - elektromechanik pojazdów samochodowych, - mechanik pojazdów samochodowych.

Uczniowie wybierający zawód inny niż wyżej wymienione kształcą się w klasie wielozawodowej. W ciągu roku szkolnego uczniowie są kierowani na wyjazdowe kursy dokształcające w zakresie teoretycznej nauki zawodu do Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Zarówno rodzice, jak i młodzież mają możliwość stałych kontaktów z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego. Istnieje możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności w kołach zainteresowań i przedmiotowych. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni zawodowych oraz skomputeryzowanej biblioteki. Nauczanie języków odbywa się w grupach.

Od 2005 roku nasza szkoła współpracuje na wielu płaszczyznach z koncernem Volkswagen Poznań, przede wszystkim w obszarze kształcenia zawodowego.Uczniowie są młodocianymi pracownikami Volkswagen Poznań na podstawie podpisanych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.  Obok podstawowych obowiązków, jakie czekają uczniów, szkoła i VW Poznań oferują szereg dodatkowych aktywności, m. in.: - możliwość wymiany uczniów z kolegami z Niemiec w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, - egzaminy przed Polsko - Niemiecką Izbą Przemysłowo - Handlową, których zdanie nadaje prestiżowe certyfikaty, - szerszy program nauki języka niemieckiego i przedmiotów technicznych - możliwość dalszego zatrudnienia najlepszych absolwentów Volkswagen Poznań po ukończeniu kształcenia i spełnieniu kryteriów. 

SKF Polska SA proponuje absolwentom szkoły, którzy mają zainteresowania techniczne, chcą pracować w zespole, uczyć się i rozwijać swoje umiejętności, naukę w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Kształcenie trwa 3 lata, uczniowie podpisują z SKF Polska SA umowę o praktyczną naukę zawodu. Najlepsi uczniowie w ramach praktyki wyjeżdżają do Goeteborga w Szwecji i tam doskonalą swój warsztat pracy. Wyróżnieni absolwenci mają możliwość kontynuowania pracy w SKF Polska S.A. jako wykwalifikowani pracownicy.

Oferta
Dojazd
Komunikacja Swarzędzka, dobre połączenie PKP, MPK- linia 55.
Koła zainteresowań
Koła zainteresowań
• Laboratorium światłowodowe,
• Koło mechatroniczne,
• Koło robotyki,
• Koło obróbki procesów skrawaniem,
• Koło programistów urządzeń numerycznych,
• Miernictwo elektryczne z elementami elektroniki i elektropneumatyki,
• Koło programowania z wykorzystaniem Arduino i RaspberryPi oraz elementami robotyki,
• Koło gastronomiczno – hotelarskie,
• Koło szachowe,
• Zajęcia ruchowe z elementami aerobiku i tańca,
• Koła sportowe: unihokej, koszykówka, piłka ręczna, pływanie, streetball,
• wolontariat „Aktywni społecznie”.
Kontakty zagraniczne
Swarzędzka Jedynka współpracuje z następującymi szkołami:
• Czechy – Mlada Boleslav – Skoda Akademie,
• Niemcy – BBS Braunschweig,
• Niemcy – BBS Kassel,
• Niemcy – BBZ Korbach,
• Niemcy – Hannover,
• Rosja – Szkoła Ogólnokształcąca nr 96 w Petersburgu,
• Szwecja - Goeteborg,
Drzwi otwarte

13 i 14 marca 2020r.

 3 i  4 kwietnia  2020r.

Współpraca z pracodawcami
Volkswagen Poznań, SKF Polska, Piórex S.A, Imperial Logistics, Taskoprojekt S.A, Solaris Bus & Coach, BEMARC, Rehau, Colian Logistic,