Poznań
Technikum
Technikum Łączności
Zespół szkół
Adres
ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań
Telefon
(61) 825-00-11
Fax
(61) 820-24-92
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Jerzy Małecki
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum Łączności
  • Technikum Łączności
  • Technikum Łączności
  • Technikum Łączności
Opis

Zespół Szkół Łączności to szkoła z 70-letnią tradycją kształcenia w zawodach. Nasze motto: „Kluczem do sukcesu jest wyprzedzanie o krok tego co ma nadejść” Dlatego też stale się rozwijamy i wzbogacamy naszą ofertę kształcenia o nowe, atrakcyjne dla współczesnego rynku pracy zawody. Współpracujemy z kluczowymi przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi w branżach odpowiadających naszym zawodom, takimi jak: Thales, Kimbal Electronics, Flexlink, Jednostka Wojskowa Rejon Wsparcia Sił Powietrznych, Cognifide, Solaris.

Naszymi największymi atutami są: Wysoka jakość kształcenia i wychowania, doświadczona kadra, bezpieczeństwo młodzieży, możliwość wszechstronnego rozwoju, nowoczesne pracownie, infrastruktura sportowa, zaplecze gastronomiczne oraz doskonała atmosfera.

Możliwość zdobycia zewnętrznych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: CISCO, Miicrosoft, IT, SEP, Novell.

Przygotowujemy do państwowego egzaminu DSD I PRO– Deutsches Sprachdiplom na poziomie A2/B1 – certyfikat języka niemieckiego skierowany do uczniów szkół o charakterze zawodowym Egzamin odbywa się bezpłatnie w szkole.

Technikum Łączności jest partnerem Addvantage Centrum British Council. Szkoła jest centrum egzaminacyjnym, co pozwala na przeprowadzanie egzaminów FCE lub CAE w Technikum Łączności, w dogodnym terminie, w cenie niższej niż proponowana ogólnie na rynku. Zapewniamy bezpłatne materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Egzamin FCE na poziomie średnio zaawansowanym wyższym (B2), rozpoznawalny na całym świecie przez tysiące pracodawców oraz instytucji edukacyjnych. Egzamin jest ważny bezterminowo, pomaga w osiągnięciu sukcesu na dalszych etapach edukacji i kariery zawodowej. Egzamin językowy na poziomie C1, potwierdzający zaawansowaną znajomość języka angielskiego. CAE jest uznawany na całym świecie i jest ważny bezterminowo. Egzamin spełnia wymogi uniwersytetów i instytucji szkoleniowych za granicą. Stanowi doskonałe narzędzie pomocne w zdobyciu wymarzonej pracy w kraju i za granicą Dodatkowe infromacje

Oferta
Dojazd

Dojazd do szkoły :  linie autobusowe nr 174, 151, 190, 183, 167, 911, 147,  tramwaj nr 3

                               

Historia

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej : www.zsl.poznan.pl


Koła zainteresowań

W naszej szkole istnieje możliwość wszechstronnego rozwoju zdolności i pasji przez liczne koła zainteresowań odpowiadające potrzebom uczniów: fotograficzne, elektroniczne, informatyczne, językowe czy sportowe. Życie szkolne umila działający zespół rockowy. 

Organizujemy spotkania i warsztaty z absolwentami szkoły, ludźmi sukcesu w branżach odpowiadających kierunkom kształcenia. "Wolontariat z klasą" i "Wolontariat po sąsiedzku", to  możliwość rozwijania kompetencji społecznych.

Wiele ciekawych imprez i uroczystości szkolnych organizowanych jest przez prężnie działający Samorząd Uczniowski.

Prowadzone są również zajęcia przygotowujące do zdobycia certyfikatów Microsoft, Cisco i SEP

.

Kontakty zagraniczne

W ramach programu Erasmus plus, Zespół Szkół Łączności realizuje projekty w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe dedykowane młodzieży uczącej się w Technikum Łączności. Poprzez zagraniczną praktykę zawodową, odbywającą się w Sewilli młodzież ma niepowtarzalną szansę na zdobycie nowych kompetencji zawodowych i językowych za granicą. Udział młodzieży w praktykach zawodowych w Hiszpanii i Niemczech to przede wszystkim zdobycie wiedzy i doświadczenia na światowych rynkach pracy, doskonalenie własnych umiejętności oraz wszechstronny rozwój osobowy. Szkoła realizuje również projekty w sektorze partnerstwa strategicznego (Erasmus+), dzięki którym znacznie wzrasta jakość kształcenia zawodowego, głównie dzięki wymianie doświadczeń z partnerami z zagranicy oraz zaangażowanie lokalnych i zagranicznych firm w proces kształcenia zawodowego.

Realizacja projektu "Young Goes Further" w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne. Celem projektu jest rozwój kompetencji miękkich młodzieży i kadry ZSŁ. Uczniowie w szczególności rozwiną umiejętności związane z przedsiębiorczością oraz samozatrudnieniem. Plany pracy dydaktycznej dotyczące przedmiotów ogólnych i zawodowych zostaną zmodyfikowane i uzupełnione o elementy praktycznego wykorzystania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy oraz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczości uczniów i kadry ZSŁ.Osiągnięcia

Rozbudowana i efektywna współpraca z przedsiębiorstwami w kraju i za granicą. 

"Złota szkoła" magazynu Perspektywy - "Najlepsze technika w Polsce" 2 miejsce w Wielkopolsce.  

Nowoczesne metody nauczania: blended learning, e-learning, praca z wykorzystaniem urządzeń i aplikacji mobilnych, grywalizacja, metoda projektu.

Szybki szerokopasmowy internet bezprzewodowy dostępny dla każdego. 

W trakcie nauki możliwość uzyskania certyfikatów firm Microsoft, Cisco, które w przyszłości ułatwią start zawodowy Praktyki zawodowe w zakładach patronackich i za granicą (realizowane w ramach projektu Erasmus +).

Monitoring placówki w ramach programu „Bezpieczna szkoła”.

Upoważnienie OKE do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Możliwość przygotowania do uzyskania certyfikatów FCE i CAE. Możliwość przygotowania do uzyskania certyfikatów Microsoft Academy CISCO, oraz uprawnień CISCO, SEP i ECDL.

Drzwi otwarte

19 marca 2020 r. - godzina 17.00 (czwartek)

04 kwietnia 2020 r. - godzina 9.00 (sobota) 

09 maja 2020 r. - godzina 9.00 (sobota) 

Współpraca z pracodawcami

Prowadzenie szerokiej oferty praktyk zawodowych, których głównym celem jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów Technikum Łączności. Miejsca praktyk to regionalne i krajowe przedsiębiorstwach takie jak Cognifide, FlexLink, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Kimball Electronics Polska. Ponadto, uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach szkoleniowych w Sevilli i Maladze w ramach kontynuacji programu Erasmus plus.

Firmy Flexlink, Kimball Electronics objęły patronatem 5 klas technikum.

 

 

Zakres wiekowy
15-20 lat
Zajęcia pozalekcyjne
Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie z programami nauczania oraz przede wszystkim z zainteresowaniami uczniów. Zajęcia odbywają się w szkole oraz w firmach i przedsiębiorstwach współpracujących ze szkołą.