Poznań
Technikum
Technikum Łączności
Zespół szkół
Adres
ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań
Telefon
(61) 825-00-11
Fax
(61) 820-24-92
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Jerzy Małecki
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum Łączności
  • Technikum Łączności
  • Technikum Łączności
  • Technikum Łączności
Opis

Zespół Szkół Łączności to szkoła z 75-letnią tradycją kształcenia w zawodach. Nasze motto: „Zespół Szkół Łączności szkołą przyszłości"”

Dlatego też stale się rozwijamy i wzbogacamy naszą ofertę kształcenia o nowe, atrakcyjne zawody zgodne z wymaganiami współczesnego rynku pracy.

Współpracujemy z kluczowymi przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi i organizacjami działającymi w branżach odpowiadających naszym zawodom, takimi jak: Thales, Kimbal Electronics, Flexlink, Jednostka Wojskowa Rejon Wsparcia Sił Powietrznych, Solaris, Wunderman Thompson Technology, MPK Poznań, Mentor Graphics, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie, Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Dzięki współpracy międzynarodowej i programowi Erasmus+, wybrani uczniowie odbywają praktyki zawodowe za granicą.

Naszymi największymi atutami są: wysoka jakość kształcenia i wychowania, doświadczona kadra, bezpieczeństwo młodzieży, możliwość wszechstronnego rozwoju, nowoczesne pracownie, infrastruktura sportowa, zaplecze gastronomiczne oraz doskonała atmosfera która sprzyja nauce i rozwojowi osobistemu.

Możliwość zdobycia zewnętrznych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: CISCO, Microsoft, SEP, Huawei, MTCNA – MikroTik Certfield Network Associate.


Przygotowujemy do państwowego egzaminu DSD I PRO – Deutsches Sprachdiplom na poziomie A2/B1 – certyfikat języka niemieckiego skierowany do uczniów szkół o charakterze zawodowym, egzamin odbywa się bezpłatnie w szkole.

W ramach nauczania języka niemieckiego współpracujemy z programem Kulturweit, Goethe Insitut, ZFA, Instytutem Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu, Polsko - Niemiecką Współpracą Młodzieży,  Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego, Wydziałem rozwoju Miasta i współpracy międzynarodowej oraz Instytutem Neofilologii/

Technikum Łączności jest partnerem Addvantage Centrum British Council. Szkoła jest centrum egzaminacyjnym, co pozwala na przeprowadzanie egzaminów FCE lub CAE w Technikum Łączności, w dogodnym terminie, w cenie niższej niż proponowana ogólnie na rynku. Zapewniamy bezpłatne materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Egzamin FCE na poziomie średnio zaawansowanym wyższym (B2), jest rozpoznawalny na całym świecie przez tysiące pracodawców oraz instytucji edukacyjnych. Egzamin jest ważny bezterminowo, pomaga w osiągnięciu sukcesu na dalszych etapach edukacji i kariery zawodowej. Egzamin językowy na poziomie C1, potwierdzający zaawansowaną znajomość języka angielskiego. CAE jest uznawany na całym świecie i jest ważny bezterminowo. Egzamin spełnia wymogi uniwersytetów i instytucji szkoleniowych za granicą. Stanowi doskonałe narzędzie pomocne w zdobyciu wymarzonej pracy w kraju i za granicą Dodatkowe infromacje

Oferta
Dojazd

Dojazd do szkoły :  linie autobusowe nr 174, 190, 183, 167, 911, 147,  tramwaj nr 3

                               

Historia

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej : www.zsl.poznan.pl


Koła zainteresowań

W naszej szkole istnieje możliwość wszechstronnego rozwoju zdolności i pasji przez liczne koła zainteresowań odpowiadające potrzebom uczniów: fotograficzne, elektroniczne, informatyczne, językowe czy sportowe. 

Organizujemy spotkania i warsztaty z absolwentami szkoły, ludźmi sukcesu w branżach odpowiadających kierunkom kształcenia. "Wolontariat z klasą" i "Wolontariat po sąsiedzku", to  możliwość rozwijania kompetencji społecznych.

Wiele ciekawych imprez i uroczystości szkolnych organizowanych jest przez prężnie działający Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców.

Prowadzone są również zajęcia przygotowujące do zdobycia certyfikatów Microsoft, Cisco, SEP, a także Akademii MicroTik i Huawei.

Uczniowie szkoły biorą również udział w międzynarodowym projekcie AI4Youth pod patronatem PCSS.

.

Kontakty zagraniczne

W ramach programu Erasmus plus, Zespół Szkół Łączności realizuje projekty w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe dedykowane młodzieży uczącej się w Technikum Łączności.

Poprzez zagraniczną praktykę zawodową, odbywającą się w Hiszpanii młodzież ma niepowtarzalną szansę na zdobycie nowych kompetencji zawodowych i językowych za granicą. Udział młodzieży w zagranicznych praktykach zawodowych to przede wszystkim zdobycie wiedzy i doświadczenia na światowych rynkach pracy, doskonalenie własnych umiejętności oraz wszechstronny rozwój osobowy. Szkoła realizuje również projekty w sektorze partnerstwa strategicznego (Erasmus+), dzięki którym znacznie wzrasta jakość kształcenia zawodowego, głównie dzięki wymianie doświadczeń z partnerami z zagranicy oraz zaangażowanie lokalnych i zagranicznych firm w proces kształcenia zawodowego.

Realizacja Projektów w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus+ przyczyniła się do rozwoju umiejętności miękkich młodzieży i kadry ZSŁ. Uczniowie rozwinęli umiejętności i postawy przedsiębiorcze a plany pracy dydaktycznej zostały zmodyfikowane i uzupełnione o elementy praktycznego wykorzystania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy oraz doskonalenia umiejętności miękkich i postaw przedsiębiorczości.
Osiągnięcia

Rozbudowana i efektywna współpraca z przedsiębiorstwami w kraju i za granicą. 

"Złota szkoła" magazynu Perspektywy - "Najlepsze technika w Polsce"  2 miejsce w Wielkopolsce w ciągu ostatnich czterech lat.  

Nowoczesne metody nauczania: blended learning, e-learning, praca z wykorzystaniem urządzeń i aplikacji mobilnych, grywalizacja, metoda projektu.

Szybki szerokopasmowy internet bezprzewodowy dostępny dla każdego na terenie szkoły. 

W trakcie nauki możliwość uzyskania certyfikatów firm Microsoft, Cisco, Akademii MicroTik i Huawei  które w przyszłości ułatwią start zawodowy Praktyki zawodowe w zakładach patronackich i za granicą (realizowane w ramach projektu Erasmus +).

Monitoring placówki w ramach programu „Bezpieczna szkoła”.

Upoważnienie OKE do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Drzwi otwarte


26 marca 2022 r. - godzina 10.00 (sobota) 

09 kwietnia 2022 r. - godzina 10.00 (sobota)

12 maja 2022 r. - godzina 17.00 (czwartek)

Pamiętaj, że znajdziesz nas na Facebooku i Instagramie. 

Zapraszamy !

Współpraca z pracodawcami

Prowadzenie szerokiej oferty praktyk zawodowych, których głównym celem jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów Technikum Łączności.

Miejsca praktyk to regionalne i krajowe przedsiębiorstwa takie jak: Wunderman Thompson Technology, Mentor Graphics, FlexLink System, Kimball Electronics Polska.

Ponadto, uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach szkoleniowych w Sevilli i Maladze w ramach kontynuacji programu Erasmus plus.

Firmy Flexlink Link System, Kimball Electronics, Poznańskiej Centrum Superkomputerowo - Sieciowe Mentor Graphics, Wunderman Thompson Technology objęły patronatem 12 klas technikum.

Efektem współpracy z firmami partnerskimi jest również możliwość udziału młodzieży w płatnych stażach letnich w wybranych firmach. Jest to szansa na zdobycie nowych, cennych doświadczeń oraz zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy.


Realizowane projekty:

 

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską.

 

Projekt „Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu”. Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy miastem Poznań, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

 

Projekt „Uczniowie ZSŁ rozwijają kompetencje zawodowe i kluczowe na europejskim rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

 

 

Zakres wiekowy
15-20 lat
Zajęcia pozalekcyjne
Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie z programami nauczania oraz przede wszystkim z zainteresowaniami uczniów. Zajęcia odbywają się w szkole oraz w firmach i przedsiębiorstwach współpracujących ze szkołą.