Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Tarnowska 27, 61-323 Poznań
Telefon
61 879-80-90
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Andrzej Karaś
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaullea wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 wraz ze Szkołą Podstawową nr 56. Szkoła zapewnia uczniom wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a także bogatą bazę dydaktyczną - m.in. sprzęt audiowizualny, w pełni wyposażone pracownie informatyczne, pracownię biologiczną, chemiczną, fizyczną, tablice interaktywne, jak również stały dostęp do Internetu, także poza zajęciami lekcyjnymi. Od roku szkolnego 2011 uczniowie uczą się języka chińskiego jako drugiego języka obcego obowiązkowego. Od roku szkolnego 2006/2007 uczniowie korzystają z nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej z pełnym zapleczem. Szkoła posiada boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki koszykowej, siatkowej, nożnej, ręcznej. Dnia 21 lutego 2022 roku został oddany do użytku uczniów, nauczycieli i pracowników nowy budynek łączący halę sportową z głównym budynkiem szkoły.

W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera, odbywają się liczne imprezy organizowane często wspólnie przez młodzież szkoły podstawowej i liceum, a uczniowskie inicjatywy i postulaty są realizowane przy pomocy dyrekcji i nauczycieli. Prężnie działa także szkolny samorząd oraz wolontariat. Od kilku lat w szkole funkcjonuje monitoring wraz z systemem kamer, co wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów. W roku 2015 XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle’a otrzymało tytuł Najlepszego Liceum w województwie wielkopolskim w rankingu Liceów Ogólnokształcących 2015 organizowanym przez „Perspektywy” i od tej pory szkoła zajmuje czołowe miejsca w Poznaniu czego dowodem jest otrzymywany kilkukrotnie tytuł "Złotej Szkoły". W roku 2019 XVI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu zajęło 1. miejsce w Poznaniu w rankingu  opartym na wskaźniku EWD (edukacyjna wartość dodana), który mierzy przyrost wiedzy uczniów w trakcie ich nauki w danej placówce, poprzez porównanie wyników, na podstawie których zostali przyjęci do szkoły z wynikami uzyskanymi przez nich na egzaminie maturalnym.  W 2020 roku XVI Liceum Ogólnokształcące zostało najlepszym liceum w Poznaniu w rankingu Newsweeka.

Wszystkie klasy objęte są patronatem Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poszczególne klasy, w zależności od profilu objęte są patronatami następujących wydziałów wyższych uczelni: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Wydział Historyczny UAM, Wydział Prawa i Administracji UAM, Wydział Chemii UAM, Wydział Biologii UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Strona internetowa szkoły

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Linie autobusowe komunikacji miejskiej nr 162 i 196 z Ronda Rataje oraz 511 i 512 z Franowa ; czas dojazdu ok. 20 minut; przystanek znajduje się przed budynkiem szkoły.
Historia

XVI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu rozpoczęło swoją działalność 1 września 1991 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 56. W maju 1995 r. miała miejsce pierwsza w historii szkoły matura. W 1997 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Charles de Gaulle’a, a rok później XVI LO otrzymało sztandar. Od 6 października 1998 r. zajęcia lekcyjne odbywają się w nowo wybudowanym budynku, a od 2006r. uczniowie korzystają z nowoczesnej hali sportowej. 21 lutego 2022 roku oddano do użytku nowy budynek łączący halę sportową z głównym budynkiem szkoły.

Osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania dobrego wizerunku szkoły nadawany jest od 1997 r. medal "Przyjaciela szkoły", natomiast szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują medal "Primus inter pares". Pomimo młodego wieku szkoła ma na swoim koncie znaczące sukcesy w różnych dziedzinach. Jesienią 2016 roku XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaullea w Poznaniu świętowało 25 - lecie swojej działalności.

Koła zainteresowań
Koła zainteresowań tworzone są zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Zajęcia sportowe proponowane uczniom to piłka koszykowa, siatkowa, lekkoatletyka, tenis stołowy, aerobik, szachy i unihokej.
Kontakty zagraniczne
Międzyszkolne wymiany młodzieży ze szkołami w Belgii, Niemczech, Włoszech i Izraelu. Wyjazdy językowe do Hiszpanii.
Osiągnięcia

Uczniowie XVI LO to laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych (np. Olimpiady Języka Angielskiego, Języka Francuskiego, Olimpiady Geograficznej) i konkursów przedmiotowych, stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz laureaci nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Poznania. Wspomnieć należy także osiągnięcia sportowe. Do sukcesów szkoły zaliczyć należy bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych, które corocznie publikowane są na stronie internetowej szkoły. W roku 2015 XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle’a otrzymało tytuł Najlepszego Liceum w województwie wielkopolskim w rankingu Liceów Ogólnokształcących 2015 organizowanym przez „Perspektywy”, a w 2019 roku XVI Liceum Ogólnokształcące zajęło I miejsce w Poznaniu,  w rankingu opartym na wskaźniku EWD ( edukacyjna wartość dodana). W 2020 roku XVI Liceum Ogólnokształcące zostało najlepszym liceum w Poznaniu w rankingu Newsweeka.

Drzwi otwartePliki do pobrania
Klauzula informacyjna