Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
os.Wichrowe Wzgórze 111, 61-674 Poznań
Telefon
618-208-203
Fax
618-208-203
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Lechosław Rybka
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • XX Liceum Ogólnokształcące
  • XX Liceum Ogólnokształcące
  • XX Liceum Ogólnokształcące
Opis
XX liceum Ogólnokształcące rozpoczęło swoją działalność 1 września 1994 r. to nowoczesna szkoła pod względem bazy dydaktycznej i oferty edukacyjnej obejmującej ciekawe i różnorodne profile klas. Oferta edukacyjna obejmuje klasy o profilu: aktorskim (patronat Teatru Nowego), dziennikarsko-językową współpracującą z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, klasę psychologiczno - językową (patronat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego klasa akademicka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu) oraz klasę o profilu sportowym ( patronat Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego, Klubu ENEA AZS Poznań, Klubu OTPS Winogrady). W każdej klasie nauczyciele realizują zajęcia według autorskich programów nauczania zgodnie z profilem klasy np. warsztaty psychologiczno - pedagogiczne, retoryka, innowacyjna przedsiębiorczość, język angielski w biznesie, edukacja filmowa, edukacja czytelnicza,i medialna, ratownictwo przedmedyczne, fizjoterapia, zajęcia kreatywne. Uczniowie mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, a także bogata bazę sportową m.in. kompleks boisk Orlik 2012, dwie sale gimnastyczne, siłownia zewnętrzna, linarium, boisko piłkarskie, zaplecze lekkoatletyczne. Szkoła daje młodzieży możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Duża grupa uczniów realizuje indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej, co powoduje, że także oni osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Uczniowie XX Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w wielu projektach, programach oraz konkursach ogólnopolskich i mogą poszczycić się sukcesami na tym polu, np. finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Medialnej 2016,2017, wielokrotni laureaci ogólnopolskiego konkursu " Sejm Dzieci i Młodzieży", finaliści ogólnopolskiego projektu" Odyseja Umysłu", I miejsce i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie recytatorskim " Bliżej Norwida", tytuł Młodzieżowego Wolontariusza Roku, udział w międzynarodowym projekcie " Zakazana Miłość" realizowanym w ramach wymiany ze szkołą w Berlinie, projekcie " Edukacja Prawna" organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, projekcie " Memoramus" - " Trwała pamięć pokoleń" i coroczny udział w wyjazdach do Katynia i Smoleńska. Osobną grupę stanowią sukcesy sportowe, a w tym m.in. II miejsce w klasyfikacji Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - Licealiada oraz III miejsce w Mistrzostwach Polski U-20 w Piłce Koszykowej dziewcząt. Szkoła uzyskała certyfikaty " Szkoła w Ruchu" i "Szkoła na Medal", " Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły". Uczniowie klas trzecich oddają corocznie krew w ramach akcji honorowego krwiodawstwa oraz zostają wpisani do Banku Dawców szpiku. Prężnie działa wolontariat. Uczniowie biorą również udział w realizacji licznych projektów edukacyjnych np. " Ekumenizm - laboratorium współpracy", "Dialog międzykulturowy", "Czterdzieści lat edukacji", "I Ty możesz uratować życie", projekt Ministerstwa Sprawiedliwości "Edukacja prawna". Dobrze wykwalifikowana kadra oraz stosowanie nowoczesnych metod nauczania gwarantuje osiąganie dobrych wyników w pracy dydaktyczno - wychowawczej, co potwierdził raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzony w XX Liceum Ogólnokształcącym w ubiegłym roku. Termin testów sprawnościowych do klasy sportowej ID: 4 czerwca 2018 r. godz. 17:00 9 czerwca 2018 r. godz. 10:00 Zapraszamy na drzwi otwarte 13 kwietnia (piątek) godz. 18:00
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Dogodny dojazd ze wszystkich stron miasta. Dojazd autobusem linii 71,82,69,78,85 przystanek Os. Kosmonautów przystanek ul.Murawa 91,83,74 tramwaj linii 4 i 10 - przystanek Rondo Solidarności
Historia
XX Liceum Ogólnokształcące powstało w 1994 r. Wcześniej - od roku 1976 w tym budynku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 37, która trwale wpisała się w lokalne środowisko. 1 września 2013 r. utworzony został Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37. W skład zespołu wchodzi Gimnazjum nr 9 im. Jerzego Waldorffa oraz XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Szkoła identyfikowana jest z licznymi sukcesami w dziedzinie teatru. Corocznie odbywają się Dyplomatoria - przedstawienia dyplomowe uczniów klas teatralnych. Do tradycji szkoły należy organizowanie od wielu lat międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości K.I.Gałczyńskiego - "Festiwal Słowa". Młodzież naszej szkoły i nauczyciele angażują się od wielu lat w różnorodne akcje charytatywne, co stanowi również wizytówkę szkoły. W tym roku szkolnym Liceum obchodziło jubileusz XX-lecia swojego istnienia.Z tej okazji w szkole odbyła się uroczystość połączona z nadaniem sztandaru,w której uczestniczyło wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele władz naszego miasta.
Koła zainteresowań
W szkole działają liczne i różnorodne koła zainteresowań: - klub filmowy "Jeden Świat" - teatralne - Szkolne Koło "Caritas" - dziennikarskie - ekologiczne - historyczne - Koło Przyjaciół Armii Krajowej - sportowe ( koszykówka , siatkówka, piłka nożna) Realizacja projektów edukacyjnych: - Odyseja Umysłu - Innowacyjny Model Kształtowania Postaw Przedsiębiorczych - Projekt " Czterdzieści lat edukacji" - Projekt " Olimpijczycy na start"
Kontakty zagraniczne
Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Memoramus "Katyń pamiętamy" i corocznie wyjeżdżamy na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej.
Osiągnięcia
Nasze sukcesy: - Stypendyści Prezesa Rady Ministrów - finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Medialnej - certyfikat Ministra Edukacji Narodowej - Szkoła w Ruchu - Nauczyciel Roku w plebiscycie ogólnopolskim - Wielkopolski Wolontariusz Roku - Laureaci konkursu ogólnopolskiego Sejm Dzieci i Młodzieży - finaliści ogólnopolskiego projektu Odyseja Umysłu - Laureatka Międzynarodowego Konkursu Filmowego "Firefox Flicks" - certyfikat " Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły" - I miejsce w Festiwalu Teatralnym "Marcinek" - I miejsce w XI Ratajskim Przeglądzie Teatralnym - I miejsce i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "Bliżej Norwida" - Laureaci I i II miejsca w Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Kornela Makuszyńskiego - laureaci Międzywojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego o Laur Sztuki i Narodu - Laureat konkursu recytatorskiego „ Festiwal Słowa” - Mistrzostwo Polski U-20 w Piłce Koszykowej uczennic XX LO grających w INEA AZS Poznań - Mistrzostwo Województwa w Koszykówce Dziewcząt - Licealiada ( corocznie) - II i III miejsce w projekcie Akademia Młodego Obywatela - I miejsce drużyny XX LO w Młodzieżowej Grze Miejskiej "Poznań Czasu Niewoli"