Poznań
Technikum
Technikum w Kórniku
Zespół szkół
Adres
ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
Telefon
(61) 8170 256
Fax
(61) 8170 256
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Emilia Stanny
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Maturzyści przy Zamku w Kórniku
 • Zajęcia logistyków na Politechnice Poznańskiej
 • Olimpiada geograficzna
 • Warszawa I miejsce w Polsce konkurs " O Naszą Niepodległą"
 • Nasi sportowcy
 • Wyjazd integracyjny
 • Sportowcy Zespołu Szkół w Kórniku
 • Wycieczka edukacyjna
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Powiatowy Konkurs Ekologiczny
 • I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym
 • Udział uczniów w uroczystościach patriotycznych w Kórniku
 • Powiatowy konkurs interaktywny "100 rocznica Powstania Wielkopolskiego”
 • Natalia Szymczak – wicemistrzynią Polski w kolarstwie szosowym
 • Biwak w Rogalinku
 • II miejsce w kategorii Licealiady
 • I miejsce w II Konkursie Krajoznawczym o Gminie Kórnik
 • Budynek Zespołu Szkół w Kórniku
 • Biblioteka szkolna
 • Korytarz szkolny
Opis

Technikum w Kórniku kształci w kierunku technik logistyk. Jest to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem planowania i przepływu dóbr i osób. Zakres obowiązków dotyczy zaopatrzenia, planowania, dystrybucji, transportu,komunikacji. Absolwent może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych na stanowiskach:

- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu,

- specjalisty ds. planowania zakupów,

- specjalisty ds. handlu elektronicznego,

- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,

- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,

- specjalisty ds. gospodarki odpadami,

- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej

- specjalisty ds. pakowania i opakowań, specjalisty ds. transportu wewnętrznego,

- operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.

W trakcie cyklu edukacyjnego szkoła w porozumieniu z zakładami pracy organizuje praktyki zawodowe. Szkoła efektywnie współpracuje z firmami logistyczno-spedycyjnymi, z Instytutem Logistyki i Magazynowania, Politechniką Poznańską i z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Realizujemy projekty unijne "Logistyka stawia na Technika", " Gotowi do pracy"-poprawa zdolności zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański oraz " Czas Zawodowców BIS" w ramach, którego młodzież odbywa tygodniowe praktyki w specjalistycznych laboratoriach Politechniki Poznańskiej. W 2012 roku - w ramach umowy partnerskiej z WSL w Poznaniu wdrożyliśmy innowację pedagogiczną " Wirtualne laboratoria", która nadal jest kontynuowana. Uczniowie systematycznie korzystają z nowoczesnego oprogramowania iScala, LoMag i mapy cyfrowej dla biznesu Emapa. Ponadto, aby przybliżyć przyszłym logistykom specyfikę zawodu często organizujemy wycieczki edukacyjne do renomowanych przedsiębiorstw logistyczno-spedycyjnych. Od 2016 r. w porozumieniu z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu uczniowie mają możliwość ubiegania się o CERTYFIKAT CANDIDATE EUROPEAN JUNIOR LOGISTICIAN. Klasy naszego Technikum objęte są patronatem firmy Raben Logistics Polska. Co roku organizujemy "Dzień Logistyka".  W realizacji przedsięwzięcia naszymi partnerami były firmy:Raben Logistics Polska, Kombus, Still Polska, Promag S.A., BHP Pankration, Polzug Intermodal Polska i WSL. W celu zwiększenia młodzieży szans na dobry start w karierze zawodowej systematycznie doskonalimy metody i formy pracy z uczniem. Staramy się, aby absolwenci naszego Technikum wyposażeni zostali w niezbędne kompetencje zawodowe, byli twórczy i kreatywni, a w przyszłości pracowali z pasją.


 

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

 

POZNAŃ: RONDO RATAJE - autobusy linii KPA "KOMBUS" PKS

Śrem: Dworzec Autobusowy ŚREM

PKS ŚRODA WLKP: Autobusy linii KPA "KOMBUS" i PKS ZANIEMYŚL: Autobusy linii KPA "KOMBUS" i PKS

Historia
W kwietniu 2011 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła Uchwałę Nr VI/43/IV/2011 o utworzeniu Technikum w Kórniku i połączeniu w Zespół Szkół w Kórniku z istniejącym od 1945 roku Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Jadwigi Zamoyskiej. Obecnie nasze Technikum kształci w specjalności Technik Logistyk. W roku 2015 mury naszej Szkoły opuścił pierwszy rocznik Technikum w Kórniku.
Koła zainteresowań
W szkole działają koła zainteresowań: Grupa Inicjatyw Literackich i Teatralnych "LiTeRa", Koło Miłośników Przyrody, Koło Polubić Matematykę, Szkolny Klub Sportowy "Orzeł".
Osiągnięcia

Młodzi logistycy chętnie angażują się w prace na rzecz klasy i szkoły. Reprezentują technikum w zawodach sportowych. Zdobywają medalowe miejsca w  mistrzostwach w tenisie stołowym, szachach, piłce koszykowej,piłce siatkowej oraz unihokeju.Co roku młodzież bierze udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. W roku 2018 sześcioro naszych naszych uczniów spełniło warunki do uzyskania certyfikatu Candidate European Logistician. Zgłoszenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania dotyczyły kandydatów, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki z sześciu egzaminów potwierdzających kwalifikacje A.30, A.31, A.32. w zawodzie technik logistyk - w części pisemnej powyżej 70%, w w części praktycznej powyżej 80%. Technikum w Kórniku jest jedną z 27 szkół w Polsce, które przystąpiły do Systemu Certyfikacji Candidate European Logistician. Ponadto nasza Szkoła efektywnie od wielu lat współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu i z Politechniką Poznańską. W ogólnopolskim rankingu „ Perspektywy 2020” nasze technikum otrzymało „Srebrną Tarczę” Współpraca z pracodawcami

Technikum w Kórniku współpracuje z pracodawcami na potrzeby praktyk zawodowych, wycieczek edukacyjnych, przedsięwzięć i projektów interdyscyplinarnych. W realizacji naszych celów partnerami są między innymi firmy logistyczno- spedycyjne : Raben Logistics Polska, Promag S.A.,OBI, Polzug Intermodal Polska,TFP Kórnik Sp. z o.o., NIVEA Polska Sp z o.o. Grupa Beiersdorf, Amazon Centrum Logistyczne, Poczta Polska Poznań - Komorniki.

Drzwi otwarte
Młodzież i rodziców zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną zapraszamy na " drzwi otwarte" 18 marca br. o godz. 17.30
Zajęcia pozalekcyjne

W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież może rozwijać swoje talenty, zainteresowania oraz przygotować się efektywnie do egzaminu maturalnego. Naszym uczniom proponujemy udział w zajęciach Szkolnej Grupy Inicjatyw Literacko- Teatralnych LiTeRa, Szkolnym Klubie Sportowym  Orzeł, Koła Miłośników Przyrody, Koła Polubić Matematykę. Dla uczniów klas maturalnych od października do kwietnia organizujemy fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przedmiotów dodatkowych.Zakres wiekowy
absolwenci szkół podstawowych