Poznań
Technikum
Technikum w Kórniku
Zespół szkół
Adres
ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
Telefon
(61) 8170 256
Fax
(61) 8170 256
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Emilia Stanny
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Maturzyści przy Zamku w Kórniku
 • Zajęcia logistyków na Politechnice Poznańskiej
 • Olimpiada geograficzna
 • Warszawa I miejsce w Polsce konkurs " O Naszą Niepodległą"
 • Nasi sportowcy
 • Wyjazd integracyjny
 • Sportowcy Zespołu Szkół w Kórniku
 • Wycieczka edukacyjna
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Powiatowy Konkurs Ekologiczny
 • I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym
 • Udział uczniów w uroczystościach patriotycznych w Kórniku
 • Powiatowy konkurs interaktywny "100 rocznica Powstania Wielkopolskiego”
 • II miejsce w kategorii Licealiady
 • I miejsce w II Konkursie Krajoznawczym o Gminie Kórnik
 • Budynek Zespołu Szkół w Kórniku
 • Biblioteka szkolna
 • Korytarz szkolny
Opis


Technikum w Kórniku kształci w kierunku technik logistyk. Jest to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem planowania i przepływu dóbr i osób. Zakres obowiązków dotyczy zaopatrzenia, planowania, dystrybucji, transportu, komunikacji. Absolwent może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych na stanowiskach:

- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu,

- specjalisty ds. planowania zakupów,

- specjalisty ds. handlu elektronicznego,

- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,

- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,

- specjalisty ds. gospodarki odpadami,

- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej

- specjalisty ds. pakowania i opakowań, specjalisty ds. transportu wewnętrznego,

- operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.

W trakcie 5-letnigo cyklu edukacyjnego w porozumieniu z zakładami pracy organizowane są praktyki zawodowe. Szkoła efektywnie współpracuje z firmami logistyczno-spedycyjnymi, Politechniką Poznańską i z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Z powodzeniem zrealizowaliśmy projekty unijne : "Logistyka stawia na Technika", " Gotowi do pracy-poprawa zdolności zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” oraz „Czas Zawodowców" i  Czas Zawodowców BIS", który aktualnie  realizowany. W ramach tego projektu młodzież odbywa tygodniowe praktyki w specjalistycznych laboratoriach Politechniki Poznańskiej. W 2012 roku - w ramach umowy partnerskiej z WSL w Poznaniu wdrożyliśmy innowację pedagogiczną " Wirtualne laboratoria", która nadal jest kontynuowana. Uczniowie systematycznie korzystają z nowoczesnego oprogramowania iScala, LoMag i mapy cyfrowej dla biznesu Emapa oraz programu Branżowe Symulacje Biznesowe. Ponadto, aby przybliżyć przyszłym logistykom specyfikę zawodu często organizujemy wycieczki edukacyjne do renomowanych przedsiębiorstw logistyczno-spedycyjnych. Klasy naszego Technikum objęte są patronatem firmy Raben Logistics Polska. Co roku w szkole odbywa się "Dzień Logistyka". W realizacji przedsięwzięcia naszymi partnerami były firmy: Raben Logistics Polska, Kombus, Still Polska, Promag S.A., BHP Pankration, Polzug Intermodal Polska i Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. W celu zwiększenia młodzieży szans na dobry start w karierze zawodowej systematycznie doskonalimy metody i formy pracy z uczniem oraz doposażamy pracownię logistyczną w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Staramy się, aby absolwenci naszego Technikum wyposażeni zostali w niezbędne kompetencje zawodowe, byli twórczy i kreatywni, a w przyszłości pracowali z pasją. W Ogólnopolskim Rankingu Techników Perspektywy 2020 nasze Technikum zdobyło "Srebrną Tarczę".

 

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

 

POZNAŃ: RONDO RATAJE - autobusy linii "KOMBUS"  oraz PKS

 

ŚREM:  Dworzec Autobusowy PKS ŚREM

 

ŚRODA WLKP: autobusy linii "KOMBUS" i PKS ZANIEMYŚL

 


Historia

W kwietniu 2011 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła Uchwałę Nr VI/43/IV/2011 o utworzeniu Technikum w Kórniku i połączeniu w Zespół Szkół w Kórniku z istniejącym od 1945 roku Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Obecnie nasze Technikum kształci w specjalności Technik Logistyk. W roku 2015 mury naszej Szkoły opuścił pierwszy rocznik Technikum w Kórniku.

Koła zainteresowań


 

W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież może rozwijać swoje talenty, zainteresowania oraz przygotować się efektywnie do egzaminu maturalnego. Naszym uczniom proponujemy udział w zajęciach sportowych, historycznych, matematycznych, przyrodniczych. Dla uczniów klas maturalnych od października do kwietnia organizujemy fakultety-zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przedmiotów dodatkowych.

Osiągnięcia


Młodzi logistycy chętnie angażują się w prace na rzecz klasy i szkoły. Reprezentują Technikum w zawodach sportowych. Zdobywają medalowe miejsca w  mistrzostwach w tenisie stołowym, szachach, piłce koszykowej, piłce siatkowej oraz unihokeju. Co roku młodzież bierze udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. W roku 2018 sześcioro naszych naszych uczniów spełniło warunki do uzyskania certyfikatu Candidate European Logistician. Zgłoszenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania dotyczyły kandydatów, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki z sześciu egzaminów potwierdzających kwalifikacje A.30, A.31, A.32. w zawodzie technik logistyk - w części pisemnej powyżej 70%, w w części praktycznej powyżej 80%. Technikum w Kórniku jest jedną z 27 szkół w Polsce, które przystąpiły do Systemu Certyfikacji Candidate European Logistician. Ponadto nasza Szkoła  od wielu lat współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, z Politechniką Poznańską i Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W Ogólnopolskim Rankingu „ Perspektywy 2020” nasze technikum otrzymało „Srebrną Tarczę”.


Współpraca z pracodawcami


Technikum w Kórniku współpracuje z pracodawcami na potrzeby praktyk zawodowych, wycieczek edukacyjnych, przedsięwzięć i projektów interdyscyplinarnych. W realizacji naszych celów partnerami są między innymi firmy logistyczno- spedycyjne :

- Raben Logistics Polska, Promag S.A.

- Market budowlano- ogrodniczy OBI Poznań ,

- Polzug Intermodal Polska,

- TFP Kórnik Sp. z o.o.,

- NIVEA Polska Sp z o.o. Grupa Beiersdorf,

- Amazon Centrum Logistyczne w Sadach,

- Poczta Polska S.A. POL RD Poznań - WER Komorniki,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna.

W roku 2019 klasy naszego technikum zostały objęte patronatem firmy logistyczno-spedycyjnej Raben Logistics Polska.
Drzwi otwarte

 

 

W marcu zapraszamy na "drzwi otwarte". Szczegóły spotkania będą opublikowane na stronie www.kornik.edu.pl

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież może rozwijać swoje talenty, zainteresowania oraz przygotować się efektywnie do egzaminu maturalnego. Naszym uczniom proponujemy udział w zajęciach sportowych, historycznych, matematycznych, przyrodniczych. Dla uczniów klas maturalnych od października do kwietnia organizujemy fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przedmiotów dodatkowych.


Zakres wiekowy
absolwenci szkół podstawowych