Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół w Kórniku

Adres
ul.Poznańska 2, 62-035 Kórnik
E-mail
sekretariat@kornik.edu.pl
Strona www
www.kornik.edu.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół w Kórniku-Liceum Ogólnokształcące i Technikum kształcące w zawodzie Technik Logistyk, to szkoła środowiskowa. W księdze uczniów znajdują się nazwiska trzech pokoleń: dziadków, ich dzieci i wnuków. Bliskość kilku placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk pozwala na wzbogacenie oferty edukacyjnej zajęć przyrodniczych i humanistycznych.

We wrześniu 2023 roku minie 78 lat od założenia Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, które od 2005 roku nosi imię Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Od wielu lat szkoła ściśle współpracuje z Biblioteką Kórnicką Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk Kórniku, Uniwersytetem Przyrodniczym, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Politechniką Poznańską i renomowanymi zakładami pracy działającymi na rynku logistyki i spedycji. W ramach umowy o współpracy i patronatu naukowego wybrane lekcje prowadzone są w Instytucie Dendrologii PAN. Młodzież uczestniczy również w zajęciach organizowanych przez wyższe uczelnie. We współpracy z Politechniką Koszalińską wdrożyliśmy innowację pedagogiczną "Wirtualna fizyka-wiedza prawdziwa" oraz innowację przygotowaną przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu "Wirtualne Laboratoria ". W ramach realizacji projektów unijnych pozyskaliśmy środki finansowe na organizację ciekawych zajęć edukacyjnych i na wyposażenie klas w nowoczesny sprzęt, w tym cyfrową pracownię do języków obcych i pracownię logistyczną. Młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Kórniku stwarzamy bardzo dobre warunki do wszechstronnego rozwoju. Uczniowie w ramach lekcji wychowania fizycznego korzystają z hali sportowej i boisk Ośrodka Sportu i Rekreacji "Oaza" w Kórniku. Działania Szkoły opierają się na celowej, życzliwej i mądrej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli, a jej efektem jest 100% lub bliska 100 % zdawalność egzaminu maturalnego i przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w wyższych uczelniach. Naszym uczniom proponujemy udział w zajęciach sportowych, historycznych, matematycznych, przyrodniczych. Dla uczniów klas maturalnych od października do kwietnia organizujemy fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Posiadamy znaczące wyniki sportowe w wielu dyscyplinach: szachach, koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym, siatkówce plażowej, lekkiej atletyce i piłce nożnej. Młodzież za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymuje co roku Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu i Stypendia Fundacji Zakłady Kórnickie. Młodzieży kształcącej się w Technikum stwarzamy doskonałe warunki do nauki w zawodzie technik logistyk. Dbamy o wysoką jakość pracy Szkoły, również poprzez wdrożenie i realizowanie programów unijnych. Zespół Szkół w Kórniku to bezpieczna, kameralna i przyjazna uczniowi szkoła. W Ogólnopolskim Rankingu Perspektywy 2020 nasze Technikum otrzymało „Srebrną Tarczę” . W latach 2020, 2021 i 2022, 2023Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku zdobyło „Brązową Tarczę”."