Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół w Kórniku

Adres
ul.Poznańska 2, 62-035 Kórnik
Telefon
(61) 817 02 56
Fax
(61) 817 02 56
E-mail
zskornik@powiat.poznan.pl
Strona www
http://www.zskornik.powiat.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół w Kórniku-Liceum Ogólnokształcące i Technikum kształcące w zawodzie Technik Logistyk, to szkoła środowiskowa. W księdze uczniów znajdują się nazwiska trzech pokoleń: dziadków, ich dzieci i wnuków. Bliskość kilku placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk pozwala na wzbogacenie oferty edukacyjnej zajęć przyrodniczych i humanistycznych. We wrześniu 2015 roku minęło 70 lat od założenia Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, które od 2005 roku nosi imię Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Od wielu lat szkoła ściśle współpracuje z Biblioteką Kórnicką Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk Kórniku, Uniwersytetem Przyrodniczym, Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i Politechniką Poznańską. W ramach umowy o współpracy i patronatu naukowego wybrane lekcje prowadzone są w Instytucie Dendrologii PAN. Młodzież uczestniczy również w zajęciach organizowanych przez wyższe uczelnie. We współpracy z Politechniką Koszalińską wdrożyliśmy innowację pedagogiczną "Wirtualna fizyka-wiedza prawdziwa" oraz innowację przygotowaną przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu "Wirtualne Laboratoria ". Młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Kórniku stwarzamy dobre warunki do wszechstronnego rozwoju. Uczniowie w ramach lekcji wychowania fizycznego korzystają z zaplecza Ośrodka Sportu i Rekreacji "Oaza" w Kórniku. Działania Szkoły opierają się na celowej, życzliwej i mądrej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli, a jej efektem jest 100% lub bliska 100 % zdawalność egzaminu maturalnego i przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w wyższych uczelniach. W szkole działają koła zainteresowań: Grupa Inicjatyw Literackich i Teatralnych "LiTeRa", Koło Miłośników Przyrody, Koło Polubić Matematykę, Szkolny Klub Sportowy "Orzeł". Wśród naszych uczniów i absolwentów są finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz kandydaci do uzyskania Certyfikatu Candidate European Logistician.Posiadamy znaczące wyniki sportowe w wielu dyscyplinach: szachach, koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym, siatkówce plażowej, lekkiej atletyce i piłce nożnej. Młodzież za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymuje co roku Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Rady Powiatu w Poznaniu. Dla klas maturalnych od października do kwietnia organizujemy dodatkowe, nieodpłatne fakultety-zajęcia przygotowujące do matury. Młodzieży kształcącej się w Technikum stwarzamy doskonałe warunki do nauki w zawodzie technik logistyk. Od roku 2012 systematycznie współpracujemy z renomowanymi firmami logistyczno-spedycyjnymi. Dbamy o wysoką jakość pracy Szkoły, również poprzez wdrożenie i realizowanie programów unijnych. Zespół Szkół w Kórniku to bezpieczna, kameralna i przyjazna uczniowi szkoła. W ogólnopolskim rankingu „ Perspektywy 2020” nasze technikum otrzymało „Srebrną Tarczę” a liceum „Brązową Tarczę”