Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku
Zespół szkół
Adres
ul.Poznańska 2, 62-035 Kórnik
Telefon
(61) 8170 2 56
Fax
(61) 8170 2 56
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Emilia Stanny
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Budynek szkoły
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Zajęcia na Politechnice Poznańskiej
 • Korytarz szkolny
 • Biblioteka szkolna
 • I miejsce w II Konkursie Krajoznawczym o Gminie Kórnik
 • Przedstawienie zrealizowane przez Koło LiTeRa
 • Powiatowy Konkurs Ekologiczny
 • Olimpiada Geograficzna
 • I miejsce w Polsce w konkursie " O Naszą Niepodległą"
 • Udział uczniów w uroczystościach patriotycznych w Kórniku
 • Nasi sportowcy
 • Biwak integracyjny w Rogalinku
 • Powiatowy interaktywny konkurs " 100 lecie Powstania Wielkopolskiego"
 • Maturzyści przed Zamkiem w Kórniku
 • Wyjazd integracyjny
 • Wicemistrzyni Polski w kolarstwie szosowym
 • II miejsce w kategorii Licealiady
 • I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym
 • Sportowcy Zespołu Szkół w Kórniku
 • Wycieczka edukacyja
Opis

Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku to wielopokoleniowa, kameralna szkoła.Uczniowie naszego Liceum osiągają wysokie wyniki egzaminu maturalnego. Od roku 2011 zdawalność egzaminu wynosi 100 % lub bardzo blisko 100 %. Uczniom oferujemy możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań. W szkole funkcjonują koła zainteresowań, a maturzystom oferujemy od października do kwietnia fakultety-dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury. Młodzież za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymują co roku Stypendium Naukowe Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Naukowe Rady Powiatu w Poznaniu. Nasze Liceum systematycznie i efektywnie współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, z Biblioteką Kórnicką Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Pamięci Narodowej oraz Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, który objął patronatem naukowym klasy przyrodnicze. W ramach realizacji podstawy programowej wyjeżdżamy na wycieczki edukacyjne, włączamy się w organizację Kórnickich Dni Nauki,lokalnych uroczystości i wydarzeń patriotycznych. Młodzież naszego Liceum osiąga znaczące wyniki sportowe, bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz tematycznych. W naszej Szkole dbamy o wyposażenie klas w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Ponadto co roku przeprowadzane są remonty lub inwestycje.

Oferta
Dojazd

POZNAŃ: RONDO RATAJE - autobusy linii KPA "KOMBUS" PKS

Śrem: Dworzec Autobusowy ŚREM

PKS ŚRODA WLKP: Autobusy linii KPA "KOMBUS" i PKS ZANIEMYŚL:Autobusy linii KPA "KOMBUS" i PKS

Historia

Kórnickie Liceum ma już ponad 70 lat. Wielu z absolwentów rozsławiło imię Szkoły. Są to dyplomaci, politycy, naukowcy, działacze samorządowi, sportowcy. Jest to Szkoła o bogatych tradycjach sięgających czasów przedwojennych. Myśl założenia gimnazjum w Kórniku powziął już bowiem ostatni właściciel majątku kórnickiego, Władysław Zamoyski. Miało ono mieć profil humanistyczny i działać w oparciu o zbiory Biblioteki Kórnickiej i muzeum. Po II Wojnie Światowej myśl hrabiego zainspirowała pracowników Biblioteki Kórnickiej. Wystąpili oni z inicjatywą założenia szkoły średniej w Kórniku. Gimnazjum Ogólnokształcące-Koedukacyjne w Kórniku rozpoczęło swoją działalność 01 września 1945 roku. Pierwotna siedziba szkoły mieściła się w bnińskim ratuszu. Dwa lata później wystąpiono do Kuratorium o pozwolenie na utworzenie pierwszej klasy liceum. W roku 1949 odbyła się pierwsza matura. W roku 1950 nastąpiło upaństwowienie Miejskiego Liceum Koedukacyjnego w Kórniku. W czerwcu 1953 roku gmach przy ulicy Poznańskiej oddano Liceum, a w maju 1954 roku zaadoptowano przylegający do podwórza budynek na salkę gimnastyczną. W roku 1955 uroczyście obchodzono jubileusz 10-lecia powstania Szkoły. Sięgając do tradycji i nawiązując do początków szkoły, patronką liceum została w 2005 roku matka Fundatora-Generałowa Jadwiga Zamoyska. W roku 2011 Uchwałą Nr VI/43/IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu utworzono Zespół Szkół w Kórniku w skład, którego wchodzi Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej i Technikum kształcące w zawodzie Technik Logistyk. Nasza Szkoła gwarantuje wysoką jakość nauczania - 100 % lub bardzo bliska 100 % zdawalność egzaminu maturalnego, systematyczna efektywna współpraca z wyższymi uczelniami: Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz Biblioteką Kórnicką Polskiej Akademii Nauk. W kórnickim Liceum młodzież może rozwijać swoje zainteresowania. Proponujemy zajęcia pozalekcyjne: Koło Miłośników Przyrody, Koło Polubić Matematykę, Szkolny Klub Sportowy Orzeł i Grupa Inicjatyw Literackich i Teatralnych "LiTeRa". Ponadto uczniowie mogą zaangażować się w projekty proponowane przez nauczycieli oraz bibliotekarza. Zrealizowaliśmy kilka bardzo ciekawych przedsięwzięć, między innymi: realizacja projektu " Metropolia dla młodych", " Szymborska w obrazach", Wieczór poetycko-muzyczny, Sleeveface w bibliotece spotkanie autorskie z Sylwią Błach, przedstawienie teatralne "Kynolog w rozterce" czy też projekt poświęcony twórczości Juliana Tuwima. Liceum w Kórniku to kameralna, bezpieczna i nowoczesna szkoła zakorzeniona w bogatej tradycji i historii lokalnej, tworząca jej współczesne oblicze.

Koła zainteresowań

W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież może rozwijać swoje talenty, zainteresowania oraz przygotować się efektywnie do egzaminu maturalnego. Naszym uczniom proponujemy udział w zajęciach Szkolnej Grupy Inicjatyw Literacko- Teatralnych LiTeRa, Szkolnym Klubie Sportowym  Orzeł, Koła Miłośników Przyrody, Koła Polubić Matematykę. Dla uczniów klas maturalnych od października do kwietnia organizujemy fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przedmiotów dodatkowych.

Kontakty zagraniczne
Pierwsze kontakty zagraniczne miały miejsce w roku 1990 ze szkołą Magister Alvinus Regionale Scholengemeenschap w Snnek. Kolejne wymiany to czterokrotne spotkanie z uczniami z z Lycee Technique Rural Prive La Noe Saint-Yves oraz ze szkołą w Berlinie. W ramach współpracy z Fundacją Polsko-Niemiecką organizowaliśmy wyjazdy na warsztaty językowe.
Osiągnięcia

Wśród naszych uczniów i absolwentów są finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych. Zdawalność egzaminu maturalnego jest 100 % lub bardzo bliska 100 %. Posiadamy znaczące osiągnięcia sportowe. Nasi uczniowie zdobywają medalowe miejsca w drużynowych mistrzostwach w tenisie stołowym, w szachach, piłce koszykowej, piłce siatkowej oraz w unihokeju. Jesteśmy także wielokrotnymi finalistami Mistrzostw Wielkopolski w Szachach Indywidualnych. Młodzież naszej Szkoły co roku otrzymuje Stypendium Naukowe Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu, a najlepsi sportowcy Stypendium Sportowe Starosty Poznańskiego. W roku szkolnym 2018/2019 uczennica naszego Liceum osiągnęła średnią ocen 6,00. Od kilku lat uczniowie biorą udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Geograficznej organizowanej przez UAM- Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu. W roku 2018 zdobyliśmy  I miejsce w Polsce - w kategorii prace multimedialne w finale ogólnopolskiego konkursu IO Naszą Niepodległą! – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922”. Uczniowie przygotowali prezentację „Opieka Polska w Paryżu w czasie I wojny światowej. Działalność społeczno-polityczna Marii Zamoyskiej”, II miejsce w Powiatowym Konkursie „100 rocznica Powstania Wielkopolskiego”, III miejsce w IX Powiatowym Konkursie  Ekologicznym,     I miejsce w II Konkursie Krajoznawczym O Gminie Kórnik, udział w etapie wojewódzkim XIV edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.   W ogólnopolskim rankingu „ Perspektywy 2020” i " Perspektywy 2021" nasze  liceum zdobyło „Brązową Tarczę”.

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież może rozwijać swoje talenty, zainteresowania oraz przygotować się efektywnie do egzaminu maturalnego. Naszym uczniom proponujemy udział w zajęciach Szkolnej Grupy Inicjatyw Literacko- Teatralnych LiTeRa, Szkolnym Klubie Sportowym  Orzeł, Koła Miłośników Przyrody, Koła Polubić Matematykę. Dla uczniów klas maturalnych od października do kwietnia organizujemy fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przedmiotów dodatkowych.

Zakres wiekowy
Absolwenci szkoły podstawowej
Drzwi otwarte
W marcu zapraszamy na "drzwi otwarte" w formie online. 
Współpraca z pracodawcami

Liceum w Kórniku współpracuje z lokalnymi pracodawcami. Co roku uczniowie Liceum biorą udział w "Dniach Przedsiębiorczości". Jest to program Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach tego projektu uczniowie mogą odbyć jednodniową praktykę w wybranej przez siebie firmie. W ten sposób młodzi ludzie mogą uzyskać informacje o niezbędnym wykształceniu, przydatnych umiejętnościach i predyspozycjach do wykonywania danego zawodu. Wizyta w firmie, zapoznanie się z jej strukturą, trybem pracy weryfikuje wyobrażenia o zawodzie z rzeczywistością i może pomóc w planowaniu dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej. Nasi uczniowie z klas drugich liceum odwiedzają między innymi: Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Przedszkola w Gminie Kórnik, Energi Super Park w Poznaniu, Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Kombus”, Restaurację „Nestor” w Kórniku, Oddział Telewizji Polskiej w Poznaniu, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku. W czasie pobytu w firmach uczniowie wykonują proste czynności związane z danym stanowiskiem, pozyskują informacje o niezbędnym wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach do wykonywania danego zawodu, zdobywają informacje na temat perspektyw zatrudnienia. Zapoznają się z organizacją pracy i zarządzaniem w firmie. Udział w takim programie z pewnością pomoże uczniom w zaplanowaniu przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej.