Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku
Zespół szkół
Adres
ul.Poznańska 2, 62-035 Kórnik
Telefon
(61) 8170 2 56
Fax
(61) 8170 2 56
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Emilia Stanny
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Budynek szkoły
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Zajęcia na Politechnice Poznańskiej
 • Korytarz szkolny
 • Biblioteka szkolna
 • I miejsce w II Konkursie Krajoznawczym o Gminie Kórnik
 • Przedstawienie zrealizowane przez Koło LiTeRa
 • Powiatowy Konkurs Ekologiczny
 • Olimpiada Geograficzna
 • I miejsce w Polsce w konkursie " O Naszą Niepodległą"
 • Udział uczniów w uroczystościach patriotycznych w Kórniku
 • Nasi sportowcy
 • Biwak integracyjny w Rogalinku
 • Powiatowy interaktywny konkurs " 100 lecie Powstania Wielkopolskiego"
 • Maturzyści przed Zamkiem w Kórniku
 • Wyjazd integracyjny
 • Wicemistrzyni Polski w kolarstwie szosowym
 • II miejsce w kategorii Licealiady
 • I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym
 • Sportowcy Zespołu Szkół w Kórniku
 • Wycieczka edukacyja
Opis

Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku to wielopokoleniowa, kameralna szkoła.We wrześniu 2022 roku minie 77 lat od założenia Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, które od 2005 roku nosi imię Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Od wielu lat szkoła ściśle współpracuje z Biblioteką Kórnicką Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk Kórniku i Uniwersytetem Przyrodniczym. W ramach umowy o współpracy i patronatu naukowego wybrane lekcje prowadzone są w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. Młodzież uczestniczy również w zajęciach organizowanych przez wyższe uczelnie.Młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Kórniku stwarzamy bardzo dobre warunki do wszechstronnego rozwoju. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne. W szkole funkcjonuje biblioteka, zadaniem, której jest udostępnianie książek, innych źródeł informacji i materiałów bibliotecznych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Uczniowie w ramach lekcji wychowania fizycznego korzystają z hali sportowej i boisk Ośrodka Sportu i Rekreacji "Oaza" w Kórniku. Działania Szkoły opierają się na celowej, życzliwej i mądrej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli, a jej efektem jest 100% lub bliska 100 % zdawalność egzaminu maturalnego i przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w wyższych uczelniach. Naszym uczniom proponujemy udział w zajęciach sportowych, historycznych, matematycznych, przyrodniczych. Dla uczniów klas maturalnych od października do kwietnia organizujemy fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Posiadamy znaczące wyniki sportowe w wielu dyscyplinach: szachach, koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym, siatkówce plażowej, lekkiej atletyce i piłce nożnej. Młodzież za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymuje co roku Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu i Stypendium Fundacji Zakłady Kórnickie. W ramach realizacji podstawy programowej wyjeżdżamy na wycieczki edukacyjne, włączamy się w organizację Kórnickich Dni Nauki, lokalnych uroczystości i wydarzeń patriotycznych. W latach 2020 - 2022 w ogólnopolskim rankingu "Perspektywy" nasze Liceum zdobyło "Brązową Tarczę".

Liceum w Kórniku to kameralna, bezpieczna i nowoczesna szkoła zakorzeniona w bogatej tradycji i historii lokalnej, tworząca jej współczesne oblicze.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

POZNAŃ: RONDO RATAJE - autobusy linii "KOMBUS"  oraz PKS

 

ŚREM:  Dworzec Autobusowy PKS ŚREM

 

ŚRODA WLKP: autobusy linii "KOMBUS" i PKS ZANIEMYŚL

Historia

Kórnickie Liceum ma już 77 lat. Wielu z absolwentów rozsławiło imię Szkoły. Są to dyplomaci, politycy, naukowcy, działacze samorządowi, sportowcy. Jest to Szkoła o bogatych tradycjach sięgających czasów przedwojennych. Myśl założenia gimnazjum w Kórniku powziął już bowiem ostatni właściciel majątku kórnickiego, Władysław Zamoyski. Miało ono mieć profil humanistyczny i działać w oparciu o zbiory Biblioteki Kórnickiej i muzeum. Po II Wojnie Światowej myśl hrabiego zainspirowała pracowników Biblioteki Kórnickiej. Wystąpili oni z inicjatywą założenia szkoły średniej w Kórniku. Gimnazjum Ogólnokształcące-Koedukacyjne w Kórniku rozpoczęło swoją działalność 01 września 1945 roku. Pierwotna siedziba szkoły mieściła się w bnińskim ratuszu. Dwa lata później wystąpiono do Kuratorium o pozwolenie na utworzenie pierwszej klasy liceum. W roku 1949 odbyła się pierwsza matura. W roku 1950 nastąpiło upaństwowienie Miejskiego Liceum Koedukacyjnego w Kórniku. W czerwcu 1953 roku gmach przy ulicy Poznańskiej oddano Liceum, a w maju 1954 roku zaadoptowano przylegający do podwórza budynek na salkę gimnastyczną. W roku 1955 uroczyście obchodzono jubileusz 10-lecia powstania Szkoły. Sięgając do tradycji i nawiązując do początków szkoły, patronką liceum została w 2005 roku matka Fundatora-Generałowa Jadwiga Zamoyska. W roku 2011 Uchwałą Nr VI/43/IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu utworzono Zespół Szkół w Kórniku w skład, którego wchodzi Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej i Technikum kształcące w zawodzie Technik Logistyk. 

Nasza Szkoła gwarantuje wysoką jakość nauczania - 100 % lub bardzo bliska 100 % zdawalność egzaminu maturalnego, systematyczna efektywna współpraca z wyższymi uczelniami: Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku i Biblioteką Kórnicką Polskiej Akademii Nauk. W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież może rozwijać swoje talenty, zainteresowania oraz przygotować się efektywnie do egzaminu maturalnego. Naszym uczniom proponujemy udział w zajęciach sportowych, historycznych, matematycznych, przyrodniczych. Dla uczniów klas maturalnych od października do kwietnia organizujemy fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przedmiotów dodatkowych.

W latach 2020, 2021 i 2022  w ogólnopolskim rankingu "Perspektywy" nasze Liceum zdobyło "Brązową Tarczę. Liceum w Kórniku to kameralna, bezpieczna i nowoczesna szkoła zakorzeniona w bogatej tradycji i historii lokalnej, tworząca jej współczesne oblicze.

Koła zainteresowań

Naszym uczniom proponujemy udział w zajęciach sportowych, historycznych, matematycznych, przyrodniczych. Dla uczniów klas maturalnych od października do kwietnia organizujemy fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przedmiotów dodatkowych.

Kontakty zagraniczne

Pierwsze kontakty zagraniczne miały miejsce w roku 1990 ze szkołą Magister Alvinus Regionale Scholengemeenschap w Snnek. Kolejne wymiany to czterokrotne spotkanie z uczniami z z Lycee Technique Rural Prive La Noe Saint-Yves oraz ze szkołą w Berlinie. W ramach współpracy z Fundacją Polsko-Niemiecką organizowaliśmy wyjazdy na warsztaty językowe.

Osiągnięcia


Wśród naszych uczniów i absolwentów są finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych. Zdawalność egzaminu maturalnego jest 100 % lub bardzo bliska 100 %. Posiadamy znaczące osiągnięcia sportowe. Nasi uczniowie zdobywają medalowe miejsca w drużynowych mistrzostwach w tenisie stołowym, w szachach, piłce koszykowej, piłce siatkowej oraz w unihokeju. Jesteśmy także wielokrotnymi finalistami Mistrzostw Wielkopolski w Szachach Indywidualnych

Młodzież naszej Szkoły co roku otrzymuje Stypendium Naukowe Prezesa Rady Ministrów , Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu, Stypendium Fundacji Zakłady Kórnickie, a najlepsi sportowcy Stypendium Sportowe Starosty Poznańskiego. Od kilku lat uczniowie biorą udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Geograficznej organizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu-  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu. Zdobyliśmy  I miejsce w Polsce - w kategorii prace multimedialne w finale ogólnopolskiego konkursu I„O Naszą Niepodległą! – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922”. Uczniowie przygotowali prezentację „Opieka Polska w Paryżu w czasie I wojny światowej. Działalność społeczno-polityczna Marii Zamoyskiej”, II miejsce w Powiatowym Konkursie „100 rocznica Powstania Wielkopolskiego”, III miejsce w IX Powiatowym Konkursie  Ekologicznym,  I miejsce w II Konkursie Krajoznawczym o Gminie Kórnik, udział w etapie wojewódzkim XIV edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. W ogólnopolskim rankingu „Perspektywy  " nasze  Liceum w latach 2020, 2021,2022 zdobyło „Brązową Tarczę”.


Zajęcia pozalekcyjne

W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież może rozwijać swoje talenty, zainteresowania oraz przygotować się efektywnie do egzaminu maturalnego. Naszym uczniom proponujemy udział w zajęciach sportowych, historycznych, matematycznych, przyrodniczych. Dla uczniów klas maturalnych od października do kwietnia organizujemy fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przedmiotów dodatkowych.

Zakres wiekowy
Absolwenci szkoły podstawowej
Drzwi otwarte

W marcu zapraszamy na "drzwi otwarte". Szczegóły spotkania będą opublikowane na stronie www.kornik.edu.plWspółpraca z pracodawcami

Liceum w Kórniku współpracuje z lokalnymi pracodawcami. Co roku uczniowie Liceum biorą udział w "Dniach Przedsiębiorczości". Jest to program Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach tego projektu uczniowie mogą odbyć jednodniową praktykę w wybranej przez siebie firmie. W ten sposób młodzi ludzie zdobywają informacje o niezbędnym wykształceniu, przydatnych umiejętnościach i predyspozycjach do wykonywania danego zawodu. Wizyta w firmie, zapoznanie się z jej strukturą, trybem pracy weryfikuje wyobrażenia o zawodzie z rzeczywistością i może pomóc w planowaniu dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej. Nasi uczniowie z klas drugich liceum odwiedzają między innymi: Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Przedszkola w Gminie Kórnik, Energi Super Park w Poznaniu, Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Kombus”, Restaurację „Nestor” w Kórniku, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku. W czasie pobytu w firmach uczniowie wykonują proste czynności związane z danym stanowiskiem, pozyskują informacje o niezbędnym wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach do wykonywania danego zawodu, zdobywają informacje na temat perspektyw zatrudnienia. Zapoznają się z organizacją pracy i zarządzaniem w firmie.

Udział w takim programie z pewnością pomoże uczniom w zaplanowaniu przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej.