Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
Zespół szkół
Adres
ul.Warzywna 19, 61-658 Poznań
Telefon
61-820-00-91
Fax
61-820-00-91
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr inż Zuzanna Szmyt
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8
Opis
Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 8 proponuje naukę w następujących zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Autobusy linii: 169, 182, 190 tramwaje linii: 3, 4, 10; szybki tramwaj nr: 12, 14, 15, 16, 19, 20
Historia
Szkoła istnieje od 1946 r. kształci fachową kadrę na potrzeby przemysłu spożywczego; organizuje 4 turnieje o zasięgu ogólnopolskim: cukierniczy, piekarski, przetwórstwa mięsa oraz kucharski; współpracuje z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, z zakładami branży spożywczej na terenie Poznania i okolic. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów piekarz i cukiernik.
Koła zainteresowań
Koła: Koło Młodych Przedsiębiorców, Koło Miłośników Kuchni Rosyjskiej, Wolontariat, Koła Sportowe: taneczno-wokalne i piłki siatkowej.
Osiągnięcia
Absolwenci szkoły reprezentują Polskę na międzynarodowych konkursach sztuki cukierniczej i piekarskiej.
Współpraca z pracodawcami
Zakłady gastronomiczne, piekarskie, cukiernicze i wędliniarskie.
Zajęcia pozalekcyjne
Dostosowane do zainteresowań uczniów.
Zakres wiekowy
Uczniowie Szkoły.
Drzwi otwarte

08.04.2022; godz.17.00

23 04.2022; godz.12.00