Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Adres
ul.Warzywna 19, 61-658 Poznań
Telefon
61-820-00-91
Fax
61-820-00-91
E-mail
office@zsps.poznan.pl
Strona www
http://www.zsps.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego jest szkołą z tradycjami. Od 1964 roku kształci fachową kadrę na potrzeby przemysłu spożywczego, gastronomii i hotelarstwa Wielkopolski oraz całego kraju. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz współpracy z rzemieślnikami, corocznie szkołę kończy młodzież doskonale przygotowana do pracy w przemyśle spożywczym. Od wielu lat w ZSPS organizowana jest Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności oraz 3 turnieje branżowe zwalniające laureatów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nowoczesność i atrakcyjność procesu nauczania zapewniają: pracownie zajęć praktycznych wyposażone w profesjonalny sprzęt, bogato wyposażone laboratoria, skomputeryzowana biblioteka ze stanowiskami multimedialnymi, 2 pracownie komputerowe z internetem. Szkoła posiada bogato wyposażoną bazę sportową - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boiska do koszykówki i siatkówki, siłownię oraz dwie sale gimnastyczne, w tym jedną do prowadzenia zajęć fitness. We wszystkich klasach lekcje wychowania fizycznego prowadzone są wg autorskiego programu fitness i pozostałych dyscyplin sportowych. Przy szkole działają różne koła zainteresowań, które pozwalają młodzieży poszerzyć wiadomości i umiejętności nie tylko związane z zawodem. Uwzględniając tendencje i potrzeby rynku usług szkoła proponuje naukę zawodów w branży spożywczej, hotelarskiej i gastronomicznej. W Technikum Przemysłu Spożywczego kształcimy techników technologii żywności w czterech specjalizacjach (produkcja wyrobów cukierniczych, produkcja wyrobów piekarskich, produkcja wyrobów mięsnych i tłuszczowych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego) techników hotelarstwa oraz techników żywienia i usług gastronomicznych. Klasa kształcąca w zawodzie technik technologii żywności jest objęta patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a klasa kształcąca w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 8 proponujemy kształcenie w zawodach: przetwórca mięsa, cukiernik, piekarz i kucharz.