Poznań
Technikum
Technikum Przemysłu Spożywczego
Zespół szkół
Adres
ul.Warzywna 19, 61-658 Poznań
Telefon
61-820-00-91
Fax
61-820-00-91
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr inż Zuzanna Szmyt
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
Opis
Technikum Przemysłu Spożywczego kształci uczniów w następujących zawodach: technik technologii żywności, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Autobusy linii: 169, 182, 190 tramwaje linii: 3, 4, 10; szybki tramwaj nr: 12, 14, 15, 16, 19, 20
Historia
Technikum Przemysłu Spożywczego istnieje od 1946 r., kształci fachową kadrę na potrzeby przemysłu spożywczego, gastronomii i hotelarstwa. Szkoła utrzymuje szerokie kontakty ze środowiskiem zawodowym, organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności. Szkoła posiada bogato wyposażone pracownie zajęć praktycznych oraz laboratoria.
Koła zainteresowań
Koła: Koło Ekonomistów, Koło Technologów, Koło Biologiczne, Koło Miłośników Kuchni Rosyjskiej, Koło Miłośników Krajów Anglojęzycznych, Koła Sportowe: taneczno-wokalne i piłki siatkowej.
Osiągnięcia
Laureaci Olimpiady Wiedzy o Żywności otrzymują indeksy wyższych uczelni rolniczych i ekonomicznych
Kontakty zagraniczne
Staże zagraniczne - Niemcy, Włochy, Hiszpania
Współpraca z pracodawcami
Zakłady gastronomiczne i hotele w mieście Poznaniu.
Drzwi otwarte

08.04.2022; godz.17.00

23 04.2022; godz.12.00


Zajęcia pozalekcyjne
Zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
Zakres wiekowy
Uczniowie Szkoły.