Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28
Zespół szkół
Adres
ul.Raszyńska 48, 60-135 Poznań
Telefon
61 861 00 27
Fax
61 861 00 43
E-mail
Strona www
Dyrektor
Tomasz Szłapiński
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28
Opis

Branżowa Szkoła I Stopnia swoją historią sięga do Zasadniczej Szkoły Budowlano-Drzewnej, która powstała w 1956 r. Od ponad 60 lat prowadzimy kształcenie w zawodach budowlanych i drzewnych. O jakości pracy naszej szkoły świadczy m.in. otrzymanie w 1996 roku Złotej Odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" oraz otrzymanie w 2006 roku przyznanego przez Związek Rzemiosła Polskiego najwyższego odznaczenia rzemieślniczego - Złotego Medalu im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla rzemiosła polskiego". Szkoła posiada również od 2004 roku certyfikat i tytuł "Szkoła z klasą" a od 2008 roku certyfikat jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". W latach 2008 i 2009 Szkoła uzyskała także, przyznany przez "Głos Wielkopolski", tytuł "Mocna Szkoła". Absolwentom szkół podstawowych proponujemy naukę w trzech podstawowych zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz stolarz, a także w całej gamie innych zawodów budowlanych i drzewnych takich jak: murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, dekarz, cieśla, zdun, kamieniarz, kominiarz, tapicer. Podczas nauki w szkole branżowej praktyczne kształcenie zawodowe może odbywać się w warsztatach szkolnych (zawody: stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych) lub w firmach branżowych i zakładach rzemieślniczych (wszystkie zawody). Budynek szkoły mieści się  na ulicy Raszyńskiej 48. Ponadto mamy także Warsztaty Szkolne, gdzie uczniowie szkoły mogą odbywać zajęcia praktyczne. W szkole działa biblioteka szkolna z czytelnią i dostępem do Internetu.

Dla dojeżdżających od godz. 7:00 czynna jest aula szkolna. Dla zamiejscowych możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej. W ramach Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych funkcjonują także Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oraz Branżowa Szkoła II Stopnia. W tych formach kształcenia uczniowie po skończeniu szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować dalszą naukę i zdobyć wykształcenie średnie oraz tytuł technika w swoim zawodzie.

Oferta
Dojazd
Dojazd do szkoły tramwajami do pętli na Górczynie lub autobusami 163,164,169,179,191, 193.
Historia

1 września 1956 roku powstała Zasadnicza Szkoła Budowlano-Drzewna. Po 10 latach istnienia, jesienią 1966 roku szkoła przeniosła się do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Raszyńskiej, gdzie działa do dnia dzisiejszego. Od roku 2002/2003 gdy wprowadzona została nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego, działająca w ramach Zespołu Szkół - Zasadnicza Szkoła Budowlano-Drzewna została nazwana Zasadniczą Szkołą Zawodową  nr 28 a od roku szkolnego 2017 /2018 nosi nazwę Branżowa Szkoła I Stopnia nr 28. Szkoła, posiada także własne warsztaty szkolne na ul. Świerkowej10. Dają one możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu tym uczniom, którzy nie chcą jeszcze podejmować pracy w zakładach jako młodociani pracownicy.

Koła zainteresowań