Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28
Zespół szkół
Adres
ul.Raszyńska 48, 60-135 Poznań
Telefon
61 861 00 27
Fax
61 861 00 43
E-mail
Strona www
Dyrektor
Grzegorz Owczarzak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Branżowa Szkoła I Stopnia swoją historię czerpie z Zasadniczej Szkoły Budowlano-Drzewnej, która powstała w 1956 r. Od ponad 60 lat prowadzimy kształcenie w zawodach budowlanych i drzewnych. Właściwe warunki do nauki, wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna z ogromnym doświadczeniem dają nam podstawę do twierdzenia, że to co robimy w naszej szkole - robimy dobrze. O jakości pracy naszej szkoły świadczy m.in. otrzymanie w 1996 roku Złotej Odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" oraz otrzymanie w 2006 roku przyznanego przez Związek Rzemiosła Polskiego najwyższego odznaczenia rzemieślniczego - Złotego Medalu im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla rzemiosła polskiego". Szkoła posiada również od 2004 roku certyfikat i tytuł "Szkoła z klasą" a od 2008 roku certyfikat jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". W latach 2008 i 2009 Szkoła uzyskała także, przyznany przez "Głos Wielkopolski", tytuł "Mocna Szkoła". Absolwentom szkół podstawowych proponujemy naukę w trzech podstawowych zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz stolarz a także w całej gamie innych zawodów budowlanych i drzewnych takich jak: murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, dekarz, cieśla, zdun, kamieniarz, kominiarz, tapicer, mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej i innych. Podczas nauki w szkole branżowej, praktyczne kształcenie zawodowe może odbywać się w oparciu o warsztaty szkolne (zawody: stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych) lub w firmach branżowych i zakładach rzemieślniczych (wszystkie zawody). Budynek szkoły zlokalizowany jest w bardzo dobrym, spokojnym punkcie Poznania - na Raszynie, niedaleko pętli tramwajowej i autobusowej na Górczynie, przy Osiedlu Mikołaja Kopernika. Ponadto mamy także swoje Warsztaty Szkolne, gdzie uczniowie szkoły mogą odbywać zajęcia praktyczne. W szkole działa biblioteka szkolna z czytelnią czynną od 7:30 do 15:30, wyposażoną w multimedialne centrum informacji z dostępem do internetu. Dla dojeżdżających od godz. 7:00 czynna jest aula szkolna. Dla zamiejscowych możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej. W ramach Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych funkcjonuje także XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Od roku szkolnego 2020/2021 będzie także Branżowa Szkoła II Stopnia. W tych formach kształcenia uczniowie po skończeniu szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować dalszą naukę i zdobyć wykształcenie średnie oraz tytuł technika w swoim zawodzie. strona szkoły

Oferta
Dojazd
Dojazd do szkoły tramwajem do pętli górczyńskiej lub autobusem 163,164,169,179,191.
Historia

1 września 1956 roku powstała Zasadnicza Szkoła Budowlano-Drzewna. Była ona zlokalizowana przy ul. Inżynierskiej (aktualnie ul. Działyńskich). Jej zadaniem było kształcić młodych kandydatów do zawodów budowlanych i drzewnych, przede wszystkim dla rzemiosła. Po niespełna 3 latach szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Różanej i nadano jej nazwę Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Po 10 latach istnienia, jesienią 1966 roku szkoła przeniosła się do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Raszyńskiej, gdzie działa do dnia dzisiejszego. Z tej szkoły powstał Zespół Szkół Budownictwa Nr 2, (gdy doszło technikum i liceum zawodowe) a 30 lat temu powróciliśmy do tradycyjnej nazwy Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych. Od roku 2002/2003 gdy wprowadzona została nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego, działająca w ramach Zespołu Szkół - Zasadnicza Szkoła Budowlano-Drzewna została nazwana Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 28 a od roku szkolnego 2017 /2018 nosi nazwę Branżowa Szkoła I Stopnia nr 28. Szkoła, od swojego powstania, posiada także własne warsztaty szkolne. Przez wiele lat były one zlokalizowane przy ul. Głogowskiej w Poznaniu a w 1995 roku zostały przeniesione na ul. Świerkową 10, gdzie funkcjonują do dnia dzisiejszego. Dają one możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu tym uczniom, którzy nie chcą jeszcze podejmować pracy w zakładach jako młodociani pracownicy.

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań: historyczne, polonistyczne, matematyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, przyrodnicze, turystyczne, teatralne, ekonomiczne, szkolny klub europejski oraz SKS w dyscyplinach: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy.

Kontakty zagraniczne

Współpraca ze szkołą kształcenia zawodowego w Estonii w Rakvere.

Współpraca ze szkołą kształcenia zawodowego w Gruzji w Zestaponi.

Współpraca z Berufsbildende Schule 3 w  Niemczech w Hannoverze.

Współpraca ze szkołą kształcenia zawodowego we Francji w mieście Murat.

Osiągnięcia
Nasi uczniowie są uczestnikami i laureatami eliminacji okręgowych i centralnych Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia", Ogólnopolskiego Konkursu Stolarskiego oraz Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP dla młodocianych pracowników.
Zajęcia pozalekcyjne
  • zajęcia dodatkowe z języka polskiego, matematyki, języka obcego
  • koło budowlane "Młodzieżowa Strzecha Budowlana"
  • Teatr Szkolny Pegaz
  • Szkolny Wolontariat
  • SKS - piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, tenis stołowy
Drzwi otwarte

soboty: 14 marca 2020 r.    -   godz. 9.00 – 12.00

             25 kwietnia 2020 r.   -   godz. 9.00 – 12.00

wtorek: 31 marca 2020 r.    -   godz. 16.30 – 18.00

Współpraca z pracodawcami

Uczniowie BSIS odbywają praktyki zarówno w warsztatach szkolnych jak i w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Budowlanych, Cechu Rzemiosł Drzewnych, Cechu Rzemiosł Włókienniczych i Cechu Rzemiosł Różnych. Współpracujemy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą jak i z zakładami produkcyjnymi i usługowymi.

Współpraca szkoły z zakładami pracy przebiega pomyślnie dla obu stron, zakłady  ze swej strony, oprócz przyjmowania praktykantów oferują szkole szkolenia zarówno podczas udostępniania zakładu do zwiedzania podczas wycieczek przedmiotowo-zawodowych  (gdzie uczniowie uczestniczą w procesach technologicznych poznawanych podczas zajęć teoretycznych w szkole ) jak i podczas prezentacji  w szkole podczas organizowania dni zawodowców ( patrz Dni Drzewiarza) . Współpracujące w ten sposób instytucje i firmy mogą dla siebie pozyskiwać przyszłych pracowników.


Zakres wiekowy
od 14 lat