Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego

Adres
ul.Raszyńska 48, 60-135 Poznań
Telefon
61 861 00 27
Fax
61 861 00 43
E-mail
poczta@zsbd.pl
Strona www
http://www.zsbd.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego i XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu to szkoła z ponad 60-letnią historią i ukształtowanymi tradycjami w nauczaniu ogólnym i zawodowym.

Budynek szkoły mieści się na ulicy Raszyńskiej 48. Ponadto mamy także Warsztaty Szkolne, gdzie uczniowie technikum i szkoły branżowej mogą odbywać zajęcia praktyczne.

W roku szkolnym 2022 /2023 proponujemy w naszym Zespole Szkół naukę w następujących szkołach – klasach o określonym charakterze lub zawodzie:

XXVIII Liceum Ogólnokształcące

- w klasach: prawnej – kryminologia i resocjalizacja,

                    psychologicznej – psychologia i resocjalizacja

Technikum Budowlano – Drzewne w zawodach:

- technik architektury krajobrazu,

- technik budownictwa,

- technik robót wykończeniowych w budownictwie,

- technik inżynierii sanitarnej,

- technik technologii drewna,

- technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 28 w zawodach:

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

- monter sieci i instalacji sanitarnych,

- murarz-tynkarz,

- stolarz,

- monter konstrukcji targowo-wystawienniczych,

- tapicer,

- cieśla, betoniarz-zbrojarz, dekarz, zdun, kamieniarz, kominiarz.

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.zsbd.pl, lub na facebook.com/poznan.zsbd,  tel. 61 861 00 27,  e-mail: poczta@zsbd.pl.

Dotychczasowa historia szkoły, wykwalifikowana kadra pedagogiczna i właściwe warunki do nauki dają gwarancję dobrej jakości kształcenia. W 2006 roku Szkoła została uhonorowana przez Związek Rzemiosła Polskiego najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła polskiego”.

W 2016 r. Związek Rzemiosła Polskiego przyznał szkole Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” a Marszałek Województwa Wielkopolskiego uhonorował szkołę Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Należymy też do Sekcji Szkół Budowlanych przy Polskiej Izbie Budownictwa w Warszawie.

 Od 2019 roku współpracujemy z placówkami kształcenia zawodowego we Francji, Estonii, Hiszpanii

i Gruzji. Głównym celem współpracy jest wymiana młodzieży, poznanie historii i kultury tych krajów oraz dzielenie się wiedzą w zakresie kształcenia zawodowego.

Dzięki pozyskaniu funduszy z programu Erasmus + nasi uczniowie odbywają miesięczne staże we Włoszech w Bolonii, Wielkiej Brytanii w Belfaście, na Wyspach Kanaryjskich – Fuerteventura.

Aktualnie Zespół Szkół ściśle współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami i firmami branżowymi – budowlanymi, instalacyjnymi, drzewnymi i architektonicznymi. Jesteśmy także objęci patronatami wyższych uczelni: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Ogrodu Botanicznego UAM, Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM w Poznaniu. Podpisaliśmy również umowę patronacką z Teatrem Ósmego Dnia i porozumienie z Sądem Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce.

Dla dojeżdżających od godz. 7:00 czynna jest aula szkolna oraz czytelnia biblioteki szkolnej z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Dla zamiejscowych istnieje możliwość zakwaterowania
 w bursie szkolnej.

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY NA RASZYNIE !