Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego

Adres
ul.Raszyńska 48, 60-135 Poznań
Telefon
61 861 00 27
Fax
61 861 00 43
E-mail
poczta@zsbd.pl
Strona www
http://www.zsbd.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego i XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu to szkoła z ponad 60-letnią historią i ukształtowanymi tradycjami w nauczaniu ogólnym  i zawodowym.

Budynek szkoły zlokalizowany jest w dobrze skomunikowanym, spokojnym punkcie Poznania – na Raszynie, niedaleko pętli tramwajowej i autobusowej na Górczynie, przy Osiedlu Mikołaja Kopernika. Ponadto mamy także Warsztaty Szkolne, gdzie uczniowie technikum i szkoły branżowej mogą odbywać zajęcia praktyczne.

W rankingu Szkół, prowadzonym przez miesięcznik „Perspektywy”, w 2016 roku nasze technikum uzyskało tytuł „Złotej Szkoły” a w 2019 roku tytuł „Srebrnej Szkoły” wśród najlepszych techników w Polsce, a w zakresie wyników egzaminów zawodowych w 2016 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w Poznaniu
i Wielkopolsce a piąte w kraju. Posiadamy także tytuł „Wiarygodna Szkoła” – edycja 2016 i 2017.

W roku szkolnym 2021 /2022 proponujemy w naszym Zespole Szkół naukę w następujących szkołach – klasach o określonym charakterze lub zawodzie:

XXVIII Liceum Ogólnokształcące

- w klasie prawnej – kryminologia i resocjalizacja,

Technikum Budowlano – Drzewne w zawodach:

- technik architektury krajobrazu,

- technik budownictwa,

- technik robót wykończeniowych w budownictwie,

- technik inżynierii sanitarnej,

- technik technologii drewna,

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 28 w zawodach:

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

- monter sieci i instalacji sanitarnych,

- murarz-tynkarz,

- stolarz,

- tapicer,

- cieśla, betoniarz-zbrojarz, dekarz, zdun, kamieniarz, kominiarz i inne zawody budowlane i drzewne.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.zsbd.pl, lub na facebook.com/poznan.zsbd. Można również zatelefonować – 61 861 00 27, napisać e-mail: poczta@zsbd.pl lub przyjść do szkoły w Poznaniu na ul. Raszyńską 48, najlepiej na DRZWI OTWARTE
w jednym z poniższych terminów:

- sobota, 20 marca 2021 r. w godz. 9.00 – 12.00

- wtorek, 13 kwietnia 2021 r w godz. 16.30 – 18.00

- sobota, 24 kwietnia 2021 r. w godz. 9.00 – 12.00

Początek naszej szkole w 1956 roku dała Zasadnicza Szkoła Budowlano-Drzewna, następnie doszło technikum - najpierw trzyletnie, będące kontynuacją szkoły zasadniczej, a potem pięcioletnie dla absolwentów szkoły podstawowej. Następnym etapem rozwoju szkoły było utworzenie liceum zawodowego kształcącego renowatorów zabytków architektury, a dwadzieścia lat temu także liceum ogólnokształcącego z profilem ogólnym i turystycznym. Od roku szkolnego 2002/2003 rozpoczęli w naszej szkole naukę absolwenci gimnazjów. W roku 2006 na jubileusz 50-lecia istnienia, szkole nadano imię Bolesława Chrobrego. Od roku szkolnego 2019 /2020 ponownie przyszli do naszej szkoły absolwenci ósmych klas szkół podstawowych.

Dotychczasowa historia szkoły, wykwalifikowana kadra pedagogiczna (wśród 73 nauczycieli zatrudnionych w szkole 38 posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego) i właściwe warunki do nauki dają nam podstawę do twierdzenia, że to, co robimy w naszej szkole, robimy dobrze. W uznaniu tej dobrej pracy   i osiągnięć Szkoła nasza otrzymała w 1974 roku „Odznakę Honorową Miasta Poznania”, w 1996 roku Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych” a w 2006 roku Szkoła została uhonorowana przez Związek Rzemiosła Polskiego najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła polskiego”. O jakości pracy szkoły świadczy również uczestnictwo w konkursie organizowanym przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i uzyskanie w 2004 roku tytułu "Szkoły z klasą", dwukrotnie (w 2008 i 2009 r.) uzyskanie od „Głosu Wielkopolskiego” tytułu „Mocna Szkoła” oraz posiadanie Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

W 2016 r. Związek Rzemiosła Polskiego przyznał szkole Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” a Marszałek Województwa Wielkopolskiego uhonorował szkołę Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Jako Szkoła staramy się oddziaływać na Poznań, województwo, a może i jeszcze szerzej. Przez lata Szkoła nasza była organizatorem konkursu "Wielkopolska Wczoraj i Dziś", który spotykał się z żywym zainteresowaniem uczniów szkół ogólnokształcących. Aktualnie organizujemy np. Festiwal Małych Form Teatralnych „Chichot Pegaza”. W szkole znajduje się siedziba Komitetu Okręgowego Turnieju Budowlanego – Złota Kielnia. Byliśmy także w 1999 roku organizatorami Finału Centralnego tego Turnieju oraz w 2005 roku organizatorami Finału Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Należymy też do Sekcji Szkół Budowlanych przy Polskiej Izbie Budownictwa w Warszawie.

Od 2019 roku współpracujemy z placówkami kształcenia zawodowego we Francji, Estonii i Gruzji. Głównym celem współpracy jest wymiana młodzieży, poznanie historii i kultury tych krajów oraz dzielenie się wiedzą w zakresie kształcenia zawodowego, a także nawiązywanie ciekawych znajomości.

Dzięki pozyskaniu funduszy z programu Erasmus + nasi uczniowie odbywają miesięczne staże we Włoszech w Bolonii i Wielkiej Brytanii w Belfaście.    

Aktualnie Zespół Szkół ściśle współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami i firmami branżowymi – budowlanymi, instalacyjnymi, drzewnymi i architektonicznymi. Jesteśmy także objęci patronatami wyższych uczelni: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Ogrodu Botanicznego UAM, Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM w Poznaniu. Podpisaliśmy również umowę patronacką z Teatrem Ósmego Dnia i porozumienie z Sądem Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce.

Nasza szeroka oferta edukacyjna oraz różnorodne formy jej realizacji pozwalają, by każdy mógł obudzić
w sobie i właściwie wykorzystać drzemiące w nim zdolności, umiejętności i możliwości - by miał szansę!

Swoje zdolności i upodobania młodzież może rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych w ramach licznych kół zainteresowań. Dla dojeżdżających od godz. 7:00 czynna jest aula szkolna oraz czytelnia biblioteki szkolnej z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Dla zamiejscowych istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej.

ZAPRASZAMY W POZNANIU DO SZKOŁY NA RASZYNIE !