Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego

Adres
ul.Raszyńska 48, 60-135 Poznań
E-mail
poczta@zsbd.pl
Strona www
http://www.zsbd.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego i XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu to szkoła z ponad 60-letnią historią. Budynek szkoły mieści się na ulicy Raszyńskiej 48. Ponadto mamy także Warsztaty Szkolne przy ul. Świerkowej 10, gdzie uczniowie technikum i szkoły branżowej mogą odbywać zajęcia praktyczne.

W roku szkolnym 2023 /2024 proponujemy w naszym Zespole Szkół naukę w następujących klasach i zawodach:

XXVIII Liceum Ogólnokształcące

- w klasach: prawnej – kryminologia i resocjalizacja,

                    psychologicznej – psychologia i resocjalizacja

Technikum Budowlano – Drzewne w zawodach:

- technik architektury krajobrazu,

- technik budownictwa,

- technik robót wykończeniowych w budownictwie,

- technik inżynierii sanitarnej,

- technik technologii drewna,

- technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 28 w zawodach:

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

- monter sieci i instalacji sanitarnych,

- murarz-tynkarz,

- stolarz,

- monter konstrukcji targowo-wystawienniczych,
           - tapicer,

- cieśla, betoniarz-zbrojarz, dekarz, zdun, kamieniarz, kominiarz.

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.zsbd.pl, lub na facebook.com/poznan.zsbd,  tel. 61 861 00 27,  e-mail: poczta@zsbd.pl.

Dotychczasowa historia szkoły, wykwalifikowana kadra pedagogiczna i właściwe warunki do nauki dają gwarancję dobrej jakości kształcenia. 

Związek Rzemiosła Polskiego przyznał szkole Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”,
a Marszałek Województwa Wielkopolskiego uhonorował szkołę Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Należymy do Sekcji Szkół Budowlanych przy Polskiej Izbie Budownictwa w Warszawie.

Od wielu lat współpracujemy z placówkami kształcenia zawodowego w Europie. Głównym celem współpracy jest wymiana młodzieży, poznanie historii i kultury innych państw oraz dzielenie się wiedzą w zakresie kształcenia zawodowego.

Dzięki pozyskaniu funduszy z programu Erasmus + nasi uczniowie odbywają staże we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.      

Zespół Szkół ściśle współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami i firmami branżowymi – budowlanymi, instalacyjnymi, drzewnymi i architektonicznymi. Jesteśmy także objęci patronatami wyższych uczelni: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Ogrodu Botanicznego UAM, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UAM w Poznaniu.

Dla dojeżdżających od godz. 7:00 czynna jest aula szkolna oraz czytelnia biblioteki szkolnej. Dla zamiejscowych istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej, która mieści się przy ul. Czeremchowej 22.

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY NA RASZYNIE !