Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne
Zespół szkół
Adres
ul.Raszyńska 48, 60-135 Poznań
Telefon
61 861 00 27
Fax
61 861 00 43
E-mail
Strona www
Dyrektor
Tomasz Szłapiński
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum Budowlano - Drzewne
  • Technikum Budowlano - Drzewne
  • Technikum Budowlano - Drzewne
  • Technikum Budowlano - Drzewne
Opis

Technikum Budowlano-Drzewne ma swoją historię i tradycje od ponad 60 lat.  Wieloletnia tradycja szkoły i ogromne doświadczenie kadry pedagogicznej gwarantuje stały i wysoki poziom wykształcenia ogólnego oraz fachowość w wykształceniu zawodowym. O jakości pracy naszej szkoły świadczy m.in. otrzymanie w 2006 roku przyznanego przez Związek Rzemiosła Polskiego najwyższego odznaczenia rzemieślniczego - Złotego Medalu im. Jana Kilińskiego

"Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego". Szkoła posiada również od 2004 roku certyfikat i tytuł "Szkoła z klasą" a od 2008 roku certyfikat jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". W latach 2008

i 2009 Szkoła uzyskała także, przyznany przez "Głos Wielkopolski", tytuł "Mocna Szkoła".

W rankingu szkół, prowadzonym przez miesięcznik "Perspektywy" w 2016 roku nasze technikum uzyskało tytuł "Złotej Szkoły" wśród najlepszych techników w Polsce a w zakresie wyników egzaminów zawodowych zajęliśmy pierwsze miejsce w Poznaniu i Wielkopolsce

a piąte w kraju. W 2019 roku otrzymaliśmy tytuł „Srebrnej Szkoły” Posiadamy także tytuł „Wiarygodna Szkoła” – edycja 2016 i 2017. W 2016 roku Związek Rzemiosła Polskiego przyznał szkole Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”

a Marszałek Województwa Wielkopolskiego uhonorował szkołę Oznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego". 


W technikum proponujemy naukę w sześciu zawodach:

- technik budownictwa

- technik technologii drewna

- technik architektury krajobrazu

- technik inżynierii sanitarnej

- technik robót wykończeniowych w budownictwie

- technik obsługi przemysłu targowo - wystawienniczego


Budynek szkoły zlokalizowany jest na ulicy Raszyńskiej. Ponadto mamy także Warsztaty szkolne, gdzie uczniowie technikum mogą odbywać zajęcia praktyczne. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie i możliwości oraz potrzeby rynku, wprowadzamy w poszczególnych zawodach różne specjalizacje, kładąc nacisk na wykorzystanie i realizację nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W trakcie nauki w technikum zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe organizuje szkoła w oparciu o własne warsztaty szkolne oraz współpracę z uczelniami technicznymi i firmami branżowymi. W szkole działa biblioteka szkolna z czytelnią i dostępem do Internetu. Dla dojeżdżających od godz. 7:00 czynna jest aula szkolna. Dla uczniów zamiejscowych istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Dojazd do szkoły tramwajami do pętli na Górczynie lub autobusami 163,164,169,179,191,193

Historia

Technikum Budowlano-Drzewne w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych kontynuuje tradycje nauczania na poziomie średnim prowadzone od 1956 r. W szkole znajduje się siedziba Komitetu Okręgowego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Byliśmy także organizatorami Finału Centralnego tego Turnieju w 1999 roku oraz organizatorami Finału Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w 2005 roku. Należymy też do Sekcji Szkół Budowlanych przy Polskiej Izbie  Budownictwa w Warszawie. Nauczyciele i uczniowie są pomysłodawcami

i organizatorami różnych spotkań zawodoznawczych i sesji popularnonaukowych w szkole, np. „Nowatorskie sposoby pozyskiwania i przekazywania energii cieplnej”, „Beton - poznajmy go bliżej”, „Dachy - poznajmy je bliżej” itp. Spotkania te są zawsze wspaniałą okazją do nawiązywania kontaktów młodzieży z przedstawicielami firm branży budowlanej, instalacyjnej

i drzewnej oraz z pracownikami nauki wyższych uczelni. Dzisiaj absolwenci szkoły w zawodach budowlanych i drzewnych pracują w całym kraju i poza jego granicami.


Koła zainteresowań

Koła zainteresowań:  teatralne, ekologiczne oraz Szkolny Klub Sportowy w dyscyplinach: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy.

Kontakty zagraniczne

Współpraca ze szkołą kształcenia zawodowego w Estonii w Rakvere.

Współpraca ze szkołą kształcenia zawodowego w Gruzji w Zestaponi.

Program Erasmus+: Bolonia, Belfast, Fuerteventura.

Osiągnięcia

Nasi uczniowie są uczestnikami i laureatami m.in: Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, kolejnych edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie i Ogólnopolskiego Konkursu „Wyczarowane z Drewna”, kolejnych edycji programu „Junkers szkoli”, Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych i Wiatrowych.


Dwaj nauczyciele praktycznej nauki zawodu, zarazem nasi absolwenci technikum, zostali mistrzami Polski podczas finału Olimpiady Zawodowej WorldSkills w Gdańsku w 2021 roku. Zwycięzcy pojadą w październiku przyszłego roku na międzynarodowy finał, który odbędzie się w Szanghaju.

Michał Jelinski okazał się najlepszy w kategorii instalacje sanitarne i grzewcze a Radosław Kropaczewski w kategorii stolarstwo.

Drzwi otwarte

soboty: 19 marca 2022 r.         -   godz. 9.00  – 12.00

             23 kwietnia 2022 r.     -   godz. 9.00  – 12.00

             14 maja 2022 r.            -   godz. 9.00  – 12.00

wtorek: 12 kwietnia 2022 r.      -   godz. 16.30 – 18.00

Zajęcia pozalekcyjne

  -  zajęcia dodatkowe z języka polskiego, matematyki, języka obcego
  - Samorząd Uczniowski

·        -  Klub Kultury i Języka Rosyjskiego

·        - Szkolny Wolontariat

·        - SKS - piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, tenis stołowy

·        -  zajęcia z zakresu antydyskryminacji i resocjalizacji

Współpraca z pracodawcami