Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Adres
ul.Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
Telefon
+48 61 866 10 37
Fax
+48 61 866 10 37
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Marek Grefling
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opis
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza to szkoła z długoletnią tradycją. Jej początki sięgają lat 20 - tych XX wieku. 7 czerwca 2014 r. uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 90-lecia Gimnazjum i VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był on okazją do wspomnienia chlubnych postaw ludzi związanych z historią naszej szkoły oraz podsumowania dorobku, na który składają się m.in. wybitne osiągnięcia w międzynarodowych i krajowych olimpiadach: biologicznej, chemicznej, elektronicznej, fizycznej, filozoficznej, geograficznej, informatycznej, językowych, nautologicznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wos.VIII LO ma największą liczbę medalistów międzynarodowych olimpiad przedmiotowych w ostatnim pięćdziesięcioleciu ze wszystkich szkół w Wielkopolsce. Nasza szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi (PP, UAM, UM, UE) prowadząc klasy akademickie i patronackie: informatyczną - IKA, matematyczną - MKA, fizyczną - FKA, chemiczną - ChKA, medyczne - PKM oraz ekonomiczną - EKA. Z badań prowadzonych przez specjalistów związanych z Centralną Komisją Egzaminacyjną "Ósemka" ma najwyższe w Wielkopolsce wskaźniki "Edukacyjnej Wartości Dodanej" z przedmiotów matematyczno -przyrodniczych. Szkoła od 1989 r. uczy informatyki na bardzo wysokim poziomie prowadząc klasy informatyczne z autorskimi programami nauczania. W październiku 2014 r. podczas "Tygodnia Informatyki" świętowaliśmy jubileusz "25 lat informatyki w VIII LO". O jakości pracy szkoły świadczy również fakt, że 100% uczniów zdaje egzamin maturalny i bardzo wysoki odsetek abiturientów dostaje się na państwowe uczelnie wyższe. Nasze liceum utrzymuje kontakty zagraniczne ze szkołami: z Niemiec (Berlin) oraz z Francją (Rennes). W "Ósemce" działają liczne koła zainteresowań i kluby. Bogatą ofertę artystyczną proponuje Koło Teatralne PROSCENIUM, które jest koordynatorem m.in. Dni Teatru oraz SALONIK ARTYSTYCZNY, promujący zdolności wokalno - artystyczne uczniów, gdzie rozpoczął swoją działalność w nowej siedzibie szkoły od 01.09.2014 roku. W szkole działa Koło Przyjaciół AK oraz koło realizujące projekty w ramach inicjatywy MEMORAMUS wraz ze Stowarzyszeniem Współpracy ze Wschodem. Szkoła posiada trzy pracownie komputerowe, trzy sale gimnastyczne (młodzież osiąga świetne wyniki w różnych dziedzinach sportu) oraz barek szkolny. Zintegrowane Centrum Multimedialne z szybkim światłowodowym dostępem do Internetu, umożliwia uczniom korzystanie z najnowszych osiągnięć nauki, sztuki i innych dziedzin kultury również poza lekcjami. Bogata oferta zajęć pozaszkolnych umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i pasji. ,,Wolontariat Klub Ośmiu" dba o organizowanie akcji charytatywnych (szkoła wspierała m.in. budowę stołówki w Kenii). Szkolna Rada Uczniowska patronuje ciekawym inicjatywom młodzieży, także koncertom charytatywnym. Od roku szkolnego 2013/14 kandydaci do VIII LO wybierają w procesie rekrutacji drugi język obcy nowożytny spośród: j. niemieckiego, j.francuskiego i j.rosyjskiego. Nauczanie j. angielskiego realizowane jest jako kontynuacja nauki z gimnazjum w ramach nauki języka pierwszego wyboru. W klasach o profilu biol - chem możliwe jest dodatkowe nauczanie j. łacińskiego. W związku z przejęciem budynku przy ul. Głogowskiej 92 przez Archidiecezję Poznańską, od 01.09.2014 r. VIII LO zmieniło siedzibę szkoły i przeniosło się w całości ze wszystkimi oddziałami klas, kadrą pedagogiczną oraz pracownikami administracyjno - obsługowymi do budynku przy ul. Hipolita Cegielskiego 1 w Poznaniu (okolice placu Bernardyńskiego) VIII LO to szkoła, która ma NIEPOWTARZALNY klimat. ÓSEMKA TO MY ! strona szkołyVIII LO na Facebooku
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Linie tramwajowe:  AWF 2 3 5 6 9 12 18 i Most Rocha 5 13 16 oraz autobusami 174 190 176 603 na Plac Bernardyński. Dogodny dojazd PKS i PKP (3 przystanki tramwajowe od dworca PKP)
Historia
Historia VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1923 - została otwarta szkoła przygotowawcza oraz klasa IV z programem I klasy gimnazjalnej przez ks. Czesława Piotrowskiego. 22 V 1924 - uzyskano koncesję na prowadzenie niższych klas gimnazjalnych przy istniejącej już szkole przygotowawczej. XI 1925 - nowy zakład otrzymał niepełne prawa gimnazjów państwowych, a od 10 maja 1927 r. koncesję rozszerzono także na wyższe klasy, do maturalnej włącznie. W pierwszych latach istnienia wystąpiły poważne trudności lokalowe. Zajęcia szkolne mogły odbywać się tylko popołudniami w lokalach innych szkół, np. przy ul. Strusia, Garncarskiej i na Placu Ciętym (obecnie ul. Jarochowskiego). IX 1926 - prace budowlane nowego gmachu szkolnego przy ul. Marszałka Focha (obecnej Głogowskiej 92) rozpoczęto pod kierownictwem inż. A. Pillera, profesora Szkoły Budowlanej w Poznaniu. 1927/1928 - przekazano nowy budynek szkolny do użytku. W tym roku szkoła uzyskała pełne prawa gimnazjów państwowych, jako „Prywatne Gimnazjum Humanistyczne im. Adama Mickiewicza w Poznaniu“. 1939 - wybuch II Wojny Światowej spowodował przerwanie działalności szkoły. 1 IX 1948 - wznowiono działalność liceum w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bosej i nadano szkole nr VIII. 1951 - odbył się pierwszy egzamin dojrzałości po wojnie. 15 XII 1956 - przeniesiono VIII LO do budynku przy ul. Głogowskiej 92. 1967-1974 - przeprowadzono generalny remont i modernizację wnętrz budynku. Stworzono m.in. 19 pracowni przedmiotowych i 5 zapleczy do pracowni oraz bibliotekę z czytelnią. 1970/1971 - wprowadzono profil matematyczno - fizyczny. 1973 - oddano do użytku nową salę gimnastyczną połączoną z budynkiem głównym łącznikiem. 1974 - do użytku oddano nową pracownię matematyczną - salę Kopernikańską. 1971-1976 - wprowadzono system wychowawczy prof. Muszyńskiego. 1973 - powołano klasę matematyczną dla uczniów wybitnie zdolnych (nabór z całej Wielkopolski), w której matematyki uczyli nauczyciele akademiccy UAM. 1973 - VIII LO staje się szkołą ćwiczeń dla studentów matematyki, fizyki, chemii i biologii UAM. 1980 - wprowadzono profil biologiczno-chemiczny. 1980-1981 - zmiany związane z okresem „Solidarności“ w szkole. 1981-1983 - okres stanu wojennego w szkole 1981-1987 - protesty młodzieży, ciche przerwy, działalność konspiracyjna, przesłuchania uczniów i nauczycieli, aresztowania. 1985 - remont sali chemicznej i stworzenie amfiteatralnej pracowni metodycznej z chemii (im. Jędrzeja Śniadeckiego). 1989 - nawiązanie współpracy z Gustav - Heinemann - Oberschule z Berlina. 1989 - wprowadzono autorski profil informatyczny i stworzono pierwszą pracownię informatyczną. 1990 - nawiązanie współpracy z Gymnasieskola z Varberg ze Szwecji. 1990 - wprowadzono autorskie programy nauczania informatyki, biologii, matematyki i chemii, zatwierdzone przez MEN 1993 - wprowadzono profil muzyczny jako efekt współpracy ze Szkołą Muzyczną. 1994 - opracowano autorski program fakultetu matematyczno-geograficznego. 1997 - nawiązanie współpracy z Sydney Church of England co-Educational Grammar School, Redlans z Sydney z Australii oraz z Montfort College z Chiang Mai z Tajlandii. 1998 - opracowano program autorski z języka polskiego, możliwy do wprowadzenia w zreformowanym liceum profilowanym 2003 - otwarcie trzeciej pracowni informatycznej 2003 - rozpoczęcie realizacji Programu Bogolubowa - Infelda (PB-I), 2004 - szkoła otrzymała tytuł „Szkoły z klasą” 2005 - I miejsce w województwie wielkopolskim w rankingu "Wyników matury 2005" 2006 - rozpoczęcie pilotażowej innowacji pedagogicznej: "Informatyczna Klasa Akademicka" - IKA w kl. I A (Wydz. Inf. PP) 2007 - rozpoczęcie innowacji pedagogicznej - IKA w klasach II A i I A 2008 - kontynuacja innowacji pedagogicznej - IKA w klasach: III A, II A, I A 2008 - wprowadzenie nowego "profilu" - klasy mat. - geo. w I D 2011 - wprowadzenie pilotażu innowacji pedagogicznej "Fizyczna Klasa Akademicka" - FKA w kl. 1C ( Wydz. Fiz. Teoret. UAM) 2012 - wprowadzenie innowacji pedagogicznej "Chemicznej Klasy Akademickiej" - ChKA w ramach współpracy z Wydz. Chem. na UAM i ,,Fizycznej Klasy Akademickiej" - FKA w ramach współpracy z Wydz. Fizyki Teoret. UAM 2012 - objęcie patronatem klas biologiczno-chemicznych - PKM Uniwersytetu Medycznego 2013 - wprowadzenie ,,Ekonomicznej Klasy Akademickiej" - EKA w ramach współpracy z Wydz. Zarządzania UE 2014 - wprowadzenie ,,Matematycznej Klasy Akademickiej" - MKA w ramach współpracy z Wydz. Matematyki i Informatyki UAM 2014 - przeniesienie siedziby szkoły do budynku przy ul. H. Cegielskiego 1 2015 - nawiązanie współpracy ze szkołą im. św. Dominika w Kaohsiung na Tajwanie 2016 - nawiązanie współpracy ze szkołą Liceum Ogólnokształcącego w Kaliningradzie.
Koła zainteresowań
W szkole działają: Klub Europejski Koło Teatralne ,,Proscenium" ,,Salonik Artystyczny" Koło Przyjaciół ,,Armii Krajowej" ,,MEMORAMUS" Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem ,, Wolontariat Klub Ośmiu" Koła naukowe: algorytmiczne , chemiczne, fizyczne, historyczne , geograficzne, matematyczne, polonistyczne, elektroniczne Sportowe: SKS ( piłka: halowa, koszykowa, nożna, ręczna, siatkowa) zajęcia narciarskie na „Malcie”
Kontakty zagraniczne
Rotacyjna wymiana uczniów z Francją, Gruzją, Izraelem, Rosją oraz Tajwanem
Osiągnięcia
Szczegółowe informacje dot. osiągnięć znajdują się na stronie www.lo8.poznan.pl w zakładce "Sukcesy"
Zakres wiekowy
15 - 19 lat
Drzwi otwarte

7 kwietnia 2020r., godz. 17.30, dla uczniów szkół podstawowych