Poznań
Technikum
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
Zespół szkół
Adres
ul.Jawornicka 1, 60-161 Poznań
Telefon
(61) 66-06-606
Fax
(61) 66-06-601
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Lucyna Białk-Cieślak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
Opis
TECHNIKUM ELEKTRONICZNO MECHANICZNE, wchodzące w skład zespołu szkół CKZiU, umożliwia zdobycie zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Gwarantuje zdobycie specjalności, uprawnień związanych z zawodem a oczekiwanych przez pracodawców. Przygotowuje do kontynuacji nauki na kierunkach politechnicznych. Szkoła posiada ponad 50-letnią tradycję w kształceniu zawodowym. JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W WIELKOPOLSCE, A DZIEWIĄTĄ W POLSCE, KTÓRA UZYSKAŁA KARTĘ JAKOŚCI MOBILNOŚCI W OBSZARZE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO (VET MOBILITY CHARTER). NAJWIĘKSZA LICZBA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY SPOŚRÓD WSZYSTKICH SZKÓŁ W WIELKOPOLSCE REALIZUJE DODATKOWE PRAKTYKI ZAWODOWE, UZYSKUJĄC PASZPORTY EUROPASS ORAZ WPIS DO EUROPEJSKIEJ BAZY MOBILNOŚCI, CO UMOŻLIWIA IM ZATRUDNIENIE NA EUROPEJSKICH RYNKACH PRACY. W karcie mobilności zrealizowano: 2016 – 90 UCZNIÓW, 2017 – 100 UCZNIÓW. W karcie mobilności zaplanowano: 2018 – 110 UCZNIÓW, 2019 – 115 UCZNIÓW, 2020 – 120 UCZNIÓW. W ramach programu Erasmus +: Kraje: NIEMCY, HISZPANIA, PORTUGALIA Szkoła kształci w zawodach: - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – uruchamiamy rozszerzone treści w zakresie nowoczesnych systemów grzewczych. Ponadto nadajemy międzynarodowe uprawnienia w zakresie spawania (TIG, MIG, MAG, MMA – wybór należy do ucznia). Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie m.in. elektrownię wiatrową, słoneczną, solary, pompy ciepła itd. Eksperci branży energetycznej z nauczycielami naszej szkoły opracowali autorskie programy kształcenia modułowego. Zawód, w którym kształcimy w najbliższej przyszłości będzie najbardziej poszukiwany na wielkopolskim rynku pracy. Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak: • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; • kontrolowania pracy urządzeń energetyki odnawialnej; • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. - technik mechatronik- posiadamy najnowocześniejsze w Wielkopolsce pracownie mechatroniczne, pozyskane dzięki funduszom europejskim w ramach Poznańskiego Klastra Edukacyjnego. Spełniają one wysokie standardy kształcenia w zawodzie. Eksperci w dziedzinie mechatroniki wraz z nauczycielami naszej szkoły opracowali autorskie modułowe programy kształcenia. Zawód ten jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynku pracy. Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak: • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych; • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych; • projektowania systemów i urządzeń mechatronicznych; • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych; • wykorzystania nowoczesnych technik sterowania maszynami i urządzeniami łączącymi w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę , automatykę i robotykę. W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy wybór trzech specjalności, które stanowią rozszerzenie treści nauczania, w ramach zawodu technik mechatronik: 1) technik mechatronik- PROGRAMISTA 3D, 2) technik mechatronik- PILOT DRONÓW, 3) technik mechatronik- PROGRAMISTA PLC Ponadto uczniowie uzyskają dodatkowe uprawnienia w zakresie programowania sterowników PLC, obsługi dronów, umiejętności programowania, uprawnienia SEP. - technik mechanik- posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie mechaniczne, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, obrabiarek sterowanych numerycznie, a ponadto długoletnie doświadczenie w kształceniu w tym zawodzie. Bardzo wiele firm poszukuje absolwentów tego kierunku. Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak: • wytwarzania części maszyn i urządzeń; • dokonywania montażu maszyn i urządzeń; • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; • organizowania procesu produkcji. Ponadto uczniowie uzyskają dodatkowe uprawnienia w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w oparciu o sterowanie HASS oraz SIEMENS. - technik mechanik lotniczy- posiadamy przygotowaną kadrę inżynierską dla kształcenia w zawodzie, współpracujemy z bazami linii lotniczych cywilnych i wojskowych, Areoklubem Poznańskim, Areoklubem Leszczyńskim, różnymi firmami m.in. LARSS, BIERNAT. Jesteśmy członkiem stowarzyszenia szkół lotniczych w Polsce. W związku z rozbudową baz lotniczych w Poznaniu znacząco wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie. Jesteśmy pierwszą i jedyna szkołą kształcącą w tym zawodzie w Poznaniu. Jest to zawód dla pasjonatów. Nadajemy dodatkowe uprawnienia w zakresie obsługi obrabiarek CNC, uzyskiwania dodatkowych jednostek zawodowych – w ramach praktyk zagranicznych w Hiszpanii i Portugalii potwierdzonych uzyskaniem paszportów Europass. Jesteśmy w trakcie ubiegania się o akredytację Urzędu lotnictwa cywilnego. Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak: • wykonywania ocen technicznych statków powietrznych; • wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych; • wykonywania obsługi hangarowej statków powietrznych; • wykonywania napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych. Wprowadzamy od roku szkolnego 2017/2018 uzyskiwanie dodatkowych uprawnień szybowcowych. Technik chłodnictwa i klimatyzacji Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych Posiadamy urządzenia do klimatyzacji i chłodnictwa oraz wieloletnie, jako jedyna szkoła w Poznaniu, doświadczenie w zakresie kształcenia w tym zawodzie. Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak : - montowania i uruchamiania instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych - oceniania stanu technicznego instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych; - obsługi i konserwacji instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych; - naprawy oraz modernizacji instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych; - organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Nadajemy dodatkowe uprawnienia SEP, Gazownicze, z zakresu lutowania twardego. Posiadamy kilkadziesiąt zakładów pracy z którymi zawiązaliśmy porozumienia o współpracy o zakresie m.in. praktyk zawodowych. Są to m.in. SYSTHERM, BOMAX, MEZON. Umiejętności praktyczne młodzież zdobywa w nowocześnie wyposażonych laboratoriach Centrum Kształcenia Praktycznego, wchodzącego w skład zespołu. PATRONATY KLAS I W ROKU SZKOLNY 2018/2019 KLASA 1 A – technik mechatronik Patronaty: Poz Bruk Sp. z o.o. , Steelpress Sp. z. o.o., Bartex T. Bartkowiak S.J. KLASA 1 B – technik mechatronik Patronaty: Polychem Systems , Wrigley Poland. Sp. z o.o., FPUH Rexel S.C. KLASA 1 C– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patronat: P.U.H.Grasant – Pompy ciepła NIBE – Pompy ciepła NIBE, Systherm Technik Sp. z o.o, KLASA 1 D – technik mechanik lotniczy Patronat: Lars Helicopter Center, Airport Biernat S.J., Areoklub Poznański, Areoklub Leszczyński, Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy, Linetech S.A., KLASA 1 E – technik mechanik Patronat: H. Cegielski – Poznań S.A., Thermotronic Sp. z o.o KLASA 1 F – technik chłodnictwa i klimatyzacji Patronat: Systherm Technik Sp. z o.o, Bomax Tey Sp. z o.o., Mezon Klima Sp. z o.o. Dysponujemy nowoczesną bazą techno-dydaktyczną. W skład wyposażenia CKZiU wchodzą m.in.: • pracownia rysunku technicznego, • pracownie pomiarów mechanicznych, • pracownia pomiarów instalacji elektrycznych i układów elektronicznych, • pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych, • pracownie obróbki ręcznej i mechanicznej metali metodą konwencjonalną, • kompleksowo wyposażona spawalnia umożliwiająca poznać wszystkie techniki łączenia metali, • pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie – najnowocześniejsze maszyny pracujące w oparciu o układy sterowania firmy SIMENS, • pracownia projektowania i symulacji pneumatyki i hydrauliki, • pracownia procesów technologicznych, • pracownia sterowania procesami ciągłymi, • pracownia układów sterowania wraz systemem produkcyjnym MPS, • pracownia mechaniki lotniczej, • pracownia robotyki • laboratorium odnawialnych źródeł energii, • pracownia chłodnictwa i klimatyzacji, • biblioteka multimedialna branżowa oraz regionalna biblioteka ekologiczna z dostępem do Internetu i literaturą zawodową W CZERWCU 2019r. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ZAKOŃCZY MODERNIZACJĘ I DOPOSAŻENIE W ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE URZĄDZENIA (25 LABORATORIÓW I PRACOWNI) ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA KWOTĘ BLISKO 20 00 l CKZiU w Poznaniu zdobywa środki unijne dzięki czemu tworzy najnowocześniejsze w regionie i Polsce pracownie. Organizuje nieodpłatne kursy podnoszące kwalifikacje dla uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu środków unijnych m.in. z języka obcego zawodowego, uprawnień SEP, „zielonej gospodarki”, ECDL CORE, ECDL CAD, nadawania kwalifikacji na poziomie czeladnika i mistrza w zawodzie, itd. Nasze klasy zostały objęte patronatami przez: Politechnikę Poznańską, Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania, Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią, koncern Siemens oraz firmę Polychem Systems. Uczniowie odbywają praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (Niemcy, Hiszpania) otrzymując paszporty Europass oraz punkty w ramach Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Pasja pracowników naszej szkoły tworzy szczególnie życzliwy klimat dla uczniów i słuchaczy. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.ckziupoznan.pl, gdzie można uzyskać szeroki zakres informacji nt. działalności placówki, opisu zawodów oraz umiejętności, jakie zdobędzie absolwent szkół CKZiU w Poznaniu. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne Wirtualna wycieczka po szkole
Oferta
Dojazd
Dojazd środkami komunikacji miejskiej. • tramwaj nr 1, 6, 13, 15 • autobus nr 150, a w pobliżu szkoły: 164, 169, 179, 191
Historia
Historia szkoły Szkoła została powołana w lutym 1963 r. jako Zasadnicza Szkoła Mechaniki Precyzyjnej. Jej zadaniem było stworzenie kadr dla zakładów foto-optyki, Zakładów Pomocy Naukowych, Fabryki Wodomierzy i Gazomierzy oraz Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Zajęcia odbywały się pierwotnie w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 przy ulicy Inżynierskiej, później w budynku Zasadniczej Szkoły Elektrycznej przy Alei Niepodległości. We wrześniu 1967 roku utworzono przy ulicy Inżynierskiej warsztaty szkolne. W 1968 roku Szkoła przeniesiona została do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Jawornickiej 1, a niebawem oddano do użytku nowe warsztaty szkolne. Od tego momentu rozpoczął się jej systematyczny rozwój. Od grudnia 1971 roku rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe kształcące w zawodach: monter urządzeń precyzyjnych, mechanik obróbki skrawaniem, monter urządzeń chłodniczych. Okresowo wprowadzano takie zawody jak: ślusarz, tokarz, frezer, złotnik. W 1971 roku wprowadzono w Liceum Zawodowym kształcenie w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. W czerwcu 1976 r, powołana została do życia szkoła przysposabiająca do zawodu. Rozwój szkoły i związane z tym wprowadzanie nowych kierunków kształcenia w różnych typach szkół spowodował, iż w grudniu 1976 utworzono zespół szkół pod nazwą Zespół Szkół Mechanicznych, w skład którego weszły: 1. Szkoła Przysposabiająca do Zawodu 2. Zasadnicza Szkoła Mechaniki Precyzyjnej 3. Liceum Zawodowe Nr 1. W lipcu 1980 r. powołano w zespole szkół Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących kształcące w kierunku rzemiosł artystycznych. Potrzeby rynku pracy na wysoko kwalifikowaną kadrę ze średnim wykształceniem zachęciły władze oświatowe do utworzenia z dniem 15 stycznia 1988 r. Technikum Mechanicznego o specjalności urządzenia chłodnicze. Na mocy decyzji z dnia 6 sierpnia 1990 od września rozpoczęło swą działalność 3-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcące w zawodzie mechanik precyzyjny. Starania Szkoły o wprowadzenie nowatorskich form kształcenia zakończyły się uzyskaniem w styczniu 1995 r zgody na utworzenie od nowego roku szkolnego eksperymentalnej szkoły pod nazwą Liceum Techniczne o dwóch profilach - elektronicznym i mechanicznym. Modernizacja bazy techniczno - dydaktycznej na potrzeby Liceum Technicznego o profilu elektronicznym umożliwiła otwarcie od września 1996 roku Technikum Elektronicznego o specjalności elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. W wyniku przeprowadzenia reformy systemu oświaty w 2002 roku utworzono nową sieć szkolnictwa ponadgimnazjalnego z jednoczesnym przekształceniem dotychczasowych szkół ponadpodstawowych. Na mocy tych decyzji w skład Zespołu Szkół Mechaniki Precyzyjnej weszły: 1. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne. 2. I Liceum Profilowane. 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (obecnie Szkoła Branżowa I stopnia nr 1) 4 Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych Zajęcia praktyczne uczniowie Zespołu Szkół odbywali w warsztatach szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 200, które w 1996 roku, po doposażeniu, przekształcone zostały w Centrum Kształcenia Praktycznego. W 2006 roku Zespół Szkół Mechaniki Precyzyjnej został włączony do Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. W chwili obecnej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą następujące szkoły: 1) Centrum Kształcenia Ustawicznego; 2) Centrum Kształcenia Praktycznego; 3) Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, kształcące w zawodach: technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik; 4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, kształcąca w zawodach operator obrabiarek skrawających, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik precyzyjny,mechanik monter maszyn i urządzeń 5) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego; 6) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych; 7) Gimnazjum dla Dorosłych; 8) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 9) Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych, kształcące w zawodzie- technik mechanik 10) Szkoła Policealna dla Dorosłych, kształcącej w zawodach: technik administracji, technik archiwista, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości, technik mechanik.
Koła zainteresowań
Koła zainteresowań Zajęcia pozalekcyjne są jednym z ważniejszych punktów planu wychowawczego Szkoły. Organizowane są kółka zainteresowań, m.in.: • informatyczne, • sportowe, • polonistyczne, • matematyczne, • wiedzy technicznej - CNC • wiedzy technicznej - sterowniki PLC Ponadto uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć, dzięki pozyskanym środkom europejskim: • matematyki • języka obcego zawodowego ( niemiecki, angielski) • „ zielonej gospodarki” • uprawnienia SEP • certyfikat EDCL CAD • certyfikat EDCL CORE •uprawnienia spawalnicze •uprawnienia CNC •uprawnienia PLC • pilota dronów • gazowe • inne
Kontakty zagraniczne
Hildesheim- Saksonia, Niemcy Lipsk- Niemcy Oslo- Norwegia Sewilla - Hiszpania Portugalia Kaliningrad - Rosja JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W WIELKOPOLSCE, A DZIEWIĄTĄ W POLSCE, KTÓRA UZYSKAŁA KARTĘ JAKOŚCI MOBILNOŚCI W OBSZARZE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO (VET MOBILITY CHARTER). NAJWIĘKSZA LICZBA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY SPOŚRÓD WSZYSTKICH SZKÓŁ W WIELKOPOLSCE REALIZUJE DODATKOWE PRAKTYKI ZAWODOWE, UZYSKUJĄC PASZPORTY EUROPASS ORAZ WPIS DO EUROPEJSKIEJ BAZY MOBILNOŚCI, CO UMOŻLIWIA IM ZATRUDNIENIE NA EUROPEJSKICH RYNKACH PRACY. W karcie mobilności zrealizowano: 2016 – 90 UCZNIÓW, 2017 – 100 UCZNIÓW. W karcie mobilności zaplanowano: 2018 – 110 UCZNIÓW, 2019 – 115 UCZNIÓW, 2020 – 120 UCZNIÓW. W ramach programu Erasmus +: Kraje: NIEMCY, HISZPANIA, PORTUGALIA W ramach współpracy międzynarodowej: Kraje: FEDERACJA ROSYJSKA, BIAŁORUŚ, UKRAINA
Osiągnięcia
• I miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w 2009 roku • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Robotyki PozRobot w 2009 roku • I miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznej (etap wojewódzki 2011 i 2012 r.) • I miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznej (etap krajowy 2013 r.) za projekt „Mobilne ramie robota" • tytuł laureata w Olimpiadzie Innowacji Technicznej (etap krajowy 2015,16r.) • 3 finalistów w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w 2017 roku Nasi uczniowie regularnie otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów od roku 2012 i oraz Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół. Ponadto odnoszą liczne sukcesy sportowe, biorą udział w olimpiadach technicznych, matematycznych oraz z zakresu przedmiotów humanistycznych. Absolwenci naszej szkoły w 100% uzyskują zatrudnienie na rynku pracy i są cenionymi przez pracodawców pracownikami. Pracodawcy, którzy obieli klasy patronatami oferują uczniom praktyki zawodowe oraz pracę po zakończeniu szkoły lub studiów.
Drzwi otwarte

Zapraszamy na dni otwarte w CKZiU:

14 marca 2020 godzina 10:00

28 marca 2020 godzina 10:00

25 kwietnia 2020 godzina 10:00