Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Adres
ul.Jawornicka 1, 60-161 Poznań
Telefon
(61) 66-06-606
E-mail
sekretariat@ckziupoznan.pl
Strona www
http://www.ckziupoznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu jest placówką publiczną dla młodzieży oraz dorosłych. Pełni rolę wiodącego centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego w regionie. W CZERWCU 2019r. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ZAKOŃCZYŁO MODERNIZACJĘ I DOPOSAŻENIE W ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE URZĄDZENIA (25 LABORATORIÓW I PRACOWNI) ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA KWOTĘ BLISKO 20 000 000 ZŁOTYCH. JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W WIELKOPOLSCE, A DZIEWIĄTĄ W POLSCE, KTÓRA UZYSKAŁA KARTĘ JAKOŚCI MOBILNOŚCI W OBSZARZE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO (VET MOBILITY CHARTER). NAJWIĘKSZA LICZBA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY SPOŚRÓD WSZYSTKICH SZKÓŁ W WIELKOPOLSCE REALIZUJE DODATKOWE ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE , UZYSKUJĄC PASZPORTY EUROPASS ORAZ WPIS DO EUROPEJSKIEJ BAZY MOBILNOŚCI, CO UMOŻLIWIA IM ZATRUDNIENIE NA EUROPEJSKICH RYNKACH PRACY W karcie mobilności zrealizowano: 2016 – 90 UCZNIÓW, 2017 – 100 UCZNIÓW, 2018 – 110 UCZNIÓW, 2019 – 115 UCZNIÓW, 2020 – 120 UCZNIÓW, 2020 - 120 UCZNIÓW, 2021 - 140 UCZNIÓW, 2022 - 36 UCZNIÓW. W ramach programu Erasmus +: Kraje: HISZPANIA, PORTUGALIA. Oferujemy: • bezpłatną naukę w: Technikum Elektroniczno-Mechanicznym (technik mechatronik, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik robotyk, technik automatyk, technik spawalnictwa, technik awionik), oraz w Szkole Branżowej I stopnia Nr 1 (operator obrabiarek skrawających) oraz na Kwalifikacyjnych kursach Zawodowych, szkolenia i kursy zawodowe (nadanie uprawnień i potwierdzenie umiejętności, uzupełnienie kwalifikacji) oraz szkolenia i kursy o różnorodnej tematyce dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej, pracowników i osób bezrobotnych poświadczone stosownymi zaświadczeniami i uprawnieniami, • kształcenie zawodowe: teoretyczne (we wszystkich zawodach w Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego) i praktyczne (praktyki zawodowe dla młodocianych i dorosłych, praktyczna nauka zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego). Dysponujemy nowoczesną bazą techno-dydaktyczną. W skład wyposażenia CKZiU w Poznaniu wchodzą m.in.: • pracownia rysunku technicznego, • pracownie pomiarów mechanicznych, • pracownia pomiarów instalacji elektrycznych i układów elektronicznych, • pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych, • pracownie obróbki ręcznej i mechanicznej metali metodą konwencjonalną, • kompleksowo wyposażona spawalnia umożliwiająca poznać wszystkie techniki łączenia metali, • pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie – najnowocześniejsze maszyny pracujące w oparciu o układy sterowania firmy SIMENS, • pracownia projektowania i symulacji pneumatyki i hydrauliki, • pracownia procesów technologicznych, • pracownia sterowania procesami ciągłymi, • pracownia układów sterowania wraz systemem produkcyjnym MPS, • pracownia mechaniki lotniczej, • pracownia robotyki • laboratorium odnawialnych źródeł energii, • pracownia sterowników PLC, • biblioteka multimedialna branżowa oraz regionalna biblioteka ekologiczna z dostępem do Internetu i literaturą zawodową Ponadto w ramach dofinansowania z środków UE w ramach projektu 9.3.4 powstają kolejne laboratoria wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania, m.in.: • sterowniki programowalne PLC SIEMENS S7-1200, 1500, Logo! • napędy elektryczne • drukarki 3D • skaner 3D • Mini linia produkcyjna z obrabiarką • Ramię robota dydaktycznego ( 5 szt.) • Robot mobilny klasy mini sumo ( 6 szt.) • Ploter kreślący ( 1 szt.) • Zestaw aluminiowych klocków konstrukcyjnych ( 12 szt.) wraz z układami programowalnymi ARDUINO • Zestaw edukacyjny sterowanie sygnalizacją świetlną za pomocą PLC • Falownik z wbudowanym filtrem, moc od 0.37 KW ( 6 szt.) • Układ pneumatyki przemysłowej • Mini linia produkcyjna (4 szt.) • Zscieciowany i zautomatyzowany system pozyskiwania energii cieplnej poprzez pompy geotermalne zasilające budynek przy ul. Jawornickiej 1 , kotłownia - laboratorium • Oprogramowanie do projektowania i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych • Stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki (3 szt.) • specjalistyczne stoły - umożliwiające wykonywanie pomiarów elektrycznych oraz prac instalacyjno- montażowych • stanowiska do badań silników elektrycznych • Multimedialna zdigitalizowana platforma ćwiczeniowo-edukacyjna z oprzewodowaniem umożliwiająca realizację ćwiczeń wspomagająca kształcenie w zakresie elektrotechniki i elektroniki wraz z dodatkowymi modułami eksperymentalnymi i ćwiczeniowymi • Stanowisko wykrywanie i usuwanie usterek w silniku • moduły dydaktyczne - Inteligentny dom – moduł podstawowy i rozszerzony • zestawów uruchomieniowych z mikrokontrolerem 32-bitowym do nauki programowania w języku C • układy regulatorów. Umiejętności praktyczne młodzież zdobywa w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach, które można obejrzeć zwiedzając szkołę w realu lub wirtualnie: http://ckziupoznan.pl/wycieczkanowa/index.html CKZiU w Poznaniu zdobywa środki unijne, dzięki czemu tworzy najnowocześniejsze w regionie i Polsce pracownie. Organizuje nieodpłatne kursy podnoszące kwalifikacje dla uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu środków unijnych, m.in. z języka obcego zawodowego, uprawnień SEP, CNC, PLC, CAD/CAM,ECDL CORE, ECDL CAD, nadawania kwalifikacji na poziomie czeladnika i mistrza w zawodzie itd. Nasze klasy zostały objęte patronatami przez: Politechnikę Poznańską, Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania, koncern Siemens oraz firmę Polychem Systems, Abplanalp Sp. z o.o., Poz Bruk Sp. z o.o., Systherm Technik Sp. z o.o, Bomax Tey Sp. z o.o., FPUH Rexel S.C. Steelpress Sp. z. o.o., P.U.H.Grasant – Pompy ciepła NIBE, Bartex T. Bartkowiak S.J., Thermotronic Sp. z o.o., H. Cegielski – Poznań S.A. Wrigley Poland. Sp. z o.o., Imperial Tobacco Polska S.A., Lars Helicopter Center, Airport Biernat S.J., Areoklub Poznański, Areoklub Leszczyński, Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy, Linetech S.A., PATRONATY KLAS I W ROKU SZKOLNY 2018/2019 KLASA 1 A – technik mechatronik Patronaty: Poz Bruk Sp. z o.o. , Steelpress Sp. z. o.o., Bartex T. Bartkowiak S.J. KLASA 1 B – technik mechatronik Patronaty: Polychem Systems , Wrigley Poland. Sp. z o.o., FPUH Rexel S.C. KLASA 1 C– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patronat: P.U.H.Grasant – Pompy ciepła NIBE – Pompy ciepła NIBE, Systherm Technik Sp. z o.o, KLASA 1 D – technik mechanik lotniczy Patronat: Lars Helicopter Center, Airport Biernat S.J., Areoklub Poznański, Areoklub Leszczyński, Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy, Linetech S.A., KLASA 1 E – technik mechanik Patronat: H. Cegielski – Poznań S.A., Thermotronic Sp. z o.o KLASA 1 F – technik chłodnictwa i klimatyzacji Patronat: Systherm Technik Sp. z o.o, Bomax Tey Sp. z o.o.,MEZON KLIMA Sp. z o.o. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne otrzymało w 2016 certyfikat jakości w zakresie realizowanych praktyk zawodowych na okres 5 lat pod nazwą „Karta Jakości Mobilności” , która pozwala aplikować w uproszczonej procedurze w kolejnych konkursach wniosków w ramach Akcji 1. – Mobilność osób uczących się i kadry w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (ERASMUS+). Praktyki zagraniczne to wspaniała okazja na poszerzenie umiejętności, nabycie doświadczeń w pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych światowych technologii oraz podniesienie kompetencji językowych. W roku 2017 uczniowie odbywali praktyki w Portugalii w następujących zakładach pracy: • Bascontriz, Lda • Aquafer Lda • Aquecinox Lda • FERREIROLUX Comercio de Material Electrico. Lda • Comeip • Electrocelos • Metalurgica da Agra Przyszli uczniowie będą mogli spotkać się z kadrą pedagogiczną oraz zapoznać się z wyposażeniem pracowni i laboratoriów. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.ckziupoznan.pl, gdzie można uzyskać szeroki zakres informacji nt. działalności placówki, opisu zawodów oraz umiejętności, jakie zdobędzie absolwent szkół CKZiU w Poznaniu. Centrum podpisało porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół nr 1 we Wronkach, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp., Zespołem Szkół Zawodowych w Wolsztynie, Zespołem Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, Zespołem Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, Zespołem Szkół w Objezierzu, Zespołem Szkół nr 3 w Szamotułach, Zespołem Szkół w Obornikach, Zespołem Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie, Zespołem Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie. Najnowsze osiągnięcia szkoły to: • I miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w 2009 roku • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Robotyki PozRobot w 2009 roku • I miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznej (etap wojewódzki 2011 i 2012 r.) • I miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznej (etap krajowy 2013 r.) za projekt „Mobilne ramie robota" • tytuł laureata w Olimpiadzie Innowacji Technicznej (etap krajowy 2015,16r.) • 3 finalistów w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w 2017 roku Nasi uczniowie regularnie otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów od roku 2012 i oraz Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół. Ponadto odnoszą liczne sukcesy sportowe, biorą udział w olimpiadach technicznych, matematycznych oraz z zakresu przedmiotów humanistycznych. Absolwenci naszej szkoły w 100% uzyskują zatrudnienie na rynku pracy i są cenionymi przez pracodawców pracownikami. Pracodawcy, którzy obieli klasy patronatami oferują uczniom praktyki zawodowe oraz pracę po zakończeniu szkoły lub studiów.