Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Jawornicka 1, 60-161 Poznań
Telefon
61 66-06-606
Fax
61 66-06-601
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Lucyna Białk-Cieślak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
Opis

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1CHCESZ ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTĄ NASZEJ SZKOŁY, JEJ PRACOWNIAMI I WYPOSAŻENIEM OBEJRZYJ KONIECZNIE:

https://youtu.be/lDd65UzvFLY

https://youtu.be/L9CnMJ4VIi4BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

wchodząca w skład zespołu szkół CKZiU, umożliwiają zdobycie zawodów poszukiwanych na rynku pracy w szkole branżowej: automatyk, operator obrabiarek srawających

Umożliwiamy nieodpłatne zdobycie specjalności, uprawnień związanych z zawodem, a oczekiwanych przez pracodawców takich jak m.in.: uprawnienia spawalnicze TIG,MIG, MAG,MMA, uprawnienia chłodnicze F-gazy, kotły, szkolenia w zakresie obsługi dronów, szkolenia na symulatorze lotów, uprawnienia SEP kat. E 1kV, E+D kat.1 kV, programowanie sterowników PLC S7-1200, projektowanie AUTOCAD, projektowanie CAD/CAM, obsługa i programowanie urządzeń CNC, obsługa drukarek 3D wraz z elementami projektowania.

Przygotowujemy do kontynuacji nauki na kierunkach politechnicznych. Szkoła posiada ponad 50-letnią tradycję w kształceniu zawodowym.

JESTEŚMY PIERWSZĄ SZKOŁĄ W WIELKOPOLSCE, A DZIEWIĄTĄ W POLSCE, KTÓRA UZYSKAŁA KARTĘ JAKOŚCI MOBILNOŚCI ORAZ WYDŁUŻENIE POTWIERDZENIA JAKOŚCI DO 2027R. W OBSZARZE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO (VET MOBILITY CHARTER). NAJWIĘKSZA LICZBA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY SPOŚRÓD WSZYSTKICH SZKÓŁ W WIELKOPOLSCE REALIZUJE DODATKOWE PRAKTYKI ZAWODOWE, UZYSKUJĄC PASZPORTY EUROPASS ORAZ WPIS DO EUROPEJSKIEJ BAZY MOBILNOŚCI, CO UMOŻLIWIA IM ZATRUDNIENIE NA EUROPEJSKICH RYNKACH PRACY ( 4-6 TYGODNI W CYKLU KSZTAŁCENIA – 1,2,3 PRAKTYKI ZAGRANICZNE).

Dzięki karcie mobilności zrealizowano w ramach programu Erasmus + praktyki m.in. w krajach: NIEMCY, HISZPANIA, PORTUGALIA 2016 – 90 UCZNIÓW, 2017 – 100 UCZNIÓW, 2018 – 110 UCZNIÓW, 2019 – 115 UCZNIÓW, 2020 – 120 UCZNIÓW, 2021-140  UCZNIÓW- w realizacji.

Posiadamy PROFESJONALNIE WYPOSAŻONE PRACOWNIE I LABORATORIA

( dofinasowane w ramach środków unijnych w sumie na ponad 30 mln. złotych).

Zaliczamy do nich m.in. pracownię chłodnictwa i klimatyzacji, pracownię odnawialnych źródeł energii ( elektrownie wiatrowe, panele fotowoltaiczne i solary, pompy ciepła, kocioł na biomasę, ogniwa wodorowe), pracownię mechaniczną- tokarki, pracownię mechaniczną – frezarki, pracownię mechaniczną – ślusarnia, pracownię silników lotniczych, pracownię mechaniki lotniczej, pracownię awioniki, pracownię CNC, pracownię spawalnictwa, pracownię robotyki spawalniczej, pracownię instalacji elektrycznych, pracownię symulatora lotów, pracownię metrologii, pracownię mechatroniki, pracownię napędów elektrycznych, pracownię sterowników PLC, pracownię pneumatyki oraz hydrauliki, pracownię elektroniki, pracownię robotyki, pracownię drukarek 3D ( zobacz: strona www.ckziu poznan.pl :w galerii zdjęć, w galerii dla każdego zawodu lub filmiki dla zawodu na yotube).

Informacje o nauczanych zawodach:

 

Automatyk

·   demontuje i wykonuje naprawy elementów i urządzeń automatyki przemysłowej

·   udziela informacji użytkownikom (operatorom) o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej

·   wykonuje próby i badania diagnostyczne, przeprowadza weryfikację instalacji i podzespołów automatyki przemysłowej

·   instaluje i uruchamia na stanowisku pracy nowe urządzenia i aparatury;

·   diagnozuje nieprawidłowości działania zespołów i elementów systemu sterowania

·   konserwuje, reguluje i nadzoruje pracę urządzeń

·   określa optymalne warunki ich pracy

·   skaluje przyrządy kontrolno-pomiarowe

·   sporządza uproszczoną dokumentację techniczną wykonywanych napraw.

 

Zawód MECHANIK AUTOMATYK to nauka 1 kwalifikacji:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie automatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej:

1)montowania układów automatyki przemysłowej;

2)uruchamiania układów automatyki przemysłowej;

3)obsługi układów automatyki przemysłowej.

 

Zakłady współpracujące z CKZiU m.in.:

Mars S.A., SPP Steelpress, WSK Poznań, Polychem System, H. Cegielski, Thermotronic, Systherm, Mechatronika Sp. z o.o.

 

 

 

Operator Obrabiarek skrawających

 

·    dobiera i ustawia parametry skrawania, dobiera i mocuje narzędzia, uchwyty i przyrządy;   

·    przeprowadza obróbkę próbną, instruuje operatorów, koryguje przebieg obróbki;

·    obsługuje frezarki ogólnego przeznaczenia, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki, wytaczarko-frezarki, strugarki oraz obrabiarki sterowane komputerowo;

·    ustawia i uzbraja obrabiarki określonych grup;

·    zna dokumentację technologiczną obrabianych przedmiotów;    Mierzy i sprawdza wymiary i kształty obrabianych przedmiotów;

·    dobiera optymalne parametry dla ustawionych obrabiarek oraz narzędzi skrawających;

·    odpowiada za przygotowanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

·    wykonuje obróbkę na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających oraz obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

 

Zawód OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH to nauka 1 kwalifikacji:

MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole!

Zakłady współpracujące z CKZiU m.in.:

Mars S.A., SPP Steelpress, DMG Mori, WSK Poznań, Polychem System, H. Cegielski, Thermotronic, Aluplast, Systherm, Solaris Bus& Coach S.A., Mechatronika Sp. z o.o.

 

 

Szkoła Branżowa I stopnia nr 1 oferuje:

·   Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania

·   Zajęcia sportowe i udział w zawodach, w szczególności: siatkówka i piłka nożna

·   Możliwość korzystania z boiska ORLIK podczas lekcji wf

·   Opiekę pedagoga i doradcy zawodowego

·   W pełni wyposażoną bibliotekę multimedialną

·   System jednozmianowy – PIERWSZA LEKCJA OD 8:20

·   Stołówkę z możliwością wykupienia obiadów

·   Lekcje religii i etyki

·   Kontakt z bursami szkolnymi

 

Umowy patronackie CKZiU: Mars Polska sp. z o.o., Polychem Systems sp. z o.o., STEELPRESS sp. z o.o., FHU Rexel s.c., THERMOTRONIC sp. z o.o., FHU STAN-MAR, H.Cegielski-Poznań S.A.

 

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Dojazd środkami komunikacji miejskiej. • tramwaj nr 1, 6, 13, 15 • autobus nr 193

Historia
Szkoła została powołana w lutym 1963 r. jako Zasadnicza Szkoła Mechaniki Precyzyjnej. Jej zadaniem było stworzenie kadr dla zakładów foto-optyki, Zakładów Pomocy Naukowych, Fabryki Wodomierzy i Gazomierzy oraz Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Zajęcia odbywały się pierwotnie w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 przy ulicy Inżynierskiej, później w budynku Zasadniczej Szkoły Elektrycznej przy Alei Niepodległości. We wrześniu 1967 roku utworzono przy ulicy Inżynierskiej warsztaty szkolne. W 1968 roku Szkoła przeniesiona została do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Jawornickiej 1, a niebawem oddano do użytku nowe warsztaty szkolne. Od tego momentu rozpoczął się jej systematyczny rozwój. Od grudnia 1971 roku rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe kształcące w zawodach: monter urządzeń precyzyjnych, mechanik obróbki skrawaniem, monter urządzeń chłodniczych. Okresowo wprowadzano takie zawody jak: ślusarz, tokarz, frezer, złotnik. W 1971 roku wprowadzono w Liceum Zawodowym kształcenie w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. W czerwcu 1976 r, powołana została do życia szkoła przysposabiająca do zawodu. Rozwój szkoły i związane z tym wprowadzanie nowych kierunków kształcenia w różnych typach szkół spowodował, iż w grudniu 1976 utworzono zespół szkół pod nazwą Zespół Szkół Mechanicznych, w skład którego weszły: 1. Szkoła Przysposabiająca do Zawodu 2. Zasadnicza Szkoła Mechaniki Precyzyjnej 3. Liceum Zawodowe Nr 1. W lipcu 1980 r. powołano w zespole szkół Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących kształcące w kierunku rzemiosł artystycznych. Potrzeby rynku pracy na wysoko kwalifikowaną kadrę ze średnim wykształceniem zachęciły władze oświatowe do utworzenia z dniem 15 stycznia 1988 r. Technikum Mechanicznego o specjalności urządzenia chłodnicze. Na mocy decyzji z dnia 6 sierpnia 1990 od września rozpoczęło swą działalność 3-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcące w zawodzie mechanik precyzyjny. Starania Szkoły o wprowadzenie nowatorskich form kształcenia zakończyły się uzyskaniem w styczniu 1995 r zgody na utworzenie od nowego roku szkolnego eksperymentalnej szkoły pod nazwą Liceum Techniczne o dwóch profilach - elektronicznym i mechanicznym. Modernizacja bazy techniczno - dydaktycznej na potrzeby Liceum Technicznego o profilu elektronicznym umożliwiła otwarcie od września 1996 roku Technikum Elektronicznego o specjalności elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. W wyniku przeprowadzenia reformy systemu oświaty w 2002 roku utworzono nową sieć szkolnictwa ponadgimnazjalnego z jednoczesnym przekształceniem dotychczasowych szkół ponadpodstawowych. Na mocy tych decyzji w skład Zespołu Szkół Mechaniki Precyzyjnej weszły: 1. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne. 2. I Liceum Profilowane. 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (obecnie Szkoła Branżowa I stopnia nr 1) 4 Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych Zajęcia praktyczne uczniowie Zespołu Szkół odbywali w warsztatach szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 200, które w 1996 roku, po doposażeniu, przekształcone zostały w Centrum Kształcenia Praktycznego. W 2006 roku Zespół Szkół Mechaniki Precyzyjnej został włączony do Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. W chwili obecnej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą następujące szkoły: 1) Centrum Kształcenia Ustawicznego; 2) Centrum Kształcenia Zawodowego 3) Technikum Elektroniczno-Mechaniczne 4) Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 5) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego; 6) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych; 7) Gimnazjum dla Dorosłych; 8) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 9) Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych10) Szkoła Policealna dla Dorosłych
Koła zainteresowań

Zajęcia pozalekcyjne są jednym z ważniejszych punktów planu wychowawczego Szkoły. Organizowane są kółka zainteresowań, m.in.:

         sportowe

         polonistyczne

         matematyczne

         j. angielskiego

         wiedzy technicznej – CNC

         wiedzy technicznej - sterowniki PLC

Ponadto uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć w ramach środków unijnych na lata 2020-2022 uzyskiwanych z licznych projektów inicjowanych i realizowanych w CKZiU:

         język angielski zawodowy 40 godzin ( uczestnicy Erasmus+)

         przygotowanie metodyczne 5 godzin ( uczestnicy Erasmus+)

         przygotowanie kulturowe 5 godzin ( uczestnicy Erasmus+)

         obsługa maszyn CNC 80h

         programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 80h

          podstawy obsługi AutoCad 18h

         spawanie metodą MAG

         spawanie metodą TIG 103h

         lutowanie twarde 83h

         kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV – kurs SEP - 10h

         projektowanie w SOLID EDGE lub autoCAD 20h

         druk 3D - 20h

Kontakty zagraniczne

Hildesheim- Saksonia, Lipsk- Niemcy, Oslo- Norwegia, Sewilla, Granada, Santiago de Compostella, a Coruna, Lugo – Hiszpania, Barcelos, Lisbona – Portugalia, Kaliningrad – Rosja, Mińsk – Białoruś.

Pracodawcy zagraniczni, z którymi aktualnie technikum współpracuje  to m.in.:

         Automocion Perez Bolivar

         ADA Superior Technological Institute ITS

         Aidrone Defense and Space San Pablo Sur

         Aidrone La Julina Sevilla

         Nortavia – Transportes Aeros SA

         Ferreirolux-comerc. Materisl Electrico Lda

         Aquafer Lda Portugal

         Tcnihogar Granada S.L.

         Diseno Energetico y Climatizacion

Osiągnięcia

      Ponadto odnoszą liczne sukcesy sportowe, biorą udział w olimpiadach technicznych, matematycznych oraz z zakresu przedmiotów humanistycznych. Absolwenci naszej szkoły w 100% uzyskują zatrudnienie na rynku pracy i są cenionymi przez pracodawców pracownikami. Pracodawcy, którzy obieli klasy patronatami oferują uczniom praktyki zawodowe oraz pracę po zakończeniu szkoły.

      Corocznie uczniowie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów, w roku szkolnym 2020/2021 dwóch uczniów uzyskało stypendia Prezesa Rady Ministrów

          Cyklicznie uczniowie uzyskują nagrody Prezydenta Miasta Poznania i Marszałka Województwa Wielkopolskiego

           tytuł laureata,finalisty w Olimpiadzie Innowacji Technicznej (etap krajowy 2015,16,17,18,19r.)

Drzwi otwarte

Zapraszamy na wirtualne dni otwarte w CKZiU:

5 marca 2022 godzina 10:00

19 marca 2022 godzina 10:00

2 kwietnia 2022 godzina 10:00