Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Jawornicka 1, 60-161 Poznań
Telefon
61 66-06-606
Fax
61 66-06-601
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Lucyna Białk-Cieślak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Szkoła Branżowa kształci w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Zapewniamy praktyki u pracodawców, z którymi szkoła współpracuje (około 100 pracodawców miasta Poznania i powiatów ościennych). Warunki kształcenia odpowiadają najwyższym wymaganiom pracodawców i spełniają standardy egzaminacyjne (prowadzimy ośrodek egzaminacyjny dla oferowanych zawodów). Poprze firmę pośrednictwa pracy Job Impuls zapewniamy liczne oferty pracy naszym absolwentom. JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W WIELKOPOLSCE, A DZIEWIĄTĄ W POLSCE, KTÓRA UZYSKAŁA KARTĘ JAKOŚCI MOBILNOŚCI W OBSZARZE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO (VET MOBILITY CHARTER). NAJWIĘKSZA LICZBA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY SPOŚRÓD WSZYSTKICH SZKÓŁ W WIELKOPOLSCE REALIZUJE DODATKOWE PRAKTYKI ZAWODOWE, UZYSKUJĄC PASZPORTY EUROPASS ORAZ WPIS DO EUROPEJSKIEJ BAZY MOBILNOŚCI, CO UMOŻLIWIA IM ZATRUDNIENIE NA EUROPEJSKICH RYNKACH PRACY. W karcie mobilności zrealizowano: 2016 – 90 UCZNIÓW, 2017 – 100 UCZNIÓW. W karcie mobilności zaplanowano: 2018 – 110 UCZNIÓW, 2019 – 115 UCZNIÓW, 2020 – 120 UCZNIÓW. W ramach programu Erasmus +: Kraje: NIEMCY, HISZPANIA, PORTUGALIA Dysponujemy nowoczesną bazą techno-dydaktyczną. W skład wyposażenia szkoły wchodzą m.in.: • pracownia rysunku technicznego, • pracownie pomiarów mechanicznych, • pracownia pomiarów instalacji elektrycznych i układów elektronicznych, • pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych, • pracownie obróbki ręcznej i mechanicznej metali metodą konwencjonalną, • kompleksowo wyposażona spawalnia umożliwiająca poznać wszystkie techniki łączenia metali, • pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie – najnowocześniejsze maszyny pracujące w oparciu o układy sterowania firmy SIMENS, • pracownia projektowania i symulacji pneumatyki i hydrauliki, • pracownia procesów technologicznych, • pracownia sterowania procesami ciągłymi, • pracownia układów sterowania wraz systemem produkcyjnym MPS, • pracownia mechaniki lotniczej, • pracownia robotyki • laboratorium odnawialnych źródeł energii, • biblioteka multimedialna branżowa oraz regionalna biblioteka ekologiczna z dostępem do Internetu i literaturą zawodową W ROKU 2017/2018 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ZMODERNIZUJE I DOPOSAŻY W ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE URZĄDZENIA 25 LABORATORIÓW I PRACOWNI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA KWOTĘ BLISKO 20 000 000 ZŁOTYCH. CKZiU w Poznaniu zdobywa środki unijne dzięki czemu tworzy najnowocześniejsze w regionie i Polsce pracownie. Uczniowie odbywają praktyki zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci i erasmus (Niemcy, Hiszpania, Portugalia) otrzymując paszporty Europass oraz punkty Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Zapewniamy najlepszych wykładowców i wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć. Pasja pracowników naszej szkoły tworzy szczególnie życzliwy klimat dla uczniów i słuchaczy. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pceuip.pl, gdzie można uzyskać szeroki zakres informacji nt. działalności placówki, opisu zawodów oraz umiejętności, jakie zdobędzie absolwent szkół CKZiU. Przedstawiona przez nas oferta edukacyjna, zapewnia możliwość kontynuowania nauki i uzupełnienia wykształcenia, daje szansę każdemu, niezależnie od wieku, pozwala na zdobycie kompetencji zawodowych, dających przepustkę do sprawnego poruszania się po rynku pracy. Szkoła kształci młodocianych pracowników takich firm jak Volkswagen, Solaris, Polychem Systems, C&K System itd., Centrum podpisało porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół nr 1 we Wronkach, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp., Zespołem Szkół Zawodowych w Wolsztynie, Zespołem Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, Zespołem Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, Zespołem Szkół w Objezierzu, Zespołem Szkół nr 3 w Szamotułach, Zespołem Szkół w Obornikach, Zespołem Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie. Absolwent Szkoły Branżowej może podjąć dalszą naukę w Liceum dla Dorosłych, a także kontynuować zdobywanie kolejnych kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Nasze klasy zostały objęte patronatami przez: Politechnikę Poznańską, Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania, koncern Siemens oraz firmę Polychem Systems, Abplanalp Sp. z o.o., Poz Bruk Sp. z o.o., Systherm Technik Sp. z o.o, Bomax Tey Sp. z o.o., FPUH Rexel S.C. Steelpress Sp. z. o.o., P.U.H.Grasant – Pompy ciepła NIBE, Bartex T. Bartkowiak S.J., Thermotronic Sp. z o.o., H. Cegielski – Poznań S.A. Wrigley Poland. Sp. z o.o., Imperial Tobacco Polska S.A., Lars Helicopter Center, Airport Biernat S.J., Areoklub Poznański, Areoklub Leszczyński, Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy, Linetech S.A., Wirtualna wycieczka po szkole Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Oferta
Dojazd
Dojazd środkami komunikacji miejskiej. • tramwaj nr 1, 6, 13, 15 • autobus nr 50, a w pobliżu szkoły: 64, 69, 79, 91
Historia
Szkoła została powołana w lutym 1963 r. jako Zasadnicza Szkoła Mechaniki Precyzyjnej. Jej zadaniem było stworzenie kadr dla zakładów foto-optyki, Zakładów Pomocy Naukowych, Fabryki Wodomierzy i Gazomierzy oraz Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Zajęcia odbywały się pierwotnie w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 przy ulicy Inżynierskiej, później w budynku Zasadniczej Szkoły Elektrycznej przy Alei Niepodległości. We wrześniu 1967 roku utworzono przy ulicy Inżynierskiej warsztaty szkolne. W 1968 roku Szkoła przeniesiona została do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Jawornickiej 1, a niebawem oddano do użytku nowe warsztaty szkolne. Od tego momentu rozpoczął się jej systematyczny rozwój. Od grudnia 1971 roku rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe kształcące w zawodach: monter urządzeń precyzyjnych, mechanik obróbki skrawaniem, monter urządzeń chłodniczych. Okresowo wprowadzano takie zawody jak: ślusarz, tokarz, frezer, złotnik. W 1971 roku wprowadzono w Liceum Zawodowym kształcenie w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. W czerwcu 1976 r, powołana została do życia szkoła przysposabiająca do zawodu. Rozwój szkoły i związane z tym wprowadzanie nowych kierunków kształcenia w różnych typach szkół spowodował, iż w grudniu 1976 utworzono zespół szkół pod nazwą Zespół Szkół Mechanicznych, w skład którego weszły: 1. Szkoła Przysposabiająca do Zawodu 2. Zasadnicza Szkoła Mechaniki Precyzyjnej 3. Liceum Zawodowe Nr 1. W lipcu 1980 r. powołano w zespole szkół Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących kształcące w kierunku rzemiosł artystycznych. Potrzeby rynku pracy na wysoko kwalifikowaną kadrę ze średnim wykształceniem zachęciły władze oświatowe do utworzenia z dniem 15 stycznia 1988 r. Technikum Mechanicznego o specjalności urządzenia chłodnicze. Na mocy decyzji z dnia 6 sierpnia 1990 od września rozpoczęło swą działalność 3-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcące w zawodzie mechanik precyzyjny. Starania Szkoły o wprowadzenie nowatorskich form kształcenia zakończyły się uzyskaniem w styczniu 1995 r zgody na utworzenie od nowego roku szkolnego eksperymentalnej szkoły pod nazwą Liceum Techniczne o dwóch profilach - elektronicznym i mechanicznym. Modernizacja bazy techniczno - dydaktycznej na potrzeby Liceum Technicznego o profilu elektronicznym umożliwiła otwarcie od września 1996 roku Technikum Elektronicznego o specjalności elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. W wyniku przeprowadzenia reformy systemu oświaty w 2002 roku utworzono nową sieć szkolnictwa ponadgimnazjalnego z jednoczesnym przekształceniem dotychczasowych szkół ponadpodstawowych. Na mocy tych decyzji w skład Zespołu Szkół Mechaniki Precyzyjnej weszły: 1. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne. 2. I Liceum Profilowane. 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (obecnie Szkoła Branżowa I stopnia nr 1) 4 Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych Zajęcia praktyczne uczniowie Zespołu Szkół odbywali w warsztatach szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 200, które w 1996 roku, po doposażeniu, przekształcone zostały w Centrum Kształcenia Praktycznego. W 2006 roku Zespół Szkół Mechaniki Precyzyjnej został włączony do Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. W chwili obecnej w skład Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej wchodzą następujące szkoły: 1) Centrum Kształcenia Ustawicznego; 2) Centrum Kształcenia Praktycznego; 3) Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, kształcące w zawodach: technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik; 4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, kształcąca w zawodach operator obrabiarek skrawających, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik precyzyjny,mechanik monter maszyn i urządzeń 5) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego; 6) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych; 7) Gimnazjum dla Dorosłych; 8) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 9) Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych, kształcące w zawodzie- technik mechanik 10) Szkoła Policealna dla Dorosłych, kształcącej w zawodach: technik administracji, technik archiwista, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości, technik mechanik. od 1 września 2014 Centrum zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Koła zainteresowań
Zajęcia pozalekcyjne są jednym z ważniejszych punktów planu wychowawczego Szkoły. Organizowane są kółka zainteresowań, m.in.: • informatyczne, • sportowe, • polonistyczne, • matematyczne, • wiedzy technicznej - CNC • wiedzy technicznej - sterowniki PLC Ponadto uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć, dzięki pozyskanym środkom europejskim: • matematyki • języka obcego zawodowego ( niemiecki, angielski) • „ zielonej gospodarki” • uprawnienia SEP • certyfikat EDCL CAD • certyfikat EDCL CORE •uprawnienia spawalnicze •uprawnienia CNC •uprawnienia PLC
Kontakty zagraniczne
Hildesheim- Saksonia, Niemcy Lipsk- Niemcy Oslo- Norwegia Sewilla - Hiszpania Portugalia Kaliningrad - Rosja JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W WIELKOPOLSCE, A DZIEWIĄTĄ W POLSCE, KTÓRA UZYSKAŁA KARTĘ JAKOŚCI MOBILNOŚCI W OBSZARZE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO (VET MOBILITY CHARTER). NAJWIĘKSZA LICZBA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY SPOŚRÓD WSZYSTKICH SZKÓŁ W WIELKOPOLSCE REALIZUJE DODATKOWE PRAKTYKI ZAWODOWE, UZYSKUJĄC PASZPORTY EUROPASS ORAZ WPIS DO EUROPEJSKIEJ BAZY MOBILNOŚCI, CO UMOŻLIWIA IM ZATRUDNIENIE NA EUROPEJSKICH RYNKACH PRACY. W karcie mobilności zrealizowano: 2016 – 90 UCZNIÓW, 2017 – 100 UCZNIÓW. W karcie mobilności zaplanowano: 2018 – 110 UCZNIÓW, 2019 – 115 UCZNIÓW, 2020 – 120 UCZNIÓW. W ramach programu Erasmus +: Kraje: NIEMCY, HISZPANIA, PORTUGALIA W ramach współpracy międzynarodowej: Kraje: FEDERACJA ROSYJSKA, BIAŁORUŚ, UKRAINA
Osiągnięcia
• I miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w 2009 roku • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Robotyki PozRobot w 2009 roku • I miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznej (etap wojewódzki 2011 i 2012 r.) • I miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznej (etap krajowy 2013 r.) za projekt „Mobilne ramie robota" • tytuł laureata w Olimpiadzie Innowacji Technicznej (etap krajowy 2015,16r.) • 3 finalistów w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w 2017 roku Nasi uczniowie regularnie otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów od roku 2012 i oraz Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół. Ponadto odnoszą liczne sukcesy sportowe, biorą udział w olimpiadach technicznych, matematycznych oraz z zakresu przedmiotów humanistycznych. Absolwenci naszej szkoły w 100% uzyskują zatrudnienie na rynku pracy i są cenionymi przez pracodawców pracownikami. Pracodawcy, którzy obieli klasy patronatami oferują uczniom praktyki zawodowe oraz pracę po zakończeniu szkoły lub studiów. Klasy objęte są patronatami wyższych uczelni i firm wielkopolskich. Nasze klasy zostały objęte patronatami przez: Politechnikę Poznańską, Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania, koncern Siemens oraz firmę Polychem Systems, Abplanalp Sp. z o.o., Poz Bruk Sp. z o.o., Systherm Technik Sp. z o.o, Bomax Tey Sp. z o.o., FPUH Rexel S.C. Steelpress Sp. z. o.o., P.U.H.Grasant – Pompy ciepła NIBE, Bartex T. Bartkowiak S.J., Thermotronic Sp. z o.o., H. Cegielski – Poznań S.A. Wrigley Poland. Sp. z o.o., Imperial Tobacco Polska S.A., Lars Helicopter Center, Airport Biernat S.J., Areoklub Poznański, Areoklub Leszczyński, Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy, Linetech S.A.,