Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3
Zespół szkół
Adres
ul.Podkomorska 49, 60-326 Poznań
Telefon
(61) 867 40 41
Fax
(61) 867 23 08
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Roman Bartkowiak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Pracownia technologiczna
 • Pracownia technologiczna
 • Pracownia technologiczna
 • Na zajęciach
 • Na zajęciach
 • Na zajęciach
 • Na zajęciach
 • Na zajęciach
 • Na zajęciach
 • Na zajęciach
 • Na zajęciach
 • Na zajęciach
 • Na zajęciach
 • Na zajęciach
 • Po zajęciach
 • Na zajęciach
 • Na zajęciach zrobiliśmy ...
 • Na zajęciach zrobiliśmy ...
 • Na zajęciach zrobiliśmy ...
 • Na zajęciach zrobiliśmy ...
 • Na zajęciach zrobiliśmy ...
 • Kuchnia gorąca
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 kształci w zawodzie „Kucharz”.

Aby uzyskać tytuł zawodowy „Kucharz” uczeń musi:

 1. Ukończyć szkołę
 2. Zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie HGT.02 „Przygotowanie i wydawanie dań”


Uzupełnieniem palety zdobywanych przez uczniów umiejętności jest możliwość specjalizacji. Uczniowie mają do wyboru następujące specjalizacje:

 • baristyka
 • barmaństwo z miksologią
Proponowane specjalizacje wpisują się w oczekiwania współczesnego rynku gastronomicznego, oczekiwania konsumentów oraz pracodawców.


W bieżącym roku szkolnym wszystkie pracownie technologiczne oraz warsztaty szkolne zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny o łącznej wartości 960 000 zł (zajrzyj do Galerii zdjęć), co gwarantuje realizację zajęć na współcześnie wymaganych na całym świecie urządzeniach, w komfortowych warunkach - pracownie posiadają klimatyzację.


Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w zawodzie "Kucharz" mogą podjąć pracę we wszystkich typach usług gastronomicznych: w hotelach, pensjonatach, restauracjach, ośrodkach wczasowych, na promach itp. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Z centrum miasta tramwajami 6,13 i 15 oraz autobusami 63.
Historia

Nasza szkoła ma ponad stuletnią historię. Wiele wydarzyło się przez ten okres czasu:

1899 – rok powstania naszej szkoły, otwarcie „Szkoły Przemysłowej i Gospodarstwa Domowego” - tak w nazwie jak i nauczanych przedmiotach pojawia się wyraźny jej charakter.

1919 – szkoła otrzymała nazwę „Państwowa Szkoła Handlowa i Przemysłowa Żeńska”

1937 – Państwowe Liceum Gospodarcze

1939 – 1945 – zajęcie szkoły przez okupanta hitlerowskiego

1945 – Liceum Gospodarcze

1950 – Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna i Technikum Gastronomiczne

1953 – 67 – Szkoła korzystała z gościnności szkół przy ul. Śniadeckich i przy ul. Jarochowskiego

1967 – 11 grudnia - szkoła otrzymała gmach przy ul. Podkomorskiej 49

1973 – nadanie szkole imienia Karola Libelta – wybitnego Wielkopolanina

1975 – 30 sierpnia – tworzy się Zespół Szkół Gastronomicznych im. K. Libelta

Koła zainteresowań
Poezji współczesnej, matematyczne, chemiczne, miłośników współczesnej historii, geograficzne, języka francuskiego, niemieckiego i angielskiego, literacko-filmowe, młodych żywieniowców, miłośników kultury francuskiej, polonistyczne, teatralne, wokalno-muzyczne, miłośników prozy anglojęzycznej, koła sportowe (piłka koszykowa, siatkowa, fitness), Szkolny Klub Europejski, gazeta szkolna "Obżartuch".
Osiągnięcia

Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”

 • Mateusz Kokot 2008 – II miejsce
 • Marek Dziedzic 2009 – III miejsce
 • Maciej Guzowski 2010 – VIII miejsce
 • Klaudia Jankowska 2014 – V miejsce
 • Klaudia Jankowska 2015 – I miejsce
 • Stanisław Górka 2015 -  III miejsce
 • Łukasz Daszyński 2016 - I miejsce
 • Klaudia Miodowicz 2018 - I miejsce
 • Aleksandra Klóska 2018 - II miejsce
 • Aleks Rogacki 2019 - II miejsce