Poznań
Technikum
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Zespół szkół
Adres
ul.J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań
Telefon
8417114
Fax
8417114
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Małgorzata Grzemska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Technikum Energetyczne, to Szkoła z ponad 80-letnią tradycją, która oferuje kształcenie w następujących zawodach: TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK AUTOMATYK,  TECHNIK ELEKTRONIK, TECHNIK ELEKTRYK oraz TECHNIK ENERGETYK.


W przypadku absolwentów szkół podstawowych nauka trwa 5 lat.


Absolwenci szkół podstawowych wybierają jeden przedmiot rozszerzony spośród wymienionych:


Technik informatyk: matematyka, informatyka, język angielski.


Pozostałe zawody: matematyka, geografia, język angielski.


Uczniów, absolwentów i kadrę poznańskiego „Energetyka” łączy nie tylko pozytywna energia, ale także pasja, ambicja, otwartość umysłów, zmysł techniczny, ciekawość świata, wrażliwość na potrzeby innych.
Priorytetem Szkoły są działania dydaktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności praktycznych, językowych i interpersonalnych, które we współczesnym świecie stanowią przepustkę do kariery. W celu rzetelnego przygotowania absolwentów do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, jak i swobodnego wejścia na rynek pracy, Szkoła oferuje możliwość udziału w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Poznańskiej oraz organizuje liczne wycieczki przedmiotowe oraz zawodowe. Młodzieży proponuje się m.in. wyjazdy na Poligon Energetyczny w Łagowie, farmę wiatrową w Margoninie, zwiedzanie elektrowni wodnej w Dobrzycy, spotkania w firmie
Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie, wyjścia do firm IT, takich jak SII czy Beyond Kulczyk. Pragnąc zapewnić absolwentom dobry start w życie zawodowe Szkoła gwarantuje praktyki w renomowanych firmach, takich jak: Grupa Enea, Veolia, Elektromontaż i Energotherm, P.P.H.U Tel-Poż-System „ISKRA” sp. z o. o. Patronat nad Szkołą sprawują także: Fibar Group, Envirotech, Trend Control Systems, Mikronika, PKP Intercity, Mitsubishi Electric. Dzięki uczestnictwu w projekcie "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu" - projekt na lata 2014 – 2020, którego celem jest wsparcie uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny, Szkoła pozyskała wysokiej klasy sprzęt do nauki poszczególnych zawodów. O dobrym przygotowaniu naszych absolwentów do wykonywania zawodu świadczą wyniki uzyskiwane na egzaminach zawodowych. Szkoła stanowi Ośrodek Egzaminacyjny dla wszystkich kwalifikacji w kształconych zawodach. Uczniowie Technikum mają też możliwość zdobycia uprawnień SEP do 1kV oraz uprawnień energetycznych G2.
Dodatkowo Szkoła stwarza warunki do odbywania wartościowych szkoleń branżowych oraz zdobywania certyfikatów, m.in. z zakresu Inteligentnych Instalacji Elektrycznych, Automatyki Budynków, Energetyki Cieplnej. Niewątpliwym atutem Szkoły jest nowoczesne wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych. Obecnie w Szkole funkcjonują: WIFI, 4 nowoczesne pracownie komputerowe (w tym sterowników mikroprocesorowych), Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, Pracownie Sterowników logo Siemens, TREND oraz MITSUBISHI, Pracownia Montażu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, Pracownia Elektroenergetyki i Pracownia Energetyki Cieplnej.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Pętla tramwajowa Ogrody; tramwaje: 2, 7, 17, 18, autobusy: 150, 156, 161 , 182, 186, 191, 801, 833, 834  i podmiejskie.

Koła zainteresowań

Kluby sportowe - piłka koszykowa, siatkowa, nożna.
Klub Czytelniczy „Zakręceni, zaczytani…”, Klub Miłośników Fantastyki,
Koła przedmiotowe i językowe - m.in. "Oświeceni i odnawialni", "Elektronika dla praktyka", "AUTO CAD w praktyce", zajęcia ze sterowników mikroprocesorowych, sterowników PLC i paneli dotykowych,
Koło turystyczne - m.in. "Klub miłośników górskich wypraw",
Koło informatyczne - m.in. "Koło młodych programistów", zajęcia z programowania robotów oraz zajęcia z wykorzystaniem dronów.

 


Kontakty zagraniczne
Z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu zagranicznego rynku pracy na fachowców z branży elektroenergetycznej i IT w Szkole kładzie się nacisk na wysoki poziom nauczania języka angielskiego i niemieckiego oraz zachęca uczniów do udziału w międzynarodowych projektach. Szkoła działa w ramach programu Aiesec, współpracuje ze szkołami takimi jak: Ningbo Beilun Vocational School w Chinach i Chinmaya International School w Coimbatore w Indiach. Młodzież podejmuje dialog z obcokrajowcami w ramach Projektu Międzynarodowego Erasmus+ realizowanego we współpracy ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Włoch, Belgii i Turcji. Ponadto uczniom proponuje się udział w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii w ramach programu „Europejska perspektywa-lepszy start”. Od wielu lat Technikum Energetyczne współpracuje ze Stowarzyszeniem Memoramus i uczestniczy w programie "Trwała Pamięć Pokoleń", w ramach którego bierze co roku udział w Marszu Pamięci w Katyniu.
Osiągnięcia

Stypendia Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Miasta Poznania,
Czołówka poznańskich Techników, Srebrna //BrązowaTarcza w rankingu „Perspektyw”
III miejsca w szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu Energia Młodych, organizowanego przez Grupę Energa pod hasłem: „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”.

Wysokie lokaty uczniów w Olimpiadzie wiedzy elektrycznej i elektronicznej EUROELEKTRA.