Poznań
Technikum
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Zespół szkół
Adres
ul.J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań
Telefon
618417114
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Małgorzata Grzemska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Technikum Energetyczne, to Szkoła z ponad 80-letnią tradycją, która oferuje kształcenie w następujących zawodach: TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK AUTOMATYK, TECHNIK ELEKTRONIK, TECHNIK ELEKTRYK oraz TECHNIK ENERGETYK.


W przypadku absolwentów szkół podstawowych nauka trwa 5 lat.


Absolwenci szkół podstawowych wybierają jeden przedmiot rozszerzony spośród wymienionych:


Technik informatyk: informatyka, język angielski.


Pozostałe zawody: matematyka, język angielski.


Uczniów, absolwentów i kadrę poznańskiego „Energetyka” łączy nie tylko pozytywna energia, ale także pasja, ambicja, otwartość umysłów, zmysł techniczny, ciekawość świata, wrażliwość na potrzeby innych.
Priorytetem Szkoły są działania dydaktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności praktycznych, językowych i interpersonalnych, które we współczesnym świecie stanowią przepustkę do kariery. W celu rzetelnego przygotowania absolwentów do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, jak i swobodnego wejścia na rynek pracy, Szkoła oferuje możliwość udziału w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Poznańskiej oraz organizuje liczne wycieczki przedmiotowe oraz zawodowe. Młodzieży proponuje się m.in. wyjazdy na Poligon Energetyczny w Łagowie,
do elektrociepłowni Pątnów – Konin, wyjazd do firmy Schlosser, do firmy Volkswagen, do biogazowni w Przybrodzie, do firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne w Plewiskach, do GPZ, do Centrum Komputerowo - Sieciowego itd. Pragnąc zapewnić absolwentom dobry start w życie zawodowe Szkoła oferuje praktyki w renomowanych firmach, takich jak: Grupa Enea, Veolia, Elektromontaż i Energotherm, P.P.H.U Tel-Poż-System „ISKRA” sp. z o. o. Mikronika sp. z o.o., Vinci Facilities Polska, Hochland S.A., NIKU SERWIS. Patronat nad Szkołą sprawują także: Fibar Group, Envirotech, Trend Control Systems, Mitsubishi Electric, CBM Technology, EXIDE TECHNOLOGIES S.A., Hensel, SCHLÖSSER HEIZTECHNIK GRUPPE. W ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Szkoła pozyskała w 2023 r.

środki na ekopracownię. W ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu" Szkoła pozyskała wysokiej klasy sprzęt do nauki poszczególnych zawodów. Szkoła współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Szkoła Wodorowa", z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w projekcie "Czas zawodowców dla Wielkopolski" oraz z grupą firm Enea w projekcie "Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej" . Nasi uczniowie mają szansę odbycia miesięcznych praktyk zawodowych w Granadzie w Hiszpanii w ramach projektu KA122-VET. O dobrym przygotowaniu naszych absolwentów do wykonywania zawodu świadczą wyniki uzyskiwane na egzaminach zawodowych. Szkoła stanowi Ośrodek Egzaminacyjny dla wszystkich kwalifikacji w kształconych zawodach. Uczniowie Technikum mają też możliwość zdobycia uprawnień SEP do 1kV.

Niewątpliwym atutem Szkoły jest nowoczesne wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych. Obecnie w Szkole funkcjonuje: 5 nowoczesnych pracowni komputerowych (w tym sterowników mikroprocesorowych logo Siemens), 3 Pracownie instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, Pracownie Sterowników TREND oraz MITSUBISHI, Pracownia Montażu Maszyn i urządzeń Elektrycznych w tym Logson, Pracownia Elektroenergetyki i Pracownia Energetyki Cieplnej i Ekopracownię.

Oferta
Dojazd

Pętla tramwajowa Ogrody; tramwaje: 2, 7, 8, 18, autobusy: 156, 182, 186, 191, 801, 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821, 833, 834

Koła zainteresowań

Koło zainteresowań - Strzelcy Energetyka.

 


Kontakty zagraniczne
Z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu zagranicznego rynku pracy na fachowców z branży elektroenergetycznej i IT w Szkole kładzie się nacisk na wysoki poziom nauczania języka angielskiego i niemieckiego oraz zachęca uczniów do udziału w międzynarodowych projektach. Szkoła działa w ramach programu Aiesec. Młodzież podejmuje dialog z obcokrajowcami w ramach Projektu Międzynarodowego Erasmus+ z państw tj. Czechy, Włochy, Grecja, Portugalia, Turcja, Bułgaria, Hiszpania.  Ponadto uczniom proponuje się udział w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii w ramach programu
Erasmus+KA122-VET - Nowa generacja zawodowców w Europie równych szans Od wielu lat Technikum Energetyczne współpracuje ze Stowarzyszeniem Memoramus i uczestniczy w programie "Trwała Pamięć Pokoleń", w ramach którego bierze co roku udział w Marszu Pamięci.
Osiągnięcia

Stypendia Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Prezydenta Miasta Poznania w kategorii zawodowej,

Czołówka poznańskich Techników, Srebrna Tarcza w rankingu „Perspektyw”.

Wysokie lokaty uczniów w Olimpiadzie wiedzy elektrycznej i elektronicznej EUROELEKTRA i EDUELEKTRA, konkursie „MOC NA START” organizowanej przez Grupę Enea, PGE – turniej maszyn wodnych i wiatrowych, konkurs WorldSkills Poland, Akademii Segro.

Drzwi otwarte
23 marca (sobota) godz. 10:00, 6 kwietnia (sobota) godz. 10:00, 12 kwietnia (piątek) 17:00, 20 kwietnia (sobota) godz. 10:00
Współpraca z uczelniami wyższymi
Politechnika Poznańska
Współpraca z pracodawcami
Pragnąc zapewnić absolwentom dobry start w życie zawodowe Szkoła oferuje praktyki w renomowanych firmach, takich jak: Grupa Enea, Veolia, Elektromontaż i Energotherm, P.P.H.U Tel-Poż-System „ISKRA” sp. z o. o. Mikronika sp. z o.o., Vinci Facilities Polska, Hochland S.A., NIKU SERWIS. Patronat nad Szkołą sprawują także: Fibar Group, Envirotech, Trend Control Systems, Mitsubishi Electric, CBM Technology, EXIDE TECHNOLOGIES S.A., Hensel, SCHLÖSSER HEIZTECHNIK GRUPPE.