Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego

Adres
ul.J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań
Telefon
8417114
Fax
8417114
E-mail
sekretariat@zse-1.edu.pl
Strona www
http://www.energetyk.edu.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Od 1 września 2017 roku funkcjonujemy jako Technikum Energetyczne, powróciliśmy do znanej marki, która zapisała się w świadomości poznaniaków jako "Energetyk". Technikum wyróżnia innowacyjne podejście do kształcenia z poszanowaniem dla wieloletniej tradycji. „Energetyk” nieustannie utrzymuje wysoki poziom nauczania, a o jakości edukacji świadczą m.in. liczne sukcesy młodzieży w konkursach technicznych, Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów, bardzo wysoka zdawalność egzaminów maturalnych oraz bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych. Sukcesem naszych uczniów jest zajęcie III miejsca w szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu Energia Młodych, organizowanego przez Grupę Energa pod hasłem: „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”. Technikum Energetyczne mieści się nieopodal jeziora Rusałka, Ogrodu Botanicznego i pętli tramwajowo-autobusowej Ogrody. Atutem Szkoły jest dobra baza dydaktyczna, na którą składają się: nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe, multimedialne sale lekcyjne, biblioteka z czytelnią, bufet uczniowski, sala gimnastyczna, siłownia, sala do sztuk walki oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Uczniowie chętnie rozwijają swoje zainteresowania w ramach kół przedmiotowych oraz korzystają z możliwości odbycia w Szkole kursu na prawo jazdy. Popołudniami prowadzone są dodatkowe zajęcia z judo, siatkówki i koszykówki w ramach sekcji sportowych. Młodzieży stwarza się też doskonałe warunki do rozwoju zdolności artystycznych. Organizowane są konkursy o charakterze zawodowym, a także rozwijającym zainteresowania uczniów, np. fotograficzne. Poza tym uczniowie dzielą się swoją młodzieńczą energią angażując w rozmaite projekty społeczne, m.in. w akcję krwiodawstwa współrealizowaną z Drużyną Szpiku czy przygotowanie Wigilii dla Ubogich na MTP, biorą udział w akcjach wolontariackich. Z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu zagranicznego rynku pracy na fachowców z branży elektroenergetycznej i IT w Szkole kładzie się nacisk na wysoki poziom nauczania języka angielskiego i niemieckiego oraz zachęca uczniów do udziału w międzynarodowych projektach. Szkoła działa w ramach programu Aiesec i współpracuje ze szkołami takimi jak: Ningbo Beilun Vocational School w Chinach i Chinmaya International School w Coimbatore w Indiach. Młodzież podejmuje dialog z obcokrajowcami w ramach Projektów Międzynarodowych Erasmus+ realizowanych we współpracy ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Włoch, Grecji, Portugalii i Turcji (projekty obecnie realizowane to: „Enhancing the 21st Century Skills of Students”, „Catch the European Sun”). Ponadto weszliśmy w międzynarodowy projekt „Meet my virtual class” – to spotkania on-line z uczniami z całego świata (np. Meksyk, Kolumbia, Czechy, Bułgaria). Kontynuujemy współpracę z Fundacją Kultury Irlandzkiej. Młodzież uczestniczy w wycieczkach integracyjnych (np. paintball, park linowy, lodowisko) oraz przedmiotowych i krajoznawczych (m.in. wyjazd na Podlasie drogą „Tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów i polskiej Golgoty Wschodu”, wycieczka do Gdańska   „Śladami obrońców Westerplatte i robotników wybrzeża 1970, 1980”oraz ”Nasze dziedzictwo – Trójmiasto i Hel”, Muzeum Polin, Muzeum Powstania Warszawskiego, wyjazdy do Zakopanego). Od wielu lat Technikum Energetyczne współpracuje ze Stowarzyszeniem Memoramus i uczestniczy w programie "Trwała Pamięć Pokoleń", w ramach którego bierze udział w Marszu Pamięci w Katyniu.

Uczniów zachęca się też do rozwijania zdolności interpersonalnych oraz zainteresowań w ramach zajęć z doradztwa zawodowego oraz różnego rodzaju warsztatów i projektów, takich jak: „Spotkania z Gośćmi Energetyka” czy „Laboratorium Inspiracji”. Działania te są ukierunkowane na minimalizowanie problemów natury emocjonalnej i psychicznej młodzieży oraz przygotowywanie jej do dalszych wyzwań na rynku pracy związanych ze współdziałaniem w grupie, radzeniem sobie ze stresem czy podejmowaniem decyzji. Technikum Energetyczne posiada monitoring i uczestniczy w programie „Bezpieczna Szkoła”. W Szkole działa elektroniczny dziennik lekcyjny z dostępem dla uczniów i rodziców. Jest też WI-FI oraz kącik relaksu stworzony przez Samorząd Uczniowski.