Poznań
Technikum
Technikum Elektryczno- Elektroniczne
Zespół szkół
Adres
ul.Świt 25, 60-375 Poznań
Telefon
061 8616-700
Fax
061 8676-262
E-mail
Strona www
Dyrektor
Paweł Untermann
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Technikum Elektryczno-Elektroniczne kształci w zawodach:
-technik informatyk;
-technik energetyk;
-technik elektryk;
-technik elektronik;


Praktyki zawodowe odbywają się w następującym cyklu kształcenia dla uczniów 5-letniego technikum:

-tech. informatyk 3 i 4 klasa;

-tech. energetyk 3 klasa;

-tech. elektryk 3 klasa;

-tech. elektronik 3 klasa.


W zawodach:

-tech. elektryk,

-tech. elektronik,

-tech. energetyk,

wymagane są badania lekarskie, wykonane przez lekarza medycyny pracy.Proponowane przedmioty rozszerzone w zawodach:

-tech. elektryk,

-tech. elektronik,

-tech. energetyk,

matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia.Proponowane przedmioty rozszerzone w zawodzie:

-tech. informatyk,

matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka.Zasoby szkoły (zajęcia praktyczne)
5 pracowni komputerowych podłączonych do 100Mb łącza światłowodowego - procesory i5 do i7, 8GB RAM, GTX 1050;
2 pracownie diagnostyki i naprawy komputerów;
4 pracownie elektryczno-elektroniczne: pracownia pomiarów elektrycznych, pracownia instalacji urządzeń elektronicznych, pracownia eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracownia montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

Zajęcia dodatkowe i projekty:
Akademia CISCO – kursy potwierdzone certyfikatami z zakresu informatyki stosowanej (8 zakresów całkowicie za darmo dla uczniów szkoły);
Zwycięstwo w konkursie na projekt Unijny pt: Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zajęcia dla uczniów w obszarach:
Informatycznym
- tworzenie gier komputerowych JAWA, UNITY
- programowanie robotów, konfiguracja sieci komputerowych
- Druk 3D, modding i overclocking, montaż i naprawa komputerów.
- Mała poligrafia, wykonanie materiałów reklamowych technika termo-sublimacji.
Elektronicznym
- urządzenia techniki komputerowej
- zastosowanie technik komputerowych w elektronice
- komputerowe wspomaganie procesu projektowania urządzeń i systemów elektronicznych
- modelowanie i symulacja systemów
Elektrycznym
- modernizacja instalacji elektrycznej
- inteligentne instalacje elektryczne
- sterowanie oświetleniem (ściemniacze, rolety, oświetlenie schodowe, ogrzewanie)
- systemy z centralnym i lokalnym kontrolerem

Szkoła przystąpiła i tym samym realizuje program Erasmus+, w którym nasi uczniowie wyjeżdżają na praktykę zawodową do Włoch, Irlandii oraz Hiszpanii.

Oferta
Dojazd
Środkami komunikacji miejskiej autobus nr: 63,82,77,59,91
Historia

Daty i wydarzenia w historii Naszej Szkoły :

-1 września 1951r. - powstała Zasadnicza Szkoła Energetyczno-Elektryczna przy ulicy Stalingradzkiej 41. W zakres nauczania Z.S.E.E. weszło: - 8 klas Zasadniczej Szkoły Energetyczno-Elektrycznej - 6 klas Liceum Mechanicznego i Elektrycznego I-go stopnia - 2 klasy Średniej Szkoły Zawodowej;

-Sierpień 1968r. - przeprowadzka do budynku Szkoły Mechaniki Precyzyjnej przy ulicy Jawornickiej Wrzesień 1971r. - powstało Liceum Zawodowe nr 3 o specjalności elektromechanik urządzeń przemysłowych;

-Wakacje 1973r. - przeprowadzka do budynku Szkoły Podstawowej nr 68 i nr 69 przy ulicy Winklera i Jarochowskiego;

-Wrzesień 1976r. - po trzech latach pracy w dwóch budynkach Szkoły Podstawowej nr 68 i nr 69 szkoła otrzymała w administrowanie budynek Szkoły Podstawowej nr 68 przy ulicy Winklera 9/11;

-Koniec czerwca 1982r. - przeprowadzka do budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Świt 25;

-Wrzesień 1987r. - Zespół Szkół Elektrycznych nr 2;

-Wrzesień 1989r. - utworzono Technikum dla Pracujących;

-Wrzesień 1992r. - powołano Technikum 5-letnie;

-Wrzesień 1999r. - utworzono Liceum Ogólnokształcące;

-Wrzesień 2002r. - powołano Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją.


Obecnie w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 działają następujące szkoły:

1. Technikum Elektryczno-Elektroniczne kształcące w zawodach: -technik informatyk; -technik energetyk; -technik elektryk; -technik elektronik;

2. Branżowa Szkoła I Stopni nr 27 kształcąca w zawodzie: -elektryk;

Koła zainteresowań

1. Koło informatyczne – hardware „Gites”
- strona na FB
- kanał YouTube


2. Koło robotyki – „SKR”
-strona na FB


3. Szkolne koło nr 15 Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które między innymi organizuje:
- bezpłatne kursy na uprawnienia do 1 kV SEP,
- zapewnia zniżkę w opłatach za egzamin SEP,
- organizuje rajd szkolny,
- funduje nagrody w konkursie Z ELEKTRONIKĄ NA TY,
- umożliwia udział w imprezach branży elektrycznej
(spotkania z przedstawicielami firm, targi, pokazy, wycieczki zawodowe),
- organizuje Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUOROELEKTRA"

Kontakty zagraniczne
Szkoła przystąpiła i tym samym realizuje program Erasmus+, w którym nasi uczniowie wyjeżdżają na praktykę zawodową do Włoch, Irlandii oraz Hiszpanii.
Osiągnięcia

- Zwycięstwo w konkursie na projekt Unijny pt.: „Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informatycznych i komunikacyjnych”

- Nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową (organizowane przez SEP);

- I miejsce w IV Edycji Międzyszkolnej Giełdy Papierów Wartościowych;

- Mistrzostwo w tenisie stołowym;

- Nagrody indywidualne w zapasach;

- I miejsce w Olimpiadzie szkół średnich technicznych w rywalizacji zespołowej w roku szkolnym 2015/2016;

Drzwi otwarte


Zapraszamy na „Drzwi otwarte - 2020” do naszej szkoły w dniach:
29 luty (sobota) – godz. 10:00,
19 marca (czwartek) - godz 17:00,
4 kwietnia (sobota) – godz. 10:00;

Współpraca z pracodawcami
- patronat firmy VEOLIA - elektrociepłownia Karolin