Poznań
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
Adres
ul.Zmartwychwstanców 10, 61-501 Poznań
Telefon
61-8333831
Fax
61-8333847
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Barbara Płotkowiak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu posiada  85-letnią tradycję i należy do czołówki poznańskich liceów. Charakter szkoły określa postać patronki - Klaudyny z Działyńskich Potockiej - patriotki patrzącej w przyszłość, walczącej o najważniejsze wartości. Nasze cele wychowawcze zawierają się w jej słowach: "Buduj przyszłość", "Przyjaźń przez pomoc", "Wytrwaj do końca". Wysoka jakość pracy szkoły została potwierdzona w 2021 r. wyróżnieniem Wielkopolska Szkoła Roku 2021 przyznanym przez  Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Również dodatnie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (tzw.EWD) oraz wyniki matur wskazują na dużą efektywność kształcenia. Absolwenci V LO podejmują dalszą naukę w szkołach wyższych w kraju i za granicą. Młodzież uczęszczająca do liceum jest ambitna, aktywna i twórcza. Sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe łączy z działalnością charytatywną i społeczną (np. zbiórki żywności, odzieży, akcje krwiodawstwa, projekty społeczne). Szkoła oferuje klasy o profilu: dziennikarsko-prawnym, teatralno-filmowym, medycznym, biologiczno-chemicznym, turystyczno-ekonomicznym i politechnicznym, akademickim i europejskim. W ramach umów patronackich uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnikę Poznańską, Okręgową Izbę Radców Prawnych i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. Wysoki poziom kształcenia jest osiągany dzięki wykwalifikowanej, stabilnej kadrze pedagogicznej i współpracy z uczelniami wyższymi. Stale też unowocześniana jest baza szkoły. Liceum dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracownią chemiczną, biologiczną, fizyczną, informatyczną, biblioteką, czytelnią ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, siecią Wi-Fi w budynku, kompleksem boisk ze sztuczną nawierzchnią (Orlik 2012). W szkole działa bufet i gabinet pielęgniarki. Rytm życia w liceum wyznaczają różne uroczystości i imprezy. Niemalże każdego dnia dzieje się coś ciekawego, godnego uwagi, świadczącego o pasji i zaangażowaniu uczniów "Piątki". V Liceum Ogólnokształcące postrzegane jest przez uczniów jako miejsce bezpieczne i przyjazne. Mogą oni korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa oraz pielęgniarki. Z myślą o osobach niepełnosprawnych, które uczęszczają do szkoły, zbudowano windę.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
W pobliżu szkoły znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe: - Rolna (tramwaje: 1, 7 i 11; autobus: 71); - Traugutta (tramwaje: 2, 9 i 10).
Historia
W dniu 1 września 1929 z Państwowej Uczelni im. Dąbrówki, której siedzibą był budynek przy ulicy Młyńskiej 10, wyodrębniła się szkoła filialna (neohumanistyczna) złączona administracyjnie ze szkołą macierzystą, ale niezależna pod względem naukowym i wychowawczym. W roku 1936 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podjęło decyzję o przekształceniu "Dąbrówki" w Państwowe Gimnazjum Żeńskie. Wybór patrona pozostawiono gronu pedagogicznemu i uczennicom. Uroczystość nadania szkole imienia Klaudyny Potockiej, zasłużonej Wielkopolanki, odbyła się w sali przy kościele św. Marcina. Siedzibą szkoły stał się gmach przy ulicy Młyńskiej 11. W 1939 roku miała miejsce napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę. Dzwonek rozpoczynający zajęcia w gimnazjum nie zabrzmiał. Dopiero po sześciu latach przerwy spowodowanej II wojną światową, dnia 5 lutego 1945 r. Gimnazjum i Liceum im. Klaudyny Potockiej i Dąbrówki w budynku przy ulicy Przemysłowej wznowiło swoją działalność. W dniu 7 września 1965 r. nastąpiła przeprowadzka ze starego gmachu szkolnego przy ulicy Przemysłowej 46 do nowego przy ulicy Zmartwychwstańców 10 (gdzie pozostała do dnia dzisiejszego). Po raz pierwszy chłopcy przekroczyli próg szkoły w 1967 roku. W 2004 r. zbudowano w szkole windę dla osób niepełnosprawnych, a w 2009 r. kompleks boisk sportowych ORLIK 2012.
Koła zainteresowań

Grupa teatralna "Za kulisami", Wolontariat, Szkolny Klub Debat, Radio Piątka, Szkolny Klub Brydża, Koło Przyjaciół AK, Sekcja Młodzieżowa Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem "Memoramus", Klub Mediatorów Rówieśniczych, Szkolne Koło PTSM, zajęcia sportowe SKS, Klub Maratończyka. Szkoła organizuje Festiwal Matematyki, Fizyki, Informatyki i Architektury, Dni Historii i Nauk Społecznych, Dzień Sztuki, Dzień Chemika.

Kontakty zagraniczne
Szkoła prowadzi wymianę zagraniczną ze szkołami w Niemczech (Hanower i Bamberg) i Bułgarii (Płowdiw).
Osiągnięcia

Sukcesy uczniów: Mistrzostwo Polski Debat Oksfordzkich, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Ogólnopolski Festiwal Filmowy, konkursy  literackie, dziennikarskie, recytatorskie, piosenkarskie, taneczne,  historyczne (Olimpiada Historyczna, Olimpiada Przedmiotowa "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego", Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Krąg", konkurs Praca Organiczna 2.0), sportowe (np. poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Licealiada, Liga Liceów),  biologiczne i ekologiczne (np. Ogólnopolski Konkurs ekologiczny "Eko-Planeta"),  geograficzne (Olimpiada Misyjna Znajomości Afryki), fotograficzne, konkursy matematyczne i matematyczno – informatyczne, Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Języka Rosyjskiego,  I miejsce w Turnieju, "Młoda Krew Ratuje Życie", Olimpiada „Zdrowy Styl Życia”. Od 2013 r.  V LO jest organizatorem Konkursu matematyczno-informatycznego KOALA  oraz od 2015 r. -  Otwartych Mistrzostw Poznania Debat Oksfordzkich dla szkół województwa wielkopolskiego.

Drzwi otwarte
22.04.2022 r. godz. 15.30-18.00