Poznań
Technikum
Technikum w Murowanej Goślinie
Zespół szkół
Adres
ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina
Telefon
61 8 122 491
Fax
61 8 122 491
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Mariusz Palka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Budynek Szkoły w Murowanej Goślinie
 • sala gimnastyczna
 • sala językowa
 • Technik hotelarstwa
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką
 • Tytuł "Srebrnej Szkoły 2020"
Opis

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ma swoją lokalizację dwóch budynkach: W BOLECHOWIE i W MUROWANEJ GOŚLINIE. W Bolechowie młodzież kształci się na poziomie liceum ogólnokształcącego i technikum, natomiast w Murowanej Goślinie na poziomie technikum, szkoły zawodowej dla młodzieży - branżowej szkoły I stopnia i liceum ogólnokształcącego dla dorosł?ych. W szkole panuje rodzinna atmosfera, uczniowie nie są anonimowi, zapewnione mają poczucie bezpieczeństwa. W tym roku rozpoczęła się rozbudowa placówki, dzięki czemu powstanie nowoczesne centrum edukacji ogólnokształcącej i zawodowej. W ostatnich latach budynek naszej szkoły został gruntownie wyremontowany. Odnowiono sale lekcyjne: pracownię gastronomiczną, wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt (piec konwekcyjno-parowy, schładzarka szokowa, zmywarka do naczyń, meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej i inne urządzenia). Z pracowni korzystają także uczniowie szkoły zawodowej – kucharze i cukiernicy.

TECHNIKUM W MUROWANEJ GOŚLINIE: W opinii wielu uczniów jest to szkoła wyjątkowa i niepowtarzalna. W roku szkolnym 2019/2020 w uczniowie klas pierwszych będą mogli kształcić się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką oraz technik hotelarstwa. Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką obejmuje kwalifikacje: sporządzanie potraw, napojów oraz organizację żywienia i usług gastronomicznych, dietetykę. Po 5 latach nauki można przystąpić do egzaminu maturalnego, a po zaliczeniu kwalifikacji uzyskuje się dyplom technika. W nowoczesnej pracowni gastronomicznej odbywają się zajęcia praktyczne, natomiast praktyki zawodowe szkoła organizuje dla uczniów w najlepszych lokalach gastronomicznych Poznania i okolic (Mercure, Sheraton, Campanile, Ibis, Jaśmin w Owińskach) oraz na promach Unity Line. Oferowane kursy w ramach projektu unijnego "Gotowi do pracy" to: „Drób i jego wykorzystanie”; „Wieprzowina i wołowina, różne formy podania”; „Ryba i jej sposób przygotowania”; „Warsztaty kelnerskie - 4 stopnie”; „Warsztaty - Kuchnie świata”; „Konsultacje dietetyczne – program żywieniowy”. Absolwenci Technikum kontynuują naukę na studiach wyższych, na kierunkach związanych m.in. z żywieniem. Wielu z nich podejmuje pracę w lokalach gastronomicznych w Polsce i za granicą lub rozpoczyna własną działalność gospodarczą. Kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa to: planowanie i realizacja usług w recepcji oraz obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Technik hotelarstwa znajdzie miejsca pracy: w obiektach bazy noclegowej (hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, schroniska, kwatery prywatne i inne), w obiektach bazy ruchomej (promy, statki, koleje, samoloty i inne), a także w organach administracji samorządowej, zajmującej się usługami hotelarskimi, w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Technicy hotelarstwa odbywają praktyki w renomowanych hotelach Poznania i okolic (Mercure, Sheraton, Campanile, Ibis) oraz na promach Unity Line. Oferowane kursy dla uczniów: z zakresu obsługi konsumenta, kurs wychowawcy kolonijnego, oraz Animator czasu wolnego z certyfikatem. Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych, podjęcia pracy w ww. miejscach lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Rytm życia w szkole wyznaczają różne uroczystości i imprezy. Niemalże każdego dnia dzieje się coś ciekawego, godnego uwagi, świadczącego o pasji i zaangażowaniu uczniów. Dla pedagogów naszej szkoły ważne jest to, by zapewnić dobry poziom kształcenia, wspierać i kształtować młodych ludzi, aby w przyszłości świadomie i odpowiedzialnie funkcjonowali w życiu. Nasza szkoła stawia na indywidualizm i jednocześnie wyrabia poczucie dobra wspólnego. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Technikum w Bolechowie biorą udział w projekcie unijnym "Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie". Projekt obejmuje zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego w biznesie, z zakresu gastronomii, obsługi klienta hotelowego, logistyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także praktyki i staże zawodowe oraz kursy zewnętrzne dla uczniów z zakresu obsługi wózków widłowych, prawa jazdy kat. B, C1 i obsługi pakietów biurowych.


ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie prezentuje:

Drodzy Absolwenci 8-letnich Szkół Podstawowych
Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 6 szkół  oraz dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.
Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się wspólnie z Miastem Poznań.

Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Powiatu Poznańskiego oraz Poznania wskazuje je na JEDNYM WNIOSKU !!!

Ze względu na stan epidemiczny wnioski można składać:
 1. Przez SYSTEM NABÓR PCSS (wybierając przyślij „wyślij wniosek”)
 2. Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
 3. Dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole pierwszego wyboru
WAŻNE: Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób złożenia wniosku!!!

Drogi Absolwencie 8-letniej szkoły podstawowej, możesz wybrać spośród następujących typów szkół ponadpodstawowych:

4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.


Dwa pierwsze typy szkół kończą się egzaminem maturalnym, natomiast nauka w technikum i branżowej szkole daje możliwość uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, że ukończenie branżowej szkoły, nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego - po jej ukończeniu będziesz mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ?

Harmonogram działań:
1) Możesz wybrać nie więcej niż 6 szkół ponadpodstawowych (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).
PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.
2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w nie więcej niż 6 wybranych przez Ciebie szkołach:

- wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),

- zwróć uwagę nie tylko na liczbę ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin ósmoklasisty i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.

Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej, trzeciej czy kolejnej szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno - od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

PAMIĘTAJ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantują przyjęcie do szkoły wybierz więcej niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się do wymarzonej szkoły. Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.

WYPEŁNIANIE I SKŁADANIE WNIOSKU

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://nabor.pcss.pl – nabór powiat poznański w Zakładce DOKUMENTY.

UWAGA! Wniosek wypełniony tylko elektronicznie a nie przesłany do szkoły nie bierze udziału w rekrutacji.

PAMIĘTAJ ! Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł złożyć wniosek o przyjęcie po zakończeniu rekrutacji do szkoły, która wykaże wolne miejsca.

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

- zaświadczenie lekarskie – obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

- zaświadczenie o praktyce – dla młodocianych pracowników

Nowe zasady dotyczące składania zaświadczeń i orzeczeń

do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w nowym terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej lub Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godziny 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. W opisywanej sytuacji, odpowiednio ww. zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Niezłożenie w terminie do dnia 24 września 2021 r., odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Na terenie województwa wielkopolskiego badania kandydatów do szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia organizuje Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy. Zasady przeprowadzenia ww. badań wraz z wykazem jednostek badających i obowiązującymi wzorami dokumentów opublikowane są na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy (https://www.wcmp.pl/badania-uczniow-i-studentow.html)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, bierze się pod uwagę potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, a w razie potrzeby kryteria ustawowe (różnicujące), ale tylko wtedy gdy dołączono wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.

Więcej informacji na: www.zsbolechowo.edu.pl.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Bardzo dogodny dojazd z kierunku Poznania oraz ze Skoków i Rogoźna. Szkoła nasza położona jest w centrum Murowanej Gośliny. Przejście z przystanku autobusowego i z dworca kolejowego zajmuje około 5 minut.
Historia
Nasza szkoła rozpoczęła działalność w roku 1974. Zlokalizowano ją w budynku należącym do Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego w Owińskach. Od 1 września 2005 roku szkołę przeniesiono do Murowanej Gośliny. Uczniowie naszej szkoły rekrutują się głównie z gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Skoki. W tym roku rozpoczęła się rozbudowa placówki, dzięki czemu powstanie nowoczesne centrum edukacji ogólnokształcącej i zawodowej. Odnowiono sale lekcyjne; pracownię gastronomiczną wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt (piec konwekcyjno-parowy, schładzarka szokowa, zmywarka do naczyń, meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej i inne urządzenia). Pracownia jest sercem naszej szkoły, stąd rozchodzą się niesamowite zapachy. Nie na darmo naszą szkołę nazywamy: "Szkołą ze smakiem".
Koła zainteresowań

W szkole działają m.in.:

 • koło gastronomiczne,
 • koła sportowe (posiadamy na terenie szkoły boisko wielofunkcyjne),
 • koło plastyczne,
 • koło turystyczne,
 • koło przyrodnicze,
 • koło "Pozytywnie zakręceni".
Osiągnięcia

 1. W Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY - uzyskanie przez Technikum w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie tytułu: "Srebrnej Szkoły 2020" i zajęcie 116 miejsca wśród 500 najlepszych techników w Polsce oraz "Srebrnej Szkoły 2019".
 2. Wyróżnieni zostaliśmy również przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – Technikum w Zespole Szkół w Bolechowie im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje nam tytuł „Brązowej Szkoły 2016”.
 3. Coroczne stypendia za wyniki w nauce Rady Powiatu Poznańskiego oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów. Liczne sukcesy w konkursach regionalnych i ogólnopolskich w dziedzinach związanych z profilem szkoły np.: zdobycie tytułu "Młody Kreator Sztuki Kulinarnej" w ogólnopolskim konkursie gastronomicznym zorganizowanym przez firmę Unilever Food Solutions, Osiągnięcia: XIII Konkurs Gastronomiczny - uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo wysokie wyniki: I miejsce w kategorii desery z nutką piernikową; II miejsce w kategorii zakąski. W III Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Literacka Kuchnia” uczennice technikum żywienia zdobyły II miejsce w kategorii zakąska. Zdobywamy I miejsca w konkursach zorganizowanych pod patronatem Starosty Powiatu Poznańskiego na: Eko-kanapkę, na najsmaczniejszą i najpiękniej podaną zupę (w ramach projektu: "Wiecie, co jecie w poznańskim powiecie"); otrzymaliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie: "Nakręć się na zdrowie" za piosenkę "Łap to zdrowie"; wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu "Primerba Cup" podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich; II miejsce w etapie powiatowym ogólnopolskiego konkursu "Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości"; czołowe miejsca w rozgrywkach sportowych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Piłce Nożnej i inne osiągnięcia. Podczas XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. II technikum żywienia i usług gastronomicznych, która w punktacji olimpiady zajęła wysokie siódme miejsce na 51 osób startujących.
Zajęcia pozalekcyjne

W szkole odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne:

 • "Warsztaty z dietetyki"
 • "Zostań Mistrzem Sztuki Kulinarnej"
 • "Szkoła z wypiekami"
 • "Warsztaty kulinarne z profesjonalistką"
 • "Szkolny Klub Biegacza"
 • "Aktywni i Zdrowi - Pogromcy Nudy"
 • Redakcja Gazetki Uczniowskiej "Sukces Murowany"
 • Fakultety z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego dla klas maturalnych.
Drzwi otwarte
Termin drzwi otwartych podany zostanie na stronie internetowej szkoły.