Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Adres
ul. Obornicka 1, Owińska, 62-005 Bolechowo
Telefon
(061) 8 126 040
Fax
(061) 8 126 040
E-mail
bolechowo@zsbolechowo.pl
Strona www
www.zsbolechowo.edu.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ma swoją lokalizację w dwóch budynkach: W BOLECHOWIE i MUROWANEJ GOŚLINIE. W Bolechowie kształci się młodzież na poziomie liceum ogólnokształcącego i technikum, natomiast w Murowanej Goślinie na poziomie technikum, branżowej szkoły I stopnia i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie w roku 2016 obchodziło jubileusz 25 - lecia istnienia. W "Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY" Technikum w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie uzyskało tytuł "Srebrnej Szkoły 2020", zajmując 116 miejsce wśród 500 najlepszych techników w Polsce oraz tytuł w 2019 roku - "Srebrnej Szkoły 2019".
 Szkoły są kameralne, bezpieczne i monitorowane oraz panuje w nich rodzinna atmosfera, a uczniowie nie są anonimowi.
1. BUDYNEK SZKOŁY W BOLECHOWIE: W roku 2014 uzyskaliśmy tytuł SZKOŁY NA MEDAL - dzięki nominowaniu nauczyciela wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa - Pana Tomasza Metlera - na NAUCZYCIELA ROKU 2014. Zajęcia w szkole odbywają się na jedną zmianę. Bierzemy udział w programach i projektach m.in.: "IT Szkoła", "Szkoła Współpracy - Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe", "Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń", "Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej", "Szkoła sukcesu". Nasi uczniowie otrzymują stypendia Rady Powiatu Poznańskiego oraz Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce. Osiągamy liczne sukcesy w sportach obronnych: na szczeblu ogólnopolskim - Zawody "Sprawni jak Żołnierze" - Mistrzostwo Polski, zajęcie I miejsca w latach: 2012r., 2013r. (dziewczęta), 2015r. (chłopcy), 2016 i 2017r. (chłopcy i dziewczęta); II miejsce (dziewczęta) w 2015r. i 2019r. oraz na szczeblu wojewódzkim - w latach 2012 - 2018 I i II miejsca (chłopcy i dziewczęta). W grach zespołowych (siatkówka, piłka nożna) uzyskujemy wysokie lokaty w konkursach i zawodach regionalnych. W 2018r. w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej dziewczęta i chłopcy zajęli I miejsca. Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych (nauka odbywa się w małych grupach międzyoddziałowych). Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, prowadzimy m.in.: koło strzeleckie, karate, treningi sportowe, zajęcia biblioteczne, akademię filmową, koła przedmiotowe oraz koło miłośników biblioteki. Organizujemy różne wycieczki w ramach koła turystycznego. W szkole odbywają się liczne konkursy szkolne i pozaszkolne (tj.: ortograficzny, mitologiczny, fotografii, poezji, artystyczny, maraton matematyczny, sudoku, języków obcych itp.). Uczniowie klas I mundurowych biorą udział w warsztacie psychologicznym, a uczniowie klas ogólnych - w warsztacie artystycznym. Nasza młodzież uczestniczy w wykładach prawa na UAM. Oprócz tego angażuje się w wolontariat (Drużyna Szpiku). W szkole działa koło kynologiczne. W Zespole Szkół przeprowadzono termomodernizację, odnowiono wnętrze budynku, wyposażono w nowoczesne środki dydaktyczne. Doposażono pracownie komputerowe i centrum multimedialne w bibliotece szkolnej. Do dyspozycji uczniów są: sala gimnastyczna, dwie strzelnice i dwie siłownie - osobna dla chłopców i dziewcząt oraz sala fitness. Posiadamy również boisko wielofunkcyjne i siłownię zewnętrzną. W Zespole Szkół - w TECHNIKUM kształcimy w zawodzie technik logistyk (wsparcie firmy SOLARIS BUS & COACH S.A. na mocy umowy podpisanej ze szkołą - I egzamin zawodowy był sukcesem - zdawalność 89%-najlepsza w Wielkopolsce) oraz w zawodzie technik informatyk. Uczniowie Technikum uczestniczą w projektach wspomagających naukę przedmiotów zawodowych oraz znajomość języka angielskiego biznesowego (kurs języka SQL). Uczniowie mogli uczestniczyć w ramach projektu unijnego "Gotowi do pracy" w kursach tj.: dla technika logistyka - kurs operatora wózka widłowego, kurs na prawo jazdy kat. B, C, C+E; dla technika informatyka - kurs bazy danych i tworzenia aplikacji internetowych, sieci komputerowe, projektowanie sieci komputerowych lub zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi. Od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie Technikum w Bolechowie biorą udział w projekcie unijnym "Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie". Projekt obejmuje zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego w biznesie, z zakresu gastronomii, obsługi klienta hotelowego, logistyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także praktyki i staże zawodowe oraz kursy zewnętrzne dla uczniów z zakresu obsługi wózków widłowych, prawa jazdy kat. B, C1 i obsługi pakietów biurowych.
Od września 2015 r. w szkole w Bolechowie w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM istnieje klasa wojskowa (mundurowa - zgrupowania, szkolenie strzeleckie i bojowe, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej), od 2016r. klasa strażacko - ratownicza (mundurowa – realizująca dodatkowo szkolenie strażackie i sprawnościowe, w oparciu o umowę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz warsztaty psychologiczne), a od 2017r. klasa I policyjna (mundurowa) realizująca dodatkowo szkolenie policyjne, sportowe - samoobronę i warsztaty psychologiczne. Dojazd - szynobusem oraz autobusami linii: 341 (Śródka - Przebędowo), 342 (Śródka - Przebędowo), 348 (os. Sobieskiego - Przebędowo), 312 (Śródka - szkoła w Bolechowie).
2. BUDYNEK SZKOŁY W MUROWANEJ GOŚLINIE:

Pod koniec 2016 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu podjęło decyzję o rozbudowie szkoły w Murowanej Goślinie. W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła się rozbudowa placówki, dzięki czemu powstało nowoczesne centrum edukacji. Długo oczekiwana inwestycja uwzględnia potrzeby rozwojowe naszej szkoły i jednocześnie jest to obiekt dostosowany do tendencji demograficznych w Murowanej Goślinie i sąsiednich gminach. Nowoczesny obiekt szkoły o powierzchni użytkowej 2.126,00 metrów kwadratowych uzupełnia istniejącą zabytkową placówkę o pomieszczenia administracyjne, pracownię gastronomiczną z zapleczem, salę obsługi (bankietową), która stwarza możliwości ekspozycji dań przygotowanych w pracowni gastronomicznej, organizacji konkursów gastronomicznych w komfortowych warunkach oraz realizacji uroczystości szkolnych. Szkoła posiada również dwie pracownie językowe i informatyczne, bibliotekę szkolną, czytelnię oraz pokój nauczycielski. Powstała również pełnowymiarowa sala gimnastyczna o powierzchni 589 m2 z profesjonalną siłownią.  W starej części utworzono natomiast pracownię dla hotelarzy. Nowy obiekt jest połączony z istniejącym budynkiem szkoły. Szkoła w Murowanej Goślinie jest nowoczesna, spełniająca wymogi technologiczne i edukacyjne na miarę XXI wieku.

Szkoła podczas swojej wieloletniej działalności wykształciła wielu młodocianych pracowników różnych zawodów: blacharzy samochodowych, elektromechaników i mechaników pojazdów samochodowych, lakierników, cieśli, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarzy-tynkarzy, ślusarzy, dekarzy, stolarzy, elektromechaników, elektryków, kamieniarzy, monterów sieci i instalacji i sanitarnych, cukierników, piekarzy, kucharzy, krawców, fryzjerów, sprzedawców, mechatroników, magazynierów i innych. W ostatnich latach budynek naszej szkoły został gruntownie wyremontowany. Odnowiono sale lekcyjne: pracownię gastronomiczną, wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt (piec konwekcyjno-parowy, schładzarka szokowa, zmywarka do naczyń, meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej i inne urządzenia). Z pracowni korzystają także uczniowie szkoły zawodowej - kucharze i cukiernicy. W roku szkolnym 2019/2020 w TECHNIKUM w Murowanej Goślinie uczniowie klas I mogli kształcić się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką oraz technik hotelarstwa. Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką obejmuje kwalifikacje: sporządzanie potraw, napojów oraz organizację żywienia i usług gastronomicznych. Po czterech latach nauki (dla absolwentów gimnazjów)/ pięciu latach nauki (dla absolwentów szkoły podstawowej) można przystąpić do egzaminu maturalnego, a po zaliczeniu kwalifikacji uzyskuje się dyplom technika. W nowoczesnej pracowni gastronomicznej odbywają się zajęcia praktyczne, natomiast praktyki zawodowe szkoła organizuje dla uczniów w najlepszych lokalach gastronomicznych Poznania i okolic (Mercure, Sheraton, Campanile, Ibis, Jaśmin w Owińskach) oraz na promach Unity Line. Uczniowie mieli możliwość udziału w kursach w ramach projektu unijnego "Gotowi do Pracy" tj.: „Drób i jego wykorzystanie”; „Wieprzowina i wołowina, różne formy podania”; „Ryba i jej sposób przygotowania”; „Warsztaty kelnerskie - 4 stopnie”; „Warsztaty - Kuchnie świata”; „Konsultacje dietetyczne – program żywieniowy”. Od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie Technikum w Bolechowie biorą udział w projekcie unijnym "Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie". Projekt ten obejmuje zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego w biznesie, z zakresu gastronomii, obsługi klienta hotelowego, logistyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także praktyki i staże zawodowe oraz kursy zewnętrzne dla uczniów z zakresu obsługi wózków widłowych, prawa jazdy kat. B, C1 i obsługi pakietów biurowych.
Absolwenci Technikum w Bolechowie kontynuują naukę na studiach wyższych, na kierunkach m.in.: związanych z żywieniem. Wielu z nich podejmuje pracę w lokalach gastronomicznych w Polsce i za granicą lub rozpoczyna własną działalność gospodarczą. Kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa to: planowanie i realizacja usług w recepcji oraz obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Technik hotelarstwa znajdzie miejsca pracy: w obiektach bazy noclegowej (hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, schroniska, kwatery prywatne i inne), w obiektach bazy ruchomej (promy, statki, koleje, samoloty i inne), a także w organach administracji samorządowej, zajmującej się usługami hotelarskimi, w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Technicy hotelarstwa odbywają praktyki w renomowanych hotelach Poznania i okolic (Mercure, Sheraton, Campanile, Ibis) oraz na promach Unity Line. Oferowane kursy dla uczniów: z zakresu obsługi konsumenta, kurs wychowawcy kolonijnego, oraz Animator czasu wolnego z certyfikatem. Absolwenci podejmują naukę na studiach wyższych i pracują w ww. miejscach lub rozpoczynają własną działalność gospodarczą. Osiągnięcia: XIII Konkurs Gastronomiczny - uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo wysokie wyniki: I miejsce w kategorii desery z nutką piernikową; II miejsce w kategorii zakąski. W III Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Literacka Kuchnia” uczennice technikum żywienia zdobyły II miejsce w kategorii zakąska. Podczas XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. II technikum żywienia i usług gastronomicznych, która w punktacji olimpiady zajęła wysokie siódme miejsce na 51 osób startujących.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w Murowanej Goślinie proponuje naukę w klasach wielozawodowych i patronackiej. Od września 2018r. uczniowie klasy patronackiej firmy SOLARIS BUS & COACH S.A. w Bolechowie kształcą się w zawodzie mechatronik. Nauka we wszystkich oddziałach (i zawodach) trwa trzy lata. Co roku uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia wyjeżdżają na specjalistyczne kursy zawodowe, na których odbywa się teoretyczna nauka zawodu. W szkole uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących, natomiast praktyczną naukę zawodu zgłębiają w wybranych przez siebie zakładach pracy lub w zakładach patronackich (np.: firmy SOLARIS). Zajęcia w naszej szkole odbywają się na jednej zmianie, wielkim atutem jest bezpieczeństwo (szkoła posiada monitoring) oraz brak anonimowości uczniów. Na terenie szkoły znajduje się otwarte boisko wielofunkcyjne. Oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, między innymi gastronomiczne i sportowe. W ramach projektu unijnego "Gotowi do pracy" odbyły się kursy dla uczniów tj.: na prawo jazdy kat. B oraz kurs operatora wózka widłowego.
Absolwenci BSIS mają możliwość kontynuowania nauki w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH. Nauka trwa 3 lata i jest BEZPŁATNA. Absolwenci szkoły zawodowej  mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy II LO dla Dorosłych, wówczas czas kształcenia wynosi tylko 2 lata.