Poznań
Technikum
Technikum w ZS w Bolechowie
Zespół szkół
Adres
ul. Obornicka 1, Owińska, 62-005 Bolechowo
Telefon
61 8 126 040
Fax
61 8 126 040
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Beata Strama
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Technik informatyk
 • Technik informatyk
 • Technik logistyk
 • Technik logistyk
 • Tytuł "Srebrnej Szkoły 2020"
Opis
Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ma swoją lokalizację dwóch budynkach: W BOLECHOWIE i W MUROWANEJ GOŚLINIE. W Bolechowie młodzież kształci się na poziomie liceum ogólnokształcącego i technikum, natomiast w Murowanej Goślinie na poziomie szkoły zawodowej dla młodzieży - branżowej szkoły I stopnia, i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie w roku 2016 obchodziło jubileusz 25 - lecia istnienia. Aktualnie w Zespole Szkół uczy się 580 uczniów. W szkole panuje rodzinna atmosfera, uczniowie nie są anonimowi, zapewnione mają poczucie bezpieczeństwa. TECHNIKUM rozpoczęło działalność w Zespole Szkół w Bolechowie w 2008 roku. Powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Pierwszym zawodem, który mogli uzyskać w naszej szkole absolwenci dotychczasowego gimnazjum jest technik logistyk. Nauczanie praktyczne prowadzimy we współpracy z fabryką autobusów "SOLARIS BUS & COACH S.A.". Technik logistyk pracę znajdzie w przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego. Zajmuje się m. in. zapewnieniem ciągłości dostaw produktów koniecznych do produkcji magazynowania organizacją transportu wewnętrznego, krajowego, zagranicznego. Od 2012 roku proponujemy również kształcenie w zawodach: technik informatyk. W klasie informatycznej uczeń będzie przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych - projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania sieciami, - projektowania baz danych i administrowania bazami, - tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania stronami i aplikacjami. Klasy technikum mają w naszym Zespole Szkół dostęp do bazy sportowej (strzelnica, sala gimnastyczna, siłownie, nowe boisko sportowe, sprzęt sportowy) jak i do bazy dydaktycznej (biblioteka, czytelnia, sale komputerowe, itp.). Uczniowie realizują się w sporcie w kołach zainteresowań, w tym szczególnie w kole miłośników logistyki. Biorą udział w konkursach i olimpiadach osiągając wysokie lokaty. Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może przystąpić do egzaminu zawodowego oraz do matury. Po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje tytuł technika w danym zawodzie, a po zdaniu matury może kontynuować naukę na wszystkich wyższych uczelniach. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych np.: w 2012 roku uzyskaliśmy najlepszy wynik zdawalności egzaminu zawodowego z logistyki w Wielkopolsce - 89% (dla porównania średnia w Wielkopolsce-80%, w Poznaniu-77%, a w kraju-70%). W ubiegłych latach egzamin zawodowy z informatyki miał zdawalność 100%. Uczniowie w ramach projektu unijnego "Gotowi do pracy..." - uczestniczyli w kursach tj.: dla technika logistyka - kurs operatora wózka widłowego, kurs na prawo jazdy kat. B, C, C+E; dla technika informatyka - kurs bazy danych i tworzenia aplikacji internetowych, sieci komputerowe, projektowanie sieci komputerowych lub zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi. W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 uczniowie Technikum w Bolechowie biorą udział w projekcie unijnym "Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie". Projekt obejmuje zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego w biznesie, z zakresu gastronomii, obsługi klienta hotelowego, logistyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także praktyki i staże zawodowe oraz kursy zewnętrzne dla uczniów z zakresu obsługi wózków widłowych, prawa jazdy kat. B, C1 i obsługi pakietów biurowych. strona szkoły
Oferta
Dojazd
Autobusami linii: 341 (trasa: Poznań, Rondo Śródka - Poznań, Gdyńska Karolin - Czerwonak, Gdyńska - Owińska, Bydgoska - Murowana Goślina - Przebędowo, Pętla); 342 (trasa: Poznań, Rondo Śródka - Poznań, Gdyńska Karolin - Czerwonak, Gdyńska - Owińska, Dworcowa - Murowana Goślina - Przebędowo, Pętla); 348 (trasa: Poznań, Os. Sobieskiego - Poznań, Radojewo II - Biedrusko, Park - Murowana Goślina - Przebędowo, Pętla);  Szynobusem (trasa: Poznań Główny - Murowana Goślina - Łopuchowo - Wągrowiec - Gołańcz).
Historia
Szkołę utworzono w 2008 roku. Wybierając tą szkołę będziesz miał wpływ na tworzenie jej tradycji i historii.
Koła zainteresowań

Koła przedmiotowe: biologiczne, turystyczne, bibliotekarskie, Akademia CISCO, kurs języka SQL.

Kluby m.in.: strzelecki, sportowy, mediatora, DKF (filmowy).

Osiągnięcia
Nasze sukcesy:
 1. W Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY - uzyskanie przez Technikum w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie tytułu: "Srebrnej Szkoły 2020" i zajęcie 116 miejsca wśród 500 najlepszych techników w Polsce oraz "Srebrnej Szkoły 2019".
 2. Wyróżnieni zostaliśmy również przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – Technikum w Zespole Szkół w Bolechowie im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje nam tytuł „Brązowej Szkoły 2016”.
 3. Osiągamy także liczne sukcesy w sportach obronnych: na szczeblu ogólnopolskim - Zawody "Sprawni jak Żołnierze" - Mistrzostwo Polski, zajęcie I miejsca w latach: 2012r., 2013r. (dziewczęta), 2015r. (chłopcy), 2016 i 2017r. (chłopcy i dziewczęta); II miejsce (dziewczęta) w 2015r. oraz na szczeblu wojewódzkim - w latach 2012 - 2019 I, II i III miejsca (chłopcy i dziewczęta).
 4. Cztery lata z rzędu sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej: w XI edycji 2018/2019 - tytuł finalistki i laureatki III miejsca uzyskuje Renata Kowalew; w X edycji 2017/2018 - tytuł laureata otrzymuje Magdalena Chruścicka; w IX edycji 2016/2017 - tytuł laureata uzyskuje Adrian Miądowicz oraz w VIII edycji Olimpiady w 2015/216 - tytuł laureata otrzymuje Dariusz Kutzner.
 5. W grach zespołowych (siatkówka, piłka nożna) uzyskujemy wysokie lokaty w konkursach i zawodach regionalnych. W 2018r. w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej dziewczęta i chłopcy zajęli I miejsca.
Drzwi otwarte
01 kwietnia 2020 r. (środa) w godz. 13.00 - 17.00.
Zajęcia pozalekcyjne

Prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne m.in.:

 • "Treningi personalne"
 • "Fabryka Dobrego Internetu"
 • Fakultety: z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego dla klas maturalnych
 • Zajęcia wyrównawcze - indywidualne, prowadzone przez nauczycieli dla uczniów szkoły.