Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym
Adres
ul. Poznańska 118, 62-080 Tarnowo Podgórne
Telefon
61 81-47-253, 508 293 419
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Mirosława Przyłudzka-Moryl
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym
 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym
 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym
 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym
Opis

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy uczniom kształcenie w trzech profilach:

- humanistycznym

 Przedmiotami rozszerzonymi są:

·        historia

·        język polski

·        język angielski

Nauka w tej klasie przygotowuje do podjęcia studiów m.in. na kierunkach filologicznych, pedagogicznych, psychologii, dziennikarstwa, prawa, politologii.

- politechniczno-ekonomicznym

 Przedmiotami rozszerzonymi są:

·        matematyka

·         informatyka

·        j. angielski

Nauka w tej klasie przygotowuje do podjęcia studiów uniwersyteckich, politechnicznych oraz ekonomicznych.

- przyrodniczo-turystycznym

Przedmiotami rozszerzonymi są:

·        biologia

·        chemia

·        j. angielski

Nauka w tej klasie przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych, medycznych, biologicznych, chemicznych, weterynarii oraz związanych z kosmetologią, dietetyką, farmacją, rehabilitacją i środowiskiem.

 Oferujemy bardzo dobre warunki do nauki z nowocześnie wyposażonymi gabinetami przedmiotowymi 

i zapleczem sportowym o wysokim standardzie (hala sportowa, siłownia, sala fitness, korty tenisowe, boiska tartanowe do piłki ręcznej i koszykówki, bieżnia tartanowa i skocznia w dal). Część zajęć odbywa się na basenach Tarnowskich Term.

Organizujemy warsztaty dla uczniów z autoprezentacji i asertywności.

Wszechstronnemu rozwojowi osobistemu, jak i naukowemu, służy również tutoring prowadzony przez świetnie wyszkoloną w tym temacie kadrę. Dzięki temu uczniowie mają możliwość indywidualnego rozwijania swoich mocnych stron.

 W szkole gwarantujemy kameralną, życzliwą atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych - sport, teatr, koła przedmiotowe.

Liceum jest wojewódzkim koordynatorem międzynarodowego konkursu "Matematyka bez granic", organizowanego dla klas pierwszych liceum.

Ponadto w naszej szkole realizujemy:

·        projekt artystyczny polegający na uruchomieniu działań literackich i teatralnych

·        zajęcia laboratoryjne w szkole i na Wydziale Biologii UAM oraz w terenie.

Nasza szkoła uczestniczy w  projektach unijnych, dzięki którym realizujemy dodatkowe zajęcia, szkolenie kadry oraz  posiadamy doskonale wyposażone pracownie i zaplecze dydaktyczne. 

W ramach współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu klasy sprofilowane objęte zostały patronatem Wydziału Biologii, Wydziału Matematyki, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Współpraca z tym ostatnim owocuje udziałem naszych uczniów 
w Debatach Oksfordzkich, co jest okazją do przygotowania się nie tylko do skutecznego i kulturalnego prowadzenia dyskusji, ale także treningiem przed wszelkimi egzaminami ustnymi. 

Nasi maturzyści osiągają wysokie wyniki na egzaminach maturalnych. 

 

Oferta
Dojazd

od strony Poznania          - autobus TP-BUS, linia 802, 811-812, 813, 821

od strony Kaźmierza        - autobus EURO-BUS, autobus TP-BUS, linia 813

od strony Pniew               - autobus PKS

od strony Rokietnicy       - autobus TP-BUS, linia 882

od strony Grzebieniska   - autobus TP-BUS, linia 812

Historia

Liceum istnieje od 1 września 2002 roku. Pierwszą maturę uczniowie zdawali w 2005 roku. Od tego czasu szkołę ukończyło około 500 absolwentów, z których co roku powyżej 80% podejmuje studia na wyższych uczelniach. Stała i kompetentna kadra nauczycieli dba o podmiotowe traktowanie uczniów i ich dobre przygotowanie do dalszej edukacji. W roku szkolnym 2015/16 społeczność liceum wybrała patrona szkoły - Powstańców Wielkopolskich.

Koła zainteresowań
 • Koło teatralne "Przy Okazji"
 • Koło humanistyczne z Dyskusyjnym Klubem Edukacyjnym, Debaty oksfordzkie
 • Koło historyczne - wycieczki i konkursy
 • Koło matematyczne "Śladami matematyki"
 • Koło ekologiczne - wyjazdy edukacyjne i badania terenowe
 • Koło chemiczne
 • SKS - piłka siatkowa i koszykówka
 • SKS - basen
Kontakty zagraniczne
 • 10-miesięczny  międzynarodowy program wymiany kulturowej dla uczniów szkół średnich ASF Poland, który kładzie nacisk na porozumiewanie, wychowanie globalne, naukę języka polskiego przez zagranicznych uczniów, wymianę informacji, doświadczeń oraz poznawanie kultury i historii krajów uczestniczących w wymianie. W roku szkolnym 2019/2020 gościliśmy uczennice z Tajlandii, Francji i Włoch. 
 • Wymiana zagraniczna ze szkołą w Templin (Niemcy). Językiem wymiany jest język angielski.
Osiągnięcia

KONKURSY HUMANISTYCZNE I INNE

Turniej Debat Oksfordzkich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu – wyróżnienie 2017 r.

Turniej filmowy zrealizowany przez Katedrę Filmu, TV i Nowych Mediów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu 

I miejsce 2016 r.

Ogólnopolski konkurs historyczny „Bóg, Honor i Ojczyzna - wartości polskiego ziemiaństwa" – I miejsce 2017 r.

Ogólnopolski konkurs historyczny „Utracone dziedzictwo –losy ziemian w XX w.” – IV miejsce 2016 r.

Ogólnopolski konkurs historyczny "Kadry historii" - I miejsce 2017 r.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Jubileusz Chrztu Polski 966-2016 Bądźcie wierni łasce chrztu świętego" – II miejsce 2016 r.

KONKURSY TEATRALNE I ARTYSTYCZNE

Udział w finale XIV Poznańskiego Festiwalu Teatrów „Marcinek” V.2014 r. – Spektakl „Życie nam się rozerwało”

Udział w Wiośnie Teatralnej Młodych organizowanej przez CK ZAMEK w Poznaniu, 2014 r. – Spektakl „Życie nam się rozerwało”

Udział w finale Przeglądu Młodego Teatru „Dzień dobry, Sztuko” w Suchym Lesie, 2014 r.  – Spektakl „Życie nam się rozerwało”

Udział w „Popołudniu trzech premier” organizowanym przez GOK w Tarnowie Podgórnym, VI.2015 r.  –  Spektakl „Dom na granicy”

Udział w finale Przeglądu Młodego Teatru „Dzień dobry, Sztuko” w Suchym Lesie VII.2016 r.  –  Spektakl „ Dom na granicy”

KONKURSY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

Supermatematyk – ćwierćfinał 2017 r. 

„Kangur” – wyróżnienie 2016 r.

ESERO CanSat Poland 2016 r.  - udział w finale ogólnopolskim

KONKURSY EKOLOGICZNE

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – finał okręgowy 2016 r. i 2017 r.

Ogólnopolski Konkurs EKO - PLANETA - wyróżnienie w 2016 r. i 2017 r.

I miejsce w IX Powiatowym Konkursie Ekologicznym „ Kochajmy nasze małe ojczyzny” w 2018 r.

troje uczniów w etapie okręgowym XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w 2019 r.

II miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym ”Kochajmy nasze małe ojczyzny” w 2019 r.

jeden uczeń w etapie okręgowym XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2020 r. 

każdego roku uczniowie zdobywają wyróżnienia i bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskich Konkursach „Eko- Planeta” i „Geo- Planeta”.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Koszykówce Chłopców – 2017/2018

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Piłce Plażowej Dziewcząt – 2016/2017

III miejsce w Finale Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Koszykówce Chłopców - 2015 r.

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Koszykówce Chłopców - XII.2016 r.

III miejsce w Półfinale XVII Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego w Piłce Halowej Dziewcząt - 2015 r.

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt - X.2016 r.

Zajęcia pozalekcyjne
 • wycieczki edukacyjne, wykłady, laboratoria i ćwiczenia na UAM
 • projekty przedmiotowe szkolne i ogólnopolskie
 • Szkolny Klub Debat Oxfordzkich
 • Szkolny Klub Wolontariatu
Drzwi otwarte

Zapraszamy 23 czerwca 2020 r. na Drzwi Otwarte online 

                                 od godziny 18.30

na szkolnego facebooka: facebook.com/LOTarnowoPodgorne/