Poznań
Technikum
Technikum Samochodowe
Zespół szkół
Adres
ul.Zamenhofa 142, 61-139 Poznań
Telefon
618791241
Fax
618770908
E-mail
Strona www
Dyrektor
Marek Gabryelewicz
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Technikum Samochodowe
  • Technikum Samochodowe
  • Technikum Samochodowe
  • Technikum Samochodowe
  • Technikum Samochodowe
Opis
KSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ W ZAWODZIE "TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH". Szkoła kształci w zawodach usługowych – nasi absolwenci pracują przede wszystkim w stacjach serwisowych, niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów a także w szeroko rozumianym transporcie kołowym. Wszechstronna wiedza techniczna związana z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką nasi uczniowie zdobywają w trakcie zajęć, dają dobre przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale i w wielu poszukiwanych na rynku pracy zawodach pokrewnych. Patronem naszej szkoły jest inżynier Tadeusz Tański (1892 - 1941), jeden z pierwszych polskich inżynierów, który podjął próbę zaprojektowania i produkcji samochodów w Polsce. Integralną częścią szkoły są Warsztaty Szkolne, umożliwiające uczniom praktyczną naukę zawodu. Współpraca z takimi firmami samochodowymi jak TOYOTA MOTOR POLAND, MERCEDES, OPEL, PEUGEOT, ŠKODA czy BOSCH, przyczyniła się do wyposażenia naszych warsztatów w nowoczesne urządzenia i przyrządy do diagnostyki i naprawy pojazdów. W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzyć klasy I pod patronatem firm: TOYOTA, BMW, VW/AUDI, HONDA/VOLVO, MERCEDES. Dzięki podpisaniu przez szkołę umów z w/w firmami uczniowie mogą odbywać część zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowe w stacjach serwisowych, które bardzo często stają się, (po ukończeniu szkoły), ich pierwszym miejscem pracy. Uczniowie klasy patronackiej TOYOTY odbywają cześć zajęć praktycznych w działającym przy naszej szkole "Regionalnym Centrum Szkoleniowym TOYOTA-Poznań"; w klasie czwartej zdając egzamin końcowy - otrzymują (honorowany w autoryzowanych stacjach koncernu na całym Świecie) dyplom programu szkoleniowego TEAM mechanika I stopnia Toyoty. Z FIRMĄ VOLKSWAGEN, PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA UMOŻLIWIAJĄCA WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ UCZNIOM SZKOŁY, UCZESTNICZENIE W TECHNICZNYCH SZKOLENIACH SERWISOWYCH TEJ FIRMY, KTÓRYCH UKOŃCZENIE OZNACZA WPISANIE UCZESTNIKA TAKIEGO KURSU DO BAZY DANYCH KONCERNU, DAJĄC IM PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO PRACY W AUTORYZOWANYCH SERWISACH VW/AUDI/SKODA/SEAT/PORSCHE. UCZESTNICY TYCH SZKOLEŃ Z PIERWSZYCH EDYCJI OTRZYMUJĄ WŁAŚNIE PIERWSZE PROPOZYCJE ZATRUDNIENIA !!!. OFERTA TYCH SZKOLEŃ DOTYCZY UCZNIÓW ZARÓWNO TECHNIKUM, JAK I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 9. Prowadzony w szkole system klas patronackich pozwala na bliższe zapoznanie się z wybraną marką pojazdów (część zajęć praktycznych odbywana jest w autoryzowanych stacjach serwisowych). Uczniowie klasy 1at/T technikum TOYOTY mogą przystąpić do dodatkowego egzaminu końcowego dającego dodatkowy certyfikat kwalifikacji, honorowany przez potencjalnych pracodawców z autoryzowanych serwisów tych marek w całej Europie. Wszechstronna wiedza techniczna, jaką nasi uczniowie nabywają w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych, obejmująca zagadnienia związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, umożliwia pracę w wielu pokrewnych zawodach i pozwala spokojnie myśleć o przyszłości. Wskaźnik bezrobocia wśród naszych absolwentów (wg raportów Wojewódzkiego Urzędu Pracy) należy do najniższych w Poznaniu. Ponadto wielu uczniów kończących nasze technikum z powodzeniem podejmuje studia wyższe – szczególnie na najbliższej programowo Politechnice Poznańskiej. W najbliższych latach szkoła będzie prowadziła szeroką współpracę międzynarodową w ramach programu UE „Erasmus+”. Dla wyróżniającym się uczniów będzie możliwość uczestniczenia w dwutygodniowych stażach i praktykach zawodowych w takich krajach jak Holandia, Francja, Słowenia i Turcja. Utrzymujemy również kontakty (i pragniemy je rozwijać) z Gruzją, w której gościła delegacja naszego Samorządu Uczniowskiego. Mając choć odrobinę energii i chęci można działać w samorządzie szkolnym i spróbować swoich sił we współzarządzaniu szkołą. Zgodnie z podstawą programową uczniowie ZSS odbywają kurs na Prawo Jazdy kat. B Wiedzę o przepisach ruchu drogowego młodzież zdobywa na czterech symulatorach nauki jazdy, które również pozwalają na doskonalenie techniki jazdy. Nasi uczniowie mają możliwość odbywania kursu na najnowszych samochodach Kia Rio IV. Auta te są identyczne, jak te w WORD Poznań.  Do dyspozycji uczniów jest psycholog szkolny, którzy służą pomocą i doradztwem w sprawach związanych nie tylko ze szkołą. Szkoła może się poszczycić nowoczesnymi pracowniami np. mechatroniki pojazdowej, elektrotechniki i elektroniki oraz nadzorowania i obsługi pojazdów samochodowych, bardzo dobrze wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny oraz stanowiska symulacyjne pracy elektronicznych systemów sterowania pojazdu – według naszej wiedzy są to jedne z najlepiej wyposażonych tego typu pracowni w naszym kraju. Pozyskane z funduszy europejskich środki finansowe przeznaczone zostały na utworzenie i modernizację pracowni i laboratoriów oraz na zakup nowoczesnych urządzeń dydaktycznych i diagnostycznych co znacząco podniosło poziom prowadzonych zajęć. Posiadamy własna platformę e-lerningową, na której umieszczone są, dostępne dla uczniów i nauczycieli, materiały szkoleniowe z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego. Działający w szkole "Ośrodek Doradztwa Zawodowego" pomaga uczniom (organizując szkolenia, prelekcje i publikując materiały informacyjne) w wyborze dalszej drogi kształcenia lub w znalezieniu pracy po ukończeniu szkoły. Utrzymujemy i nawiązujemy nowe kontakty ze szkołami o podobnym profilu jak nasza na Ukrainie, Finlandii, Litwie, Węgrzech, Czechach, Słowacji, Turcji, Macedonii, Słowenii, Włoszech, Austrii i Niemczech. Składając dokumenty o przyjęcie do Technikum Samochodowego lub Branżowej Szkoły I stopnia nr 9, po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych, należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wystawione przez Przemysłową Poradnię Medycyny Pracy przy ul.Kórnickiej 24 (skierowanie do badań należy pobrać w sekretariacie uczniowskim pok. nr 7 ZSS - badanie jest bezpłatne). WARUNKIEM PRZEPROWADZENIA BADANIA JEST PRZEDŁOŻENIE KARTY ZDROWIA I BILANSU ZDROWIA - dokumenty te można uzyskać u pielęgniarki w szkole podstawowej.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się w pobliżu Ronda Starołęka. Dojazd tramwajami linii 1,4,5,7,12,13,17,18,23 oraz autobusami linii 74,84.
Historia
Wg opisu w danych o Zespole Szkół Samochodowych.
Koła zainteresowań
Wg opisu w danych o Zespole Szkół Samochodowych.
Kontakty zagraniczne
Wg opisu w danych o Zespole Szkół Samochodowych.
Osiągnięcia
Wg opisu w danych o Zespole Szkół Samochodowych.
Drzwi otwarte

DZIEŃ OTWARTY W SAMOCHODÓWCE- PLATFORMA MICROSOFT TEAMS

12.04.2021 godzina 16.00 oraz 17.00

26.04.2021 godzina 16.00 oraz 17.00