Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Samochodowych

Adres
ul.Zamenhofa 142, 61-139 Poznań
Telefon
618791241
Fax
618770908
E-mail
zss@samochodowka.edu.pl
Strona www
http://www.samochodowka.edu.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

REKRUTACJA: www.samochodowka.edu.pl
W skład Zespołu Szkół wchodzi: Tachnikum Samochodowe i Branżowa Szkoła I stopnia. Patronem jest inżynier Tadeusz Tański (1892 - 1941), jeden z pierwszych polskich inżynierów, który podjął próbę zaprojektowania i produkcji samochodów w Polsce. Samochodówka współpracuje z takimi firmami samochodowymi jak TOYOTA MOTOR POLAND, OPEL, PEUGEOT, ŠKODA czy BOSCH, które przyczyniły się do wyposażenia warsztatów w nowoczesne urządzenia i przyrządy do diagnostyki i naprawy pojazdów. Naszą wieloletnią tradycją jest tworzenie klas patronackich powszechnie znanych marek samochodowych reprezentowanych przez autoryzowane serwisy. Dzięki podpisaniu przez szkołę umów z w/w firmami uczniowie mogą odbywać część zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowe w stacjach serwisowych, które bardzo często stają się ich pierwszym miejscem pracy, zaraz po zakończeniu nauki.
Samochodówka może się poszczycić pracownią mechatroniki pojazdowej, bardzo dobrze wyposażoną w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny oraz stanowiska symulacyjne pracy elektronicznych systemów sterowania pojazdu – według naszej wiedzy jest to jedna z najlepiej wyposażonych tego typu pracowni w naszym kraju. Integralną częścią szkoły są Warsztaty Szkolne, umożliwiające uczniom nabycie podstawowych umiejętności praktycznych. Bardziej zaawansowane umiejętności związane z kształceniem w zawodzie, uczniowie zdobywają w specjalistycznych laboratoriach oraz podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywanych w większości autoryzowanych stacji serwisowych oraz w niezależnych warsztatach, działających na terenie Poznania i jego okolicy. Działające przy szkole „Regionalne Centrum Szkoleniowe – POZNAŃ” TOYOTY prowadzi szkolenia nie tylko dla pracowników stacji serwisowych, ale również dla uczniów i nauczycieli szkoły. Szkoła prowadzi szeroko zakrojoną współpracę zagraniczną, realizując program wymian i staży uczniów w ramach programów unijnych Erasmus +. Szkoła uczestniczy w międzynarodowych konkursach szkół samochodowych Car Mechanic Junior i rywalizują z takimi krajami jak: Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Macedonia i Turcja) o tytuł najlepszego mechanika. W roku 2019 byliśmy gospodarzem tego konkursu. Szkoła kształci w zawodach usługowych – nasi absolwenci pracują przede wszystkim w stacjach serwisowych, niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów a także w szeroko rozumianym transporcie kołowym. Wszechstronna wiedza techniczna związana z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką nasi uczniowie zdobywają w trakcie zajęć, dają dobre przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale i w wielu poszukiwanych na rynku pracy zawodach pokrewnych. Jesteśmy akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Poznaniu do przeprowadzania Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie – uczniowie w ramach praktycznej nauki zawodu korzystają z wyposażenia obsługowo-naprawczego oraz diagnostycznego, na którym zdają później egzamin zawodowy. Nasi absolwenci w 100 % przystępują do tego egzaminu a wskaźnik jego zdawalności należy do najwyższych zarówno w ramach obszaru działania OKE Poznań a także dla całej Polski. Wielu absolwentów technikum podejmuje studia wyższe - szczególnie na najbliższej programowo Politechnice Poznańskiej, a zdobyta w naszej szkole wiedza techniczna i umiejętności praktyczne, okazują się niezwykle przydatne w drodze do zawodu inżyniera. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 mają możliwość kontynuacji nauki w Liceum dla Dorosłych lub w Branżowej Szkole II Stopnia ; posiadając dobre przygotowanie praktyczne oraz niezbędne wiadomości teoretyczne bez większych problemów podejmują pracę zawodową.