Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9
Zespół szkół
Adres
ul.Zamenhofa 142, 61-139 Poznań
Telefon
618791241
Fax
618770908
E-mail
Strona www
Dyrektor
Marek Gabryelewicz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9
Opis
Kontynuowane będą projekty z lat poprzednich w ramach kształcenia w zawodach: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (patronat objęty przez MPK POZNAŃ) oraz KIEROWCA MECHANIK (patronat TIP). Szkoła kształci w zawodach usługowych – nasi absolwenci pracują przede wszystkim w stacjach serwisowych, niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów a także w szeroko rozumianym transporcie kołowym. Wszechstronna wiedza techniczna związana z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką nasi uczniowie zdobywają w trakcie zajęć, dają dobre przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale i w wielu poszukiwanych na rynku pracy zawodach pokrewnych. Patronem naszej szkoły jest inżynier Tadeusz Tański (1892 - 1941), jeden z pierwszych polskich inżynierów, który podjął próbę zaprojektowania i produkcji samochodów w Polsce. Integralną częścią szkoły są Warsztaty Szkolne, umożliwiające uczniom praktyczną naukę zawodu. Współpraca z takimi firmami samochodowymi jak TOYOTA MOTOR POLAND, MERCEDES, OPEL, PEUGEOT, ŠKODA czy BOSCH, przyczyniła się do wyposażenia naszych warsztatów w nowoczesne urządzenia i przyrządy do diagnostyki i naprawy pojazdów. W roku szkolnym 2016/2017 planujemy utworzyć klasy I pod patronatem firm: TOYOTA, BMW, VW/AUDI, HONDA/VOLVO, MERCEDES, OPEL/CITROEN. Dzięki podpisaniu przez szkołę umów z w/w firmami uczniowie mogą odbywać część zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowe w stacjach serwisowych, które bardzo często stają się, (po ukończeniu szkoły), ich pierwszym miejscem pracy. Uczniowie klasy patronackiej TOYOTY odbywają cześć zajęć praktycznych w działającym przy naszej szkole "Regionalnym Centrum Szkoleniowym TOYOTA-Poznań"; w klasie czwartej zdając egzamin końcowy - otrzymują (honorowany w autoryzowanych stacjach koncernu na całym Świecie)dyplom programu szkoleniowego TEAM mechanika I stopnia Toyoty. Z FIRMĄ VOLKSWAGEN, PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA UMOŻLIWIAJĄCA WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ UCZNIOM SZKOŁY, UCZESTNICZENIE W TECHNICZNYCH SZKOLENIACH SERWISOWYCH TEJ FIRMY, KTÓRYCH UKOŃCZENIE OZNACZA WPISANIE UCZESTNIKA TAKIEGO KURSU DO BAZY DANYCH KONCERNU, DAJĄC IM PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO PRACY W AUTORYZOWANYCH SERWISACH VW/AUDI/SKODA/SEAT/PORSCHE. UCZESTNICY TYCH SZKOLEŃ Z PIERWSZYCH EDYCJI OTRZYMUJĄ WŁAŚNIE PIERWSZE PROPOZYCJE ZATRUDNIENIA !!!. OFERTA TYCH SZKOLEŃ DOTYCZY UCZNIÓW ZARÓWNO TECHNIKUM, JAK I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. Prowadzony w szkole system klas patronackich pozwala na bliższe zapoznanie się z wybraną marką pojazdów (część zajęć praktycznych odbywana jest w autoryzowanych stacjach serwisowych). Wskaźnik bezrobocia wśród naszych absolwentów (wg raportów Wojewódzkiego Urzędu Pracy) należy do najniższych w Poznaniu. Ponadto wielu uczniów kończących nasze technikum z powodzeniem podejmuje studia wyższe – szczególnie na najbliższej programowo Politechnice Poznańskiej. W najbliższych latach szkoła będzie prowadziła szeroką współpracę międzynarodową w ramach programu UE „Erasmus+”. Dla wyróżniającym się uczniów będzie możliwość uczestniczenia w dwutygodniowych stażach i praktykach zawodowych w takich krajach jak Holandia, Francja, Słowenia i Turcja. Utrzymujemy również kontakty (i pragniemy je rozwijać) z Gruzją, w której dwa lata temu gościła delegacja naszego Samorządu Uczniowskiego. Mając choć odrobinę energii i chęci można działać w samorządzie szkolnym i spróbować swoich sił we współzarządzaniu szkołą. Zgodnie z podstawą programową uczniowie ZSS odbywają kurs na Prawo Jazdy kat. B Wiedzę o przepisach ruchu drogowego młodzież zdobywa na czterech symulatorach nauki jazdy, które również pozwalają na doskonalenie techniki jazdy. Nasi uczniowie mają możliwość odbywania kursu na najnowszych samochodach Kia Rio IV. Auta te są identyczne, jak te w WORD Poznań.  Do dyspozycji uczniów jest psycholog i pedagog szkolny, którzy służą pomocą i doradztwem w sprawach związanych nie tylko ze szkołą. Szkoła może się poszczycić nowoczesnymi pracowniami np. mechatroniki pojazdowej, elektrotechniki i elektroniki oraz nadzorowania i obsługi pojazdów samochodowych, bardzo dobrze wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny oraz stanowiska symulacyjne pracy elektronicznych systemów sterowania pojazdu – według naszej wiedzy są to jedne z najlepiej wyposażonych tego typu pracowni w naszym kraju. Pozyskane z funduszy europejskich środki finansowe przeznaczone zostały na utworzenie i modernizację pracowni i laboratoriów oraz na zakup nowoczesnych urządzeń dydaktycznych i diagnostycznych co znacząco podniosło poziom prowadzonych zajęć. Posiadamy własna platformę e-lerningową, na której umieszczone są, dostępne dla uczniów i nauczycieli, materiały szkoleniowe z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego. Integralną częścią szkoły są Warsztaty Szkolne, umożliwiające uczniom nabycie podstawowych umiejętności praktycznych. Bardziej zaawansowane umiejętności związane z kształceniem w zawodzie, uczniowie zdobywają w specjalistycznych laboratoriach oraz podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywanych w większości autoryzowanych stacji serwisowych oraz w niezależnych warsztatach, działających na terenie Poznania i jego okolicy. Działające przy szkole „Regionalne Centrum Szkoleniowe – POZNAŃ” TOYOTY prowadzi szkolenia nie tylko dla pracowników stacji serwisowych, ale również dla uczniów i nauczycieli szkoły.W ostatnim okresie podpisaliśmy umowy partnerskie o współpracy z firmami MERCEDES Polska oraz Volkswagen/AUDI. Działający w szkole "Ośrodek Doradztwa Zawodowego" pomaga uczniom (organizując szkolenia, prelekcje i publikując materiały informacyjne)w wyborze dalszej drogi kształcenia lub w znalezieniu pracy po ukończeniu szkoły. Utrzymujemy i nawiązujemy nowe kontakty ze szkołami o podobnym profilu jak nasza na Ukrainie, Finlandii, Litwie, Węgrzech, Czechach, Słowacji,Turcji, Macedonii, Słowenii, Włoszech, Austrii i Niemczech. Składając dokumenty o przyjęcie do Technikum Samochodowego lub Branżowej Szkoły I stopnia nr 9, po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych, należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wystawione przez Przemysłową Poradnię Medycyny Pracy przy ul.Kórnickiej 24 (skierowanie do badań należy pobrać w sekretariacie uczniowskim pok. nr 7 ZSS - badanie jest bezpłatne). WARUNKIEM PRZEPROWADZENIA BADANIA JEST PRZEDŁOŻENIE KARTY ZDROWIA I BILANSU ZDROWIA - dokumenty te można uzyskać u pielęgniarki w szkole podstawowej. 
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się w pobliżu Ronda Starołęka. Dojazd tramwajami linii 1,4,7,12,13,17,18, 23 oraz autobusami linii 74,84.
Historia
Wg opisu w danych o Zespole Szkół Samochodowych.
Koła zainteresowań
Wg opisu w danych o Zespole Szkół Samochodowych.
Kontakty zagraniczne
Wg opisu w danych o Zespole Szkół Samochodowych.
Osiągnięcia
Wg opisu w danych o Zespole Szkół Samochodowych.
Drzwi otwarte

DZIEŃ OTWARTY W SAMOCHODÓWCE- PLATFORMA MICROSOFT TEAMS

12.04.2021 godzina 16.00 oraz 17.00

26.04.2021 godzina 16.00 oraz 17.00