Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9
Zespół szkół
Adres
ul.Zamenhofa 142, 61-139 Poznań
Telefon
618791241
Fax
618770908
E-mail
Strona www
Dyrektor
Marek Gabryelewicz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Kontynuowane będą projekty z lat poprzednich w ramach kształcenia w zawodach: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (patronat objęty przez MPK POZNAŃ) oraz KIEROWCA MECHANIK (patronat TIP). Szkoła kształci w zawodach usługowych – nasi absolwenci pracują przede wszystkim w stacjach serwisowych, niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów a także w szeroko rozumianym transporcie kołowym. Wszechstronna wiedza techniczna związana z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką nasi uczniowie zdobywają w trakcie zajęć, dają dobre przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale i w wielu poszukiwanych na rynku pracy zawodach pokrewnych. Patronem naszej szkoły jest inżynier Tadeusz Tański (1892 - 1941), jeden z pierwszych polskich inżynierów, który podjął próbę zaprojektowania i produkcji samochodów w Polsce. Integralną częścią szkoły są Warsztaty Szkolne, umożliwiające uczniom praktyczną naukę zawodu. Współpraca z takimi firmami samochodowymi jak TOYOTA MOTOR POLAND, MERCEDES, OPEL, PEUGEOT, ŠKODA czy BOSCH, przyczyniła się do wyposażenia naszych warsztatów w nowoczesne urządzenia i przyrządy do diagnostyki i naprawy pojazdów. W roku szkolnym 2016/2017 planujemy utworzyć klasy I pod patronatem firm: TOYOTA, BMW, VW/AUDI, HONDA/VOLVO, MERCEDES, OPEL/CITROEN. Dzięki podpisaniu przez szkołę umów z w/w firmami uczniowie mogą odbywać część zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowe w stacjach serwisowych, które bardzo często stają się, (po ukończeniu szkoły), ich pierwszym miejscem pracy. Uczniowie klasy patronackiej TOYOTY odbywają cześć zajęć praktycznych w działającym przy naszej szkole "Regionalnym Centrum Szkoleniowym TOYOTA-Poznań"; w klasie czwartej zdając egzamin końcowy - otrzymują (honorowany w autoryzowanych stacjach koncernu na całym Świecie)dyplom programu szkoleniowego TEAM mechanika I stopnia Toyoty. Z FIRMĄ VOLKSWAGEN, PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA UMOŻLIWIAJĄCA WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ UCZNIOM SZKOŁY, UCZESTNICZENIE W TECHNICZNYCH SZKOLENIACH SERWISOWYCH TEJ FIRMY, KTÓRYCH UKOŃCZENIE OZNACZA WPISANIE UCZESTNIKA TAKIEGO KURSU DO BAZY DANYCH KONCERNU, DAJĄC IM PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO PRACY W AUTORYZOWANYCH SERWISACH VW/AUDI/SKODA/SEAT/PORSCHE. UCZESTNICY TYCH SZKOLEŃ Z PIERWSZYCH EDYCJI OTRZYMUJĄ WŁAŚNIE PIERWSZE PROPOZYCJE ZATRUDNIENIA !!!. OFERTA TYCH SZKOLEŃ DOTYCZY UCZNIÓW ZARÓWNO TECHNIKUM, JAK I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. Prowadzony w szkole system klas patronackich pozwala na bliższe zapoznanie się z wybraną marką pojazdów (część zajęć praktycznych odbywana jest w autoryzowanych stacjach serwisowych). Wskaźnik bezrobocia wśród naszych absolwentów (wg raportów Wojewódzkiego Urzędu Pracy) należy do najniższych w Poznaniu. Ponadto wielu uczniów kończących nasze technikum z powodzeniem podejmuje studia wyższe – szczególnie na najbliższej programowo Politechnice Poznańskiej. W najbliższych latach szkoła będzie prowadziła szeroką współpracę międzynarodową w ramach programu UE „Erasmus+”. Dla wyróżniającym się uczniów będzie możliwość uczestniczenia w dwutygodniowych stażach i praktykach zawodowych w takich krajach jak Holandia, Francja, Słowenia i Turcja. Utrzymujemy również kontakty (i pragniemy je rozwijać) z Gruzją, w której dwa lata temu gościła delegacja naszego Samorządu Uczniowskiego. Mając choć odrobinę energii i chęci można działać w samorządzie szkolnym i spróbować swoich sił we współzarządzaniu szkołą. Do dyspozycji uczniów jest psycholog i pedagog szkolny, którzy służą pomocą i doradztwem w sprawach związanych nie tylko ze szkołą. Szkoła może się poszczycić nowoczesnymi pracowniami np. mechatroniki pojazdowej, elektrotechniki i elektroniki oraz nadzorowania i obsługi pojazdów samochodowych, bardzo dobrze wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny oraz stanowiska symulacyjne pracy elektronicznych systemów sterowania pojazdu – według naszej wiedzy są to jedne z najlepiej wyposażonych tego typu pracowni w naszym kraju. Pozyskane z funduszy europejskich środki finansowe przeznaczone zostały na utworzenie i modernizację pracowni i laboratoriów oraz na zakup nowoczesnych urządzeń dydaktycznych i diagnostycznych co znacząco podniosło poziom prowadzonych zajęć. Posiadamy własna platformę e-lerningową, na której umieszczone są, dostępne dla uczniów i nauczycieli, materiały szkoleniowe z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego. Integralną częścią szkoły są Warsztaty Szkolne, umożliwiające uczniom nabycie podstawowych umiejętności praktycznych. Bardziej zaawansowane umiejętności związane z kształceniem w zawodzie, uczniowie zdobywają w specjalistycznych laboratoriach oraz podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywanych w większości autoryzowanych stacji serwisowych oraz w niezależnych warsztatach, działających na terenie Poznania i jego okolicy. Działające przy szkole „Regionalne Centrum Szkoleniowe – POZNAŃ” TOYOTY prowadzi szkolenia nie tylko dla pracowników stacji serwisowych, ale również dla uczniów i nauczycieli szkoły.W ostatnim okresie podpisaliśmy umowy partnerskie o współpracy z firmami MERCEDES Polska oraz Volkswagen/AUDI. Działający w szkole "Ośrodek Doradztwa Zawodowego" pomaga uczniom (organizując szkolenia, prelekcje i publikując materiały informacyjne)w wyborze dalszej drogi kształcenia lub w znalezieniu pracy po ukończeniu szkoły. Utrzymujemy i nawiązujemy nowe kontakty ze szkołami o podobnym profilu jak nasza na Ukrainie, Finlandii, Litwie, Węgrzech, Czechach, Słowacji,Turcji, Macedonii, Słowenii, Włoszech, Austrii i Niemczech. Składając dokumenty o przyjęcie do Technikum Samochodowego lub Branżowej Szkoły I stopnia nr 9, po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych, należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wystawione przez Przemysłową Poradnię Medycyny Pracy przy ul.Kórnickiej 24 (skierowanie do badań należy pobrać w sekretariacie uczniowskim pok. nr 7 ZSS - badanie jest bezpłatne). WARUNKIEM PRZEPROWADZENIA BADANIA JEST PRZEDŁOŻENIE KARTY ZDROWIA I BILANSU ZDROWIA - dokumenty te można uzyskać u pielęgniarki w gimnazjum. 
Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się w pobliżu Ronda Starołęka. Dojazd tramwajami linii 1,4,7,12,13,17,18, 23 oraz autobusami linii 74,84.
Historia
Wg opisu w danych o Zespole Szkół Samochodowych.
Koła zainteresowań
Wg opisu w danych o Zespole Szkół Samochodowych.
Kontakty zagraniczne
Wg opisu w danych o Zespole Szkół Samochodowych.
Osiągnięcia
Wg opisu w danych o Zespole Szkół Samochodowych.
Drzwi otwarte

DRZWI OTWARTE : 30.03.2020 godzina punkt 18.00

DZIEŃ OTWARTY W SAMOCHODÓWCE 25.04.2020 godzina 10.00-13.00